Напрями підготовки фахівців кафедри фінансів, банківського бізнесу та оподаткування

Кафедра є випускаючою для спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» за освітньо-професійними програмами «Фінанси, банківська справа та страхування» та «Управління фінансово-економічною безпекою».

Підготовка фахівців здійснюється за двома ступенями вищої освіти:

 • бакалавр;
 • магістр.

В процесі навчання студенти напряму підготовки 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітнього ступеня бакалавр вивчають дисципліни циклу професійної підготовки: «Фінанси», «Гроші та кредит», «Бюджетна система», «Податкова система», «Страхування», «Фінансовий аналіз», «Фінанси підприємств», «Фінансовий ринок» «Банківська система», «Фінансова статистика», «Оцінка об’єктів нерухомості», «Соціальне страхування», «Бюджетування діяльності суб’єктів господарювання», «Інвестування», «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання» тощо.

Підготовка фахівців за ступенем вищої освіти «магістр» здійснюється за такими напрямами підготовки:

 • "Фінанси, банківська справа та страхування";
 • "Управління фінансово-економічною безпекою".

Фінанси, банківська справа та страхування

Спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування» користується підвищеним попитом на місцевому, регіональному та національному ринках праці. Тому її здобуття гарантує можливість успішного працевлаштування у якості фінансиста, економіста, податківця, фінансового менеджера, фінансового контролера та аналітика.

Підготовка магістрів за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування» здійснюється з поглибленим вивченням таких дисциплін: «Фінансовий менеджмент», «Ринок фінансових послуг», «Банківський менеджмент», «Казначейська справа», «Інноваційний розвиток підприємства», «Страховий менеджмент», «Проектне фінансування», «Методологія наукових досліджень», «Фінансовий контролінг», «Управління фінансовою санацією», «Бюджетний менеджмент», «Податковий менеджмент», «Антикорупційна діяльність», «Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції».

Фахівці із цієї спеціальності можуть ПРАЦЮВАТИ в таких установах, організаціях, підприємствах, як:

 • Міністерство фінансів України;
 • Державна фіскальна служба України;
 • Державна казначейська служба України;
 • Національна комісія із цінних паперів та фондового ринку;
 • Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг;
 • Державна фінансова інспекція України;
 • органи Пенсійного фонду, Фонду соціального страхування, Фонду зайнятості;
 • фінансові підрозділи органів державного управління та місцевого самоврядування;
 • підприємства й організації різних форм власності та видів господарювання;
 • банківські установи; страхові, лізингові, аудиторські та консалтингові компанії;
 • компанії з управління активами;
 • небанківські фінансово-кредитні установи (кредитні спілки, ломбарди) та фінансові компанії;
 • рейтингові та аналітичні агентства;
 • а також можуть бути суб’єктами оціночної діяльності;
 • бути професійними учасниками фондового ринку (торговці цінними паперами, компанії з управління активами, фондові, валютні біржі, депозитарні та клірингові установи) тощо.

Управління фінансово-економічною безпекою

Підготовка магістрів за спеціальністю «Управління фінансово-економічною безпекою» здійснюється з поглибленим вивченням професійних дисциплін: «Банківський менеджмент», «Антикорупційна діяльність», «Управління захистом комерційної таємниці в банківських і фінансових установах», «Організація та управління майновою та особистою безпекою підприємця», «Фінансовий контролінг», «Сучасні наукові дослідження в галузі економічної безпеки», «Стратегічне та інноваційне забезпечення розвитку системи безпеки суб’єктів господарювання», «Організація та управління фінансово-економічною безпекою банківських та фінансових установ», «Організація та управління інформаційно-аналітичним забезпеченням фінансово-економічної безпеки суб’єктів господарювання», «Методика викладання безпекознавчих дисциплін» тощо.

Відповідно до Національного класифікатора професій та галузевого стандарту вищої освіти зі спеціальності «Управління фінансово-економічною безпекою» фахівець у галузі забезпечення фінансово-економічної безпеки має можливість:

 • стати керівником або провідним спеціалістом служби фінансово-економічної безпеки на підприємствах різних форм власності, розробляти стратегію безпеки підприємства та його підрозділів, програму розвитку підприємства;
 • успішно працювати на посаді спеціаліста з корпоративного управління;
 • стати відповідальним працівником з питань забезпечення фінансово-економічної безпеки комерційного банку, його філії чи іншої фінансової установи;
 • працювати експертом із зовнішньоекономічних питань, економічним радником, консультантом з економічних питань на підприємствах різних форм власності;
 • стати фахівцем з організації майнової та особистої безпеки суб'єктів господарювання;
 • обіймати посади керівника, директора, його заступника, керівника філії, іншого структурного підрозділу - суб'єкта охоронної діяльності, працювати на відповідних посадах у підрозділах безпеки банків та фінансових установ.

Також випускники спеціальності «Управління фінансово-економічною безпекою» мають право займати посади керівника, директора, його заступника, керівника філії, іншого структурного підрозділу - суб’єкта охоронної діяльності (звертатися для отримання ліцензій на надання послуг з охорони державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян), працювати на відповідних посадах в підрозділах безпеки банків та фінансових установ України.

Спеціальність відповідає міжнародній спеціальності: "Security Management".

На навчання за спеціальністю «Управління фінансово-економічною безпекою» приймаються громадяни України, які мають базову вищу освіту (рівня бакалавра) будь-якого напряму підготовки або будь-яку повну вищу освіту (рівня спеціаліста, магістра або вищої освіти, здобутої до запровадження в Україні ступеневої вищої освіти, незалежно від спеціальності).

Після здобуття освітнього ступеня «магістр» випускники мають можливість продовжити навчання в аспірантурі, яка діє при кафедрі.

Кафедрою фінансів і банківської справи надаються послуги з отримання другої вищої освіти за спеціальністю «Фінанси, банківька справа та страхування» та паралельного отримання другої вищої освіти студентами технічних спеціальностей університету.

Основні місця роботи: підприємства, установи, організації різних форм власності, контрольно-ревізійні управління, фінансово-кредитні, банківські установи, страхові компанії, Державна податкова адміністрація, інші органи державної влади та місцевого самоврядування.

На запрошення ПолтНТУ в навчальному процесі кафедри задіяні зарубіжні науковці. Зокрема:

 • професор Ульріх Зайлер з Німеччини (м. Нюртінген) прочитав лекції на тему “Банківська діяльність та фінансовий менеджмент” для студентів спеціальності “Фінанси і кредит”.
 • професор Гюнтер Штолль (м. Остфільдерн) щороку бере участь в навчальному процесі кафедри; тематика його останніх лекцій для студентів спеціальності “Фінанси” присвячена кредитуванню будівництва.

Студенти кафедри беруть участь у програмах отримання «подвійного диплому» в Опольському університеті (Польща), Шандунському технологічному університеті (Китай), Ренмінському університеті (Китай) та мають можливість проходження навчальної, мовної та виробничої практики у Бранденбурзькому університеті прикладних наук (Німеччина), Білостоцькою Політехнікою.

Наталія Мельниченко брала участь у міжнародному проекті, проведеному в Університеті Гринвіча (Великобританія, Лондон).

Аліна Деркаченко разом зі студентами з України, Польщі та Китаю брала участь у літній економічній школі, яка проходила у Білостоцькому технічному університеті (Польща).