Кафедра економіки, підприємництва та маркетингу

Кафедра є структурним підрозділом університету з самого початку його заснування. У 1930 році вона мала назву «Кафедра економіки та організації будівництва». Протягом останніх майже 20 років кафедра пройшла еволюційний шлях становлення, розвитку, трансформації та успішного функціонування. У 1990 році одержала назву «Кафедра економіки підприємства». У зв’язку з відкриттям нового напрямку підготовки «Управління персоналом та економіка праці» з 1.08.2013 року кафедра одержала назву «Економіка підприємства та управління персоналом».

Відповідно до наказу №114 від 12.09.2019 р. у зв’язку зі змінами в організаційній структурі навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту створено кафедру економіки, підприємництва та маркетингу.

У різні роки кафедру очолювали: професор Берлін М.З., доцент Крисанов А.Г., професор Анюховський A.M., доцент Губачов В.П.

Із 1995 року кафедру економіки підприємства очолює кандидат економічних наук, професор Чевганова В.Я.

На даний момент кафедра здійснює підготовку фахівців за спеціальностями 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 051 «Економіка», 075 «Маркетинг».

Кафедра функціонує у складі Навчально-наукового інституту фінансів, економіки, управління та права, є випускаючою і за кількістю та складом являє собою потужний навчальний підрозділ університету.

Підприємство, торгівля та біржова діяльність

07 Управління та адміністрування

Маркетинг

07 Управління та адміністрування