Кафедра автомобільних доріг, геодезії, землеустрою та сільських будівель

Кафедра є структурним підрозділом університету із самого початку його заснування. З 1938 року вона мала назву «кафедра архітектури сільськогосподарських будівель і споруд». Протягом останніх майже двадцяти років кафедра пройшла еволюційний шлях становлення, розвитку, трансформації та успішного функціонування. У 1990 році отримала назву «кафедра архітектури сільських будівель та об’єктів агропромислового комплексу», а з 2015 р. – сучасну назву. У різні роки її очолювали: доцент Т.Я. Гардасевич, професор, д.т.н. Д.М. Топчій, доцент, к.т.н. В.О. Бондар, профессор, к.т.н. В.Й. Хазін, доцент, д.т.н. Д.А. Єрмоленко, доцент, д.е.н. Г.І. Шарий, доцент, к.т.н. Т.П. Литвиненко.

Кафедра функціонує у складі навчально-наукового інституту Архітектури та будівництва, є випускаючою і за кількістю та складом являє собою потужний навчальний підрозділ університету.