Кафедра економіки підприємства та управління персоналом

Кафедра є структурним підрозділом університету з самого початку його заснування. У 1930 році вона мала назву «Кафедра економіки та організації будівництва». Протягом останніх майже 20 років кафедра пройшла еволюційний шлях становлення, розвитку, трансформації та успішного функціонування. У 1990 році одержала назву «Кафедра економіки підприємства». У зв’язку з відкриттям нового напрямку підготовки «Управління персоналом та економіка праці» з 1.08.2013 року кафедра одержала назву «Економіка підприємства та управління персоналом». У різні роки кафедру очолювали: професор Берлін М.З., доцент Крисанов А.Г., професор Анюховський A.M., доцент Губачов В.П.

Із 1995 року кафедру економіки підприємства очолює кандидат економічних наук, професор Чевганова В.Я.

Кафедра функціонує у складі Навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту, є випускаючою і за кількістю та складом являє собою потужний навчальний підрозділ університету.