Атестація претендентів на посаду держслужбовця

Відповідно до листа НАДС № 102/52/22-19 від 07.10.2019 повідомляємо, що з 25 жовтня 2019 року атестаційна комісія, створена в Полтавському національному технічному університеті для атестації осіб, які претендують на обіймання посади державної служби, щодо вільного володіння державною мовою припиняє свою роботу.

Роз’яснення щодо підтвердження рівня вільного володіння державною мовою розміщено на офіційному сайті НАДС:

https://nads.gov.ua/ua/sluzhbovcyam/atestaciya-shchodo-vilnogo-volodinnya-derzhavnoyu-movoyu

 

{a01b575f870d434bae766e8615046321:ExamContactFormWidgeta01b575f870d434bae766e8615046321}

Графік
проведення атестаційних сесій
щодо володіння державною мовою на I півріччя 2019 року

N з/п

Дата проведення атестації

Час 

проведення атестації

Місце проведення атестації

1.

10.07.2019

9:00

м. Полтава, проспект Першотравневий, 24, корпус П, ауд. 210

2.

24.07.2019

9:00

м. Полтава, проспект Першотравневий, 24, корпус П, ауд. 210

3.

28.08.2019

9:00

м. Полтава, проспект Першотравневий, 24, корпус П, ауд. 210

4.

11.09.2019

9:00

м. Полтава, проспект Першотравневий, 24, корпус П, ауд. 210

5.

25.09.2019

9:00

м. Полтава, проспект Першотравневий, 24, корпус П, ауд. 210

6.

09.10.2019

9:00

м. Полтава, проспект Першотравневий, 24, корпус П, ауд. 210

7.

23.10.2019

9:00

м. Полтава, проспект Першотравневий, 24, корпус П, ауд. 210

8.

13.11.2019

9:00

Полтава, проспект Першотравневий, 24, корпус П, ауд. 210

9.

27.11.2019

9:00

м. Полтава, проспект Першотравневий, 24, корпус П, ауд. 210

10.

11.12.2019

9:00

Полтава, проспект Першотравневий, 24, корпус П, ауд. 210

11.

25.12.2019

9:00

Полтава, проспект Першотравневий, 24, корпус П, ауд. 210

Консультації проводяться напередодні атестації о 16 годині в аудиторії 210, корпус П.

 

ЗРАЗОК ТЕСТУ

 

1. Позначте слово, у якому потрібно писати літеру ґ :

а) (г,ґ)рунт

б) (г,ґ)рант

в) ле(г,ґ)ітимний

 

2. Позначте рядок, у якому слово наголошено правильно:

а) випАдок

б) ненАвисть

в) фАховий

 

3. Що означає слово автентичний?

а) місцевий, корінний

б) справжній, відповідний оригіналові

в) давній

 

4. Оберіть правильне позначення часу:

Ми зустрінемося ...

а) в десять годин

б) без чверті сім

в) о дванадцятій годині

 

5. Потребує редагування словосполучення:

а) стосунки між людьми

б) відношення в колективі

в) взаємини в родині

 

6. НЕ потребує редагування словосполучення:

а) розглянути такі питання

б) розглянути наступні питання

в) розглянути слідуючі питання

 

7. У якому рядку офіційну назву установи написано правильно?

а) Національний Академічний Драматичний Театр імені Івана Франка

б) Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка

в) Національний Академічний драматичний театр імені Івана Франка

 

8. У якому рядку обидва слова написані правильно?

а) різдвяний, торф’яний

б) Св’ятослав,  ательє

в) цвях, адьютант

 

9. У якому рядку в обох словах іншомовного походження відбувається подвоєння приголосних?

а) грип.., кас..а

б) ім..іграція, брут..о

в) ем..грація,  тон..а

 

10. У якому рядку прикметник написано правильно?

а) празький

б) прагський

в) пражський

 

11. Оберіть правильне написання російського прізвища:

а) Белов

б) Білов

в) Бєлов

 

12. Граматично правильною формою звертання є:

а) Шановна Марія Яківна!

б) Дорогий друже Степан!

в) Шановний Петре Петровичу!

 

13. Оберіть правильну форму найвищого ступеня порівняння прикметників:

а) найзручніший

б) найбільш зручніший

в) самий зручний

 

14. Граматично правильною формою родового відмінка числівника сімсот є:

а) сімохсот

б) семисот

в) семиста

 

15. У якому рядку правильно поєднано числівник з іменником?

а) півтора кілограми

б) три кілометра

в) чотири сантиметри

 

16.  Оберіть граматично правильну форму наказового способу:

а) давайте робити

б) робімо

в) робимо

 

17. У якому рядку правильно вжито дієприслівниковий зворот?

а) Повернувшись із відрядження, його здивували зміни.

б) Відвідавши цю лекцію, він дізнався багато нового про виклики сучасності.

в) Потрапивши на виставку квітів, мені сподобалися кілька композицій.

 

18.  НЕ потребує редагування речення:

а) Це справи не стосується

б) Це до справи не відноситься

в) Це справи не торкається

 

19. Оберіть рядок, у якому обидва прислівники написані правильно:

а) коли не коли, день у день

б) будь-де, по-українськи

в) де-куди, щораз

 

20. Оберіть граматично правильну конструкцію:

а) відповідно інструкції

б) відповідно до інструкції

в) відповідно з інструкцією

 

21. Оберіть рядок, у якому правильно використано прийменник:

а) Поїзд прибув з запізненням.

б) Вони зустрілися в Львові.

в) Ми зупинилися в готелі.

 

22. У якому рядку речення записане правильно?

а) Зайдіть будьласка до директора.

б) Зайдіть, будь ласка, до директора.

в) Зайдіть, будьласка, до директора.

 

23. Оберіть рядок, у якому правильно вжито розділові знаки при прямій мові:

а) «Нарада відбудеться після обіду»,  – оголосила секретар.

б) «Коли відбудеться нарада?», – перепитав колега.

в) «На нараді розглядатимуться важливі питання» – повідомив директор.

 

24. Скільки ком потрібно поставити в наведеному нижче реченні?

Центральний орган виконавчої влади  що реалізує державну політику у сфері державної служби за фактом подання скарги проводить службове розслідування в порядку встановленому Кабінетом Міністрів України з метою перевірки фактів викладених у скарзі.

а) три

б) чотири

в) п’ять

 

25. Основними жанрами усної ділової комунікації є:

а) диспут, лекція

б) колоквіум, бесіда

в) доповідь, нарада

 


 

Зразок тексту для переказу

Україна: шлях до Європи.

Одвіку Україна належала до Європи. Це природнiм чином стосується географiї – першого чинника історичної спадщини. Україна єчастиною православної Європи – східного полюсу Європейської історії. Ще Київська Русь була інтегрована у загальноєвропейську династичну i торговельну мережу. Ця орiєнтацiя на Центральну, Пiвденну i Захiдну Європу посилювалася з XIV до XVII ст., коли Україна входила до складу Польсько-Литовського королiвства, хоча захiднi впливи й досягали України з запiзненням та слабшали у своєму просуваннi на схiд.

Тiснiший зв'язок iз захiдним полюсом Європи принесла унiя частини православних з римо- католицькою церквою, яка в Галичинi існує й дотепер. Європейський характер України посилювали численнi євреї, якi у пiзньому середньовiччi та в ранню новiтню добу мiгрували з Нiмеччини та Польщi до України, принiсши з собою спорiднену з нiмецькою мову їдиш та створивши мережу зв'язкiв з рештою Європи.

З подiлом Польщi Україна також була роздiлена. Менша частина на Заходi – Галичина – вiдiйшла до Австрії, i це ще бiльше посилило їi зв'язок із Центральною Європою. Бiльша частина України знову опинилася у гравiтацiйному полi православного схiдного полюсу Європи, центр якого знаходився на той час у Росії.

Iсторiя страждань пiд час двох свiтових війн також пов'язує Україну з рештою Європи. Тому гасло повернення України в Європу єпроблемним, адже Україна завжди була в Європi.

Питання набуває iншого сенсу, коли Європу визначати як спiльноту цiнностей, які сьогоднi формують свропейські iнституції. Проте у цьому випадку поняття Європи буде сумнiвним, адже, з одного боку, захiднi цiнностi стосуються не тiльки Європи, але й Пiвнiчної Америки, Австралії та iнших частин світу. 3 iншого боку, в Європi европейські цiнностi зневажалися завжди i всюди, а найвiдвертiше – у нацiонал-соцiалiстичнiй Нiмеччинi. Про європеїзацію або вестернiзацiю України у цьому другому значеннi можна говорити стосовно XVI та першої половини XVII ст., коли через Польщу в Україні поширилися духовні течії та iнституцiї, якi можна вважати основою європейських цiнностей – право міського самоврядування, становий устрiй, гуманiзм i релiгiйна терпимiсть. 3ахiднi цiнностi в сьогоднiшньому розумiннi досягли України в австрiйськiй конституцiйнiй державi. Їхні елементи з'явилися i в царськiй Росії з 1905 по 1917 рр., коли вперше дозволено обирати парламент та провадити публiчне полiтичне життя, а також в Українськiй Народнiй Республiцi. Комунiстична iдеологiя, яка запанувала потім, гучно проголошувала цiнностi, співзвучні з європейськими, але Радянський Союз аж нiяк не належав до західної спiльноти цiнностей. У цьому сенсі можна говорити про поступове повернення України у Європу тільки після проголошення Незалежності.

 

Завантажити приклад тесту

 

Інформація для представників громадських організацій

 

Витяг з "Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою", затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 301:

13. Під час проведення атестації, крім учасників атестації, голови, членів та секретаря атестаційної комісії, за рішенням керівника уповноваженого навчального закладу можуть бути присутні представники громадських об’єднань, що провадять свою діяльність згідно із Законом України “Про громадські об’єднання”.

Для участі у засіданні атестаційної комісії представникам громадських об’єднань необхідно звернутися з письмовою заявою до керівника уповноваженого вищого навчального закладу* не менш як за п’ять календарних днів до початку проведення атестації.

14. Особи, присутні під час проведення атестації, повідомляють керівникові уповноваженого вищого навчального закладу про випадки порушення порядку її проведення.

15. Втручання у роботу атестаційної комісії не допускається.

* Примітка: Заяви приймаються секретарем атестаційної комісії за адресою: м. Полтава, Першотравневий проспект, 24, корп. П, кімн. 214, тел. 0502518284, з 08.30 до 16.30 щодня, крім вихідних та святкових днів. 

Шановні претенденти на посаду держслужбовця!

До Ваших послуг пропонуються постійно діючі курси з української мови, які допоможуть підвищити рівень мовної компетентності та підготуватися до атестаційної сесії особам, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою.

Основний курс – 16 годин (вартість – 350 грн.)

Прискорений курс – 8 годин (вартість – 175 грн.)

 

Заняття будуть проводитися в ауд. 210, корп. П.

Запрошуємо всіх охочих!

 

Зразок заяви

 

Ісаєнко Тетяна Костянтинівна, доцент кафедри українознавства, культури та документознавства, к.пед.н. – 0956650258 (з 9 00  до 12 00 ,   з 13 00  до 17 00 , крім вихідних та святкових днів)

Корж Яна Віталіївна, завідувач кабінету кафедри українознавства, культури та документознавства – 0502518284 (з 9 00  до 12 00 ,   з 13 00  до 17 00 , крім вихідних та святкових днів)

E-mail: k70@nupp.edu.ua

Перелік осіб, яким підтверджено вільне володіння державною мовою без проходження атестації згідно з п. 56 Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 301:

1. Вдовіна Олена Олександрівна

2. Вдовін Ілля Олександрович

3. Вінар Катерина Володимирівна

4. Дерій Юлія Володимирівна

Перелік осіб, які пройшли атестацію 09.10.2019 року згідно з п. 54 Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 301:

1. Кармазін Микола Анатолійович

Перелік осіб, яким підтверджено вільне володіння державною мовою без проходження атестації на безоплатній основі згідно з п. 56 Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 301, 09.10.2019 року:

1. Безруков Сергій Ігорович

2. Бороданенко Лариса Миколаївна

3. Гудзь Марина Володимирівна

4. Рябко Тарас Олегович

5. Сучкова Юлія Олександрівна

6. Таран Дмитро Павлович

7. Шморгай Ольга Миколаївна

Перелік осіб, які пройшли атестацію 25.09.2019 року згідно з п. 54 Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 301:

1. Жмурко Тарас Павлович

2. Левченко Олег Васильович

3. Оришич Тамара Петрівна

Перелік осіб, яким підтверджено вільне володіння державною мовою без проходження атестації на безоплатній основі згідно з п. 56 Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 301, 25.09.2019 року:

1. Гончар Владислав Олегович

2. Грінченко Олена Володимирівна

3. Солдатова Анна Анатоліївна

Перелік осіб, які пройшли атестацію 11.09.2019 року згідно з п. 54 Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 301:

1. Антоненко Наталія Юріївна

2. Байбара Олена Володимирівна

3. Задорожний Олександр Володимирович

4. Редько Тетяна Олексіївна

5. Рябокінь Дмитро Анатолійович

6. Туманцова Олена Валеріївна

Перелік осіб, яким підтверджено вільне володіння державною мовою без проходження атестації на безоплатній основі згідно з п. 56 Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 301, 11.09.2019 року:

1. Дяченко Вікторія Миколаївна

2. Дяченко Світлана Володимирівна

3. Дяченко Сергій Григорович

4. Ковтун Олександра Володимирівна

Перелік осіб, які пройшли атестацію 28.08.2019 року згідно з п. 54 Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 301:

1. Безпалько Оксана Олексіївна

2. Глазова Оксана Юріївна

3. Кравченко Олена Анатоліївна

4. Мирошниченко Валентина Борисівна

5. Солодовник Ольга Олександрівна

6. Тищенко Вікторія Миколаївна

7. Шовковий Ігор Вікторович

Перелік осіб, яким підтверджено вільне володіння державною мовою без проходження атестації на безоплатній основі згідно з п. 56 Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 301, 28.08.2019 року:

1. Бурсова Світлана Сергіївна

2. Діакону Діана Вячеславівна

3. Колотай Артем Миколайович

4. Олійник Оксана Василівна

5. Олійник Олександр Вікторович

6. Шепетько Євгенія Юріївна

Перелік осіб, які пройшли атестацію 24.07.2019 року згідно з п. 54 Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 301:

1. Акулова Катерина Олександрівна

2. Андріященко Вадима Володимировича

3. Бондаренко Володимир Тарасович

4. Даниленко Андрій Федорович

5. Жмурко Станіслав Сергійович

6. Золотарьова Карина Сергіївна

7. Канюка Юлія Миколаївна

8. Карт’янц Світлана Миколаївна

9. Коломієць Дар’я Євгеніївна

10. Руденко Ярослав Юрійович

11. Овсій Тетяна Василівна

12. Цілюрик Ярослава Вікторівна

Перелік осіб, яким підтверджено вільне володіння державною мовою без проходження атестації на безоплатній основі згідно з п. 56 Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 301, 24.07.2019 року:

1. Байва Олег Вікторович

2. Бистрай Олег Анатолійович

3. Бубир Олександр Анатолійович

4. Величко Наталія Миколаївна

5. Вовк Володимир Борисович

6. Дзюба Григорій Володимирович

7. Довга Оксана Станіславівна

8. ЗемськаВалерія Денисівна

9. Калюжна Світлана Миколаївна

10. Книш Вероніка Олегівна

11. Китайгора Ольга Михайлівна

12. Корж Марина Володимирівна

13. Криса Олександр Миколайович

14. Медяник Володимир Віталійович

15. Перог Валентина Іванівна

16. Потерайло Вікторія Вячеславівна

17. Пругло Віра Олександрівна

18. Скубакова Анастасія Олександрівна

19. Старченко Юлія Анатоліївна

20. Швалова Ярина Валеріївна

До уваги учасників атестації 10.07.2019 р.!
Посвідчення про вільне володіння державною мовою можна отримати з 11.00 до 15.00 години в каб. 214 - П.
Тел. для довідок +380660165962 Дерев'янко Людмила Іванівна

Перелік осіб, які пройшли атестацію 10.07.2019 року згідно з п. 54 Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 301:

1. Голубенко Віталій Вікторович

2. Гринько Павло Григорович

3. Даценко Лілія Миколаївна

4. Корніло Ірина Володимирівна

5. Сиза Інна Анатоліївна

6. Стадник Сергій Володимирович

Перелік осіб, яким підтверджено вільне володіння державною мовою без проходження атестації на безоплатній основі згідно з п. 56 Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 301, 10.07.2019 року:

1. Нор Неля Анатоліївна

2. Порохневський Ігор Олександрович

3. Розум Юлія Василівна

4. Ситник Михайло Олексійович

5. Сторчак Сергій Вікторович

6. Череп'яна Надія Олександрівна

Перелік осіб, які пройшли атестацію 26.06.2019 року згідно з п. 54 Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 301:

1. Лєднік Олександр Вікторович

2. Меркулова Юлія Сергіївна

3. Мороз Ростислав Олександрович

4. Нікіфорова Олена Анатоліївна

5. Пушкарьов Костянтин Сергійович

6. Яковлєв Олексадр Олександрович

Перелік осіб, яким підтверджено вільне володіння державною мовою без проходження атестації на безоплатній основі згідно з п. 56 Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 301, 26.06.2019 року:

1. Трунова Тетяна Валеріївна

2. Цілуйко Аліна Валеріївна

3. Хом’як Андрій Васильович

Перелік осіб, які пройшли атестацію 12.06.2019 року згідно з п. 54 Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 301:

1. Гашимова Кристина Тельманівна

2. Павлинська Леся Василівна

3. Погорілий Ігор Васильович

4. Стеценко Сергій Вікторович

5. Тимченко Анастасія Вікторівна

Перелік осіб, яким підтверджено вільне володіння державною мовою без проходження атестації на безоплатній основі згідно з п. 56 Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 301, 12.06.2019 року:

1. Александрова Єлизавета Юріївна

2. Гавріліна Марія Ігорівна

3. Єфіменко Марина Ігорівна

4. Компанієць Андрій Ігорович

5. Мосійченко Вадим Миколайович

6. Мосійченко Оксана Вікторівна

7. Первак Анна Вікторівна

8. Первак Дмитро Миколайович

9. Свириденко Анна Іванівна

10. Ярмухаметова Альона Володимирівна

Перелік осіб, які пройшли атестацію 22.05.2019 року згідно з п. 54 Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 301:

1. Ковальова Олена Михайлівна

Перелік осіб, яким підтверджено вільне володіння державною мовою без проходження атестації на безоплатній основі згідно з п. 56 Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 301, 22.05.2019 року:

1. Васільєв Євген Олександрович

2. Зергані Марина Ігорівна

Перелік осіб, які пройшли атестацію 15.05.2019 року згідно з п. 54 Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 301:

1. Гуржій Ірина Анатоліївна

2. Дудник Олена Олександрівна

3. Кулаков Олексій Юрійович

4. Оніпченко Віталій Вікторович

5. Піхуля Анастасія Сергіївна

6. Чехранова Поліна Вадимівна

7. Шкурба Олена Петрівна

Перелік осіб, яким підтверджено вільне володіння державною мовою без проходження атестації на безоплатній основі згідно з п. 56 Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 301, 15.05.2019 року:

1. Кобилка Олена Миколаївна

2. Нестерець Тетяна Олексіївна

3. Шинкарук Яніна Григорівна

4. Шпак Сергій Віталійович

Перелік осіб, які пройшли атестацію 24.04.2019 року згідно з п. 54 Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 301:

1. Деркач Надія Анатоліївна

Перелік осіб, яким підтверджено вільне володіння державною мовою без проходження атестації на безоплатній основі згідно з п. 56 Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 301, 24.04.2019 року:

1. Грамотіна Аліна Олександрівна

2. Дьоміна Юлія Іванівна

3. Зімін Дмитро Олександрович

4. Куцовол Наталія Михайлівна

5. Присяжнюк Вікторія Олександрівна

6. Роман Катерина Сергіївна

7. Самойленко Олександр Юрійович

Перелік осіб, які пройшли атестацію 10.04.2019 року згідно з п. 54 Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 301:

1. Кондратенко Ангеліна Сергіївна

2. Соломаха Роман Юрійович

Перелік осіб, яким підтверджено вільне володіння державною мовою без проходження атестації на безоплатній основі згідно з п. 56 Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 301, 10.04.2019 року:

1. Гасенко Алла Володимирівна

2. Надольська Любов Іванівна

3. Срібна Тетяна Михайлівна

Перелік осіб, які пройшли атестацію 27.03.2019 року згідно з п. 54 Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 301:

1. Кривонос Олена Іванівна

2. Ніжберська Галина Василівна

3. Саєнко Ярослава Сергіївна

4. Ульянич Максим Юрійович

Перелік осіб, яким підтверджено вільне володіння державною мовою без проходження атестації на безоплатній основі згідно з п. 56 Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 301, 27.03.2019 року:

1. Дячук Богдан Віталійович

2. Ігнатенко Тетяна Юріївна

3. Камчатна Олександра Володимирівна

4. Натягла Ірина Василівна

5. Щербань Мар’яна Іванівна

Перелік осіб, які пройшли атестацію 13.03.2019 року згідно з п. 54 Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 301:

1. Алєксєєв Дмитро Сергійович

2. Білоброва Лідія Олексіївна

3. Білоконенко Наталія Володимирівна

4. Бриль Олена Василівна

5. Кравченко Тетяна Владиславівна

6. Христенко Олександр Сергійович

Перелік осіб, яким підтверджено вільне володіння державною мовою без проходження атестації на безоплатній основі згідно з п. 56 Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 301, 13.03.2019 року:

1. Голованьова Олена Семенівна

2. Діденко Анна Вікторівна

3. Донцова Юлія Юріївна

4. Захаркевич Анастасія Ігорівна

5. Казмерчук Михайло Михайлович

6. Коваленко Яна Олегівна

7. Миронова Оксана Іванівна

8. Перепелиця Юлія Володимирівна

9. Рітор Анастасія Вікторівна

10. Хурденко Тетяна Костянтинівна

Перелік осіб, які пройшли атестацію 27.02.2019 року згідно з п. 54 Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 301:

1. Борков Дмитро Геннадійович

2. Ільчук Людмила Олексіївна

3. Костирьова Любов Олександрівна

4. Луценко Ольга Миколаївна

5. Микитенко Світлана Володимирівна

6. Поліщук Анатолій Анатолійович

7. Струкова Інна Петрівна

Перелік осіб, яким підтверджено вільне володіння державною мовою без проходження атестації на безоплатній основі згідно з п. 56 Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 301, 27.02.2019 року:

1. Павлюченко Ігор Володимирович

2. Река Андрій Володимирович

3. Угрюмова Ольга Борисівна

Перелік осіб, які пройшли атестацію 13.02.2019 року згідно з п. 54 Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 301:

1. Бацман Юля Михайлівна

2. Городницький Михайло Іванович

3. Гура Анастасія Вікторівна

4. Ковтун Денис Миколайович.

Перелік осіб, яким підтверджено вільне володіння державною мовою без проходження атестації на безоплатній основі згідно з п. 56 Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 301, 13.02.2019 року:

1. Постушний Сергій Віталійович

2. Савицька Олена Ігорівна

3. Савицька Сніжана Володимирівна

4. Савицький Олександр Ігорович

5. Шульга Яна Сергіївна.

Перелік осіб, які пройшли атестацію 12.02.2019 року згідно з п. 54 Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 301:

1. Лутченко Олександр Миколайович.

Перелік осіб, яким підтверджено вільне володіння державною мовою без проходження атестації на безоплатній основі згідно з п. 56 Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 301, 12.02.2019 року:

1. Бонтей Світлана Антонівна

2. Гончар Інна Володимирівна

3. Зінченко Ігор Сергійович

4. Іщенко Маргарита Вікторівна

5. Мельничук Зоя Григорівна.

Перелік осіб, які пройшли атестацію 30.01.2019 року згідно з п. 54 Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 301:

1. Данков Дмитро Олександрович

2. Коновал Лариса Михайлівна

3. Мороз Оксана Михайлівна

Перелік осіб, яким підтверджено вільне володіння державною мовою без проходження атестації на безоплатній основі згідно з п. 56 Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 301, 30.01.2019 року:

1. Гуда Інна Олександрівна

2. Малосвітня Тетяна Сергіївна

3. Побігайло Наталія Дмитрівна.

Перелік осіб, які пройшли атестацію 15.01.2018 року згідно з п. 54 Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 301:

 

1.Книш Віктор Миколайович

2. Коляда Юрій Вікторович

3. Погребняк Андрій Павлович

4. Тягнирядно Лариса Миколаївна

 


 

Перелік осіб, яким підтверджено вільне володіння державною мовою без проходження атестації на безоплатній основі згідно з п. 56 Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 301, 15.01.2018 року:

 

1. Болотнікова Алла Петрівна

2. Бородіна Олена Олександрівна

3. Гуріна Юлія Володимирівна

4. Казак Олена Олександрівна

5. Клус Ніна Миколаївна

6. Кравченко Анна Сергіївна

7. Лисяк Ольга Іванівна

8. Філіппов Олександр Віталійович

9. Черниш Ірина Володимирівна

10. Шевченко Людмила Станіславівна

11. Яровий Юрій Євгенійович

Перелік осіб, які пройшли атестацію 07.02.2018 року згідно з п. 54 Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 301:

 

1. Блажієвська Катерина Владиславівна

2. Бутенко Тетяна Олегівна

3. Василець Владислав Львович

4. Задворкін Дмитро Юрійович

5. Коробкова Олена Олександрівна

6. Крамаренко Наталія Вікторівна

7. Ларюкова Катерина Олександрівна

8. Литвин Юлія Павлівна

9. Мазняк Наталія Василівна

10. Мандрика Валентина Василівна

11. Садошенко Максим Петрович

12. Сорока Юлія Григорівна

13. Упир Тетяна Володимирівна

14. Христіченко Юлія Вячеславівна

15. Чумак Людмила Георгіївна

 


 

Перелік осіб, яким підтверджено вільне володіння державною мовою без проходження атестації на безоплатній основі згідно з п. 56 Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 301, 07.02.2018 року:

 

1. Авраменко Юрій Олександрович

2. Андрієнко Наталія Володимирівна

3. Безноса Світлана Петрівна

4. Бережний Антон Валерійович

5. Важенін Анатолій Олексійович

6. Воробйов Олексій Васильович

7. Воробйов Ярослав Олексійович

8. Воронянський Роман Сергійович

9. Гасан Зореслава Олегівна

10. Гольцева Алла Миколаївна

11. Гречка Євгенія Василівна

12. Денисенко Анна Іванівна

13. Дроздов Дмитро Анатолійович

14. Дунаєвська Інна Миколаївна

15. Загородня Анастасія Валентинівна

16. Загорулько Олена Станіславівна

17. Зуб Оксана Володимирівна

18. Комеліна Анна Андріївна

19. Кузьменко Наталія Валентинівна

20. Куць Яна Олегівна

21. Лазарєв Дмитро Миколайович

22. Лазарєва Катерина Валентинівна

23. Литвин Світлана Василівна

24. Мелащенко Оксана Миколаївна

25. Мельник Марія Олександрівна

26. Мізіна Ольга Іванівна

27. Мороз Юрій Миколайович

28. Надтока Іван Миколайович

29. Несіна Інна Миколаївна

30. Новак Юлія Миколаївна

31. Ольхова Алла Іванівна

32. Передерій Ірина Григоріївна

33. Пікуль Катерина Вікторівна

34. Рибалко Ліна Миколаївна

35. Рибалко Тетяна Юріївна

36. Рогозін Іван Анатолійович

37. Ромахова Вікторія Вікторівна

38. Синиця Тетяна Олександрівна

39. Сікач Лариса Володимирівна

40. Солодовник Тетяна Дмитрівна

41. Трегубова Оксана Олександрівна

42. Федонюк Юлія Олександрівна

43. Харшман Віра Петрівна

44. Чередник Людмила Анатоліївна

Перелік осіб, які пройшли атестацію 21.02.2018 року згідно з п. 54 Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 301:

 

1. Гринь Тетяна Василівна

2. Губа Алла Вікторівна

3. Кривошта Андрій Миколайович

4. Кухар Вікторія Олександрівна

5. Состін Володимир Олександрович

6. Софієнко Аліна Олегівна

 


 

Перелік осіб, яким підтверджено вільне володіння державною мовою без проходження атестації на безоплатній основі згідно з п. 56 Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 301, 21.02.2018 року:

 

1. Бараненко Олег Борисович

2. Бараненко Юлія Валентинівна

3. Беседа Наталія Анатоліївна

4. Бойченко Ольга Миколаївна

5. Буряк Альона Анатоліївна

6. Вітринська Олена Володимирівна

7. Гарькава Ольга Вікторівна

8. Гасенко Антон Васильович

9. Гребень Світлана Костянтинівна

10. Дмитренко Ліна Андріївна

11. Закладна Катерина Володимирівна

12. Захар’єва Марина Анатоліївна

13. Зима Олександр Євгенович

14. Іленко-Лобач Наталія Володимирівна

15. Кальнік Олександр Петрович

16. Кошлатий Олег Борисович

17. Мальцева Інна Василівна

18. Мокляк Мирослава Володимирівна

19. Муллер Марина Вячеславівна

20. Пивовар Марина Миколаївна

21. Пінчук Наталія Михайлівна

22. Пода Ольга Анатоліївна

23. Ройко Наталія Віталіївна

24. Сажієнко Наталія Валеріївна

25. Ткаченко Ольга Ярославівна

26. Удовиченко Ірина Анатоліївна

27. Шевченко Ольга Володимирівна

28. Шерстюк Інна Володимирівна

Перелік осіб, які пройшли атестацію 06.03.2018 року згідно з п. 54 Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 301:

 

1. Василець Геннадій Миколайович

2. Голокоз Світлана Анатоліївна

3. Деундяк Наталья Олександрівна

4. Поклад Тетяна Віталіївна

5. Тіняєв Геннадій Васильович

6. Школяр Дар’я Володимирівна

 


 

Перелік осіб, яким підтверджено вільне володіння державною мовою без проходження атестації на безоплатній основі згідно з п. 56 Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 301, 06.03.2018 року:

 

1. Акатова Аліна Григорівна

2. Бабенко Аліна Василівна

3. Безрукова Наталія Валеріївна

4. Бондаревська Ганна Василівна

5. Варига Наталія Григорівна

6. Васильєв Олексій Сергійович

7. Волошко Сергій Володимирович

8. Вощинська Олена Василівна

9. Гончарова Олена Вікторівна

10. Гроза Петро Миколайович

11. Діденко Яніна Олександрівна

12. Добрянська Вікторія Вікторівна

13. Ісаєнко Тетяна Костянтинівна

14. Козаченко Юлія Володимирівна

15. Копішинська Олена Петрівна

16. Криворот Анатолій Ігорович

17. Куницька Ганна Володимирівна

18. Обідний Олександр Борисович

19. Поночовний Юрій Леонідович

20. Уткін Юрій Вікторович

21. Халімон Сергій Григорович

22. Чернодірова Анна Олексіївна

23. Шевченко Інна Миколаївна

24. Шкурат Олена Володимирівна

25. Шпак Яніна Віталіївна

26. Якименко Наталія Олегівна

27. Ясинська Мирослава Євгенівна

Перелік осіб, які пройшли атестацію 21.03.2018 року згідно з п. 54 Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 301:

 

1. Кінашевський Іван Олексійович

2. Кіяшко Володимир Олександрович

3. Лісний Іван Анатолійович

4. Павлов Віталій Володимирович

5. Петренко Ольга Володимирівна

6. Чвала Оксана Василівна

7. Ярошенко Тамара Олександрівна

 


 

Перелік осіб, яким підтверджено вільне володіння державною мовою без проходження атестації на безоплатній основі згідно з п. 56 Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 301, 21.03.2018 року:

 

1. Білан Наталія Володимирівна

2. Борщ Володимир Васильович

3. Боряк Богдан Радиславович

4. Бражник Андрій Анатолійович

5. Брижак Алла Олександрівна

6. Букіна Ірина Сергіївна

7. Вощенко Вікторія Юріївна

8. Галай Василь Миколайович

9. Глазкова Світлана Олександрівна

10. Гонтар Максим Миколайович

11. Гребенюк Світлана Сергіївна

12. Дорогобід Вадим Петрович

13. Захарченко Руслан Володимирович

14. Кислиця Світлана Григорівна

15. Кучеренко Вікторія Василівна

16. Лекунович Тетяна Володимирівна

17. Магас Наталія Миколаївна

18. Нелюба Дмитро Миколайович

19. Нефьодова Вікторія Олександрівна

20. Новіков Геннадій Олександрович

21. Новіков Олександр Геннадійович

22. Пархоменко Артем Олексійович

23. Семенова Оксана Олександрівна

24. Семко Олександр Володимирович

25. Скоковська Ірина Миколаївна

26. Смоляр Віктор Григорович

27. Сорокін Ігор Володимирович

28. Сторчак Ростислав Олексійович

29. Телик Катерина Володимирівна

30. Шефер Олександр Віталійович

Перелік осіб, які пройшли атестацію 04.04.2018 року згідно з п. 54 Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 301:

 

1. Бондаренко Олександр Миколайович

2. Котляр Ігор Віталійович

3. Тронов Сергій Сергійович

 


 

Перелік осіб, яким підтверджено вільне володіння державною мовою без проходження атестації на безоплатній основі згідно з п. 56 Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 301, 04.04.2018 року:

 

1. Бендрик Олеся Олександрівна

2. Бібік Наталія Костянтинівна

3. Варига Аліна Вячеславівна

4. Гранько Ірина Григорівна

5. Даценко Любов Анатоліївна

6. Єрмакова Інна Анатоліївна

7. Жигилій Тетяна Ігорівна

8. Зубричев Олександр Сергійович

9. Кальницький Андрій Анатолійович

10. Лук’янченко Ніна Миколаївна

11. Мельнікова Ірина Олександрівна

12. Наливайко Олександр Іванович

13. Порада Олена Миколаївна

14. Ракович Олена Борисівна

15. Руденко Марія Олександрівна

16. Сокол Галина Вікторівна

17. Шепітько Олена Валентинівна

Перелік осіб, які пройшли атестацію 12.04.2018 року згідно з п. 54 Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 301:

 

1. Білецька Антоніна Володимирівна

2. Борисова Олена Миколаївна

3. Гавриленко Юлія Володимирівна

4. Гребінник Сергій Іванович

5. Дмітрієва Альона Володимирівна

6. Дранчук Лариса Миколаївна

7. Дудченко Людмила Василівна

8. Ковган Світлана Іванівна

9. Лагода Олександр Костянтинович

10. Лесик Оксана Станіславівна

11. Лобунець Світлана Григорівна

12. Маляр Вікторія Андріївна

13. Назаренко Олена Євгеніївна

14. Невеселий Олександр Олександрович

15. Островерхова Наталія Володимирівна

16. Прядко Надія Яківна

17. Солодка Тетяна Миколаївна

18. Таран Віта Іванівна

19. Тараненко Людмила Юріївна

20. Федорова Наталія Львівна

21. Широка Інна Миколаївна

22. Шульга Олег Михайлович

23. Яценко Олена Василівна

24. Яцюк Владислав Олександрович

 


 

Перелік осіб, яким підтверджено вільне володіння державною мовою без проходження атестації на безоплатній основі згідно з п. 56 Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 301, 12.04.2018 року:

 

1. Андруша Олександр Леонідович

2. Галимурза Світлана Миколаївна

3. Кириченко Ігор Олегович

4. Кугаєвська Тетяна Сергіївна

5. Лукаш Богдан Васильович

6. Нікітін Максим Євгенович

7. Остапенко Вячеслав Сергійович

8. Пікало Віта Анатоліївна

9. Сніжко Тамара Іванівна

10. Федорченко Лілія Вікторівна

11. Храпак Альона Юріївна

12. Чичкало-Кондрацька Ірина Борисівна

Перелік осіб, які пройшли атестацію 18.04.2018 року згідно з п. 54 Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 301:

 

1. Батечко Юрій Олександрович

2. Бовдир Марина Василівна

3. Бойко Віталій Васильович

4. Гришко Наталія Іванівна

5. Дейнека Анна Анатоліївна

6. Захаркевич Ігор Анатолійович

7. Левчук Вячеслав Юрійович

8. Луценко Владислав Віталійович

9. Мішуровський Владислав Вікторович

10. Оксюта Людмила Дмитрівна

11. Оніщенко Ірина Євгеніївна

12. Орчакова Наталія Володимирівна

13. Пиляй Олександр Миколайович

14. Сердюк Зінаїда Олексіївна

15. Сиромятнікова Тетяна Олександрівна

16. Сільнича Ганна Олексіївна

17. Ступник Вікторія Олександрівна

18. Ярошенко Любов Владиславівна


 

Перелік осіб, яким підтверджено вільне володіння державною мовою без проходження атестації на безоплатній основі згідно з п. 56 Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 301, 18.04.2018 року:

 

1. Бунецький Ігор Михайлович

2. Гонжак Антон Ігорович

3. Горячун Олександр Олександрович

4. Дорошко Поліна Сергіївна

5. Жук Галина Володимирівна

6. Калюжний Марк Володимирович

7. Козленко Антоніна Миколаївна

8. Кузнєцова Тетяна Володимирівна

9. Кутова Ольга Володимирівна

10. Лукаш Лілія Володимирівна

11. Москаленко Дмитро Володимирович

12. Нестеренко Тетяна Миколаївна

13. Остапчук Оксана Миколаївна

14. Петренко Людмила Дмитрівна

15. Процак Анна Вадимівна

16. Радь Юлія Сергіївна

17. Ральський Андрій Андрійович

18. Рева Віталій Сергійович

19. Резнік Альона Іванівна

20. Сиромятніков Вадим Валерійович

21. Тесак Наталія Юхимівна

Перелік осіб, які пройшли атестацію 25.04.2018 року згідно з п. 54 Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 301:

 

1. Запорожець Людмила Миколаївна

2. Надтока Світлана Олександрівна

3. Терніков Юрій Миколайович


 

Перелік осіб, яким підтверджено вільне володіння державною мовою без проходження атестації на безоплатній основі згідно з п. 56 Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 301, 25.04.2018 року:

 

1. Нестеров Дмитро Леонідович

2. Половка Валерій Іванович

3. Невмержицька Олена Михайлівна

4. Каплієва Оксана Михайлівна

5. Ладур Олена Володимирівна

6. Деньга Юлія Іванівна

7. Гринь Ілля Олегович

8. Старолат Олеся Олександрівна

9. Шукевич Олена Валеріївна

Перелік осіб, які пройшли атестацію 10.05.2018 року згідно з п. 54 Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 301:

 

1. Грицай Світлана Анатоліївна

2. Кашаєва Олена Григорівна

3. Лебедєв Віктор Альбертович

4. Яковенко Рената Валеріївна


 

Перелік осіб, яким підтверджено вільне володіння державною мовою без проходження атестації на безоплатній основі згідно з п. 56 Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 301, 10.05.2018 року:

 

1. Белей Олена Володимирівна

2. Бондаренко Тетяна Олександрівна

3. Букало Аліна Миколаївна

4. Гудим Ганна Валентинівна

5. Данчин Костянтин Володимирович

6. Лебедь Світлана Олександрівна

7. Лісюченко Ксенія Геннадіївна

8. Петрова Анастасія Олександрівна

9. Скотаренко Галина Захарівна

Перелік осіб, які пройшли атестацію 23.05.2018 року згідно з п. 54 Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 301:

 

1. Богуш Людмила Іванівна

2. Грицай Наталія Миколаївна

3. Ковальова Анна Андріївна

4. Ковтун Лариса Анатоліївна

5. Ладіна Ольга Михайлівна

6. Мацків Лілія Петрівна

7. Ночовна Лариса Борисівна

8. Прогляда Інеса Олександрівна

9. Саєнко Лілія Петрівна

10. Соляник Олександр Павлович

11. Срібна Ганна Сергіївна

12. Шахова Катерина Олексіївна


 

Перелік осіб, яким підтверджено вільне володіння державною мовою без проходження атестації на безоплатній основі згідно з п. 56 Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 301, 23.05.2018 року:

 

1. Антоненко Марина Василівна

2. Артамонова Олена Анатоліївна

3. Гроза Світлана Миколаївна

4. Грубчак Сергій Михайлович

5. Косик Дмитро Станіславович

6. Муха Валентина Юріївна

7. Проходовський Володимир Іванович

8. Пусан Владислав Сергійович

9. Пусан Катерина Борисівна

10. Рахманов Вячеслав Олексійович

11. Тригубенко Ірина Юріївна

Перелік осіб, які пройшли атестацію 07.06.2018 року згідно з п. 54 Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 301:

 

1. Жолонка Ольга Миколаївна

2. Кривень Олег Володимирович

3. Кулик Юрій Віталійович

4. Лобова Альона Юріївна

5. Романенко Олена Олександрівна


 

Перелік осіб, яким підтверджено вільне володіння державною мовою без проходження атестації на безоплатній основі згідно з п. 56 Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 301, 07.06.2018 року:

 

1. Єфіменко Володимир Вікторович

2. Жовновата Юлія Олександрівна

3. Зайцева Ольга Юріївна

4. Закладна Оксана Юріївна

5. Заславець Ольга Русланівна

6. Капленко Ярослава Олександрівна

7. Купріянова Валентина Іванівна

8. Куриленко Ганна В’ячеславівна

9. Литовченко Ірина Віталіївна

10. Лукаш Марія Григорівна

11. Метельська Лариса Євгенівна

12. Мороз Тетяна Іванівна

13. Остапенко Ірина Михайлівна

14. Пахомов Роман Іванович

15. Петько Алла Миколаївна

16. Ситник Олександра Іванівна

17. Филенко Борис Миколайович

18. Черевко Вікторія Миколаївна

19. Шляхова Дар’я Валеріївна

Перелік осіб, які пройшли атестацію 20.06.2018 року згідно з п. 54 Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 301:

 

1. Волошина Любов Олексіївна

2. Криворучко Валентина Іванівна

3. Лутицька Людмила Ігорівна

4. Савіна Віталіна Миколаївна

5. Шевченко Віталій Іванович

6. Шевченко Олексій Геннадійович

7. Штепа Наталія Олексіївна

8. Юрченко Анна Олександрівна

9. Ярмакович Лілія Вікторівна


 

Перелік осіб, яким підтверджено вільне володіння державною мовою без проходження атестації на безоплатній основі згідно з п. 56 Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 301, 20.06.2018 року:

 

1. Бондар Марина Олександрівна

2. Визір Лідія Миколаївна

3. Волобуєва Ірина Анатоліївна

4. Гнітько Алла Миколаївна

5. Гринь Анна Володимирівна

6. Дібрівний Віталій Юрійович

7. Євсєєва Катерина Русланівна

8. Ємельянова Вікторія Сергіївна

9. Нестеренко Микола Миколайович

10. Нестеренко Тетяна Миколаївна

11. Одинець Валентина Віталіївна

12. Перцевий Олександр Олександрович

13. Рубель Вікторія Петрівна

14. Самойленко Оксана Юріївна

15. Філонич Олена Миколаївна

16. Хмельницька Вероніка Володимирівна

Перелік осіб, які пройшли атестацію 04.07.2018 року згідно з п. 54 Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 301:

 

1. Діхтяр Тетяна Вікторівна

2. Дмитренко Тетяна Миколаївна

3. Дробот Олена Петрівна

4. Жадан Юлія Володимирівна

5. Лавроненко Ігор Петрович

6. Латиш Марина Миколаївна

7. Лашко Людмила Миколаївна

8. Лоза Вячеслав Миколайович

9. Песиголовець Яна Юріївна

10. Сало Наталія Анатоліївна

11. Сліпець Лариса Валеріївна

12. Соломоненко Світлана Григорівна

13. Шабельник Лариса Валентинівна

14. Шкрябун Галина Миколаївна


 

Перелік осіб, яким підтверджено вільне володіння державною мовою без проходження атестації на безоплатній основі згідно з п. 56 Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 301, 04.07.2018 року:

 

1. Андрейко Оксана Іванівна

2. Бережний Микола Олександрович

3. Вербаховська Карина Олегівна

4. Жигилій Руслан Сергійович

5. Заяц Анжела Володимирівна

6. Климась Іван Іванович

7. Крекотень Ірина Михайлівна

8. Куц Ольга Валеріївна

9. Ларцева Ірина Ігорівна

10. Лиходід Олександра Олегівна

11. Михайловська Олена Володимирівна

12. Мороз Ірина Олександрівна

13. Педченко Лариса Олексіївна

14. Пелих Людмила Валентинівна

15. Петренко Юрій Вадимович

16. Тарасенко Вікторія Віталіївна

17. Харченко Максим Олександрович

18. Хісматулліна Інна Миколаївна

19. Хмельницька Анастасія Олегівна

Перелік осіб, які пройшли атестацію 18.07.2018 року згідно з п. 54 Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 301:

 

1. Бражник Ірина Юріївна

2. Гречаний Ярослав Володимирович

3. Демчихіна Наталія Василівна

4. Дмитрієв Артур Валерійович

5. Жовтяк Марина Олександрівна

6. Жорник Олександр Ігорович

7. Кулайстра Наталія Петрівна

8. Павленко Лариса Миколаївна

9. Стеценко Дарина Миколаївна

10. Федій Яна Юріївна

11. Шаповал Лариса Іванівна

12. Шелестіна Ольга Анатоліївна

13. Яковенко Сергій Олегович


 

Перелік осіб, яким підтверджено вільне володіння державною мовою без проходження атестації на безоплатній основі згідно з п. 56 Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 301, 18.07.2018 року:

 

1. Буханченко Тетяна Олексіївна

2. Вакарчук Валерія Сергіївна

3. Гейко Алла Вадимівна

4. Деряга Оксана Валеріївна

5. Красносвободцева Анна Сергіївна

6. Куліш Олена Миколаївна

7. Лазурович Світлана Сергіївна

8. Онищенко Андрій Михайлович

9. Порада Сергій Іванович

10. Приймак Владислав Євгенович

11. Сепіта Тетяна Юріївна

12. Силка Ірина Олексіївна

13. Хоменко Павло Віталійович

14. Чемерис Інна Анатоліївна

15. Черкаська Інна Анатоліївна

16. Шалкова Ірина Володимирівна

Перелік осіб, які пройшли атестацію 01.08.2018 року згідно з п. 54 Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 301:

 

1. Арендаренко Олексій Григорович

2. Бородай Жанна Миколаївна

3. Горінчой Олександр Сергійович

4. Захар’єв Олег Володимирович

5. Олійник Олександр Михайлович

6. Охмуш Лілія Євгеніївна

7. Привар Ліна Олексіївна

8. Сидоренко Наталія Вікторівна

9. Черниш Василь Іванович


 

Перелік осіб, яким підтверджено вільне володіння державною мовою без проходження атестації на безоплатній основі згідно з п. 56 Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 301, 01.08.2018 року:

 

1. Карпінський Микола Павлович

2. Карпінська Марія Дмитрівна

3. Косенко Юлія Миколаївна

4. Лепська Дарія Леонідівна

5. Лутченко Ярослав Олександрович

6. Мирошниченко Наталія Вікторівна

7. Онищенко Ігор Михайлович

8. Онищенко Елеонора Костянтинівна

9. Погоріла Вікторія Ігорівна

10. Пономаренко Анна Сергіївна

11. Сафонова Наталія Валеріївна

12. Степаненко Євгенія Вячеславівна

13. Яіцька Олександра Олександрівна

14. Янко Аліна Сергіївна

Перелік осіб, які пройшли атестацію 05.09.2018 року згідно з п. 54 Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 301:

 

1. Бут Євгенія Олександрівна

2. Довженко Анна Олександрівна

3. Жандорова Ірина Анатоліївна

4. Жукова Олена Вікторівна

5. Мисюра Олена Василівна

6. Раданович Юлія Миколаївна

7. Сорокіна Тетяна Сергіївна

8. Хоменко Наталія Василівна

9. Шеванова Людмила Іванівна


 

Перелік осіб, яким підтверджено вільне володіння державною мовою без проходження атестації на безоплатній основі згідно з п. 56 Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 301, 05.09.2018 року:

 

1. Васецька Оксана Юріївна

2. Іщенко Євгенія Миколаївна

3. Радченко Юлія Олександрівна

4. Резнік Олександр Володимирович

5. Скалозуб Валентина Миколаївна

6. Стригунова Аліса Володимирівна

7. Тищенко Інна Леонідівна

8. Тумачок Катерина Сергіївна

9. Харченко Катерина Юріївна

10. Хорішко Андрій Михайлович

11. Ширай Віталій Якович

Перелік осіб, які пройшли атестацію 19.09.2018 року згідно з п. 54 Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 301:

 

1. Верещук Олена Миколаївна

2. Гарянін Олександр Олександрович

3. Кірієнко Олександр Васильович

4. Литвин Анжела Юріївна

5. Матюхов Роман Володимирович

6. Онищенко Віталіна Вікторівна

7. Петренко Владислав Григорович

8. Петренко Юлія Анатоліївна

9. Фисун Руслана Сергіївна

10. Чудненко Володимир Миколайович


 

Перелік осіб, яким підтверджено вільне володіння державною мовою без проходження атестації на безоплатній основі згідно з п. 56 Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 301, 19.09.2018 року:

 

1. Василькіна Олеся Ігорівна

2. Жадан Тамара Михайлівна

3. Квач Ліна Олександрівна

4. Кірієнко Оксана Василівна

5. Коваленко Уляна Олександрівна

6. Короленко Ілона Віталіївна

7. Москаленко Алла Іванівна

8. Саулко Дмитро Богданович

9. Тарасова Альона Сергіївна

10. Чередник Наталія Василівна

11. Чистодвор Таїсія Леонідівна

Перелік осіб, які пройшли атестацію 10.10.2018 року згідно з п. 54 Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 301:

 

1. Кузнецов Олександр Володимирович

2. Ляскало Наталія Вікторівна

3. Макаренко Марина Володимирівна

4. Мойсеєнко Світлана Миколаївна

5. Павленко Тетяна Іванівна

6. Широколава Оксана Василівна


 

Перелік осіб, яким підтверджено вільне володіння державною мовою без проходження атестації на безоплатній основі згідно з п. 56 Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 301, 10.10.2018 року:

 

1. Бурлака Наталія Станіславівна

2. Дяченко Ірина Олексіївна

3. Лобач Катерина Павлівна

4. Луб’янська Юлія Анатоліївна

5. Макарчук Сергій Михайлович

6. Потапов Олексій Миколайович

7. Пшенічнікова Катерина Сергіївна

Перелік осіб, які пройшли атестацію 24.10.2018 року згідно з п. 54 Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 301:

 

1. Жирнов Микола Миколайович

2. Попельський Микола Іванович

3. Хіцан Ігор Валерійович


 

Перелік осіб, яким підтверджено вільне володіння державною мовою без проходження атестації на безоплатній основі згідно з п. 56 Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 301, 24.10.2018 року:

 

1. Волік Ігор Михайлович

2. Воробйова Оксана Сергіївна

3. Мельник Тетяна В’ячеславівна

4. Шаблій Вадим Євгенович

Перелік осіб, які пройшли атестацію 07.11.2018 року згідно з п. 54 Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 301:

 

1. Бакулей Альона Сергіївна

2. Гизила Дмитро Андрійович

3. Гузь Сергій Васильович

4. Дзюба Олександр Анатолійович

5. Ільченко Микола Іванович

6. Новіков Олег Олександрович

7. Порощай Євгеній Сергійович

8. Приходько Максим Олегович

9. Сластьон Оксана Василівна

10. Танчик Анатолій Миколайович

11. Танчик Ольга Олексіївна

12. Яценко Ігор Олександрович


 

Перелік осіб, яким підтверджено вільне володіння державною мовою без проходження атестації на безоплатній основі згідно з п. 56 Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 301, 07.11.2018 року:

 

1. Гайдай Олександр Олександрович

2. Колода Марія Михайлівна

3. Новікова Наталія Федорівна

4. Трикозенко Світлані Василівні

Перелік осіб, які пройшли атестацію 21.11.2018 року згідно з п. 54 Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 301:

1. Дінець Володимир Іванович

2. Дмитренко Василь Григорович

3. Чижанська Оксана Григорівна

4. Шевченко Михайло Григорович

5. Шило Вадим Григорович

Перелік осіб, яким підтверджено вільне володіння державною мовою без проходження атестації на безоплатній основі згідно з п. 56 Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 301, 21.11.2018 року:

1. Агейчева Анна Олександрівна

2. Глушко Аліна Дмитрівна

3. Добропас Діана Сергіївна

4. Кравченко Людмила Володимирівна

5. Кушнірова Тетяна Віталіївна

6. Станкевич Оксана Ігорівна

7. Тімошенко Юлія Сергіївна

8. Шпакович Олександр Михайлович

Перелік осіб, які пройшли атестацію 05.12.2018 року згідно з п. 54 Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 301:

1. Кащук Олена Юріівна

2. Кравченко Наталія Вікторівна

3. Лєднік Олег Вікторович

4. Савченко Лариса Петрівна

Перелік осіб, яким підтверджено вільне володіння державною мовою без проходження атестації на безоплатній основі згідно з п. 56 Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 301, 05.12.2018 року:

1. Бондарець Денис Іванович

2. Журбенко Олена Петрівна

3. Ісакієва Ольга Дмитрівна

4. Камуз Наталія Іванівна

5. Косенко Ірина Валеріївна

6. Топчій Ілона Олегівна

7. Худолій Юлія Сергіївна

Перелік осіб, які пройшли атестацію 19.12.2018 року згідно з п. 54 Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 301:

1. Братусь Ілля Миколайович

2. Гавриленко Олександр Миколайович

3. Ковжога Олександр Іванович

4. Ксьонз Ірина Сергіївна

Перелік осіб, яким підтверджено вільне володіння державною мовою без проходження атестації на безоплатній основі згідно з п. 56 Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 301, 19.12.2018 року:

1. Делія Олег Іванович

2. Костирський Станіслав Васильович

Перелік осіб, які пройшли атестацію 18.10.2017 року згідно з п. 54 Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 301:

 1. Дегтяренко Ірина Геннадіївна
 2. Зубань Юлія Володимирівна
 3. Зубенко Любов Андріївна
 4. Красна Альона Володимирівна
 5. Маркіна Світлана Анатоліївна
 6. Міщенко Тетяна Олександрівна
 7. Мухортова Альона Сергіївна
 8. Сакун Анна Сергіївна

Перелік осіб, яким підтверджено вільне володіння державною мовою без проходження атестації на безоплатній основі згідно з п. 56 Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 301, 18.10.2017 р.

 1. Буцька Лідія Леонідівна
 2. Гамага Наталія Іванівна
 3. Грабар Світлана Миколаївна
 4. Кісіль Марина Сергіївна
 5. Кобець Алла Михайлівна
 6. Коршенко Володимир Олександрович
 7. Коршенко Наталія Леонідівна
 8. Крамар Анастасія Павлівна
 9. Лисенко Світлана Олексіївна
 10. Литвин Наталія Анатоліївна
 11. Марченко Наталія Павлівна
 12. Никоненко Валерій Олександрович
 13. Озерна Наталія Іванівна
 14. Пахомова Валерія Артурівна
 15. Перевай Наталія Василівна
 16. Перевай Сергій Васильович
 17. Саянна Ірина Григорівна
 18. Стеценко Аліна Миколаївна
 19. Тарасюк Світлана Олександрівна
 20. Черкас Оксана Григорівна
 21. Чуванов Артем Сергійович
 22. Яресько Євгенія Олексіївна

 

Перелік осіб, які пройшли атестацію 04.10.2017 року згідно з п. 54 Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 301:

1.Гашенко Віта Іванівна

2.Кобзар Інна Валеріївна

3.Прядка Марина Анатоліївна

4.Сало Катерина Віталіївна

5.Сідак Анна Олександрівна

6.Смірнов Юрій Михайлович

7.Сухонос Олександр Володимирович

8.Филь Ілона Миколаївна

9.Щербаков Герман Анатолійович

10.Ярмак Віталій Сергійович

Перелік осіб, яким підтверджено вільне володіння державною мовою без проходження атестації на безоплатній основі згідно з п. 56 Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 301, 04.10.2017 р.

1.Антоненко Вячеслав Володимирович

2.Білокінь Марина Сергіївна

3.Бурба Ганна Юріївна

4.Веклич Наталія Володимирівна

5.Воловик Наталія Валеріївна

6.Гавриленко Ольга Миколаївна

7.Гладир Віта Олексіївна

8.Гонар Галина Валеріївна

9.Григорчук Олег Володимирович

10.Даценко Марина Володимирівна

11.Денчик Анна Миколаївна

12.Діптан Наталія Валеріївна

13.Додусенко Наталія Володимирівна

14.Доценко Аліна Леонідівна

15.Дудяк Ірина Вікторівна

16.Земляна Нінель Олександрівна

17.Кацюба Оксана Анатоліївна

18.Корнішова Ірина Вікторівна

19.Курило Юлія Михайлівна

20.Лагута Ніна Олександрівна

21.Лещенко Віталіна Станіславівна

22.Лютий Віктор Іванович

23.Мельник Євгеній Вікторович

24.Міщанін Тетяна Миколаївна

25.Неділько Юлія Михайлівна

26.Онищенко Максим Володимирович

27.Патенко Ольга Миколаївна

28.Подолякіна Яна Вадимівна

29.Помаз Віталій Олександрович

30.Помаз Інна Володимирівна

31.Ратушняк Ірина Іллівна

32.Рева Едуард Васильович

33.Сулима Василь Михайлович

34.Торяник Тетяна Вікторівна

35.Фесюра Світлана Володимирівна

36.Чернорук Марина Анатоліївна

37.Шарко Алла Олексіївна

38.Шпилька Андрій Миколайович

39.Шпилька Ірина Анатоліївна

40.Янко Олександр Олександрович

Перелік осіб, які пройшли атестацію 06.09.2017 року згідно з п. 54 Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 301:

 1. Бражко Ігор Олексійович
 2. Бредун Руслан Олегович
 3. В'язун Катерина Юріївна
 4. Карабаш Ольга Вікторівна
 5. Місюра Надія Сергіївна
 6. Пересипкін Петро Васильович
 7. Сальна Наталія Олексіївна
 8. Шевцова Ганна Зіївна

Перелік осіб, яким підтверджено вільне володіння державною мовою без проходження атестації на безоплатній основі згідно з п. 56 Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 301, 06.09.2017 р.

 1. Бутенко Віталій Іванович
 2. Бутенко Світлана Михайлівна
 3. Варава Світлана Миколаївна
 4. Дерев’янко Сергій Ігорович
 5. Довгопол Лілія Вікторівна
 6. Коблик Олена Миколаївна
 7. Коваленко Віктор Михайлович
 8. Кокорін Ігор Олександрович
 9. Кравцова Тетяна Володимирівна
 10. Красота Людмила Миколаївна
 11. Кукуленко Надія Олександрівна
 12. Кушнерик Юрій Анатолійович
 13. Литвиненко Аліна Анатоліївна
 14. Литка Ольга Вікторівна
 15. Лихно Софія Сергіївна
 16. Малаш Катерина Степанівна
 17. Моісеєва Ірина Василівна
 18. Олексієнко Людмила Володимирівна
 19. Пекут Михайло Миколайович
 20. Перетятько Сергій Григорович
 21. Пуленко Марія Ігорівна
 22. Путінцова Анжела Іванівна
 23. Редька Ірина Василівна
 24. Сербіненко Альбіна Олексіївна
 25. Сидоренко Вікторія Василівна
 26. Сирота Іван Леонідович
 27. Солоп Ігор Юрійович
 28. Томенко Оксана Володимирівна
 29. Царенко Наталія Анатоліївна
 30. Черненко Яніна Олегівна

Перелік осіб, які пройшли атестацію 01.09.2017 року згідно з п. 54 Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 301:

1. Головатенко Сергій Миколайович

2. Кулик Вікторія Михайлівна

3. Суханевич Наталія Василівна

4. Шкалєнков Віталій Вікторович

Перелік осіб, яким підтверджено вільне володіння державною мовою без проходження атестації на безоплатній основі згідно з п. 56 Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 301, 01.09.2017 року:

1. Антоненко Оксана Олександрівна

2. Арішина Лариса Іванівна

3. Бікеєва Світлана Борисівна

4. Бова Тетяна Леонідівна

5. Бондаренко Наталія Іванівна

6. Бородавка Анна Петрівна

7. Ведмідь Людмила Олександрівна

8. Вертій Марина Анатоліївна

9. Гаркавенко Олена Володимирівна

10. Гніденко Світлана Юріївна

11. Гончарова Олеся Сергіївна

12. Гордова Яна Іванівна

13. Горюн Ірина Миколаївна

14. Дремова Ольга Валеріївна

15. Євтушенко Тетяна Володимирівна

16. Нижник Оксана Леонідівна

17. Жовта Наталія Павлівна

18. Жуйлова Світлана Григорівна

19. Йовик Дарія Сергіївна

20. Карпунець Олена Анатоліївна

21. Козаченко Валентина Миколаївна

22. Козлов Владислав Володимирович

23. Колотій Олена Олександрівна

24. Кузьмук Оксана Юріївна

25. Лашко Юлія Олександрівна

26. Литка Юлія Миколаївна

27. Логвиненко Оксана Борисівна

28. Любчак Наталія Миколаївна

29. М’якушко Віталій Миколайович

30. М’якушко Ірина Володимирівна

31. Мисик Тетяна Павлівна

32. Мокляк Марина Андріївна

33. Мотієнко Наталія Володимирівна

34. Нагірна Аліна Вікторівна

35. Новікова Ольга Іванівна

36. Олефіренко Юлія Василівна

37. Осадчук Тетяна Геннадіївна

38. Пісоцька Тетяна Анатоліївна

39. Ремига Тетяна Валеріївна

40. Рибакова Русаліна Миколаївна

41. Руденко Ірина Миколаївна

42. Рябко Таїсія Миколаївна

43. Сірик Аліна Сергіївна

44. Скорушинська Світлана Михайлівна

45. Струць Тетяна Євгенівна

46. Тараненко Олена Валентинівна

47. Тертишний Владислав Олександрович

48. Тітова Людмила Анатоліївна

49. Хмелик Наталія Анатоліївна

50. Ходаченко Ніна Федорівна

51. Холод Валентина Михайлівна

52. Цельт Оксана Аліковна

53. Цибулько Антоніна Юріївна

54. Черевко Анна Сергіївна

55. Чогут Руслана Віталіївна

56. Шабанова Вікторія Володимирівна

57. Шевченко Людмила Іванівна

58. Шевченко Юлія Григорівна

59. Шийка Ольга Володимирівна

60. Штефан Оксана Юріївна

61. Яблонська Юлія Валеріївна

62. Ярка Алла Антонівна

63. Яцюк Надія Олексіївна

Результати атестаційної сесії 02.08.2017 р.

Перелік осіб, які пройшли атестацію 02.08.2017 року згідно з п. 54 Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 301:

 1. Андрусь Вікторія Олександрівна
 2. Артеменко Артем Олександрович
 3. Бобильова Анастасія Сергіївна
 4. Гетя Андрій Олександрович
 5. Горлачова Євгенія Миколаївна
 6. Єфіменко Анастасія Євгеніївна
 7. Заєць Анна Анатоліївна
 8. Карпенко Наталія Василівна
 9. Кваша Вадим Іванович
 10. Колесніченко Антон Володимирович
 11. Кость Марина Борисівна
 12. Кривогуз Юлія Петрівна
 13. Назарець Олег Степанович
 14. Одинець Олександр Володимирович
 15. Причина Інна Сергіївна
 16. Рубець Яна Валеріївна
 17. Савіцька Яніна Петрівна
 18. Сенча Яна Володимирівна
 19. Сидорчук Лариса Василівна
 20. Таращенко Тетяна Іванівна
 21. Устименко Олександр Васильович
 22. Чугуй Максим Олександрович
 23. Шестопал Олена Олексіївна
 24. Шостак Інна Олександрівна

Перелік осіб, яким підтверджено вільне володіння державною мовою без проходження атестації на безоплатній основі згідно з п. 56 Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 301, 02.08.2017 року:

 1. Ахматова Тетяна Миколаївна
 2. Бернік Оксана Фарітівна
 3. Бєлугіна Оксана Вікторівна
 4. Бідна Ірина Володимирівна
 5. Боженко Тетяна Анатоліївна
 6. Бороданенко Тамара Миколаївна
 7. Галиновська Ліна Валентинівна
 8. Гольтванича Антоніна Анатоліївна
 9. Гордієнко Віталій Юрійович
 10. Гриценко Наталія Валеріївна
 11. Гришко Тетяна Володимирівна
 12. Гузиніна Марина Григорівна
 13. Данник Людмила Вікторівна
 14. Данник Олександр Іванович
 15. Діденко Мар’яна Левківна
 16. Донцова Світлана Григорівна
 17. Загорулько Олена Сергіївна
 18. Катеренчук Наталія Миколаївна
 19. Катруша Ірина Іванівна
 20. Кіптіла Вікторія Едуардівна
 21. Коляка Марина Володимирівна
 22. Корнієнко Юлія Валеріївна
 23. Коробка Інна Олександрівна
 24. Кочергін Олексій Олегович
 25. Кудін Владислав Юрійович
 26. Лобода Оксана Олександрівна
 27. Максакова Вікторія Анатоліївна
 28. Максимішина Ірина Іванівна
 29. Мусаєва Таїса Василівна
 30. Набієва Марина Юріївна
 31. Новобранець Тетяна Олександрівна
 32. Онупко Олена Миколаївна
 33. Петрікан Алла Олегівна
 34. Покас Юлія Анатоліївна
 35. Полюлях Юлія Сергіївна
 36. Рошко Світлана Михайлівна
 37. Свинар Тетяна Анатоліївна
 38. Скалозубова Марія Григорівна
 39. Сметанко Юрій Володимирович
 40. Сулиз Анна Анатоліївна
 41. Товстоножко Ірина Вячеславівна
 42. Швець Олександр Сергійович
 43. Шкицька Оксана Сергіївна

Підтвердження вільного володіння державною мовою без проходження процедури атестації 18.07.2017 р.

Перелік осіб, яким підтверджено вільне володіння державною мовою без проходження атестації на безоплатній основі згідно з п. 56 Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 301, 18.07.2017 року:

 1. Айдаєв Рустам Зайнутдінович
 2. Антипчук Ірина Юріївна
 3. Барановська Тетяна Володимирівна
 4. Берсенева Алла Олегівна
 5. Власова Анна Андріївна
 6. Каплацька Світлана Миколаївна
 7. Коваленко Олена Миколаївна
 8. Кодаченко Валентина Іванівна
 9. Лашко Юлія Петрівна
 10. Лидзар Яна Володимирівна
 11. Макаренко Яна Олександрівна
 12. Марченко Олена Василівна
 13. Миненко Вікторія Василівна
 14. Мисик Оксана Іванівна
 15. Осипенко Вадим Георгійович
 16. Пасічник Юлія Іванівна
 17. Пасько Тарас Григорович
 18. Солод Наталія Володимирівна
 19. Ткач Сергій Олександрович
 20. Харченко Наталія Вікторівна
 21. Хомич Галина Миколаївна
 22. Шарова-Айдаєва Ольга Олександрівна
 23. Янченко Анна Георгіївна

 

Результати атестаційної сесії 05.07.2017 р.

Перелік осіб, які пройшли атестацію 05.07.2017 року згідно з п. 54 Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 301:

 1. Божко Вадим Юрійович
 2. Вертій Сергій Олександрович
 3. Ворона Антон Борисович
 4. Костян Лариса Яківна
 5. Кривоніс Володимир Олексійович
 6. Крутько Олена Вікторівна
 7. Литвин Олександр Григорович
 8. Мошківська Марія Михайлівна
 9. Рябокінь Максим Григорович
 10. Спека Альона Юріївна
 11. Тремба Олександр Сергійович
 12. Якименко Андрій Сергійович

Перелік осіб, яким підтверджено вільне володіння державною мовою без проходження атестації на безоплатній основі згідно з п. 56 Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 301, 05.07.2017 року:

 1. Богданівська Ольга Григорівна
 2. Буряченко Олексій Валентинович
 3. Бучнєва Вікторія Аркадіївна
 4. Верещака Світлана Володимирівна
 5. Дашівець Яна Іванівна
 6. Дука Олена Сергіївна
 7. Заставська Світлана Анатоліївна
 8. Захарова Юлія Миколаївна
 9. Карандіна Вікторія Олександрівна
 10. Кацавець Руслан Сергійович
 11. Козік Галина Андріївна
 12. Козоріз Олена Володимирівна
 13. Колодяжний Станіслав Анатолійович
 14. Крупицька Ольга Сергіївна
 15. Литвин Людмила Андріївна
 16. Маляр Юлія Миколаївна
 17. Мещерякова Анастасія Сергіївна
 18. Омельченко Ярослава Олександрівна
 19. Прокопенко Роман Миколайович
 20. Симоненко Дарія Олександрівна
 21. Старікова Вікторія Петрівна
 22. Старіков Олександр Михайлович
 23. Хмара Катерина Олександрівна
 24. Хоружа Наталія Володимирівна
 25. Чишко Наталія Володимирівна
 26. Яресько Лідія Віталіївна
 27. Ятчик Наталія Олексіївна

Перелік осіб, які пройшли атестацію 26 .06.2017 року згідно з п. 54 Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 301:

 

  1. Дочкус Валентина Валеріївна
  2. Зайцев Андрій Вікторович
  3. Іванко Роман Миколайович
  4. Кащенко Вадим Миколайович
  5. Кононенко Юрій Олексійович
  6. Кульбашний Владислав Вікторович
  7. Михайлюк Віталій Олегович
  8. Натяглий Олексій Миколайович
  9. Олійник Олег Борисович
  10. Пікуль Геннадій Іванович

Перелік осіб, яким підтверджено вільне володіння державною мовою без проходження атестації на безоплатній основі згідно з п. 56 Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 301, 26.06.2017 року:

 

1. Бензар Ольга Вікторівна

2. Борисенко Ірина Анатоліївна

3. Боряк Марина Олексіївна

4. Броховецька Ірина Михайлівна

5. Вергунов Вадим Вікторович

6. Глушко Марія Анатоліївна

7. Голбан Тимофій Тимофійович

8. Гончар Валентина Григорівна

9. Денисенко Ірина Миколаївна

10. Каунова Маргаріта Віталіївна

11. Кікто Аліна Володимирівна

12. Ковальчук Вікторія Валеріївна

13. Костян Олена Сергіївна

14. Краснопольська Ріта Анатоліївна

15. Кривохижа Юрій Андрійович

16. Лаврик Таміла Володимирівна

17. Ліневич Марина Русланівна

18. Макєєв Сергій Леонідович

19. Науменко Людмила Олександрівна

20. Пєскова Ольга Борисівна

21. Пісковий Станіслав Миколайович

22. Подробаха Аліна Сергіївна

23. Різниченко Олена Анатоліївна

24. Садовий Сергій Миколайович

25. Сейдаметов Руслан Рідванович

26. Скріпченко Дмитро Олександрович

27. Таранушич Вероніка Григорівна

28. Тарасенко Вікторія Олександрівна

29. Уссов Вадим Геннадійович

30. Філоненко Тетяна Олегівна

31. Філонюк Маргарита Юріївна

32. Чередниченко Наталія Миколаївна

33. Чуйко Євгенія Андріївна

34. Шапошник Тетяна Миколаївна

35. Шапошнікова Тетяна Миколаївна

36. Шапченко Вікторія Володимирівна

37. Шапченко Світлана Іванівна

38. Шпак Олексій Миколайович

Перелік осіб, які пройшли атестацію 07.06.2017 року згідно з п. 54 Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 301:

 

1. Берестовська Марина Олегівна

2. Білоха Олена Юріївна

3. Волик Вадим Миколайович

4. Єльченко Олена Владиславівна

5. Заярський Вячеслав Григорович

6. Касумов Олег Олегович

7. Кочетов Павло Ігорович

8. Марченко Ігор Юрійович

9. Москаленко Артур Валентинович

10. Ченкова Юлія Вікторівна

 


 

Перелік осіб, яким підтверджено вільне володіння державною мовою без проходження атестації на безоплатній основі згідно з п. 56 Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 301, 07.06.2017 року:

 

1. Баленкова Світлана Володимирівна

2. Балагура Юлія Володимирівна

3. Бондаренко Юрій Миколайович

4. Болюх Марія Віталіївна

5. Бур’ян Надія Володимирівна

6. Вінар Вікторія Володимирівна

7. Войчук Діана Вікторівна

8. Гермашевська Вікторія Олександрівна

9. Голбан Катерина Тимофіївна

10. Головаш Юлія Миколаївна

11. Горобець Людмила Іванівна

12. Горошко Олександр Миколайович

13. Губа Альона Володимирівна

14. Дейнека Роман Сергійович

15. Дяченко Юлія Олександрівна

16. Жуков Владислав Едуардович

17. Зозуля Вікторія Анатоліївна

18. Іщенко Тетяна Миколаївна

19. Калашник Денис Ігорович

20. Литвин Софія Олександрівна

21. Майборода Тетяна Іванівна

22. Мареха Дмитро Олександрович

23. Матірна Наталія Володимирівна

24. Мацків Яніна Василівна

25. Мацюцький Павло Іванович

26. Найденко Оксана Миколаївн

27. Оніщенко Дмитро Сергійович

28. Ольшанська Марина Анатоліївна

29. Панова Олена Леонідівна

30. Пищимуха Наталія Миколаївна

31. Приходько Наталія Віталіївна

32. Стеценко Юрій Володимирович

33. Шапошник Ярослав Олександрович

34. Юрченко Людмила Євгеніївна

Перелік осіб, які пройшли атестацію 08.11.2017 року згідно з п. 54 Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 301:

 

1. Горілей Леся Володимирівна

2. Данілов Ян Євгенович

3. Зайченко Ірина Олексіївна

4. Каліберда Лілія Петрівна

5. Мустафаєва Тетяна Михайлівна

6. Святна Леся Олександрівна

7. Терещенко Олександр Миколайович

8. Чорна Марина Сергіївна

 


 

Перелік осіб, яким підтверджено вільне володіння державною мовою без проходження атестації на безоплатній основі згідно з п. 56 Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 301, 08.11.2017 року:

 

1. Богодіст Оксана Олександрівна

2. Боцман Світлана Дмитрівна

3. Буняк Світлана Миколаївна

4. Бурба Дарина Юріївна

5. Бурцайло Олександр Володимирович

6. Водоп’ян Світлана Петрівна

7. Головльова Людмила Володимирівна

8. Дорошенко Владислав Володимирович

9. Єгорова Ірина Іванівна

10. Завенягіна Ганна Вячеславівна

11. Заливча Юлія Григорівна

12. Іщенко Вікторія Миколаївна

13. Йосипенко Юрій Михайлович

14. Карпун Алла Анатоліївна

15. Каюріна Юлія Сергіївна

16. Ковган Валентина Олексіївна

17. Легка-Запара Алла Миколаївна

18. Лень Таміла Анатоліївна

19. Мушій Тетяна Володимирівна

20. Нагорна Ілона Петрівна

21. Ночовна Наталія Анатоліївна

22. Пишненко Марія Борисівна

23. Попова Ольга Миколаївна

24. Рутковська Алла Володимирівна

25. Рябко Альона Іванівна

26. Рябова Вікторія Вікторівна

27. Середа Тетяна Богданівна

28. Синиця Яків Петрович

29. Сілкова Анна Андріївна

30. Сімьонова Ніна Олександрівна

31. Слуцький Олександр Владиславович

32. Сорокова Ольга Володимирівна

33. Таракан Ірина Миколаївна

Перелік осіб, які пройшли атестацію 22.11.2017 року згідно з п. 54 Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 301:

 

1. Білоус Анастасія Юріївна

2. Важеніна Інна Леонідівна

3. Гарагуля Вікторія Вікторівна

4. Гудзь Любов Григорівна

5. Додчук Ольга Георгіївна

6. Кузьменко Тетяна Анатоліївна

7. Мерефа Володимир Михайлович

8. Плема Вікторія Іванівна

9. Погорілець Ірина Костянтинівна

10. Сакало Олександр Іванович

11. Саханський Михайло Миколайович

12. Солдаткіна Вікторія Валентинівна

13. Фролова Ірина Іванівна

14. Хілініч Сергій Миколайович

15. Яцура Алла Валеріївна

 


 

Перелік осіб, яким підтверджено вільне володіння державною мовою без проходження атестації на безоплатній основі згідно з п. 56 Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 301, 22.11.2017 року:

 

1. Байбара Олександр Олександрович

2. Бойко Жанна Кімівна

3. Борута Лариса Миколаївна

4. Бризгалін Ігор Сергійович

5. Варварюк Володимир Іванович

6. Вербицька Поліна Андріївна

7. В’юницька Юлія Михайлівна

8. Галущенко Людмила Григорівна

9. Животовська Наталія Іванівна

10. Кадочнікова Ірина Вячеславівна

11. Квіта Олена Тарасівна

12. Кутова Людмила Іванівна

13. Мирна Вікторія Славіківна

14. Мущенко Олена Віталіївна

15. Ренкевич Ірина Іванівна

16. Ручка Віталій Миколайович

17. Саханська Оксана Володимирівна

18. Скрипник Сергій Вікторович

19. Юрченко Вікторія Сергіївна

20. Яковлєва Наталія Володимирівна

Перелік осіб, які пройшли атестацію 06.12.2017 року згідно з п. 54 Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 301:

 

1. Буряк Костянтин Миколайович

2. Гусаренко Юлія Юліанівна

3. Дроздов Олександр Васильович

4. Отрізна Ольга Миколаївна

5. Пелюхня Валентина Володимирівна.

 


 

Перелік осіб, яким підтверджено вільне володіння державною мовою без проходження атестації на безоплатній основі згідно з п. 56 Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 301, 06.12.2017 року:

 

1. Антоненко Ігор Юрійович

2. Балацька Олена Леонідівна

3. Бережна Жанна Анатоліївна

4. Блажко Людмила Миколаївна

5. Васильєв Євген Анатолійович

6. Гнітько Сергій Михайлович

7. Голік Тетяна Юріївна

8. Грінченко Наталія Олександрівна

9. Губа Людмила Миколаївна

10. Давиденко Людмила Павлівна

11. Дорошенко Світлана Михайлівна

12. Жаботинська Ольга Миколаївна

13. Зубричева Людмила Леонідівна

14. Ільченко Володимир Васильович

15. Кавун Ніна Володимирівна

16. Карюк Алла Миколаївна

17. Кошлата Алла Валеріївна

18. Крилова Юлія Олегівна

19. Кропивка Юрій Іванович

20. Лебедь Євгенія Володимирівна

21. Лисенко Алла Василівна

22. Мангура Світлана Іванівна

23. Павельєва Анна Костянтинівна

24. Пізніченко Максим Володимирович

25. Плюхін Олексій Геннадійович

26. Попов Станіслав Вячеславович

27. Птащенко Ліана Олександрівна

28. Рассоха Інна Володимирівна

29. Свистун Людмила Анатоліївна

30. Скриль Віталія Вячеславівна

31. Солодкий Олег Васильович

32. Тимошевський Владислав Вікторович

33. Тумко Сергій Анатолійович

Перелік осіб, які пройшли атестацію 20.12.2017 року згідно з п. 54 Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 301:

 

1. Кабика Віталій Анатолійович

2. Калініченко Аліна Сергіївна

3. Калініченко Марта Олексіївна

4. Кушова Валентина Володимирівна

5. Мартиненка Андрій Михайлович

6. Пищимцка Ірина Іванівна

7. Стецюра Микола Васильович

8. Ступка Ігор Іванович.

 


 

Перелік осіб, яким підтверджено вільне володіння державною мовою без проходження атестації на безоплатній основі згідно з п. 56 Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 301, 20.12.2017 року:

 

1. Білоусова Анастасія Юріївна

2. Васильченко Мар’яна Іванівна

3. Вовк Анна Юріївна

4. Галайда Тетяна Олександрівна

5. Ганошенко Олена Миколаївна

6. Гаращенко Лілія Борисівна

7. Голубенко Дмитро Володимирович

8. Грищук Андрій Вікторович

9. Гузинін Олександр Іванович

10. Гузинін Олександр Олександрович

11. Гукасян Ольга Мгерівна

12. Гунченко Марія Володимирівна

13. Денисовець Ірина Вікторівна

14. Довженко Оксана Олександрівна

15. Євгеньєв Віталій Олексійович

16. Звігольська Олена Юріївна

17. Зернюк Олена Вячеславівна

18. Зось-Кіора Микола Валерійович

19. Йона Ольга Іванівна

20. Калінович Ірина Володимирівна

21. Колодяжна Анна Сергіївна

22. Колотій Олексій Сергійович

23. Кривопляс Наталія Анатоліївна

24. Кулинич Юлія Сергіївна

25. Литвиненко Тетяна Петрівна

26. Львовська Тетяна Василівна

27. Матяш Олександр Васильович

28. Маховка Вікторія Михайлівна

29. Міняйленко Інна Валентинівна

30. Панченко Світлана Петрівна

31. Паращієнко Ірина Миколаївна

32. Пісклова Тетяна Миколаївна

33. Предибайло Алла Ігорівна

34. Прокопенко Наталія Юріївна

35. Ржепішевська Віта Володимирівна

36. Романенко Юлія Юріївна

37. Рябинська Ірина Анатоліївна

38. Сененко Наталія Борисівна

39. Скороденко Ольга Олександрівна

40. Тєвікова Ольга Валентинівна

41. Торонченко Ольга Миколаївна

42. Тур Оксана Миколаївна

43. Христенко Олена Володимирівна

44. Чайкіна Аліна Олександрівна

45. Шевченко Леся Олександрівна

46. Штепенко Катерина Павлівна

47. Щепак Віра Василівна

48. Юрко Ілона Анатоліївна

49. Ясак Тетяна Іванівна