Освітня програма «Прикладна математика»

Освітня програма «Прикладна математика»

Галузь знань

11 Математика та статистика

Спеціальність

113 Прикладна математика

Освітня програма

Прикладна математика

Освітній ступінь

Магістр

Вступні випробування

 • Іноземна мова (ЄВІ)
 • Фахове вступне випробування

Вартість навчання

 • Дистанційна: 16500 грн. за рік
 

Короткий опис програми

Викладачами кафедри забезпечується підготовка студентів до розв‘язання реальних практичних виробничих та управлінських задач шляхом побудови комп‘ютерних та математичних моделей, вибору або створення методу їх розв‘язання, розробки алгоритму, програмної реалізації, дослідження та апробації результатів.

Особлива увага підготовки фахівців приділяється двом основним напрямкам – придбанню теоретичних знань та набуттю практичних навичок.

Навички математичного моделювання, класифікації задач різних рівнів складності та вибору чисельних методів розв‘язання забезпечуються ґрунтовною фундаментальною теоретичною підготовкою.

Практичні вміння забезпечуються широким переліком дисциплін, що пов‘язані з інформаційними технологіями та алгоритмізацією.

Переваги програми

Можливість навчання та стажування за кордоном

Міжнародні програми: https://international.nupp.edu.ua/;

Програми подвійного диплому передбачають одночасне навчання у двох закладах вищої освіти різних країн. Перевагою такої системи здобуття освіти є отримання двох дипломів замість одного. Цінність подвійного диплому в тому, що випускник стає більш привабливим для вітчизняних роботодавців. У Національному університеті «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» є можливість навчатися за програмою «подвійних дипломів» у Польщі, Великобританії, Азербайджані, Німеччині та інш.

Програми «подвійних дипломів»: https://international.nupp.edu.ua/page/programa-podvijnogo-diplomu.html,

Основні дисципліни фахової підготовки

Об'єктно-орієнтований аналіз та проектування; Інтернет-програмування та технології; Адміністрування мережевих операційних систем та захист інформації в мережах; Елементи теорії надійності; Аналіз алгоритмів; Спеціальний розділ дослідження операцій; Сучасні парадигми програмування; Імітаційне моделювання, мови моделювання та імітації; Проектування локальних мереж; Сучасні філософські проблеми інформатизації суспільства; Педагогіка і психологія вищої школи; Методика викладання навчальних дисциплін у вищій школі.

Посади, які можуть обіймати випускники

Фахівці з дипломом магістра матимуть можливість обіймати первинні посади інженера у загальних відділах підприємств і організацій, молодшого наукового співробітника, інженера-математика у проектних відділах та організаціях, лабораторіях промислових підприємств та наукових установ; викладача відповідних дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах І рівня акредитації; викладача професійно-технічних і вищих закладів освіти;

Назви професій згідно Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010)

 • 2121 Професіонали в галузі математики
 • 2121.1 Науковий співробітник (математика)
 • 2121.2 Математик (прикладна математика)
 • 2121.2 Математик-аналітик з дослідження операцій
 • 2132 Професіонали в галузі програмування
 • 2132.2 Розробники комп’ютерних програм
 • 2132.2 Програміст прикладний
 • 2310 Викладачі університетів та вищих навчальних закладів
 • 2310.2 Викладач вищого навчального закладу

Установи-партнери

Інституту математики НАН України (Київ) https://www.imath.kiev.ua;

Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України (Київ) https://idss.org.ua/index;

Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України та МОН України http://www.irtc.org.ua;

Міжнародна організація Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) https://www.ieee.org;

Додаткова інформація

Інформація для вступників: https://nupp.edu.ua/page/vstup.html

Аспірантура: https://sites.google.com/site/aspiranturaim

Сайт інституту: http://itm.nupp.edu.ua/

Сторінка кафедри: https://nupp.edu.ua/page/kafedra-vishchoi-matematiki.html

Контактна інформація

+38 (066) 856 79 49 - телефон відповідального секретаря відбіркової комісії

Електронна пошта: itm.vpm@nupp.edu.ua

Facebook: www.facebook.com/vyshmat316

https://nupp.edu.ua/page/contacts.html

http://itm.nupp.edu.ua/nashi-kontakty

Звертайтеся за більш детальною інформацією до приймальної комісії:

 vstup@nupp.edu.ua

 +38 (0532)56-16-04

 +38 (099)057-65-17

Або у месенджерах: