Кафедра конструкцій із металу, дерева і пластмас

 

Кабінети кафедри: 

Викладацькі -  013Л, 010Л, 

Навчальний кабінет -  011Л, 

Навчальна лабораторія -  05Л 

Телефон: (05322) 2-99-30

Пічугін Сергій Федорович

Завідувач кафедри конструкцій з металу, дерева та пластмас, доктор технічних наук, професор, академік Академії будівництва України, лауреат Державної премії України з науки і техніки, заслужений працівник Полтавського національного технічного університету, керівник наукової школи «Надійність будівельних конструкцій».

Наукові проблеми: Надійність металевих конструкцій; навантаження та впливи на несучі конструкції.

Працює в університеті з 1974 р.

Має понад 500 наукових видань

Стороженко Леонід Іванович

Доктор технічних наук, професор, академік Академії будівництва України, лауреат Державної премії України з науки і техніки, лауреат обласної премії імені І.П. Котляревського, керівник наукової школи «Дослідження та впровадження в будівництво сталезалізобетонних конструкцій». Заслужений працівник ПолтНТУ.

Наукові проблеми: Розробка, дослідження та проектування сталезалізобетонних конструкцій.

Працює в університеті з 1986 р.

Має понад 600 наукових видань

Пенц Володимир Федорович

кандидат технічних наук, доцент кафедри конструкцій з металу, дерева та пластмас, член-кореспондент Академії будівництва України.

Основні напрями наукових досліджень: дослідження трубобетонних конструкцій промислових будівель.

Працює в університеті з 1992 р.

Опублікував понад 60 наукових праць.

Трусов Геннадій Миколайович

Заступник завідувача кафедри кафедри конструкцій з металу, дерева та пластмас, кандидат технічних наук, доцент кафедри.

Наукові проблеми: Дійсна робота стиснутих елементів металевих та сталебетонних конструкцій.

Працює в університеті з 1976 р.

Має більше 50 наукових праць

Чичулін Віктор Петрович

Доцент кафедри конструкцій з металу, дерева та пластмас, кандидат технічних наук.

Наукові проблеми: Надійність будівельних конструкцій; Сучасні види ефективних металевих конструкцій.

Працює в університеті з 1986 року.

Має понад 40 наукових праць та 8 винаходів.

Шкіренко Сергій Вікторович

Кандидат технічних наук, доцент кафедри конструкцій з металу, дерева та пластмас.

Наукові проблеми: Напружено-деформований стан трубобетонних елеменів.

Працює в університеті з 1992 року.

Має понад 40 наукових праць.

Дмитренко Андрій Олександрович

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри конструкцій з металу, дерева та пластмас.

Наукові проблеми: міцність похилих перерізів залізобетонних елементів, що згинаються; вузли з’єднання монолітного залізобетонного перекриття зі сталебетонними колонами (розробка нових типів вузлів, експериментальне дослідження та розрахунок). Дослідження дерев’яних конструкцій, які тривалий час експлуатуються.

Автор понад 30 друкованих робіт.  

Гудзь Сергій Анатолійович

Кандидат технічних наук, асистенткафедри конструкцій з металу, дерева та пластмас.

Основним напрямком наукових досліджень є вивчення напружено-деформованого стану сталевих балок із урахуванням сумісної роботи з огороджувальними конструкціями.

Працює в університеті з 2008 р.

Має більше 30 наукових праць.

Шкурупій Олександр Анатолійович

Кандидат технічних наук за спеціальністю 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди», професор.

Викладає курси «Будівельна механіка», «Спецкурси будівельної механіки», «Чисельні методи розв’язання інженерних задач на ПЕОМ», «Основи теорії споруд», «Інтегровані системи для розрахунку і проектування конструкцій будівель і споруд», «Алгоритмізація та програмування інженерних задач» для студентів різних спеціальностей та рівнів вищої освіти.

Автор понад 130 опублікованих праць, серед яких 2 навчальні посібники з грифом МОН України: “Основи теорії споруд”, “Стійкість форми рівноваги та динаміка дискретних систем”, 1 нормативний документ.

Сфера наукових інтересів: розробка методів розрахунку міцності, жорсткості, стійкості, будівельних конструкцій та їх елементів. Член-кореспондент Академії будівництва України.

За 35 років виробничої, наукової та педагогічної діяльності О.А. Шкурупій вирішив низку наукових і практичних проблем інженерних розрахунків існуючих та проектованих будівельних конструкцій. Розробив, запроектував та впровадив у виробництво ряд нових типів будівельних конструкцій

Северин Віталій Олексійович

Кандидат технічних наук за спеціальністю 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди», доцент кафедри

Працює в університеті з 2003 року. Викладає курси «Будівельна механіка», «Будівельна механіка (спецкурс)», «Чисельні методи розв’язання інженерних задач на ПЕОМ», «Інтегровані системи для розрахунку і проектування конструкцій будівель і споруд», «Алгоритмізація та програмування інженерних задач» для студентів різних спеціальностей та рівнів вищої освіти.

Автор понад 40 науково-методичних праць.

Сфера наукових інтересів: оцінювання надійності роботи будівельних конструкцій багатоповерхових промислових будівель.

Митрофанов Павло Борисович

Кандидат технічних наук за спеціальністю 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди», працює на посаді доцента кафедри.

Працює в університеті з 2008 року. Викладає курси «Будівельна механіка», «Будівельна механіка (спецкурс)», «Чисельні методи розв’язання інженерних задач на ПЕОМ», «Основи теорії споруд», «Інтегровані системи для розрахунку і проектування конструкцій будівель і споруд», «Алгоритмізація та програмування інженерних задач» для студентів різних спеціальностей та рівнів вищої освіти.

Автор понад 20 науково-методичних праць.

Сфера наукових інтересів: розробка методів розрахунку міцності, жорсткості, стійкості, будівельних конструкцій та їх елементів на основі деформаційної моделі з екстремальним критерієм.

Лазарєв Дмитро Миколайович

Кандидат технічних наук за спеціальністю 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди», доцент кафедри.

Працює в університеті з 2007 року. Викладає курси «Будівельна механіка», «Будівельна механіка (спецкурс)», «Чисельні методи розв’язання інженерних задач на ПЕОМ», «Основи теорії споруд», «Інтегровані системи для розрахунку і проектування конструкцій будівель і споруд», «Алгоритмізація та програмування інженерних задач» для студентів різних спеціальностей та рівнів вищої освіти.

Автор понад 20 науково-методичних праць, 1 навчального посібника, 1 авторського свідоцтва.

Сфера наукових інтересів: розробка методів розрахунку міцності, жорсткості, стійкості, будівельних конструкцій та їх елементів на основі деформаційної моделі з екстремальним критерієм.

Давиденко Юрій Олександрович

Кандидат технічних наук за спеціальністю 05.05.02. «Машини для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій», доцент кафедри.

Із 1986 року працює в університеті. Викладає курси: «Теоретична механіка», «Теоретична механіка» (Спецкурс), «Математичні моделі в розрахунках на ЕОМ»

Сфера наукових інтересів: дослідження керованих віброплощадок для ущільнення легких бетонів.

Ю.О. Давиденко – учасник міжнародних конференцій і регіональних семінарів. Він – автор понад 50 наукових праць в області вібраційної техніки й технології.

Жигилій Сергій Михайлович

Кандидат технічних наук за спеціальністю 05.05.02. «Машини для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій», доцент кафедри.

З 1981 року працює в університеті. Викладає курси: «Теоретична механіка», «Технічна механіка», «Математичні моделі машин», «Теорія подібності, теорія розмірностей і математичне моделювання».

Сфера наукових інтересів: керовані вібраційні машини для підготовки металевих фібр.

Він є автором понад 40 наукових праць із різних аспектів вібраційної техніки.

Горб Олександр Григорович

Кандидат технічних наук за спеціальністю 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди», доцент кафедри.

Працює в університеті з 2012 року. Викладає курси «Теоретична механіка», «Теоретична механіка» (Спецкурс), «Математичне моделювання машин у розрахунках на ЕОМ».

Сфера наукових інтересів: дослідження пов’язані з розширенням сфери застосування клейових з’єднань сталі та бетонної суміші у будівництві. Результати досліджень регулярно доповідаються на Всеукраїнських та міжнародних конференціях.

Автор понад 20 наукових статей і публікацій.

До 1960 року в інституті існувала єдина кафедра будівельних конструкцій, у становленні якої значну роль відіграли харківські вчені проф. Я.В. Столяров та доц. Г.Г. Лукін, а також проф. К.М. Купінський і д.т.н., проф. М.С. Торяник.

У 1960 році кафедра будівельних конструкцій була поділена на три кафедри: кафедру залізобетонних і кам'яних конструкцій, кафедру основ і фундаментів та кафедру конструкцій із металу, дерева і пластмас.

Першим завідуючим кафедрою конструкцій з металу, дерева і пластмас був к.т.н., доцент Бродецький Всеволод Олександрович, котрий очолював кафедру протягом 20-ти років із 1951 по 1972 рік. Із 1972 по 1976 рік кафедрою завідував к.т.н., доцент Чернявський Андрій Іванович, потім із 1976 по 1987 рік кафедрою керував к.т.н., доцент Андрейко Микола Тимофійович, із 1987 по 1995 рік кафедру очолював д.т.н., професор Стороженко Леонід Іванович. Із лютого 1995 року кафедрою завідує д.т.н., професор Пічугін Сергій Федорович.

За час свого існування кафедра провела значну роботу зі створення та зміцнення своєї науково-технічної бази і наукового потенціалу, зараз кафедра 100% забезпечена викладачами, які мають наукові ступені і звання, у тому числі 3 професора, доктора технічних наук і 9 доцентів, 10 кандидатів технічних наук.

Кафедра веде заняття за 35-а навчальними дисциплінами на шести факультетах університету, проводить курсове і дипломне проектування зі спеціальності "Промислове та цивільне будівництво". У 1996 році вперше в Україні на базі кафедри створена спеціалізація «Проектування і будівництво об’єктів газонафтодобувного комплексу».

У 2001 році на кафедрі започаткована магістратура, у 1987 році відкрита аспірантура, у 1997 році – докторантура. Створені три наукові школи, за останні роки опубліковано більше 30-ти монографій і навчальних посібників.

Кафедра постійно надає допомогу будівельним організаціям міста й області у сфері підвищення надійності та експлуатаційних якостей будівель і споруд, шляхом проведення експертиз та консультацій.

Кафедра підтримує ділові і дружні зв'язки зі спорідненими кафедрами ВНЗ України, таких як КНУБА, ХДТУБА, ПДАБА, ДонНАБА, ОДАБА, НУ "Львівська Політехніка", інститутами НАН України та технічними університетами Польщі (м. Люблін, м. Кельце).

 

Новітня історія кафедри

Результати роботи наукових шкіл кафедри включені в наступні національні нормативні документи:

 1. ДБН 362-92 «Оцінка технічного стану сталевих конструкцій виробничих будівель і споруд, що знаходяться в експлуатації».
 2. ДБН В. 1.2-96 «Загальні принципи забезпечення надійності і безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій і основ».
 3. ДБН В.1.2.-2:2006 «Навантаження і впливи».
 4. ДБН В.2.6-160:2010 «Сталезалізобетонні конструкції»
 5. ДБН В.2.6-163:2010 «Сталеві конструкції. Норми проектування, виготовлення і монтажу».

Лауреати Державної премії професори Пічугін С.Ф., Семко О.В., Онищенко В.О., Ємельянова І.А. та Стороженко Л.І. разом із Президентом АН України, академіком Патоном Б.Є.

Запрошуємо на навчання в магістратурі

ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ

«ПРОЕКТУВАННЯ І СПОРУДЖЕННЯ ОБ’ЄКТІВ ГАЗОНАФТОВИДОБУВНОГО КОМПЛЕКСУ»

другого рівня вищої освіти

за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

галузі знань 19 «Архітектура та будівництво»

Кваліфікація: магістр будівництва та цивільної інженерії

термін навчання 1,5 року

За результатами навчання студенти отримують диплом магістра; кваліфікація: магістр будівництва та цивільної інженерії за ОПП «Проектування і спорудження об’єктів газонафтовидобувного комплексу»

Магістранти, окрім обов’язкових дисциплін за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» мають змогу оволодіти наступними спеціалізованими курсами циклу професійної підготовки:

 • Конструкції споруд спеціального призначення ГНДК
 • Проектування об'єктів ГНДК
 • Надійність будівель і споруд ГНДК
 • Системи автоматизованого проектування металевих конструкцій ГДНК
 • Методика граничних станів і нормування навантажень
 • Антикорозійний захист конструкцій ГНДК
 • Проектування та експлуатація складів нафти та нафтопродуктів
 • Основи технології видобутку, підготовки, транспортування і зберігання нафти і газу
 • Технічна експлуатація та підсилення металевих конструкцій ГНДК
 • Конструкції газонафтопроводів і газонафтосховищ

Тематика дипломних проектів:

 • Комплекс облаштування газоконденсатного родовища;
 • Комплекс виробничих споруд нафтового родовища;
 • Бурова вишка з будівлями укрить обладнання;
 • Магістральна компресорна станція;
 • Цех ізоляції труб;
 • Морська стаціонарна газодобувна платформа;
 • Пристанційний склад газопереробного заводу;
 • Комплекс із зберігання та реалізації нафтопродуктів;
 • Реконструкція трубопровідного переходу;
 • Цех по ремонту нафтогазового обладнання

Спеціалізація «Проектування і спорудження об’єктів газонафтовидобувного комплексу»спеціальності “Промислове і цивільне будівництво” вперше в Україні організована у 1996 р. (перший випуск в 2001 р.).

Працевлаштування:

 • Державна компанія “Укртрансгаз” БМФ “Укргазпромбуд”
 • ГПУ “Полтавагазвидобування” (відділ капітального будівництва та управління з переробки газу та газового конденсату)
 • ВАТ “Полтавагаз”, “Кременчукгаз”, “Гадячгаз” та ін.
 • Суспільне підприємство “Полтавська газонафтова компанія ”
 • МЧС – управління з попередження і ліквідації відкритих нафтових та газових фонтанів
 • Полтавська ВБФ БУ “Укрбургаз”
 • Яблунівське відділення з переробки газу “Укргазвидобування”

Девіз кафедри: HOMINUS, DUM DOCENT, DISCUNT  (Навчаючи, навчаємось).

Концептуальна основа створення і діяльності кафедри визначається необхідністю розвитку наукового та освітнього напрямів, орієнтованих на підготовку висококваліфікованих фахівців будівельної справи.

На кафедрі розроблена модель фахівця, в якій визначено вимоги до випускника через наступні позиції:

 • Професійна компетентність (поєднання теоретичних знань і практичної підготовки, здатність здійснювати всі види професійної діяльності, що визначені освітнім стандартом з фаху);
 • Розвинена здатність до творчих підходів у вирішенні професійних завдань, вміння орієнтуватися в нестандартних ситуаціях та умовах, аналізувати проблеми, ситуації, завдання, а також розробляти план дій, готовність до реалізації дій;
 • Стійке, усвідомлене, позитивне ставлення до своєї професії, прагнення до постійного особистісного та професійного удосконалення;
 • Розуміння тенденцій і основних напрямів розвитку конструкцій з металу, дерева, пластмас та сталезалізобетону.

Концепція діяльності кафедри базується на Концепції освітньої діяльності та Концепції управління якістю освітньої діяльності Полтавського національного технічного університету підготовки фахівців з напрямів Будівництво, Архітектура, Інженерна механіка,  Електромеханіка, Водні ресурси та Менеджмент за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст, магістр.

Концепція діяльності кафедри передбачає вирішення таких головних завдань:

 • Підготовка висококваліфікованих фахівців будівельної справи, здатних забезпечити ефективне використання сучасних технологій в проектуванні, виготовленні та монтажі будівельних конструкцій;
 • Створення нових спеціальностей за рахунок поглибленої теоретичної та практичної підготовки фахівців з будівельної справи і формування відповідного навчально-методичного забезпечення;
 • Навчання студентів всіх факультетів ПНТУ основам проектування несучих будівельних конструкцій з урахуванням особливостей подальшого використання одержаних знань і навичок залежно від обраної спеціальності і формування відповідного навчально-методичного забезпечення;
 • Постійне підвищення якості та ступеня задоволеності в освітніх послугах;
 • Удосконалення системи і методів викладання дисциплін;
 • Активний пошук і розробка ефективних технологій навчання та виховання;
 • Забезпечення єдності освітніх та наукових процесів в галузі проектування несучих конструкцій з металу, дерева та пластмас;
 • Створення умов для реалізації потреб всіх хто навчається в інтелектуальному, професійному, культурному та моральному розвитку;
 • Підготовка наукових і педагогічних кадрів, які відрізняються високою професійною компетентністю, загальною культурою;
 • Залучення студентів до науково-дослідної діяльності;
 • Удосконалення навчального процесу через використання інформаційно-інноваційних технологій та сучасних технічних засобів навчання.

Основними сферами діяльності кафедри є:

 • Навчально-виховна діяльність (організацій навчально-виховного процесу і підготовка студентів, бакалаврів, магістрів, додаткова освіта);
 • Наукова діяльність (організація процесу наукових дослідження з актуальних питань теорії і практики проектування несучих конструкцій, підготовка аспірантів та популяризація наукових знань через проведення науково-практичних конференцій, семінарів і публікацію наукових збірників і монографій);
 • Методична діяльність (підготовка підручників, навчальних посібників та інших навчально-методичних матеріалів).

Кафедра активно займається методичною та видавничою роботою. Так, лише за останні роки опубліковано більше 30-ти монографій і навчальних посібників. Всі дисципліни, що викладаються на кафедрі,на 100% забезпечені сучасною методичною літературою.

Підручники, навчальні та методичні посібники, опубліковані за останні роки викладачами кафедри

 

 

Кафедра проводить активну наукову роботу. На кафедрі успішно діють наукові школи, керівниками яких є професори Пічугін С.Ф., Стороженко Л.І. та Семко О.В. Це дозволяє виконувати наукові дослідження на високому рівні у співпраці з провідними закладами країни, зокрема з Академією будівництва України, Державним науково-дослідним інститутом будівельних конструкцій, ВАТ НДІ Проектстальконструкція, Інститут проблем міцності імені Г. С. Писаренка Національної академії наук України

Наукова школа „Надійність будівель і споруд"  (наук. керівник Пічугін С.Ф., доктор технічних наук, професор,  академік Академії будівництва України)

Наукова школа започаткована в 1974 р. За більш ніж 30-річний термін захищено 6 докторські дисертації та 20 кандидатських дисертацій, опубліковано 13 монографій та більше 500 статей, одержано понад 20 авторських свідоцтв.

 

 

Проведений аналіз випадкових навантажень (снігових, вітрових, кранових) на конструкції, розроблені ймовірнісні моделі навантажень у вигляді випадкових процесів та їх абсолютних максимумів, екстремумів, випадкових послідовностей незалежних, дискретних та корельованих перевантажень, уперше обґрунтовано методику їх порівняльного аналізу. Розроблено методику врахування сумісної дії атмосферних і кранових навантажень, які мають різний частотний склад і складні розподіли ординати, що дозволило уточнити коефіцієнти сполучення навантажень.

Розв'язані практичні задачі оцінки надійності колон постійного та ступінчастого перерізу, кроквяних та підкранових балок, згинальних пружно-пластичних елементів, підземних трубопроводів, висотних споруд, конструкцій канатних доріг. Одержані оцінки надійності сталевих статично невизначених рам, що дозволило провести ранжування їх елементів за критерієм надійності та оцінити резерви несучої здатності статично невизначених систем.

 

Постійно проводяться практичні дослідження технічного стану та проектування будівельних конструкцій на об'єктах різного призначення, що знаходяться в різних регіонах України та СНД. Продовжуються дослідження впливу дефектів і пошкоджень на надійність сталевих балок.

Результати досліджень включені в нормативні документи: ДБН 362-92 «Оцінка технічного стану сталевих конструкцій виробничих будівель і споруд, що знаходяться в експлуатації», ДБН В.1.2.-2:2006 «Навантаження і впливи», ДБН В. 1.2-96 «Загальні принципи забезпечення надійності і безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій і основ».

Матеріали досліджень наукової школи доповідалися на міжнародних конференціях у Росії, Польщі, Словаччині, Чехії, Литві, Норвегії, Італії, Швейцарії, на Мальті.

Матеріали досліджень наукової школи доповідалися на міжнародних конференціях у Росії, Польщі, Словаччині, Чехії, Литві, Норвегії, Італії, Швейцарії, на Мальті.

 

 

Наукова школа „Дослідження та впровадження в будівництво сталезалізобетонних конструкцій" (науковий керівник Стороженко Л.І. – доктор технічних наук, професор)

Наукова школа організована при кафедрі конструкцій із металу, дерева і пластмас Полтавського інженерно-будівельного інституту в 1986 році. Її наукова діяльність присвячена дослідженню та впровадженню в будівництво ефективних сталезалізобетонних конструкцій.

 

Сталезалізобетонні конструкції поєднують у собі кращі якості залізобетонних та сталевих конструкцій. При їх застосуванні, за рахунок ефективної сумісної роботи бетону та сталі, досягається значна економія матеріалів та працевтрат. Особливо вигідно застосовувати сталезалізобетонні конструкції в будівлях, де діють великі навантаження.

За час існування школи проведені широкі експериментальні та теоретичні дослідження особливостей сталезалізобетонних конструкцій, зокрема при зовнішньому армуванні, що працюють при різних напружених станах. Досліджені трубобетонні конструкції, конструкції, що армовані іншими типами прокатних профілів та листами. Випробувані конструкції, які працювали на стиск та згин. Цікавими виявилися дослідження комплексних структурних сталезалізобетонних конструкцій.

Паралельно з експериментальними та теоретичними дослідженнями провадиться пошук нових типів сталезалізобетонних конструкцій, які підтверджуються патентами на винаходи.

У результаті широких експериментальних та теоретичних досліджень розроблені методи розрахунку сталезалізобетонних конструкцій. Це дає змогу проектувати сталезалізобетонні конструкції для реальних будівель і споруд, які зводяться не тільки на території Полтавської області, а й далеко за її межами. Унаслідок широкого впровадження нових конструкцій у будівництво виявлена їх техніко-економічна ефективність.

З метою ширшого впровадження сталезалізобетону в будівництво розроблений та затверджений нормативний документ щодо його проектування. На основі наукової школи Міністерство регіонального будівництва України створило при Полтавському НТУ підкомітет з питання дослідження та нормування сталезалізобетонних конструкцій.

Роботою з дослідження та впровадження в будівництво сталезалізобетонних конструкцій займаються 3 доктори наук, 5 кандидатів наук, 5 аспірантів та до 10-ти студентів. Результати досліджень публікуються в науковій пресі, в тому числі в збірнику наукових праць загальнореспубліканських конференцій „Сталезалізобетонні конструкції: дослідження, проектування, будівництво та експлуатація”, що проводяться кожні два роки при Криворізькому національному університеті та ПолтНТУ за активної участі представників наукової школи.

Дисертаційні роботи захищені на кафедрі КМДП

На кафедрі захищено 9 докторських дисертацій:

 1. Пічугін Сергій Федорович (1994 р.)
 2. Пашинський Віктор Антонович (2000 р.)
 3. Семко Олександр Володимирович (2006 р.)
 4. Азізов Талят Нурединович (2006 р.)
 5. Лапенко Олександр Іванович (2010 р.)
 6. Махінько Антон Володимирович (2012 р.)
 7. Нижник Олександр Васильович (2012 р.)
 8. Єрмоленко Дмитро Адольфович (2012 р.)
 9. Семко Володимир Олександрович (2017 р.)

На кафедрі захищено 70 кандидатських дисертації:

 1. Акімов Анатолій Олексійович (1985 р.)
 2. Пашинський Віктор Антонович (1987 р.)
 3. Кіфах Мохамед Хусейн Мунес (1990 р.)
 4. Тесьолкін Олександр Іванович (1991 р.)
 5. Дроздов Геннадій Михайлович (1991 р.)
 6. Микула Микола Васильович (1991 р.)
 7. Барбарський Валерій Іванович (1992 р.)
 8. Саган Олександр Еміліанович (1992 р.)
 9. Тарановський Олег Леонідович (1993 р.)
 10. Шкіренко Сергій Вікторович (1993 р.)  
 11. Кальченко Андрій Олександрович (1994 р.)
 12. Пенц Володимир Федорович (1995 р.)
 13. Харченко Юрій Анатолійович (1995 р.)
 14. Лапенко Олександр Іванович (1996 р.)
 15. Чичулін Віктор Петрович (1996 р.)
 16. Васюта Василь Васильович (1996 р.)
 17. Головко Геннадій В’ячеславович (1996 р.)
 18. Спільчук Віктор Михайлович (1996 р.)
 19. Вахненко Віктор Петрович (1997 р.)
 20. Єрмоленко Дмитро Адольфович (1998 р.)
 21. Фенко Олексій Георгійович (1998р.)
 22. Гнітько Олександр Владиславович (1999 р.)
 23. Кортушов Павло Григорович (1999 р.)
 24. Козарь Валентин Іванович (2000 р.)
 25. Тимошенко В’ячеслав Михайлович (2000 р.)
 26. Васюта Вікторія Борисівна (2002 р.)
 27. Воскобійник Сергій Павлович (2002 р.)
 28. Деркач Тетяна Миколаївна (2002 р.)
 29. Северин Віталій Олексійович (2002 р.)
 30. Яхін Сергій Валерійович (2002 р.)
 31. Пащенко Андрій Миколайович (в 2004 г.)
 32. Бібік Микола Володимирович (2005 р.)
 33. Нижник Олександр Васильович (2005 р.)
 34. Воскобійник Олена Павлівна (2006 р.)
 35. Махінько Антон Володимирович (2006 р.)
 36. Сколибог Олександр Валерійович (2006 р.)
 37. Биба Володимир Васильович (2007 р.)
 38. Дмитренко Андрій Олександрович (2007 р.)
 39. Туржанський Павло Володимирович (2007 р.)
 40. Семко Володимир Олександрович (2007 р.)
 41. Крупченко Олександр Анатолійович (2008 р.)
 42. Гасій Григорій Михайлович (2008 р.)
 43. Гасенко Антон Васильович (2008 р.)
 44. Скляренко Сергій Олександрович (2008 р.)
 45. Корх Олег Олексійович (2009 р.)
 46. Махінько Наталія Олександрівна (2009 р.)
 47. Гудзь Сергій Анатолійович (2009 р.)
 48. Дарієнко Віктор Вікторович (2009 р.)
 49. Мурза Сергій Олександрович (2010 р.)
 50. Стовба Лілія Миколаївна (2010 р.)
 51. Дрижирук Юрій Васильович (2011р.)
 52. Чичуліна Ксенія Вікторівна (2011р.)
 53. Нестеренко Тетяна Миколаївна (2011 р.)
 54. Патенко Юлія Едуардівна (2012 р.)
 55. Авраменко Юрій Олександрович (2012 р.)
 56. Дмитренко Тетяна Анатоліївна (2012 р.)
 57. Молька Ірина Віталіївна (2012 р.)
 58. Куч Тетяна Петрівна (2012 р.)
 59. Іванюк Андрій Володимирович (2012 р.)
 60. Магас Наталія Миколаївна (2013 р.)
 61. Попович Наталія Миколаївна (2013 р.)
 62. Кушнір Юлія Олександрівна (2013 р.)
 63. Зима Олександр Євгенович (2014 р.)
 64. Горб Олександр Григорович (2015 р.)
 65. Клєстов Олег Володимирович (2015 р.)
 66. Пархоменко Інна Олегівна (2015 р.)
 67. Школяр Філіп Сергійович (2015 р.)
 68. Демченко Оксана Володимирівна (2015р.)
 69. Семко Павло Олександрович (2017 р.)
 70. Винников Пилип Юрійович (2017 р.)

Лабораторна база

При кафедрі діють науково-дослідна лабораторія металевих конструкцій та лабораторія випробування конструкцій і споруд. Лабораторна база кафедри дозволяє проводити випробування як окремих вузлів та елементів конструкцій на випробувальних машинах, так і таких натурних будівельних конструкцій як ферми, арки, колони, балки, плити, опори ЛЕП та інші. В лабораторії випробування конструкцій і споруд постійно проводяться випробування нових будівельних конструкцій та їх моделей студентами, магістрами, аспірантами, докторантами та викладачами кафедри (щорічно науковцями кафедри подається заявок та отримується близько 10 ти патентів на корисні моделі та винаходи, захищають дисертації 4-5 аспірантів, проводять наукові дослідження 10-15 магістрів). У своєму розпорядженні вони мають півтонні, 5-тонні та 50-тонні гідравлічні та механічні преси, гідравлічні домкрати та насосні станції, силову підлогу, різноманітні пристосування та стенди для випробувань. При випробуваннях використовують, окрім механічних приладів, сучасний багатоканальний тензометричний вимірювальний комплекс «ВНП-8».

Навчально-лабораторна база кафедри забезпечує проведення лабораторних робіт та випробування нових конструкцій

Сучасні розрахунково-програмні комплекси дозволяють студентам проводити чисельні дослідження у комп’ютерному центрі кафедри

У 2017 році за участю працівників кафедри підписано угоду про співробітництво в освітній та науково-технічній сфері між Полтавським національним технічним університетом імені Юрія Кондратюка та ТОВ «ІБК»ТЕРМАСТІЛ-УКРАЇНА»

На кафедрі КМДП студенти виконують магістерські роботи та дипломні проекти наступної тематики.


з/ч

Вид робіт

Керівники напрямку дослідження

1

2

3

1.

Методи розрахунку та дослідження напружено-деформованого стану, в тому числі при наявності дефектів різного походження

 

1.1.

Дослідження напружено-деформованого стану та впровадження у будівництво сталезалізобетонних конструкцій

Стороженко Л.І.

1.2.

Дослідження трубобетонних конструкцій, що працюють на складні види деформацій

Шкіренко С.В.

1.3.

Дослідження вузлів та оголовків трубобетонних конструкцій

Пенц В.Ф.

1.4.

Розвиток розрахунку залізобетонних балок на поперечну силу

Дмитренко А.О.

1.5.

Дослідження трубобетонних конструкцій

Єрмоленко Д.А.

2.

Науково-обґрунтовані методи оцінки технічного стану та залишкового ресурсу конструкцій тривалої експлуатації

 

2.1.

Дослідження надійності будівель і споруд

Пічугін С.Ф.

2.2.

Розробка методів розрахунку надійності вузлів СНС

Чичулін В.П.

2.3.

Робота елементів металевих конструкцій в складі сталевих рам

Трусов Г.М.

2.4.

Надійність сталезалізобетонних балок

Гудзь С.А.

Практика студентів на провідних виробництвах країни

Захист магістерських робіт

Вручення червоних дипломів

№ з/п

Назва заходу, місце та дата проведення

П.І.Б., посада

учасника

Форма участі

(очна, заочна)

Назва доповіді

1

2

3

4

5

1.

VI Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд та будівель на залізничному транспорті»,

м. Харків,

19–21 квітня 2017 р.

Єрмоленко Д.А.,

проф.,

Демченко О.В.,

ст. викл.

 

очна

Оцінка ефективності застосування високоміцного бетону в трубобетонних конструкціях

 

– « –

Стороженко Л.І.,

проф.;

Гасій Г.М.,

докторант

 

– « –

Експериментальні дослідження просторової структурно-вантової сталезалізобетонної конструкції

 

– « –

Стороженко Л.І.,

проф.;

Єрмоленко Д.А.,

проф.;

Нижник О.В.,

доцент;

Тегза І.І.,

Пошукувач

– « –

Нові конструктивні рішення безбалкових збірних перекриттів багатоповерхових будівель

 

– « –

Чичулін В.П.,

доцент;

Чичуліна К.В,

ст. викл.

– « –

Конструкції рам з просторовими перерізами із замкнених профілів

2.

XVII International scientific conference VSU’2017,

8-9 June 2017, Sofia, Bulgaria

Gasii G.M.,

Докторант

заочна

Experimental investigation of displacement of support nodes of the steel and concrete composite cable space frames

3.

International Scientific Conference «The Modern Trends in the Development of Business Social Responsibility»: Conference Proceedings, May 19th, 2017. – Lisbon, Portugal: Baltija Publishing.

 

Чичулін В .,

доцент;

Чичуліна К .,

Доцент

– « –

Удосконалення математичних методів в економічних дослідженнях

4.

6th International Scientific Conference «Reliability and Durability of Railway Transport Engineering Structures and Buildings»,

Transbud-2017,

April 19-21, 2017,

Kharkiv, Ukraine

G . Gasii ,

 O . Hasii ,

O . Zabolotskyi

– « –

Удосконалення математичних методів в економічних дослідженнях

 

– « –

L. Storozhenko,

D. Yermolenko,

A. Nyzhnyk,

I. Tegza

– « –

New design decisions of prefabricated girderless floors of multi-storeyed buildings

Видатні випускники кафедри КМДіП (за останні 10 років)

з/ч

П.І.Б.

Рік
випуску

Спеціаль-ність

Місце роботи

Посада

1

2

3

4

5

6

1

Пенц Сергій Миколайович

2002

ПЦБ (БПН)

ВАТ «Гадячгаз», м. Гадяч

 

2

Махінько Антон Володимирович

2003

ПЦБ (БПН)

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

доктор технічних наук, доцент кафедри конструкцій з металу, дерева та пластмас

3

Нижник Олександр Васильович

2003

ПЦБ

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

доктор технічних наук, доцент кафедри технології будівельного виробництва та охорони праці

4

Силка Сергій Вікторович

2003

ПЦБ (БПН)

НАК «Нафтогаз України» ДК «Укртрансгаз» БМФ «Укргазпромбуд»,  м. Полтава

Провідний інженер виробничого відділу

5

Баршак Юлія Володимирівна

2004

ПЦБ (БПН)

Полтавська газонафтова компанія

 

6

Гудзь Сергій Анатолійович

2006

ПЦБ (БПН)

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

кандидат технічних наук, асистент кафедри КМДіП

7

Моргун Олег Анатолійович

2009

ПЦБ (БПН)

ТОВ фірма «Успіх», м. Полтава

Менеджер відділу збуту

8

Алтухов Віталій Миколайович

2010

ПЦБ

ТОВ «Бікор», м. Київ (Кременчуцька філія)

 

9

Вахненко Геннадій Вікторович

2010

ПЦБ

(СГБ)

ВАТ «ПМК-72», м. Полтава

 

10

Павельєва Марина Костянтинівна

2011

ПЦБ

БСТ «Проектбудмонтаж», м. Полтава

Інженер-конструктор

11

Чован Яніна Олександрівна

2011

ПЦБ

ТОВ «Термастіл–Україна»,

м. Полтава

Проект-менеджер

12

Курдюков Олександр Єгорович

2012

ПЦБ

Комунальне об’єднання «Київзеленбуд», м. Київ

Інженер III категорії

13

Іваніна Андрій Юрійович

2012

ПЦБ

ТОВ «Полтаваспецмонтаж»,

м. Полтава,

Інженер-конструктор

14

Кужим Олександр Юрійович

2012

ПЦБ

ТОВ «Полтаваспецмонтаж»,

м. Полтава

Інженер-конструктор

15

Семко Володимир Олександрович

2012

ПЦБ

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

доктор технічних наук

Більш детальні відомості щодо спеціальностей підготовки Ви зможете одержати за адресою:

м. Полтава, Першотравневий проспект, 24.

Кафедра знаходиться в навчальному корпусі Л, за адресою:

м. Полтава, Першотравневий проспект, 24, каб. 013Л, 010Л.