Освітня програма «Кібербезпека та захист інформації»

Освітня програма «Кібербезпека та захист інформації»

Галузь знань

12 Інформаційні технології

Спеціальність

122 Комп’ютерні науки

Освітня програма

Кібербезпека та захист інформації

Освітній ступінь

Бакалавр

Предмети ЗНО 2021 року

  • Українська мова
  • Математика
  • Історія України / Іноземна мова / Біологія / Географія / Фізика / Хімія

Вартість навчання

  • Денна: 17000 грн. за рік
  • Дистанційна: 12000 грн. за рік

Короткий опис програми

Основною метою освітньої діяльності Університету за спеціальністю «Комп’ютерні науки» за освітнім ступенем «бакалавр» є професійна підготовка фахівців, здатних проводити теоретичні та експериментальні дослідження в галузі комп’ютерних наук; застосовувати математичні методи й алгоритмічні принципи в моделюванні, проектуванні, розробці та супроводі інформаційних технологій; здійснювати розробку, впровадження і супровід інтелектуальних систем аналізу й обробки даних організаційних, технічних, природничих і соціально-економічних систем.

Спеціалісти, які закінчили цю спеціальність, займаються розробкою програмних моделей предметних середовищ; розв’язанням задач розпізнавання, прогнозування, класифікації, ідентифікації об’єктів з використанням методів обчислювального інтелекту, машинного навчання, нейромережевої та нечіткої обробки даних, генетичного та еволюційного програмування.

Переваги програми

Можливість навчання та стажування за кордоном

Міжнародні програми: https://international.nupp.edu.ua/;

Основні дисципліни фахової підготовки

Алгоритмізація та процедурне програмування; Основи інформаційної безпеки; Технології захисту інформації; Схемотехніка пристроїв захисту інформації; Захист програмного забезпечення; Безпека веб-ресурсів; Об’єктно-орієнтоване програмування; Бази даних; Введення до штучного інтелекту; Системний аналіз процесів та систем захисту інформації; Розподілені обчислювальні системи та хмарні технології; Моделювання систем; Управління ІТ-проектами; Проектування інформаційних систем; Комп’ютерні мережі; Дискретні структури та комп’ютерна математика; Нейронні мережі; Імітаційне моделювання систем; Управління інформаційною безпекою та ін.

Посади, які можуть обіймати випускники

Фахівець із організації інформаційної безпеки. International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08): 2529 Security specialist (ICT).

Можливість отримати міжнародні сертифікати в галузі інформаційної безпеки.

Установи-партнери

IT-компанія “NIX Solutions”, м. Харків https://www.nixsolutions.com/

ІТ-компанія “Dijicode”, м. Полтава https://mydigicode.com/

“Beetroot Academy Poltava” https://beetroot.academy/locations/poltava/

Додаткова інформація

Контактна інформація: https://nupp.edu.ua/page/contacts.html, http://itm.nupp.edu.ua/nashi-kontakty

Посилання на сторінку кафедри: https://nupp.edu.ua/page/kafedra-kompyuternikh-ta-informatsiynikh-tekhnologiy-i-sistem.html

Контактна інформація

Звертайтеся за більш детальною інформацією до приймальної комісії:

 vstup@nupp.edu.ua

 +38 (0532)56-16-04

 +38 (099)057-65-17

Або у месенджерах: