Підготовка за освітніми ступенями – бакалавра, магістра

Інститути, факультети

Спеціальність, спеціалізація та освітньо-професійна програма (ОПП)

Перелік сертифікатів Українського центру оцінювання якості знань  (вступні іспити) 

БАКАЛАВР

Факультет фізичної культури та спорту

017Фізична культура і спорт;

ОПП "Фізична культура і спорт"

Українська мова та література, біологія, творчий конкурс

Факультет фізичної культури та спорту 

227 Фізична терапія, ерготерапія;

ОПП "Фізична терапія, ерготерапія"

Українська мова та література, біологія або хімія, (математика або фізика)

Гуманітарний факультет

014 Середня освіта (Англійська мова і література);

ОПП Середня освіта (Англійська мова і література)

Українська мова та література,іноземна мова, (історія України або географія)

Гуманітарний факультет

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 

ОПП “Документознавство та інформаційна діяльність”;

ОПП "Інформаційна аналітика та PR-діяльність"

Українська мова та література, історія України (математика, іноземна мова)

Гуманітарний факультет

035 Філологія; 

035.041 Спеціалізація "Германські мови та літератури (переклад включно), перша англійська"

ОПП “Галузевий переклад: англійська мова, німецька мова"

Українська мова та література, іноземна мова (історія України або географія)

Навчально-науковий інститут архітектури та будівництва

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація; 

ОПП " Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація"

Українська мова та література, історія України або хімія, творчий конкурс 

Навчально-науковий інститут архітектури та будівництва

192 Будівництво та цивільна інженерія;

ОПП "Будівництво та цивільна інженерія"

Українська мова та література, математика (фізика або іноземна мова)

Навчально-науковий інститут архітектури та будівництва

191 Архітектура та містобудування;

ОПП "Архітектура та містобудування"

Українська мова та література, математика, творчий конкурс 

Навчально-науковий інститут архітектури та будівництва

193 Геодезія та землеустрій;

ОПП "Геодезія та землеустрій"

Українська мова та література, математика (історія України або географія) 

Навчально-науковий інститут фінансів, економіки та менеджменту 

051 Економіка, 

ОПП "Економічна кібернетика та аналітична економіка"

Українська мова та література, математика (іноземна мова або географія)

Навчально-науковий інститут фінансів, економіки та менеджменту

071 Облік і оподаткування;

ОПП "Облік і оподаткування"

Українська мова, математика (іноземна мова або географія)

Навчально-науковий інститут фінансів, економіки та менеджменту

072 Фінанси, банківська справа та страхування;

ОПП "Фінанси, банківська справа та страхування"

Українська мова та література, математика (іноземна мова або географія) 

Навчально-науковий інститут фінансів, економіки та менеджменту

073 Менеджмент;

ОПП "Менеджмент"

Українська мова та література, математика (іноземна мова або географія)

Навчально-науковий інститут фінансів, економіки та менеджменту

075 Маркетинг;

ОПП "Маркетинг"

Українська мова та література, математика (іноземна мова або географія) 

Навчально-науковий інститут фінансів, економіки та менеджменту

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;

 ОПП "Економіка бізнесу"

Українська мова та література, математика (іноземна мова або географія) 

Навчально-науковий інститут фінансів, економіки та менеджменту

242 Туризм;

ОПП "Туризм"

Українська мова та література, іноземна мова (математика або географія)

Навчально-науковий інститут фінансів, економіки та менеджменту

292 Міжнародні економічні відносини;

ОПП "Міжнародні економічні відносини"

Українська мова та література, іноземна мова, (математика або географія)

Навчально-науковий інститут фінансів, економіки та менеджменту

081 Право;

ОПП "Право"

Українська мова та література, історія України, (математика або іноземна мова)

Навчально-науковий інститут фінансів, економіки та менеджменту

281 Публічне управління та адміністрування;

ОПП " Публічне управління та адміністрування;

Українська мова та література, математика, (іноземна мова або історія України) 

Навчально-науковий інститут нафти і газу

101 Екологія;

ОПП "Екологія"

Українська мова та література, біологія, (математика або хімія, або географія) 

Навчально-науковий інститут нафти і газу 

103 Науки про Землю; 

ОПП "Геологія нафти і газу"

Українська мова та література, математика, (фізика або географія)

Навчально-науковий інститут нафти і газу 

144 Теплоенергетика;

ОПП "Теплоенергетика"

Українська мова та література, математика, (фізика або іноземна мова)

Навчально-науковий інститут нафти і газу

184 Гірництво;

ОПП "Буріння свердловин"

Українська мова та література, математика, (фізика або географія)

Навчально-науковий інститут нафти і газу

185 Нафтогазова інженерія та технології;

ОПП "Нафтогазова інженерія та технології"

ОПП "Буріння та освоєння свердловин"

Українська мова та література, математика, (фізика або хімія, або географія)

Навчально-науковий інститут інформаційних технологій і механотроніки

122 Комп'ютерні науки;

ОПП "Комп'ютерні науки"

Українська мова та література, математика (фізика або іноземна мова) 

Навчально-науковий інститут інформаційних технологій і механотроніки 

123 Комп'ютерна інженерія;

ОПП Комп'ютерна інженерія"

Українська мова та література, математика (фізика або іноземна мова) 

Навчально-науковий інститут інформаційних технологій і механотроніки 

133 Галузеве машинобудування;

ОПП "Галузеве машинобудування" 

Українська мова та література, математика (фізика або іноземна мова) 

Навчально-науковий інститут інформаційних технологій і механотроніки

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка; 

ОПП "Електромеханічні системи автоматизації та електропривод"; 

ОПП "Електрична інженерія в нафтогазовому комплексі"

Українська мова та література, математика (фізика або іноземна мова) 

Навчально-науковий інститут інформаційних технологій і механотроніки

172 Телекомунікації та радіотехніка;

ОПП "Телекомунікації та радіотехніка"

Українська мова та література, математика (фізика або іноземна мова)

Навчально-науковий інститут інформаційних технологій і механотроніки

274 Автомобільний транспорт;

"Автомобільний транспорт"  

Українська мова та література, математика (фізика або іноземна мова) 

МАГІСТРИ

Факультет фізичного виховання та спорту

017 Фізична культура і спорт;

ОПП "Фізична культура і спорт

Вступний іспит з іноземної мови (англійської, або німецької, або французької, або іспанської); фахове вступне випробування

Гуманітарний факультет

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 

ОПП “Документознавство та інформаційна діяльність”

Єдиний вступний іспит з іноземної мови (англійської, або німецької, або французької, або іспанської); фахове вступне випробування 

Гуманітарний факультет

035 Філологія; 

035.041 Спеціалізація "Германські мови та літератури (переклад включно), перша англійська"

ОПП “Галузевий переклад: англійська мова, німецька мова"

Єдиний вступний іспит з іноземної мови (англійської, або німецької, або французької, або іспанської); фахове вступне випробування

Навчально-науковий інститут архітектури та будівництва

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація;

ОПП " Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація"

Єдиний вступний іспит з іноземної мови (англійської, або німецької, або французької, або іспанської); фахове вступне випробування

Навчально-науковий інститут архітектури та будівництва

192 Будівництво та цивільна інженерія;

ОПП "Промислове і цивільне будівництво"

ОПП "Міське будівництво та господарство"

ОПП "Автомобільні дороги, вулиці та дороги населених пунктів"

ОПП "Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів"

ОПП "Проектування та спорудження об’єктів нафтогазодобувного комплексу"

ОПП "Водопостачання та водовідведення"

Єдиний вступний іспит з іноземної мови (англійської, або німецької, або французької, або іспанської); фахове вступне випробування

Навчально-науковий інститут архітектури та будівництва

191 Архітектура та містобудування; 

ОПП "Архітектура будівель і споруд"; 

ОПП "Містобудування";  

ОПП "Дизайн архітектурного середовища"

Єдиний вступний іспит з іноземної мови (англійської, або німецької, або французької, або іспанської); фахове вступне випробування

Навчально-науковий інститут архітектури та будівництва

193 Геодезія та землеустрій;

ОПП "Геодезія та землеустрій"

Єдиний вступний іспит з іноземної мови (англійської, або німецької, або французької, або іспанської); фахове вступне випробування

Навчально-науковий інститут фінансів, економіки та менеджменту 

051Економіка; 

ОПП "Економічна кібернетика та аналітична економіка"

Єдиний вступний іспит з іноземної мови (англійської, або німецької, або французької, або іспанської); фахове вступне випробування

Навчально-науковий інститут фінансів, економіки та менеджменту

071 Облік і оподаткування;

ОПП "Облік і оподаткування"

Єдиний вступний іспит з іноземної мови (англійської, або німецької, або французької, або іспанської); фахове вступне випробування

Навчально-науковий інститут фінансів, економіки та менеджменту

072 Фінанси, банківська справа та страхування;

ОПП "Фінанси, банківська справа та страхування;

 ОПП "Управління фінансово-економічною безпекою"

Єдиний вступний іспит з іноземної мови (англійської, або німецької, або французької, або іспанської); фахове вступне випробування

Навчально-науковий інститут фінансів, економіки та менеджменту

073 Менеджмент; 

ОПП "Менеджмент інноваційної діяльності", 

ОПП "Менеджмент організацій і адміністрування"; 

ОПП "Логістика"; 

ОПП "Бізнес адміністрування"

Єдиний вступний іспит з іноземної мови (англійської, або німецької, або французької, або іспанської); фахове вступне випробування

Навчально-науковий інститут фінансів, економіки та менеджменту

075 Маркетинг;

ОПП "Маркетинг"

Єдиний вступний іспит з іноземної мови (англійської, або німецької, або французької, або іспанської); фахове вступне випробування

Навчально-науковий інститут фінансів, економіки та менеджменту

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність; 

ОПП "Економіка бізнесу"

Єдиний вступний іспит з іноземної мови (англійської, або німецької, або французької, або іспанської); фахове вступне випробування

Навчально-науковий інститут фінансів, економіки та менеджменту

281 Публічне управління та адміністрування;

ОПП "Публічне управління та адміністрування"

Єдиний вступний іспит з іноземної мови (англійської, або німецької, або французької, або іспанської); фахове вступне випробування

Навчально-науковий інститут фінансів, економіки та менеджменту

292 Міжнародні економічні відносини;

ОПП "Міжнародні економічні відносини"

Єдиний вступний іспит з іноземної мови (англійської, або німецької, або французької, або іспанської); фахове вступне випробування

Навчально-науковий інститут нафти і газу

101 Екологія;

ОПП "Екологія"

Єдиний вступний іспит з іноземної мови (англійської, або німецької, або французької, або іспанської); фахове вступне випробування

Навчально-науковий інститут нафти і газу 

144 Теплоенергетика;

ОПП "Теплоенергетика"

Єдиний вступний іспит з іноземної мови (англійської, або німецької, або французької, або іспанської); фахове вступне випробування

Навчально-науковий інститут нафти і газу

185 Нафтогазова інженерія та технології;

ОПП "Нафтогазова інженерія та технологіії";

ОПП "Буріння та освоєння свердловин"

Єдиний вступний іспит з іноземної мови (англійської, або німецької, або французької, або іспанської); фахове вступне випробування

Навчально-науковий інститут інформаційних технологій і механотроніки

122 Комп'ютерні науки;

ОПП "Комп'ютерні науки"

Єдиний вступний іспит з іноземної мови (англійської, або німецької, або французької, або іспанської); фахове вступне випробування

Навчально-науковий інститут інформаційних технологій і механотроніки 

123 Комп'ютерна інженерія;

ОПП "Комп'ютерна інженерія"

Єдиний вступний іспит з іноземної мови (англійської, або німецької, або французької, або іспанської); фахове вступне випробування

Навчально-науковий інститут інформаційних технологій і механотроніки 

133 Галузеве машинобудування;

ОПП "Галузеве машинобудування" 

Єдиний вступний іспит з іноземної мови (англійської, або німецької, або французької, або іспанської); фахове вступне випробування

Навчально-науковий інститут інформаційних технологій і механотроніки

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка; 

ОПП "Електромеханічні системи автоматизації та електропривод"; 

ОПП "Електрична інженерія в нафтогазовому комплексі"

Єдиний вступний іспит з іноземної мови (англійської, або німецької, або французької, або іспанської); фахове вступне випробування

Навчально-науковий інститут інформаційних технологій і механотроніки

172 Телекомунікації та радіотехніка;

ОПП "Телекомунікації та радіотехніка"

Єдиний вступний іспит з іноземної мови (англійської, або німецької, або французької, або іспанської); фахове вступне випробування

Навчально-науковий інститут інформаційних технологій і механотроніки

274 Автомобільний транспорт;

ОПП "Автомобільний транспорт"   

Єдиний вступний іспит з іноземної мови (англійської, або німецької, або французької, або іспанської); фахове вступне випробування