Кафедра міжнародної економіки та маркетингу

Історія кафедри. Для забезпечення підготовки бакалаврів, спеціалістів  і магістрів зі спеціальності (напряму підготовки) «Міжнародна економіка» у 2006 р. було створено випускову кафедру Міжнародної економіки, яку очолив д.е.н., проф. Кузняк Б.Я., а з 2012 р. – д.е.н. Чичкало-Кондрацька І.Б. У 2012 р. було створено кафедру Маркетингу (завідувач кафедри д.е.н., проф. Коренюк П.І.) У процесі об’єднання виникла кафедра Міжнародної економіки та маркетингу, яку очолила д.е.н., проф. Чичкало-Кондрацька І.Б.

Діяльність кафедри спрямована на якісну підготовку фахівців у сфері міжнародних економічних відносин та маркетингу для задоволення потреб національної економіки в умовах глобалізації та інтеграції України до світового економічного простору.

Усі дисципліни, що викладаються кафедрою, забезпечені сучасними навчально-методичними матеріалами, у тому числі англійською мовою. За останні роки було підготовлено та видано 15 навчальних посібників, підручник, 15 опорних конспектів лекцій українською та англійською мовами, більше 50 методичних вказівок щодо проведення практичних занять, організації самостійної роботи студентів, підготовки, оформлення та захисту курсових, кваліфікаційних бакалаврських та кваліфікаційних дипломних магістерських робіт, проходження всіх видів практики.

6 жовтня 2016 року кафедра Міжнародної економіки та маркетингу святкувала свою 10-ту річницю. У рамках заходів, приурочених цій річниці, викладачами та студентами кафедри проведено наукові заходи та концерт під лозунгом «Нам 10-ть років», організовано виставку робіт студентів та конкурс привітальних плакатів.