Кафедра архітектури та міського будівництва

Кафедра архітектури промислових та цивільних будівель відкрита в жовтні 1938 року і мала назву кафедра архітектури. У 1961 році кафедра архітектури перейменована в кафедру архітектури промислових та цивільних будівель. Завідуючим кафедрою став доктор технічних наук, професор Могилат Олександр Никонович. З 2006 року кафедра носить назву архітектури та міського будівництва.  З 2007 року по теперішній час завідуючим кафедрою архітектури та міського будівництва є доктор технічних наук, професор, академік Академії будівництва України, лауреат   Державної премії України в галузі науки і техніки Семко Олександр Володимирович.

Кафедра викладає основні курси з планування міст, архітектурно-будівельного складу  будівель та споруд, реконструкції та технічної експлуатації будівель і споруд, а також викладає основи будівельної теплофізики, акустики та світлології для студентів будівельного та архітектурного факультетів.

На кафедрі архітектури та міського будівництва виконуються дослідження за наступними  науковими напрямками:

  1. «Надійність комплексних конструкцій. Реконструкція та ризики»
  2. «Дослідження у сфері раціонального проектування і умов експлуатації будівельних конструкцій, будівель та споруд під впливом природно-кліматичних факторів».

Новизна технічних розробок захищена патентами й авторськими свідоцтвами на винаходи. Апробація досягнутих результатів досліджень щорічно здійснюється на науково-технічних конференціях і симпозіумах. Результати досліджень використовуються в навчальному процесі при курсовому і дипломному проектуванні, а також при виконанні госпдоговірних робіт по замовленням фізичних та юридичних осіб.

Результати проведених наукових досліджень колективу кафедри відображені у наукових статтях у вітчизняних журналах та збірниках міжнародних науково-технічних конференцій, використані при розробленні державних нормативних документів.

Кафедра архітектури відкрита в жовтні 1938 року. Згодом вона відокремилася від кафедри сільськогосподарського будівництва та стала профілюючою з дипломного проектування. Завідуючим кафедрою призначено доцента Ліпявкіна Анатолія Федоровича.

У 1938 році кафедру очолив професор Зацепін Михайло Григорович.

У 1947 році завідуючим кафедрою архітектури був доцент Аніщенко Михайло Сергійович. У 1950 році кафедрою керував кандидат архітектури, доцент Бурлаков Іван Олександрович. У 1961 році кафедра архітектури перейменована в кафедру архітектури цивільних та промислових будівель. Завідуючим кафедрою став доктор технічних наук, професор Могилат Олександр Никонович.

У 1966 році кафедра стала випускаючою за спеціальністю «1201-Архітектура».

У 1973 році з кафедри архітектури цивільних та промислових будівель відокремилася кафедра архітектурного проектування.

У 1995 році, у зв’язку з відкриттям спеціальності «Міське будівництво та господарство», кафедра отримала назву архітектури будівель та містобудування.

У 2004-2006 роках в.о. завідуючого кафедри був к.т.н., доц., Чернявський В.В.

З 2006 року кафедра носить назву архітектури та міського будівництва.

У 2006-2007 роках завідуючим кафедрою був д.т.н, проф. Роговий Станіслав Іванович.

З 2007 року по теперішній час завідуючим кафедрою є доктор технічних наук, професор, академік Академії будівництва України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки Семко Олександр Володимирович 

Семко Олександр Володимирович

доктор технічних наук за спеціальністю 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди», професор, завідувач кафедри архітектури та міського будівництва

Завідує кафедрою з 2007 року. Викладає курси «Технічна експлуатація будівель і споруд» «Технічна експлуатація виробничих будівель і споруд», «Сучасні тенденції формування нових типів функціонально-просторових рішень цивільних і промислових будівель», «Сучасні тенденції формування нових типів будівель і споруд, включаючи просторові конструкції будівель».

Керує магістратурою та аспірантурою, докторантурою. Автор понад 300 опублікованих праць, серед яких посібник “Сталезалізобетонні конструкції”, 6 монографій, 4 нормативних документи, 15 авторських свідоцтв та патентів.

Сфера наукових інтересів: вивчення надійності комплексних конструкцій при врахуванні та забезпеченні сумісної роботи несучих і огороджувальних елементів; дослідження надійності конструкцій, що утворюються при підсиленні та реконструкції будівель і споруд;вивчення страхових ризиків при проектуванні, будівництві, реконструкції та підсиленні будівель і споруд.

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки. За 35 років виробничої, наукової та педагогічної діяльності О.В. Семко вирішив низку наукових і практичних проблем імовірнісних розрахунків існуючих та проектованих будівельних конструкцій. Розробив, запроектував та впровадив у виробництво цілий ряд нових типів сталезалізобетонних збірно-монолітних конструкцій.

О.В. Семко – член спеціалізованої вченої ради 44.052.02 (спеціальність 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди та 05.23.02 – основи та фундаменти), голова наукового семінару при цій раді.

Руденко Віктор Васильович 

кандидат архітектури за спеціальністю 18.00.02 «Архітектура будівель і споруд», доцент, лауреат виставки досягнень ВДНГ СРСР (срібна медаль за розробку модульно-блочного методу вуглезбагачувальних підприємств).

Працює на кафедрі з 1977 року. Викладає курси «Інженерно-будівельні основи проектування будівель», «Конструкції будівель і споруд, у тому числі архітектурні конструкції багатоповерхових та промислових будівель» «Садово-паркове будівництво», «Сучасні просторові конструкції», «Експлуатація та утримання міських територій». Керує магістратурою та аспірантурою. Автор понад 20 наукових праць.

Сфера наукових інтересів: методика формування цивільних та промислових об'єктів адаптивного типу.

Галінська Тетяна Анатоліївна 

кандидат технічних наук за спеціальністю 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди», доцент кафедри архітектури та міського будівництва

Працює на кафедрі з 1992 року. Викладає курси «Будівельна фізика (світлологія)», «Планування міст і транспорт», «Міський транспорт»

Керує магістратурою. Автор понад 30 наукових праць.

Сфера наукових інтересів: архітектурно-конструктивні вирішення систем природного освітлення будівель і його роль в забезпеченні мікроклімату приміщень.

Філоненко Олена Іванівна 

кандидат технічних наук за спеціальністю 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди», доцент кафедри архітектури та міського будівництва

Працює на кафедрі з 2002 року. Викладає курси «Архітектура будівель і споруд», «Будівельна фізика», «Наукові дослідження в області теплофізики, акустики, світлології». Керує магістратурою. Автор понад 20 наукових та 12 навчально-методичних праць.

Сфера наукових інтересів: інноваційні методи зниження тепловтрат будівлями, розвиток бази сучасних утеплюючих і оздоблювальних матеріалів, нові технології зведення будівель та споруд й ін.

Юрін Олег Іванович 

кандидат технічних наук за спеціальністю 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди», доцент кафедри архітектури та міського будівництва

Працює на кафедрі з 1978 року. Викладає дисципліни: «Планування і благоустрій міст», «Урбаністика», «Будівельна фізика», «Комп’ютерні технології у проектуванні будівель та споруд», «Комп’ютерні технології у проектуванні та наукових дослідженнях».

Керує магістратурою. Автор понад 35 статей, 2 навчальних посібників, 1 авторського свідоцтва, методичних вказівок.

Сфера наукових інтересів: теплозахист та вологісний стан огороджувальних конструкцій будівель холодильників.

Зигун Аліна Юріївна 

кандидат технічних наук за спеціальністю 05.23.20 «Містобудування та територіальне планування», доцент кафедри архітектури та міського будівництва

Працює на кафедрі з 2007 року. Викладає курси «Експлуатація та утримання міських територій», «Утримання міської забудови», «Міські вулиці та дороги», «Міський транспорт», «Планування міст і транспорт».

Автор понад 10 наукових праць.

Сфера наукових інтересів: експлуатація міських територій; формування загальноміської системи з видалення твердих побутових відходів.

Магас Наталія Миколаївна 

кандидат технічних наук за спеціальністю 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди», доцент кафедри архітектури та міського будівництва

Працює на кафедрі з 2009 року. Викладає курси «Архітектура будівель та споруд», «Утримання міської забудови», «Міські вулиці і дороги».

Керує магістратурою. Автор понад 15 наукових праць, в тому патенти України на корисну модель.

Сфера наукових інтересів: дослідження сталезалізобетонних конструкцій з зовнішнім листовим армуванням, технічна експлуатація будівель і споруд.

Авраменко Юрій Олександрович 

кандидат технічних наук за спеціальністю 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди», доцент кафедри архітектури та міського будівництва

Працює на кафедрі з 2011 року. Викладає курси «Планування міст і транспорт», «Основи автоматизованого проектування», «Архітектура будівель та споруд», «Реконструкція міської забудови».

Автор понад 20 наукових праць, в тому числі патенти України на корисну модель.

Сфера наукових інтересів: дослідження місцевої стійкості сталевих елементів сталезалізобетонних конструкцій; проектування будівель та споруд із легких сталевих тонкостінних конструкцій.

Лещенко Марина Валентинівна

кандидат технічних наук за спеціальністю 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди», завідувач лабораторії кафедри архітектури та міського будівництва, старший викладач.

Працює на кафедрі з 2009 року.

Автор понад 20 наукових праць.

Сфера наукових інтересів: теплова надійність огороджувальних конструкцій.

 

Роздабара Олеся Михайлівна

Старший лаборант кафедри архітектури та міського будівництва, апірант

Працює на кафедрі з 2015 року.

 

Кафедра є випускаючою за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» за освітніми програмами:

«Промислове і цивільне будівництво».

Студенти спеціалізації набувають навиків проектування, спорудження, експлуатації будівель та споруд, обстеження, оцінювання технічного стану, розробки заходів щодо їх ремонту та реконструкції. Студенти навчаються використовувати нормативну літературу, визначати технічний стан будівель, споруд і будівельних конструкцій, виконувати розрахунки нових конструкцій та таких, що підсилюються, виконувати креслення у відповідності до діючих нормативних вимог.

Фахівці можуть виконувати роботу інженера-проектувальника в проектних організаціях, майстра, виконроба безпосередньо на будівництві, а також виступати у якості замовника.

«Міське будівництво та господарство».

Студенти спеціалізації набувають навиків раціонального проектування нових міських масивів та реконструкції існуючих, реконструкцію окремих будівель і споруд із урахуванням нормативних вимог до планування житлової забудови.

Фахівці можуть працювати на посадах інженерів-проектувальників в проектних організаціях, майстра, виконроба та інших.

Підготовка висококваліфікованих фахівців будівельної справи проводиться за такими освітніми рівнями:

Бакалавр – освітній рівень фахівця, який на основі повної загальної середньої освіти або на основі рівня «молодшого бакалавра» здобув загально-технічну підготовку, фундаментальні та професійно-орієнтовані знання та уміння щодо свого напряму (базова вища освіта) і який здатний вирішувати типові професійні завдання, передбачені для відповідних посад, у певній галузі народного господарства.

Термін навчання – 4 роки (на основі рівня «молодшого бакалавра» - 3 роки).

Основні місця роботи: Бакалавр перш за все підготовлений до подальшого отримання повної вищої освіти у галузі будівництва. Він може займати посади низового інженерно-технічного персоналу і працювати під керівництвом інженера-будівельника, а за наявності виробничого досвіду самостійно на підприємствах і будівельних організаціях різної форми власності на посаді майстра або виконроба.

Магістр (кваліфікація: інженер-будівельник) – освітній рівень фахівця, який на основі кваліфікації бакалавра або спеціаліста здобув поглиблені спеціальні уміння та знання інноваційного характеру, має певний досвід їх застосування для вирішення проблемних професійних завдань у певній галузі народного господарства. Зазначена освітньо-професійна програма підготовки магістра включає поглиблену фундаментальну, гуманітарну, соціально-економічну, психолого-педагогічну, спеціальну та науково-практичну підготовку.

Термін навчання – 1,5 (2) роки після здобуття освітнього рівня «бакалавр».

Основні місця роботи: магістр має підготовку, зорієнтовану в основному на науково-дослідницьку та викладацьку роботу, але також може виконувати всі функції замовника будівництва, проектувальника та будівельника в організаціях різних форм власності.

Доктор філософії – освітньо-науковий рівень фахівця, який на основі кваліфікації магістра здобув поглиблені знання інноваційного характеру, має досвід їх застосування для вирішення наукових задач у певній галузі. Зазначена освітньо-наукова програма підготовки доктора філософії включає поглиблену фундаментальну, гуманітарну, соціально-економічну, психолого-педагогічну, спеціальну та науково-практичну підготовку та виконання дисертаційної роботи за спеціалізаціями спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» - будівельні конструкції, будівлі та споруди, включаючи будівельну фізику, та містобудування.

Термін навчання – 4 роки після здобуття освітнього рівня «магістр».

Основні місця роботи: доктор філософії має підготовку, зорієнтовану в основному на науково-дослідницьку та викладацьку роботу, але також може виконувати всі функції інженера-проектувальника.

Наукова діяльність викладачів кафедри здійснюється за кількома напрямками:

«Надійність комплексних конструкцій. Реконструкція та ризики» (керівник наукової школи – д.т.н., професор Семко Олександр Володимирович).

Спеціальність 05.23.01 – «Будівельні конструкції, будівлі та споруди».

Досліджені імовірнісні аспекти несучої здатності комплексних конструкцій з поєднанням огороджуючих та несучих властивостей сталевих та залізобетонних конструкцій, а також різних типів їх поєднання. Розроблено 6 нових типів конструктивних комплексних елементів промислових та цивільних каркасів з використанням збірного та монолітного залізобетону та сталевої несучої опалубки. Проаналізовані методи забезпечення сумісної роботи та анкеровки залізобетону.

Про конкурентоспроможність свідчать впроваджені у виробництво 18 каркасів будівель. Отримано більше 10 патентів на винаходи та корисні моделі за тематикою досліджень.

Дослідження здійснюються з питань:

- вивчення надійності комплексних конструкцій при врахуванні та забезпеченні сумісної роботи  несучих і огороджувальних елементів;

- дослідження надійності конструкцій, що утворюються при підсиленні та реконструкції будівель і споруд;

- вивчення страхових ризиків при проектуванні, будівництві, реконструкції та підсиленні будівель і споруд.

Метою досліджень є підвищення надійності та зменшення матеріаломісткості будівельних конструкцій, оптимізація конструктивних рішень каркасів будівель.

У результаті досліджень за останні роки розроблені сталеві, збірно-монолітні сталезалізобетонні каркаси, які дають змогу прискорити будівництво, зменшити вартість будівель.

Зараз здійснюються роботи щодо вивчення вузлів та засобів з’єднання в сталезалізобетонних конструкціях.

Розробки впроваджені на багатьох об’єктах України, Казахстану та інших держав.

Результати наукових досліджень включені до лекційного матеріалу курсів «Сталезалізобетонні конструкції», «Технічна експлуатація», «Металеві конструкції» та використовуються під час курсового й дипломного проектування.

За результатами досліджень зроблено ряд доповідей на міжнародних конференціях в Одесі, Києві, Львові, Рівному, Кривому Розі, Макіївці, Харкові та ін. Найбільш вагомі з отриманих результатів роботи по цій тематиці впроваджені до Державних Будівельних Норм та Державних Стандартів України.

Науковими дослідженнями зараз займаються 1 доктор наук, 10 кандидатів наук, 4 аспіранти та до 10-ти студентів.

За результатами досліджень захищено 15 кандидатських та 1 докторська дисертація, опубліковано понад 260 наукових робіт. Отримано 20 авторських свідоцтв і патентів.

«Дослідження у сфері раціонального проектування і умов експлуатації будівельних конструкцій, будівель та споруд під впливом природно-кліматичних факторів»..

Спеціальність 05.23.01 – «Будівельні конструкції, будівлі та споруди».

Результати досліджень постійно публікуються у фахових вітчизняних та закордонних виданнях, знаходять відображення в нормативних документах.

Науково-педагогічними працівниками кафедри розроблено пакет документів та рекомендації з термомодернізації корпусів університету для отримання позики від Европейського інвестиційного банку.

Філоненко О.І. провела енергоаудити з використанням інфрачервоного методу навчальних корпусів та гуртожитків університету та бере участь у робочих комісіях з розробкою звітів та рекомендацій щодо утеплення, енергопаспортів будівель університету.

Основні напрямки наукових досліджень:

– Вплив інсоляції, природного освітлення та транспортного шуму на об’ємно-планувальне  та конструктивне рішення житлових будинків.

Мета роботи: з метою зменшення питомої вартості будівництва та експлуатації за рахунок раціонального використання міських територій провести наукові дослідження направлені на подальше удосконалення будівельних норм містобудування з вивченням питань впливу інсоляції на температурно - вітровий режим в локальних зонах житлової забудови різної об'ємно - планувальної структури, а також інсоляції, природного освітлення і шуму на щільність житлового фонду в залежності від рівня досконалості об'ємно - планувальних рішень будинків і інших факторів;

– Розробка огороджувальних конструкцій і підлог промислових холодильників з прогнозованими експлуатаційними якостями. Розробка технічних систем, які включають огороджувальні конструкції холодильних камер, систему підбору і відведення вологи із утеплювачів з метою забезпечення нормативного температурно - вологого режиму в камерах зберігання продуктів харчування;

– Енергозберігаючі конструктивні рішення огорож будівель. Удосконалення енергозберігаючих конструктивних рішень шарованих зовнішніх огорож будівель на основі теоретичних, експериментальних та натуральних досліджень їх експлуатаційних якостей. Забезпечення їх широкого впровадження в будівництво;

Конструктивна оптимізація експлуатаційних якостей фасадних систем будівель. Дослідження теплозахисних властивостей зовнішніх огороджень при їх термомодернізації з застосуванням фасадних систем;

– температурно-вологісний режим огороджувальних конструкцій при термомодернізації житлового фонду.

Найбільш вагомі з отриманих результатів роботи по цій тематиці впроваджені до Державних Будівельних Норм та Державних Стандартів України.

Кафедрою архітектури та міського будівництва ведеться співпраця з працівниками закордонних установ на рівні «професор-професор» з А.Я. Найчуком, д.т.н. (республіка Білорусь) та з Франтішеком Куріллою з Vysoka skola medzinarodneho podnikania ISM Slovakia v Presove (Словаччина). Результатом співпраці з А.Я. Найчуком є наукові публікації, участь у конференціях, сумісні випробування конструкцій. Результатом співпраці з Франтішеком Куріллою є укладення договору про співпрацю у серпні 2015 року, на даний час виконується робота з погодження навчальних планів. Планується продовжувати співпрацю та налагоджувати нові контакти з Білостоцькою політехнікою, Університетом прикладних наук м. Любек.

Продовжуючи реалізацію Урядової програми співробітництва з КНР керівництвом університету були досягнуті домовленості про проведення стажування магістрів ПолтНТУ в китайському університеті терміном до 6 місяців. Завдяки Урядовій програмі, яка фінансувалася Кабінетом Міністрів України, студенти – дипломники кафедри Ладесова А.П., Кондратенко М.С., Остапов І.С. навчалися в магістратурі Ланджоуського транспортного університету, покращувати свої знання в оволодінні іноземною мовою, та отримали нові корисні для майбутнього фаху знання. Студенти разом з їх керівниками у ході навчання в Китайській республіці опублікували статті іноземною мовою.

Ладесова А.П. і Кондратенко М.С. продовжують навчання в магістратурі Ланджоуського транспортного університету. Кафедра сприяє поглибленому вивченню будівельних конструкцій магістрантами Ладесовою А.П. і Кондратенко М.С. Планується співпраця з виконання госпдоговорів для КНР після закінчення навчання магістранток.

У грудні 2016 року Семко О.В. знаходився з робочою поїздкою у м. Любек (Німеччина) з метою стажування за програмою «PraxisPartner Historische Stadt (Партнерство в рамках історичної частини міста)» DAAD, організація партнер – Fachhochschule Lübeck (http://ua.ukraine-bauen.de/).

Програма допомагає адаптувати «Модель» міста Любек до ситуації в Україні, охоплюючи різні етапи будівельного процесу, – від глобальної забудови міста до використання будівельний деталей, від розробки планів до заручення підтримкою громадян.

Під час стажування викладачі ознайомилися з лабораторіями будівельних спеціальностей та навчальним середовищем для творчих (архітектурних) спеціальностей у Технічному університеті м. Гамбург (https://www.tuhh.de/tuhh/startseite.html) та більш детально вивчили лабораторії будівельних та інженерних спеціальностей в університеті прикладних наук м. Любек, їх обладнанням, напрямами досліджень та організацією роботи.

Кафедра запрошує майбутніх абітурієнтів до участі в виконанні робіт в рамках Малої академії наук (МАН) в секції технічних наук. Викладачі кафедри запрошують абітурієнтів на консультації та подальше навчання.

Кафедра забезпечує науковий супровід бажаючих від школяра до доктора технічних наук.

Кафедра запрошує на навчання до аспірантури (з отриманням стипендії) за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» за напрямами наукової роботи кафедри.

Кафедра архітектури та міського будівництва

Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

проспект Першотравневий, 24, м. Полтава, 36011.

(ауд. 309 центрального корпусу)

arhimbpntu@gmail.com