Проректор з наукової та міжнародної роботи

СІВІЦЬКА Світлана Павлівна

Народилася 12 січня 1989 року в м. Полтава.

ПОСАДА:

Проректор з наукової та міжнародної роботи Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ, ВЧЕНЕ ЗВАННЯ, ДЕРЖАВНІ ВІДЗНАКИ:

Кандидат економічних наук, доцент, лауреат Премії Президента України для молодих вчених.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

 (0532) 60-87-57

 sivitska@nupp.edu.ua

ОСВІТА:

1996 – 2006 Навчально-виховний комплекс №16;
2006 – 2011 Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, кваліфікація “фінансист” за спеціальністю “Фінанси”;
2012 – 2015 Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, науковий ступінь кандидата економічних наук;
2018 Вчене звання доцента кафедри фінансів і банківської справи.

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ:

2006 – 2011 р. Студентка Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка;
2011 – 2012 р. Асистент кафедри фінансів і банківської справи та державного управління ПолтНТУ.
2012 – 2014 р. Аспірант кафедри фінансів і банківської справи ПолтНТУ.
2014 – 2015 р. Старший викладач кафедри фінансів і банківської справи ПолтНТУ.
2015 Директор інформаційно-аналітичного центру ПолтНТУ.
2015 – дотепер Доцент кафедри фінансів, банківського бізнесу та оподаткування Національного університету “Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка”.
2015 – дотепер Проректор з наукової та міжнародної роботи Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка».

ВІДЗНАКИ:

– Лауреат щорічної премії Президента України для молодих вчених – 2016 р.;

– Подяка МОН України – 2018 р.;

– Грамота МОН України – 2018 р.

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ:

2018 Член регіональної комісії з оцінки та забезпечення проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку.
2018 Відповідальний секретар, член редколегії відповідальний секретар, член редколегії Наукового віснику Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» «ЕКОНОМІКА І РЕГІОН» (фахове наукове видання).

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ:

Авторка понад 60 наукових публікацій, з-поміж яких 4 – у наукометричних базах Scopus, Web of Science й ін.

Виконавець наукових прикладних робіт«Економічна ефективність та соціальна стабільність розвитку регіонів у системі забезпечення економічної безпеки України» (номер державної реєстрації – 0112U001461), 2012 – 2013 рр.; «Формування інноваційних форм господарського механізму в Україні» (номер державної реєстрації – 0112U002319), 2012 – 2013 рр.; «Вплив розвитку нафтогазового комплексу та альтернативної енергетики на стан енергетичної безпеки України» (номер державної реєстрації – 0115U002415), 2015 – 2016 рр.; «Ресурсоекономні технології відновлення й реконструкції житлових, громадських і виробничих будівель та захисних споруд цивільної оборони» (номер державної реєстрації – 0116U002567), 2016 – 2017 рр.

Учасник міжжнародних проєктів: «English for universities», 2015 – 2020 рр., British Council, Великобританія; «Ukraine Higher Education Leadership Development Programme», 2016 – 2017 рр., British Council, Великобританія; «Logistyka i zarządzanie – międzynarodowe programy studiów II stopnia na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej (LogMan2)», 2017 – 2019 рр., Програма «POWER 2014-2020», Європейський Союз; «Raising Profile of Colleges Through the Quality of Education Improvement», 2017 р., Державний департамент США, Посольство США в Україні, Fulbright, США; «Women in Tech Summit», 2018 рік, Fundacja Edukacyjna Perspektywy, Польща; «The challenges of energy efficiency: cooperation of Ukraine with the EU» 599740-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE, 2018 – 2020 рр., Erasmus+ Programme – Jean Monnet Activities, Європейський Союз.

ВИКЛАДАЄ ДИСЦИПЛІНИ:

073ДВБ2.1 Інноваційно-інвестиційні механізми забезпечення розвитку суб’єктів господарювання