Кафедра Хімії

 

Історія кафедри хімії починається із заснування в Полтавському інституті сільськогосподарського будівництва в 1930 році хімічної лабораторії, яка була підпорядкована кафедрі будівельної справи. Як самостійний підрозділ інституту кафедра хімії існує з листопада 1938 року.

Із 1959 по 1997 рік кафедрою керував Василь Григорович Шевчук – доктор хімічних наук (з 1972 р.), професор (з 1973 р.), заслужений діяч вищої школи УРСР, заслужений діяч науки і техніки УРСР.

Сферою наукових інтересів його школи були багатокомпонентні водно-сольові та неводні системи, виробництво мінеральних добрив, очищення природного газу, синтез кристалів нових складних сполук рідкісноземельних і лужних (лужноземельних) елементів з особливими електричними, оптичними й іншими властивостями, їх ідентифікація рентгенофазовим, ІЧ-спектроскопічним, кристалооптичним, термографічним, хімічним та іншими методами аналізу. За період своєї діяльності Шевчук В.Г. підготував більше 40 кандидатів наук, які працюють у всіх куточках світу. Нагороджений орденом «Знак пошани» й медалями.

З жовтня 1997 року завідувачем кафедри призначено доц., к.х.н. Стороженка Дмитра Олексійовича. Він приділяє велику увагу поліпшенню матеріальної бази кафедри, винахідницькій та інноваційній роботі, виконанню господарчих договорів, активізації навчально-методичної роботи, вирішенню кадрових питань, створенню здорового мікроклімату в колективі.

Сьогодні співробітники кафедри поряд із науково-методичною роботою успішно вивчають умови синтезу нових координаційних сполук у водно-сольових системах, розв’язують екологічні питання, досліджують поверхневу дифузію металів на гранях металевих кристалів, хімічний склад глинистої сировини для виробництва будівельних матеріалів, кислототривкість керамічних виробів, зшивання поліетиленових труб для водопостачання, вміст в’яжучої речовини в асфальтобетонних сумішах, миючі розчини для доїльних апаратів. Опубліковано понад 800 наукових робіт, отримано 55 авторських свідоцтв на винаходи й патенти.

За підсумками рейтингового оцінювання роботи підрозділів університету 2017 року колектив кафедри хімії посів І місце серед кафедр навчально-наукового інституту нафти і газу і І місце серед невипускових кафедр університету.