БЕСЕДА Наталія Анатоліївна

БЕСЕДА Наталія Анатоліївна

Народилася 16 серпня 1978 року в селі Сватки Гадяцького району Полтавської області.

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ, ВЧЕНЕ ЗВАННЯ, ДЕРЖАВНІ ВІДЗНАКИ:

Кандидат педагогічних наук, доцент

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

 (050) 180 39 49

 natabeseda78@gmail.com

ОСВІТА:

1985 – 1993 Сватківська середня школа
1993 – 1997 Лохвицьке медичне училище за спеціальністю «Лікувальна справа»
1997 – 2002 Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія, психологія»
2008 – 2012 Здобувач відділу інноваційних педагогічних технологій Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України
2012 Захистила кандидатську дисертацію з теми «Підготовка вчителя до застосування здоров’язбережувальних технологій у системі методичної роботи загальноосвітнього навчального закладу» за спеціальністю 13.00.04 – «Теорія і методика професійної освіти» у спеціалізованій вченій раді Д 26.451.01 Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, кандидат педагогічних наук (2014)
2019 Вчене звання доцента кафедри фізичного виховання, спорту та здоров’я людини

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ:

1997 Завідувачка Сватківським фельдшерсько-акушерським пунктом
2001 – 2003 Учитель біології та валеології гімназії «Здоров’я» № 14 м. Полтави
2003 – 2007 Педагог-організатор Полтавської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 11 Полтавської міської ради Полтавської області
2007 – 2013 Практичний психолог Полтавської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 11 Полтавської міської ради Полтавської області
2013 –2017 Старший викладач кафедри фізичного виховання, спорту та здоров’я людини Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка
2017 – 2019 Доцент кафедри фізичного виховання, спорту та здоров’я людини Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка
2019 – по цей час Декан факультету фізичної культури та спорту

ВІДЗНАКИ:

– Почесна грамота Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

– Подяка Міністерства освіти і науки України

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ:

Беседа Н.А. є автором 75 публікацій наукового і навчально-методичного характеру

Науковим напрямом дослідження є впровадження здоров’язбережувальних технологій в освітній процес закладу вищої освіти.