Абітурієнту та напрям підготовки фахівців кафедри комп'ютерних та інформаційних технологій і систем

Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки»

Галузь знань 12 «Інформаційні технології»

«Комп'ютерні науки» − це спеціальність для підготовки бакалаврів і магістрів із найбільш широким охопленням дисциплін галузі. Фахівці комп’ютерних наук мають широкий спектр професійних знань та навичок. Окрім сучасних мов та технологій програмування студенти опановують технології моделювання та проектування інформаційних систем, комп’ютерних мереж, хмарних технологій, розподілених та паралельних обчислень, тощо. Після бакалаврату, випускники можуть отримати повну вищу освіту в магістратурі.

Сертифікати ЗНО необхідні для вступу:

 • Українська мова та література
 • Математика
 • Фізика або Іноземна

Реєстрація осіб для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні триватиме з 5 лютого до 25 березня 2019 року.

До 30 квітня 2019 року зареєстровані учасники зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, де буде зазначено час і місце проведення тестувань.

Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання:

 • 21 травня 2019 року ‒ тестуванням з математики;
 • 23 травня 2019 року ‒ тестування з української мови і літератури;
 • 27 травня 2019 року ‒ тестування з іспанської, німецької, французької мов.
 • 28 травня 2019 року ‒ тестування з англійської мови
 • 30 травня 2019 року ‒ тестування з фізики.

Ступінь вищої освіти «БАКАЛАВР»

Термін навчання – 4 роки

Ліцензійний обсяг – 50 осіб

ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ВИВЧАЮТЬ СТУДЕНТИ РІВНЯ БАКАЛАВР

Обов’язкові навчальні дисципліни
Загальної підготовки Професійної підготовки

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Історія України та української культури

Вища математика

Дискретні структури

Дискретні випадкові процеси

Теорія алгоритмів

Машинні методи обчислень

Елементи теорії автоматів та дослідження операцій

Фізика

Теорія прийняття рішень

Алгоритмізація та процедурне програмування

Об'єктно-орієнтоване програмування

Бази даних

Введення до штучного інтелекту

Веб-програмування та веб-дизайн

Технологія створення програмних продуктів

Системний аналіз

Технології захисту інформації

Розподілені обчислювальні системи та хмарні технології

Моделювання систем

Управління ІТ-проектами

Проектування інформаційних систем

Комп'ютерна схемотехніка та архітектура комп'ютерів

Комп'ютерні мережі

Методи тестування й оцінки якості програмного забезпечення

Безпека людини

Вибіркові навчальні дисципліни
Загальної підготовки Професійної підготовки

Англійська мова. Компетенції: Listening, Writing

Англійська мова. Компетенції: Grammar, Reading

Бізнес-аналітика

Філософія

Фізичне виховання

Введення до спеціальностіі

Системи комп'ютерної математики

Операційні системи

Технології Microsoft .NET

Технології комп'ютерного проектування Технології розробки мобільних додатків Сучасні мови програмування

Нейронні мережі

Імітаційне моделювання систем Англійська мова. Компетенція: Speaking

Алгоритми на графах

Методи групового урахування аргументів

Менеджмент програмних продуктів

ERP-системи та інформатизація економіки

Програмне забезпечення електронного документообороту

Комп'ютерні системи обробки та редагування відеоконтенту

Ступінь вищої освіти «МАГІСТР»

Термін навчання – 1,5 роки

Ліцензійний обсяг – 30 осіб

ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ВИВЧАЮТЬ СТУДЕНТИ РІВНЯ МАГІСТР

Обов’язкові навчальні дисципліни Вибіркові навчальні дисципліни

Машинне навчання

Методи та засоби інженерії даних та знань

Методи тестування й оцінки якості програмного забезпечення

Генетичні алгоритми

Теорія й методи прийняття рішень

Елементи теорії нечітких множин

Інженерія знань, розподілені сховища даних та знань

Інтелектуальний аналіз даних. Statistica Data Miner

Моделювання бізнес-процесів та методи аналізу ризиків

Інформаційні технології корпоративного управління

По закінченню магістратури випускники є фахівцями більш високої кваліфікації зі спеціальності «Комп’ютерні науки» і отримують право вступу на навчання до аспірантури для отримання наукового ступеню кандидата наук.

 • Software Developer / Programmer ‒ розробник програмного забезпечення;
 • Web Developer / Programmer ‒ розробник веб-додатків;
 • Database Developer / Programmer ‒ програміст баз даних;
 • Data Analyst - фахівець аналітик даних;
 • IT Project Manager ‒ менеджер ІТ-проектів
 • Quality Assurance / Software Testing Engineer ‒ тестувальник програмного забезпечення;
 • Help Desk/Desktop Support ‒ оператор технічної підтримки

Фахівець здатний виконувати професійну роботу за ДК 003:2005:

 • 3121 – фахівець з інформаційних технологій,
 • 3121 – фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення
 • Специфіка професії дозволяє працювати віддалено, мати гнучкий робочий графік.