Перелік проектів молодих вчених, які пропонуються до проходженнядругого етапу Конкурсу

1. «Енергоефективні та ресурсозберігаючі інженерні рішення об’єктів нафтогазової інфраструктури», науковий керівник – Чичуліна К.В., к.т.н., доцент, лауреат Премії президента України для молодих вчених, доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом;

2. «Організаційне та інвестиційне забезпечення реалізації інноваційних проектів у формі стартапів», науковий керівник – Сівіцька С.П., к.е.н., доцент, лауреат Премії президента України для молодих вчених, проректор з наукової та міжнародної роботи;

3. «Формування організаційно-економічних засад запобігання загрозам соціально-економічній безпеці України», науковий керівник – Онищенко С.В., д.е.н., доцент, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, професор кафедри фінансів і банківської справи;

4. «Створення навчального віртуального туристичного кластеру на базі об’єднаних територіальних громад», науковий керівник – Черниш І.В., д.е.н., доцент, завідувач кафедри туризму та адміністрування;

5. «Комплексний дизайн вулично-дорожньої мережі населених пунктів з урахуванням потреб маломобільних груп населення», науковий керівник – Ткаченко І.В., к.т.н., доцент кафедри автомобільних доріг, геодезії, землеустрою та сільських будівель;

6. «Розроблення автоматизованої системи керування процесом сушіння зернових культур», науковий керівник – Дорогобід В.П., к.т.н., старший викладач кафедри автоматики та електроприводу.