Освітня програма «Менеджмент інноваційної діяльності»

Освітня програма «Менеджмент інноваційної діяльності»

Галузь знань

07 Управління та адміністрування

Спеціальність

073 Менеджмент

Освітня програма

Менеджмент інноваційної діяльності

Освітній ступінь

Магістр

Вступні іспити

  • На базі спеціальності «Менеджмент»: Фаховий іспит; Єдиний вступний іспит з іноземної мови
  • На базі інших спеціальностей: Фаховий іспит (додатковий); Фаховий іспит; Єдиний вступний іспит з іноземної мови

Вартість навчання

  • Денна: 14450 грн. за семестр

Короткий опис програми

Унікальність освітньої програми пояснюється необхідністю реалізації програм та проектів інноваційного розвитку вітчизняних підприємств, швидким втіленням у практичну діяльність бізнесу діджитал-інструментарію, smart-технологій, створенням стартап-компаній для виведення інноваційних продуктів на національний та міжнародні ринки.

Підготовка менеджерів нового покоління, здатних ідентифікувати та вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми з забезпечення інноваційного розвитку підприємства в усіх сферах його діяльності за невизначеності умов та вимог до її організації, передбачає формування системних знань, розвиток дослідницьких і професійних навичок, вмінь і компетентностей, а також вивчення інноваційних підходів, методів, методик, технологій, інструментів менеджменту з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.

Студент під час навчання може самостійно обирати перелік дисциплін, що забезпечують реалізацію його освітньої траєкторії та майбутню професійну діяльність.

Переваги програми

Можливість навчання та стажування за кордоном

За програмою подвійного диплому: Білостоцький технологічний університет (Білосток, Польща), Університет Гринвічу (Лондон, Великобританія), коледж Санта-Фе (Santa Fe College )(Гейнсвилл, США) тощо,

Програма академічних обмінів iменi Фулбрайта (Fulbright Research and Development Program) в Українi, (США) та ін.

Програми Еразмус+:

Міжнародної кредитної мобільності – короткострокові програми обміну: на навчання (3 - 12 міс.) та на практику (2 - 12 міс.) для бакалаврів, магістрів, аспірантів.

Академічної мобільністі для студентів, випускників, викладачів та працівників університетів для навчання за обміном, отримання диплома магістра, проходження практики; викладання, підвищення кваліфікації, стажування тощо. 

Спільні магістерські програми (Erasmus Mundus Joint Master Degrees) для навчання та викладання в магістратурі;

Індивідуальні гранти для студентів, випускників, викладачів та інших працівників.

Основні дисципліни фахової підготовки

Менеджмент організацій Методологія і організація наукових досліджень; Інформаційні системи і технології в управлінні; Маркетинг інновацій; Інвестиційний менеджмент; Управління інноваційними проектами; Управління інноваційним розвитком підприємства; Інноваційна економіка і політика; Технологічні інновації; Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська, німецька, французська); Управління змінами / Логістичний менеджмент; Креативний менеджмент / Консалтинг в інноваційній діяльності; Інноваційний менеджмент і дизайн / Бізнес-start up; Технологічні інновації / Інноваційний потенціал підприємства; Психологія управління та комунікації в організації / Економіко-математичне моделювання в менеджменті

Посади, які можуть обіймати випускники

Керівники підприємств, установ,організацій, керівники, головні фахівці, начальники підрозділів, відділів; керівники проєктів та програм; консультанти з ефективності підприємницької діяльності та раціоналізації виробництва; керівники та професіонали з управління проєктами та програмами у сфері матеріального/нематеріального виробництва; наукові співробітники; начальники та головні фахівці науково-дослідних підрозділів та підрозділів з науково-технічної підготовки виробництва; керівники установи (структурного підрозділу) з інтелектуальної власності; професіонали з в галузі інформації та інформаційної аналітики; керівники у сфері державного управління, регулювання та сприяння ефективному ведення інноваційної діяльності; професіонали у сфері державної служби, маркетингу, ефективності господарської діяльності, раціоналізації виробництва, інтелектуальної власності, інноваційної діяльності; керівники та викладачі закладів вищої освіти; наукові співробітники; інші наукові співробітники в галузі навчання тощо.

Установи-партнери

Провідні промислові та аграрні підприємства, організації та установи сфери послуг (м. Полтави, Полтавський регіон, Україна); вітчизняні та зарубіжні наукові установи та дослідні організації; українські та зарубіжні заклади вищої освіти; державні та регіональні органи управління; Полтавська обласна державна адміністрація, районні державні адміністрації Полтавської області, територіальні громади, громадські організації, професійні об’єднання тощо.

Додаткова інформація

Контактна інформація: +380505345070 Комеліна Ольга Володимирівна

Сайт інституту: http://fem.nupp.edu.ua/

Сторінка кафедри: https://nupp.edu.ua/page/kafedra-menedzhmentu-i-logistiki.html

Сторінка кафедри у facebook: https://www.facebook.com/kafedraMIL

Контактна інформація

Звертайтеся за більш детальною інформацією до приймальної комісії:

 vstup@nupp.edu.ua

 +38 (0532)56-16-04

 +38 (099)057-65-17

Або у месенджерах: