Освітня програма «Водопостачання та водовідведення»

Освітня програма «Водопостачання та водовідведення»

Галузь знань

19 Архітектура та будівництво

Спеціальність

192 Будівництво та цивільна інженерія

Освітня програма

Водопостачання та водовідведення

Освітній ступінь

Магістр

Вступні випробування

  • Єдиний вступний іспит іноземної мови
  • Фаховий іспит за спеціальністю

Вартість навчання

  • Денна: 9850 грн. за семестр
  • Дистанційна: 8500 грн. за семестр
  • Заочна: 7500 грн. за семестр

Короткий опис програми

Характерною особливістю освітньо-професійної програми «Водопостачання та водовідведення» є її орієнтація на формування у випускників здатності вирішувати складні, нестандартні, спеціалізовані завдання у сфері водопостачання та водовідведення та підготовка фахівців, які володіють глибокими знаннями та професійними компетенціями щодо забезпечення ефективної технологічної діяльності підприємств водного господарства. Це дозволяє випускникам реалізувати себе як у науковій, так і у практичній діяльності в якості професіоналів високого рівня кваліфікації.

Переваги програми

Можливість навчання та стажування за кордоном

проведення літніх архітектурних шкіл разом з Білостоцькою політехнікою (Польща), навчання за програмою подвійних дипломів у Светокшинській політехніці (Польща).

Основні дисципліни фахової підготовки

Знезалізнення та пом'якшення води; Ресурсозберігаючі технології у системах водопостачання і водовідведення; Мембранні технології у водопідготовці; Комплексне проектування з водопостачання та водовідведення; Малі очищувальні споруди водовідведення; Збереження та відновлення водних об'єктів; Вдосконалення методів розрахунку споруд водопостачання і водовідведення; Створення науково-технічної продукції в системах водопостачання і водовідведення; Аналіз стану води поверхневих і підземних джерел; Гідравліка водозаборів; Геоінформаційнітехнології в системах водопостачання та водовідведення; Прогресивні напрямки розвитку систем водопостачання і водовідведення.

Посади, які можуть обіймати випускники

Молодший науковий співробітник (цивільне будівництво); науковий співробітник (цивільне будівництво); інженер-будівельник; інженер - проектувальник (цивільне будівництво); викладач закладу вищої освіти; головний інженер (експлуатаційні водогосподарські організації); начальник водопровідної або водовідної насосної станції; головний фахівець із сантехнічного устаткування; технік з експлуатації мереж і споруд водопровідно-каналізаційного господарства; інспектор з використання водних ресурсів.

Установи-партнери

Білостоцька політехніка (Польща), Краківська політехніка імені Тадеуша Костюшка (Польща), Светокшинська політехніка (Польща), Університет прикладних наук м. Любек (Німеччина).

Додаткова інформація

Сторінка інституту: https://nupp.edu.ua/page/navchalno-naukoviy-institut-arkhitekturi-ta-budivnitstva.html

Сторінка кафедри: https://nupp.edu.ua/page/kafedra-arkhitekturi-ta-miskogo-budivnitstva.html

36011, м. Полтава, Першотравневий проспект, 24

Кафедра архітектури та міського будівництва: каб 309-Ц, 109-Ц

Завідувач кафедри: доктор технічних наук, професор Семко Олександр Володимирович

Контактна інформація

Звертайтеся за більш детальною інформацією до приймальної комісії:

 vstup@nupp.edu.ua

 +38 (0532)56-16-04

 +38 (099)057-65-17

Або у месенджерах: