Абітурієнту кафедри вищої та прикладної математики

Кафедра вищої та прикладної математики здійснює підготовку фахівців:

Освітній рівень „Бакалавр”.

Рівень освіти – перший (бакалаврський) рівень вищої освіти.

Термін навчання – 4 роки.

Освітній рівень „Магістр”

Рівень освіти – другий (магістерський) рівень вищої освіти.

Термін навчання – 1,5 роки після здобуття освітнього рівня бакалавра.

ВИПУСКНИКИ КАФЕДРИ ВИЩОЇ ТА ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ МАЮТЬ ПРАВО ПРАЦЮВАТИ НА ПОСАДАХ:

 • програміст,
 • прикладний програміст,
 • системний програміст,
 • розробник програмного забезпечення (Software Developer),
 • Web – програміст,
 • Web – аналітик,
 • адміністратор баз даних,
 • адміністратор мереж,
 • системний адміністратор,
 • аналітик комп‘ютерних систем,
 • спеціаліст по просуванню сайтів (SEO),
 • link-менеджер,
 • проектувальник інформаційних систем (Software Architect),
 • керівник проектів (Project Manager),
 • розробник сайтів
 • інженер-програміст.

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН КАФЕДРИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ ТА МАГІСТРІВ

 • Програмування (інформатика);
 • Операційні системи та системи програмування;
 • Алгебра та геометрія;
 • Теорія алгоритмів і математична логіка;
 • Сучасні парадигми програмування;
 • Алгоритми та методи обчислення;
 • Організація і обробка електронної інформації;
 • Теорія ймовірностей і математична статистика;
 • Бази даних та інформаційних систем;
 • Методи оптимізації та дослідження операцій;
 • Диференціальні рівняння;
 • Математичний аналіз;
 • Функціональний аналіз;
 • Чисельні методи;
 • Дискретна математика;
 • Інтернет програмування;
 • Теорія програмування;
 • Технологія XML;
 • Економетрія;
 • Методи оптимізації.

Професійна підготовка майбутніх фахівців націлена на розв’язання реальних практичних виробничих та управлінських задач шляхом побудови комп’ютерних та математичних моделей, вибору та створення методів їх реалізації, розробку алгоритму, застосування необхідного програмного забезпечення, дослідження та апробації результатів.