2020-03-21

Екологія: визначили переможців другого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

18-20 березня 2020 року відбувся другий етап другого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Екологія». У зв'язку з введенням загальнонаціонального карантину, він проходив у дистанційному режимі.

Екологія: визначили переможців другого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

З 2014 року Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» вже шостий раз поспіль став закладом вищої освіти, на базі якого проводиться другий тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Екологія». Попри надзвичайну ситуацію, конкурс відбувся. Цього року на конкурс надійшло 107 студентських наукових робіт із 61 закладу вищої освіти України.

Міністерство освіти і науки України та ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» листом від 12.03.2020 року рекомендували відмінити проведення другого етапу ІІ туру Конкурсу – підсумкові науково-практичні конференції або провести їх у режимі відеоконференцій, а підсумки Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2019/2020 н.р. підбити за результатами першого етапу ІІ туру або відеоконференцій.

«Другий етап ІІ туру Конкурсу провели в дистанційному режимі відповідно до листа Міністерства та освіти України від 12.03.2020 р. №22.1/10-713. Члени конкурсної комісії ретельно опрацювали роботи, враховуючи результати першого етапу ІІ туру», – прокоментувала член галузевої Конкурсної комісії, кандидат технічних наук, доцент Оксана Ілляш, завідувач кафедри прикладної екології та природокористування  Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка». – «На підставі рецензій та відкритого обговорення наукових робіт згідно п.п. 4.7, 4.8 Положення про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук конкурсна комісія визначила 72 кращі наукові роботи, автори яких запрошені для участі у ІІ етапі ІІ туру конкурсу».

Для організації та проведення ІІ туру Конкурсу створено галузеву Конкурсну комісію зі спеціальності «Екологія», на розгляд якої студенти подавали свої наукові роботи. До складу комісії увійшли вчені, науково-педагогічні працівники базового закладу –  Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» та інших закладів вищої освіти (Запорізького національного університету, Національного авіаційного університету, Сумського державного університету, Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, Національного технічного університету України «Київський політехнічний університет імені І. Сікорського», Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Харківського національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова, Донецького національного технічного університету, Державного університету «Житомирська політехніка», Національного університету водного господарства та природокористування, Миколаївського національного аграрного університету, Одеської національної академії харчових технологій, Рівненського державного гуманітарного університету, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національного університету «Львівська політехніка», Буковинського державного медичного університету, Національної металургійної академії України, Національного університету кораблебудування імені Адмірала Макарова, Національного транспортного університету, Вінницької академії неперервної освіти, Вінницького національного аграрного університету, Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, Донецького національного університету імені Василя Стуса, Вінницького національного технічного університету, Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля, Одеського державного екологічного університету, Сумського національного аграрного університету, Київського національного університету будівництва і архітектури, Національного університету кораблебудування імені Адмірала Макарова, Черкаського державного технологічного університету, Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського).

«Екологічні проблеми зараз стосуються кожної людини – від побутового до промислового рівня. Дуже добре, що студенти з різних куточків України цікавляться і пропонують свої ідеї для їх вирішення. Такі конкурси – підтримка молодих науковців та можливість для реалізації їх потенціалу», – наголошує голова галузевої Конкурсної комісії, ректор Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», професор Володимир Онищенко. – «Роботи, надіслані на конкурс, відзначаються різноманітністю розглянутих екологічних проблем регіонів України з високим ступенем актуальності досліджених питань».

Тематика робіт загалом охоплює наступні питання:

– оцінка стану біоресурсів і розробка систем біотестування;

– оцінка фітотоксичності ґрунтів та їх родючості;

– розробка та удосконалення системи екологічного моніторингу;

– моделювання впливу природних та техногенних чинників на стан екологічної безпеки об’єктів і територій;

– очищення стічних вод і викидів в атмосферне повітря;

– переробка промислових відходів з отриманням цінних речовин;

– оцінка якості води;

– екологічна безпека продуктів харчування;

– аналіз впливу антропогенних джерел на стан біосфери;

– вивчення  ландшафтно-екологічної структури регіонів України;

– проблеми енергозбереження.

Переможців Конкурсу визначили згідно Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей №605 від 18.04.2017 в кількості до 25%  від загальної кількості авторів наукових робіт. Всього участь у конкурсі взяли 133 автори студентських робіт. 33 студенти стали переможцями, яким присуджено: диплом І ступеню  ̶  7 осіб, ІІ ступеня  ̶  10 осіб, ІІІ ступеня  ̶  16 осіб.

Переможці–2020:

№ п/п

ПІП

Тема роботи

ЗВО

Дипломами I ступеню нагороджені

 

1

 

Лагоцька Анастасія Романівна,
Коростильов Олександр Сергійович

Геліосистема допоміжного теплопостачання для шахтного підприємства

НУ "Львівська політехніка",
Донецький національний технічний університет

 

2

Івацко Тетяна Петрівна,
Нічук Наталія Валеріївна

Дослідження аерозольних викидів автотранспорту у м. Вінниця

Вінницький національний технічний університет

 

3

Базика Юлія Валеріївна,
Пінчук Єлизавета Романівна

Оцінка техногенного навантаження на повітряний басейн промислово-міських агломерацій України

Одеський державний екологічний університет,
Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

 

4

Фокіна Валерія Миколаївна,
Лапутіна Дар’я Миколаївна

Дослідження якості атмосферного повітря Індустріального району м. Дніпро

Кременчуцький національний університет імені М. Остроградського,
Національна металургійна академія України

5

Плисюк Маріанна Вадимівна,
Тремасова Поліна Сергіївна

Вплив біологічно активних ксенобіотиків гормональної дії на репродукцію безхребетних Daphnia magna Straus

 

Національний авіаційний університет

6

Буланова Анастасія Андріївна

Ex situ технологія біоремедіації землі забрудненої хлорорганічними пестицидами

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

 

7

Косенко Анастасія Романівна

Кількісні та якісні характеристики собак урбаноценозів м. Миколаїва

 

Миколаївський національний аграрний університет

Дипломами II ступеню нагороджені

8

Литвиненко О.О., Нечипоренко Тетяна Романівна

Оптимізація викидів ТЕЦ на стан атмосферного повітря міста в умовах використання різного виду палива

НУ «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»,
Кременчуцький національний університет імені М. Остроградського

9

Ярош Марина Борисівна

Біоконверсія відпрацьованої олії в мікробний полісахарид етаполан для природоохоронних технологій

Національний університет харчових технологій

10

Сердюк Володимир Петрович

Природоохоронна технологія відновлення відходу металургії

ДВНЗ "Донецький національний технічний університет"

 

11

Гринчак Катерина Віталіївна,
Побережнюк Руслан Олександрович

Удосконалення технології утилізації твердих відходів виноробства

Одеська національна академія харчових технологій

12

Руденко Вікторія Валеріївна

Зниження техногенного навантаження від обєктів складування осадів стічних вод шляхом одержання біогазу

Сумський державний університет

13

Семенко Ірина Миколаївна,
Штефан Діана Володимирівна

Продуктивність та кормова цінність лучних заплавних фітоценозів під впливом випасання та сінокосіння в умовах лісостепової зони України

Сумський національний аграрний університет

14

Гавриш Ірина Юріївна

Епіфітна ліхенофлора як індикатор стану аеротехногенного забруднення міста Мелітополь

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Б.Хмельницького

15

Тищенко Анастасія Романівна

Оцінка ступеня антропогенної трансформації екотопів міста Черкас методами фітоіндикації

Черкаський національний університет імені Б. Хмельницького

16

Бончковський Андрій Сергійович

Закономірності відновних сукцесій у закинутих кар’єрах як основа для фіторекультивації (на прикладі кар’єру в с. Новий тік)»

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

17

Ярошик Олександр Миколайович

Моделювання впливу зміни клімату на території України з використанням геоінформаційних систем

Національний університет водного господарства та природокористування

 

Дипломами III ступеню нагороджені

18

Прокопенко Іван Олександрович

Дослідження поверхневого стоку в умовах "зеленого" будівництва

Київський національний університет будівництва і архітектури

19

Павлов Юрій Володимирович

Просторова та добова мінливість вмісту акролеїну в атмосферному повітря м. Дніпро

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна

20

Просветов Станислав Дмитриєвич

Ендоекологічні аспекти впливу антиоксиданту мелатоніну на вільні радикали

НУ «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

21

Вербова Альона Сергіївна

Мінералізація як показник якості та цільового призначення водних обʼєктів Одеської області

Одеський державний екологічний університет

22

Михайлов Сергій Сергійович,
Слобожанюк Владислав Сергійович

Оцінка впливу на якість атмосферного повітря урбанізованих територій при здійсненні пасажирських перевезень

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

23

Боцмановська Олеся Сергіївна,
Подоляко Наталія Миколаївна

Підвищення екологічної безпеки при підготовці питної води з використанням модифікованого кварцового завантаження фільтруючих матеріалів

Національний університет цивільного захисту України

24

Ліпська  Інна Віталіївна,
Рибалко Владислав Володимирович

Еколого-техногенна небезпека Дунаївського сміттєзвалища

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, НУ Львівська політехніка

25

Іванчатенко Анастасія Вікторівна

Анкетування, як метод виявлення проблем у поводженні з відходами в місті Миколаєві

Національний унверситет кораблебудування імені адмірала Макарова

26

Тарабан Євгенія Василівна

Оцінка неканцерогенного ризику для здоров’я населення від забруднення атмосферного повітря викидами промислових підприємств

Запорізький національний університет

27

Запорожець Владислав Костянтинович 

Стан та перспективи збереження
Anacamptis palustris (Jacq.) R.M. Bateman,
Pridgeon et M.W. Chase (Orchidaceae) в околицях с. Н. Млини Полтавського району Полтавської області

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

28

Тетюха Оксана Григорівна

Оцінка впливу лісових насаджень на чорноземи звичайні з використанням їх спектральних та електрофізичних показників

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

29

Ляшенко Світлана Дмитрівна

Удосконалення систем моніторингу обєктів ПЗФ України

Національний транспортний університет

30

Тюлєнєва Віалланта Олександрівна

Стан атмосферного повітря як індикатор популяційного здоровя жителів гірських регіонів Покутсько-Буковинських Карпат

ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет»

31

Анрущенко Дмитро Андрійович

Екологічні особливості бделоідних коловерток урбанізованих біотопів міста Запоріжжя

Запорізький національний університет

32

Мишкін Костянтин Костянтинович, Васюха Олександр Васильович

Екологічна безпека товарів народного споживання (на прикладі тютюнових виробів)

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

33

Близнюк Тетяна Олексіївна

Екологічно безпечні підходи до ведення сільського господарства  на території     Шацького поозер’я

Луцький національний технічний університет

 

Щиро вітаємо переможців! Бажаємо подальших наукових здобутків та розвитку себе, як молодих науковців!