Дані викладача


Анатолій Калюжний

Анатолій КАЛЮЖНИЙ

заступник директора Навчально-наукового інституту нафти і газу;

доцент кафедри нафтогазової інженерії та технологій

 • Інженер-будівельник, спеціальність «Водопостачання, водовідведення, раціональне використання і охорона одних ресурсів», санітарно-технічний факультет, Полтавський технічний університет, 1997 рік
 • Магістр за спеціальністю «Нафтогазова інженерія та технології», освітня програма «Нафтогазова інженерія та технології», Навчально-науковий інститут нафти і газу, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 2019 рік
 • К.т.н. за спеціальністю 05.23.04 – Водопостачання, водовідведення, кафедра гідравліки, водопостачання і водоідведення, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 2003 рік

КОНТАКТИ

Перебування

корпус Ф, ауд. 121 Ф

Телефон

(095) 751 57 41

Наукові бази

Google Scholar, Scopus, ORCID


Власна наукова зацікавленість: комплексний підхід до вибору технології ремонту свердловин (при кріпленні, розтині, освоєнні і подальшій експлуатації) як єдиної взаємозалежної системи операцій, основна мета якої - збереження і поліпшення фільтраційно-ємнісних властивостей порід привибійної зони продуктивного пласта.

Перелік наукових заходів

 1. XІI Міжнародна науково-практична конференція «Академічна й університетська наука: результати та перспективи» (6 грудня 2019 р.);
 2. ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Академічна й університетська наука: результати та перспективи» (10 – 11 грудня 2020 р.);
 3. XIV International Scientific Conference «Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment» (10 грудня 2020 р.)
 4. 71-а наукова конференція професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету (Полтава, 22 квітня – 17 травня 2019 р.: ПолтНТУ);
 5. 72-а наукова конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету, присвячена 90-річчю Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» (Полтава, 21 квітня – 15 травня 2020 р.: НУПП).

Навчальні посібники, монографії

 1. Морські бурові платформи: Третій том.: Монографія/ В.Д. Макаренко, С.І. Білик, Ю.В. Макаренко, А.П. Калюжний, О.В. Матяш. – К.: Редакційно-видавничий відділ НУБіП України, 2020. – 360 с.

Публікації у наукових виданнях

 1. Калюжний А.П. Екологічні та санітарно-гігієнічні вимоги до споруд водовідведення нафтогазовидобувного комплексу / А.П. Калюжний, Л.Л. Зубричева, Д.С. Лобач // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук : КрНУ, 2018. – Вип. 1(108). – С. 117-123.
  http://reposit.nupp.edu.ua/handle/PoltNTU/3481
  DOI: 10.30929/1995-0519.2018.1.117-122

Публікації у закордонних наукових виданнях

 1. Nesterenko T.M. Probabilistic Aspects of Main Oil and Gas Pipelines Connections Calculation / T. Nesterenko, I. Lartseva, A. Kalyuzhnyi, A. Yaholnyk // International Jornal of Engineering & Technology. – 2018. – № 7 (4.8). – P. 36 – 40.
 2. Kalyuzhnyi A.P. Technical and Economic Synergetic Effect in Conditions of Innovative transformation of Water Supply and Seweragt Economy / А.P. Kalyuzhnyi, L.L. Zubrycheva, V.M. Savyk // International Jornal of Engineering & Technology. – 2018. – № 7 (3.2). – P. 602 – 607.

Публікації у наукових виданнях, що індексуються НМБД Scopus і WOS

 1. Kalyuzhnyi A.P. Technical and Economic Synergetic Effect in Conditions of Innovative transformation of Water Supply and Seweragt Economy / А.P. Kalyuzhnyi, L.L. Zubrycheva, V.M. Savyk // International Jornal of Engineering & Technology. – 2018. – № 7 (3.2). – P. 602 – 607.(Міжнародна наукометрична база Scopus).
  https://www.sciencepubco.com/index.php/ijet/article/view/14599
  DOI : 10.14419 / ijet.v7i3.2.14599

Матеріали конференцій

 1. Nesterenko T. Probabilistic Aspects of Main Oil and Gas Pipelines Connections Calculation / T. Nesterenko, I. Lartseva, A. Kaliuzhnyi, A. Yaholnyk // International Journal of Engineering & Technology. Vol.7, No 4.8 (2018): Special Issue 8. – P. 36 – 40. DOI: 10.14419/ijet.v7i4.8.27210
 2. Вплив крахмалів на фільтраційні властивості глинистих розчинів / І.І. Ларцева, О.Л. Мельніков, М.О. Харченко, А.П. Калюжний, А.М. Ногіна // Тези 72-ої наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету, присвяченої 90-річчю Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка». Том 2. (Полтава, 21 квітня – 15 травня 2020 р.) – Полтава: Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 2020. – С. 119 – 121.

Методичні вказівки

 1. Methodological recommendations for practical works on the discipline «Reservoir physics»185 «Oil and Gas Engineering and Technologies» / A.M. Manhura, O.L. Melnykov, A.P. Kaliuznyi . – Poltava: Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, 2019. – 23 p.
 2. Методичні вказівки «Переддипломна практика» для студентів напряму підготовки «185 Нафтогазова інженерія та технології» / A.M. Мангура, А.П. Калюжний. – Полтава: Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 2020. – 34 с.
 3. Методичні вказівки «Ознайомча практика» для студентів напряму підготовки «185 Нафтогазова інженерія та технології», 103 «Науки про Землю», 184 «Гірництво» / A.M. Мангура, А.П. Калюжний. – Полтава: Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 2020. – 12 с.

Почесна грамота ректора Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, 2014

почесна грамота ректора Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, 2016

Грамота Департаменту освіти і науки Полтавської ОДА, 2016

Подяка Міністерства освіти і науки України, 2018

Почесна грамота виконавчого комітету Полтавської міської ради, 2018

Грамота Департаменту освіти і науки Полтавської облдержадміністрації, 2020

Грамота Міністерства освіти і науки України, 2020

Сертифікат про підвищення кваліфікації (Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 27.06.2019) за програмою «Бурові розчини та спеціальні рідини».

Сертифікат «Спілки інженерів-нафтовиків SPI», №4997608