Освітня програма «Менеджмент інформаційних технологій»

Освітня програма «Менеджмент інформаційних технологій»

Галузь знань

07 Управління та адміністрування

Спеціальність

073 Менеджмент

Освітня програма

Менеджмент інформаційних технологій

Освітній ступінь

Бакалавр

Предмети ЗНО 2021 року

  • Українська мова та література
  • Математика
  • Історія України/Іноземна мова/Біологія/Географія/Фізика/Хімія

Вартість навчання

  • Денна: 11100 грн. за семестр

Короткий опис програми

Менеджмент інформаційних технологій – новий сучасний напрям підготовки фахівців в умовах цифровізації економіки, професійна діяльність яких спрямована на забезпечення розвитку державних, муніципальних, комерційних організацій та бізнес-структур в усіх галузях економіки через призму інформаційних технологій.

В умовах сьогодення управління інформаційними ресурсами (як комплексний інструмент менеджменту) забезпечує гнучкість та конкурентоспроможність підприємств у цілому. Професійна діяльність менеджера в ІТ-сфері пов’язана з розробленням та впровадженням IT-стратегії та ІТ політики компанії з урахуванням діючого законодавства, національних та міжнародних стандартів, нормативно-правового забезпечення розвитку різних видів економічної діяльності.

Серед завдань ІТ-менеджера - управління корпоративними проектами, реалізація бізнес-завдань розвитку підприємств та організацій з використанням ІТ-технологій, управління персоналом, оптимізація бюджету підприємства щодо розвитку ІТ-сфери підприємства, контроль бізнес-процесів, пошук нових підходів щодо розроблення та впровадження нових ІТ-послуг, забезпечення інформаційної та економічної безпеки бізнесу тощо.

Підготовка фахівців менеджменту інформаційних технологій передбачає ґрунтовне вивчення сучасного менеджменту з глибоким розумінням економічного розвитку підприємств, організацій; принципів функціонування управлінських систем різного рівня у поєднанні зі знаннями з управління інформаційними технологіями та ресурсами організацій в усіх сферах економічної діяльності.

Здобувач під час навчання може самостійно обирати перелік дисциплін, що забезпечують реалізацію його освітньої траєкторії та майбутню професійну діяльність.

Переваги програми

Можливість навчання та стажування за кордоном

За програмою подвійного диплому: Білостоцький технологічний університет (Білосток, Польща), Університет Гринвічу (Лондон, Великобританія), коледж Санта-Фе (Santa Fe College )(Гейнсвилл, США) тощо,

Програма академічних обмінів iменi Фулбрайта (Fulbright Research and Development Program) в Українi, (США) та ін.

Програми Еразмус+:

  • міжнародної кредитної мобільності – короткострокові програми обміну: на навчання (3 - 12 міс.) та на практику (2 - 12 міс.) для бакалаврів, магістрів, аспірантів.
  • академічної мобільності для студентів, випускників, викладачів та працівників університетів для навчання за обміном, отримання диплома магістра, проходження практики; викладання, підвищення кваліфікації, стажування тощо.
  • спільні магістерські програми (Erasmus Mundus Joint Master Degrees) для навчання та викладання в магістратурі;
  • індивідуальні гранти для студентів, випускників, викладачів та інших працівників.

Основні дисципліни фахової підготовки

Теорія організації; Менеджмент; Основи підприємницької діяльності та відкриття власної справи; Адміністративний менеджмент; Комунікативний менеджмент; Операційний менеджмент; Правознавство. Господарське право Планування діяльності підприємств; Організаційна культура в системі управління; Управління персоналом (НR-менеджмент); Маркетинг; Фінанси, гроші і кредит. Облік та оподаткування; Логістика; Корпоративне управління; Державне та регіональне управління; Самоменеджмент; Цифрова економіка та менеджмент інформаційних технологій; Електронний бізнес; Управління ІТ-проектами; Управління інформаційними потоками та ресурсами; Технологічні інновації; Інноваційні технології обробки економічної інформації; Стратегічне управління. ІТ-стратегії бізнесу; Ризик-менеджмент; Аналіз результатів діяльності організації; Сучасні WEB-технології. WEB-програмування. WEB-дизайн; Управління бізнес-процесами; Управління інноваціями та інвестиціями; Інформаційні системи та технології в менеджмент.

Посади, які можуть обіймати випускники

Бакалавр менеджменту інформаційних технологій здатний виконувати професійну діяльність в усіх галузях економіки (відповідно до Державного класифікатору професій ДК 003: 2010), зокрема з управління інформаційними технологіями у діяльності головних управлінь, відділів промислових і аграрних підприємств, організацій та установ соціальної сфери; менеджер по роботі з клієнтами; фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку; торговець (обслуговування бізнесу та реклами); фахівець інфокомунікацій; фахівець із конференц-сервісу; фахівець з ефективного підприємництва; фахівець з раціоналізації виробництва; керівники підрозділів комп'ютерних послуг; менеджери систем з інформаційної безпеки; керівник підприємств та організацій у сфері захисту інформації; менеджер із комунікаційних технологій, помічники керівників і головні адміністратори на комерційних підприємствах, технічні та торговельні представники, професіонали з розвитку персоналу, директори малого підприємства; консультування з комерційної діяльності й керування тощо.

Установи-партнери

Провідні промислові та аграрні підприємства, організації та установи сфери послуг (м. Полтави, Полтавський регіон, Україна); вітчизняні та зарубіжні наукові установи та дослідні організації; українські та зарубіжні заклади вищої освіти; державні та регіональні органи управління; Полтавська обласна державна адміністрація, районні державні адміністрації Полтавської області, територіальні громади, громадські організації, професійні об’єднання тощо.

Додаткова інформація

Адреса: м. Полтава, Першотравневий проспект, 24, ауд. 323 Ф

Відповідальні кафедри менеджменту і логістики за прийом абітурієнтів:

Христенко Олена Володимирівна, моб. тел. 0661698166

Болдирєва Людмила Миколаївна, моб. тел. 0502175118

E-mail: Kafedramil@ukr.net

Сторінка кафедри: https://nupp.edu.ua/page/kafedra-menedzhmentu-i-logistiki.html

Сторінка кафедри у facebook: https://www.facebook.com/kafedraMIL

Контактна інформація

Звертайтеся за більш детальною інформацією до приймальної комісії:

 vstup@nupp.edu.ua

 +38 (0532)56-16-04

 +38 (099)057-65-17

Або у месенджерах: