Кафедра Фізики

Кафедра забезпечує викладання фізики на всіх технічних факультетах денної та заочної форм навчання. Лекції з фізики читають викладачі, що мають наукові ступені не нижче від кандидата наук. Навчальна програма охоплює всі розділи сучасної фізики: класичну та релятивістську механіку, молекулярну фізику й термодинаміку, електромагнетизм, механічні та електромагнітні коливання і хвилі, хвильову та квантову оптику, атомну і ядерну фізику, фізику твердого тіла. Лабораторний практикум організований таким чином, що кожний студент має можливість індивідуально працювати на сучасному обладнанні для набуття практичних навичок. Вивчаючи курс загальної фізики, студенти отримують уявлення про сучасну науково обґрунтовану різнобічну картину оточуючого світу.