Кафедра міжнародних економічних відносин та туризму

Історія кафедри. Для забезпечення підготовки бакалаврів і магістрів зі спеціальностей «Міжнародні економічні відносини» та «Туризм» у 2019 році в процесі реорганізації було створено кафедру Міжнародних економічних відносин та туризму, яку очолила д.е.н., проф. Чичкало-Кондрацька І.Б.

Діяльність кафедри спрямована на якісну підготовку фахівців у сфері міжнародних економічних відносин та туризму для задоволення потреб національної економіки в умовах глобалізації та інтеграції України до світового економічного простору.

Міжнародні економічні відносини

29 Міжнародні відносини

Туризм

24 Сфера обслуговування