Дані викладача


Борщ Володимир Васильович

БОРЩ Володимир Васильович

Доцент кафедри автоматики, електроніки та телекомунікацій

 • Доцент кафедри автоматики, електроніки та телекомунікацій, Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
 • Кандидат фізико-математичних наук, Інституту напівпровідників АН УРСР (1980)
 • Вчитель фізики та електротехніки, Чернігівський державний педагогічний інститут ім. Т.Г.Шевченка (1971)


Сфера наукових інтересів:

Системи автоматичного керування, фото- та світлодіоди, УФ-світлодіоди та випромінювання.

Системи автоматичного керування технологічними процесами, дослідження напівпровідникових сполук та структур на їх основі.

Гарусов Віталій Вячеславович
«Автоматизована установка ультрафіолетового знезараження води»
1 місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт 2015 рік
Наук. керівник – к.ф.-м.н., доц. Борщ В.В.

Магістрант Суворова Анастасія Сергійовна
«Аналіз можливостей сонячних колекторів для покриття теплового навантаження на гаряче водопостачання приватного будинку»
1 місце на І етапі Всеукраїнської студентської олімпіаді 2018 рік
Наук. керівники – к.т.н., доц. О.Б. Борщ, к.ф.-м.н., доц. Борщ В.В.

Ханюков Василь Олександрович
Диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Електротехніка та електромеханіка» 2019 рік
Наук. керівник – к.ф.-м.н., доц. Борщ В.В.

Збірник наукових праць за матеріалами ІХ Всеукраїнської науково – практичної конференції «Проблеми й перспективи розвитку академічної та університетської науки», 7 – 9 грудня 2016 року – Полтава: ПолтНТУ, 2016. – С. 241 – 245

19-th International Young Stintists Conference Optics and High Technologi Material Scince SPO 2018,106, Oktober, 2018.

Збірник наукових праць І Міжнародної науково-практичної конференції «TECHNOLOGY, ENGINEERING AND SCIENCE – 2018», 24 – 25 жовтня 2018 року – Лондон: ПолтНТУ, 2018. – с. 233-235

Електронні та мехатронні системи: теорія, іновація, практика: збірник наукових праць за матеріалами IV Міжнародної науково-практичної конференції, 20-21 листопада, 2018 р. – Полтава: ПолтНТУ, 2018. – с. 11 – 13

XVII Міжнародна Фреїківська конференція з фізики і технології тонких плівок та наносистем. Збірник тез / За заг. ред. проф. В.В. Прокопіна. Івано- Франківськ: Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2019. – с. 294

Збірник тез конференції молодих вчених з фізики напівпровідників «Лашкарьовські читання – 2019» з міжнародною участю, Київ. 3-5 квітня 2019 року. – С 44

Тези наукової конференції Інституту ядерних досліджень НАНУ 8-12 квітня 2019 р

Тези 71-ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 1. – Полтава: ПолтНТУ, 2019. – С. 17-18.

Тези 72-ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 1. – Полтава: Національний університет «Полтавська політехніка», 2020. - С. 5-6.

Електронні та мехатронні системи: теорія, інновації, практика: збірник наукових праць за матеріалами VI Всеукраїнської науково-практичної конференції, 6 листопада, 2020 р. / Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка». – с. 111-

 1. Guzik D.V., Borstch O.B., Borstch V.V. Thermal and humidity mode of bulding envelope. Collection of scientific articles «Energy, energy saving and rational nature use», Radom (ISSN 2409-658X) № 2 (5) 2015 p.p. 15-19.
 2. Борщ В.В. Програмне забезпечення комплексу для вимірювання та автоматичного керування тиском газу / Борщ В.В., Борщ О.Б., Єльніков А.С., Ільченко О.О. // Електронні та мехатронні системи: теорія, інновації, практика: збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, 5 листопада 2015 р. / Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка. – С. 21 – 23.
 3. Борщ В.В. Автоматичне керування енергоощадним освітленням рослин в теплиці / Борщ В.В., Кислиця С.Г., Кислиця Д.В., Терновий Р.О. // Електронні та мехатронні системи: теорія, інновації, практика: збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, 5 листопада 2015 р. / Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка. – С. 41 – 43.
 4. Борщ В.В. Смещение спектров электролюминесценции InxGa1-xN/GaN структур с различным содержанием индия и различным материалом подложки, обусловленное эффектом Штарка и механическими напряжениями/ Велещук В.П., Власенко А.И., Киселюк М.П., Власенко З.К., Хмиль Д.Н., Борщ В.В.// ФТП, 2015, т. 49, вып. 8 С. 131-135.
 5. Borstch V.V. Non-destruktive control of cri-tical defects and diagnostic of InGaN/GaN heterostructures in power LEDs bu using their microplasma chararacteristics/ Veleschuk V.P., Vlasenko A.I., Vlasenko Z.K., Kisselyuk M.P., Borshch V.V.// Materials Research Ekspress 2 (2015) 055902 IOP Publishing рр. 1-6.
 6. Borstch V.V. Electroluminescence of InGaN/GaN heterostructures at the reverse bias and nitrogen temperature/ Veleschuk V., Vlasenko A., Vlasenko Z., Kisselyuk M., Khmil D., Borshch V.V.// Optika Applikata, Vol. XLV, No/ 4, 2015. – Pp. 535 – 543
 7. Борщ В.В. Освітлювальна система теплиці із застосуванням енергоощадних RGB-світлодіодів / Борщ В.В., Власенко О.І., Велещук В.П., Даулєтмуратов Б., Шульга О.В., Борщ О.Б. // Збірник наукових праць за матеріалами VІІІ Всеукраїнської науково–практичної конференції «Проблеми й перспективи розвитку академічної та університетської науки», 8 – 11 грудня 2015 року – Полтава: ПолтНТУ, 2015. – С. 140 – 142.
 8. Борщ В.В. Неруйнівний контроль та діагностика світлодіодних структур на основі GaN по мікроплазмам (огляд)/ Велещук В.П., Власенко О.І., Власенко З.К., Хміль Д.М., Камуз О.М., Борщ В.В.// Оптоэлектроника и полупроводниковая техника, Вып.51. – Киев: Наукова думка, 2016. – С. 31-42
 9. Борщ В.В. Неоднорідність випромінювання світлодіодних екранів за рахунок розкиду параметрів RGB –світлодіодів / Велещук В.П., Власенко О.І., Власенко З.К., Шинкаренко В.В., Шульга О.В., Борщ В.В., Борщ О.Б. // Збірник наукових праць за матеріалами ІХ Всеукраїнської науково–практичної конференції «Проблеми й перспективи розвитку академічної та університетської науки», 7 – 9 грудня 2016 року – Полтава: ПолтНТУ, 2016. – С. 237 – 240.
 10. Борщ В.В. «Інтелектуальне» керування мікрокліматом інкубатора / О.І. Власенко, З.К. Власенко, В.П.Велещук, О.В. Шульга, В.В. Борщ, О.Б. Борщ., Д.М. Нелюба // Збірник наукових праць за матеріалами ІХ Всеукраїнської науково–практичної конференції «Проблеми й перспективи розвитку академічної та університетської науки», 7 – 9 грудня 2016 року – Полтава: ПолтНТУ, 2016. – С. 241 – 245.
 11. Борщ В.В. Влияние расброса значений электрических параметров RGB-светодиодов на однородность свечения светодиодных экранов при минимальной градации яркости/ В.П. Велещук, А.И. Власенко, З.К. Власенко, В.В Шинкаренко, Я.Я. Кудрик, П.П.Сай, В.В. Борщ// Функциональная микро- и наноэлектроника. Технология и конструирование в электронной аппаратуре №3 2017. – с. 30-35
 12. Борщ В.В. Аналітичні дослідження процесів тепловологісного стану огороджувальних конструкцій теплиці в умовах автоматичного керування параметрами мікроклімату / В.В. Борщ, О.Б. Борщ, О.В.Шульга, О.І Власенко, В.П. Велещук, З.К. Власенко // Електронні та мехатронні системи: теорія, інновації, практика: збірник наукових праць за матеріалами ІІІ Всеукраїнської науково–практичної Інтернет-конференції 4-5 грудня, 2017 р./ – Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка., 2017. – С. 32 – 34.
 13. Борщ В.В. Дефектна люмінесценція та вихід з ладу світлодіодів ультрафіолетового випромінювання 365 нм / В.П. Велещук, О.І Власенко, З.К. Власенко, О.В. Шульга, В.В. Борщ, О.Б. Борщ, М.П. Киселюк // Електронні та мехатронні системи: теорія, інновації, практика: збірник наукових праць за матеріалами ІІІ Всеукраїнської науково–практичної Інтернет-конференції 4-5 грудня, 2017 р./ – Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка., 2017. – С. 35 – 37.
 14. Borshch, V.V. Energy-biological agricultural complex / D.V. Guzyk, O.B. Borshch, V.V. Borshch, B.M. Fediai // International Journal of Engineering & Technology. – 2018. – Vol. 7, № 4.8. – P. 120-123. – DOI: 10.14419 / ijet.v7i4.8.27225
  http://reposit.pntu.edu.ua/handle/PoltNTU/8261
 15. Borstch V.V. Mechanisms of the appearance of visible parasitic luminescence in the ultraviolet LEDs 365-395 nm/ Veleschuk V.P., Vlasenko A.I, Vlasenko Z.K, Khmil D.N., Scherbatsky V.P., Nedilko S.G., Shulga A.V., Borstch V.V., Kisselyuk M.P., Skladanivskiy O.L., Petrenko I.V., Malyi Y.V.// 19-th International Young Stintists Conference Optics and High Technologi Material Scince SPO 2018,106, Oktober, 2018.
 16. Borstch V.V. Current-voltage characteristic and electroluminescence of ultraviolet LEDs 365 nm at liquid nitrogen temperature/ Vitaly Veleschuk, Alexander Vlasenko, Zoya Vlasenko, Ihor Ptrenko, Yevgen Maliy, Vladimir Borshch, Olena Borshch, Alexander Shulga// Optica Applicata: vol 49 issue 1, pp. 125 – 133, (2019)
 17. Борщ В.В. Автоматизована енергоощадна освітлювальна система теплиці / Борщ В.В., Кислиця С.Г., Бліщ А.В., Меташок С.В. // Електронні та мехатронні системи: теорія, іновація, практика: збірник наукових праць за матеріалами V Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, 08 листопада, 2019 р./ Національний університет «Полтавська політехніка» с. 12 – 16.
 18. Борщ В.В. Особливості експлуатації частотно-регульованого електропривода вентиляційної установки копальні / Лукашевич К.О., Кайда С.О., Борщ В.В., Борщ О. Б. // Електронні та мехатронні системи: теорія, іновація, практика: збірник наукових праць за матеріалами V Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, 08 листопада, 2019 р./ Національний університет «Полтавська політехніка» с. 16-20.
 19. Борщ В.В. Вибір та налаштування коєфіціентів ПІД-регулювання температурою в інкубаторі / Борщ В.В., Борщ О. Б., Ханюков В.О. // Електронні та мехатронні системи: теорія, іновація, практика: збірник наукових праць за матеріалами V Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, 08 листопада, 2019 р./ Національний університет «Полтавська політехніка» с. 20-24.
 20. Борщ В.В. Проблеми застосування світлодіодів ультрафіолетового випромінювання 365 - 405 нм / Велещук В.П., Власенко О.І., Власенко З.К. Шефер О.В., Борщ В.В., Борщ О.Б., Галай В.М., Киселюк М.П. // Збірник наукових праць за матеріалами XІІ Міжнародної науково-практичної конференції, «АКАДЕМІЧНА Й УНІВЕРСИТЕТСЬКА НАУКА: РЕЗУЛЬТАТИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ», присвяченої 90-річчю Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 6 грудня, 2019р./ Національний університет «Полтавська політехніка» с. 245-248.

НМБД (SCOPUS, Web of Science)

 1. On the shift of the electroluminescence spectra of In xGa1 − xN/GaN structures with various indium contents and various substrate materials caused by the stark effect and mechanical stresses / Veleschuk, V.P., Vlasenko, A.I., Kisselyuk, M.P., Khmil’, D.N., Borshch, V.V. // Semiconductors, 2015, 49(8), стр. 1007–1011
  https://www.springerprofessional.de/en/on-the-shift-of-the-electroluminescence-spectra-of-in-x-ga1-x-n-/6373224
 2. Non-destructive control of critical defects and diagnostics of InGaN/GaN heterostructures in power LEDs by using their microplasma characteristics / Veleschuk, V.P., Vlasenko, A.I., Vlasenko, Z.K., Kisselyuk, M.P., Borshch, V.V. // Materials Research Express, 2015, 2(5), 055902
  https://iopscience.iop.org/article/10.1088/2053-1591/2/5/055902/pdf
 3. Electroluminescence of InGaN/GaN heterostructures at the reverse bias and nitrogen temperature / Veleschuk, V., Vlasenko, A., Kisselyuk, M., ..Khmil, D., Borshch, V. // Optica Applicata, 2015, 45(4), стр. 535–543
  http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-6f7d2b03-1784-4abd-bb50-80a236b12b3a?q=bwmeta1.element.baztech-5a3c9e3f-b410-466b-aa18-547f9acb3605;8&qt=CHILDREN-STATELESS
 4. Visible luminescence of the InGaN/GaN ultraviolet light-emitting diodes 365 nm / Veleschuk, V.P., Vlasenko, A.I., Vlasenko, Z.K., Shulga, A.V., Borshch, V.V. // Journal of Nano- and Electronic Physics, 2017, 9(5), 05031
  https://jnep.sumdu.edu.ua/en/full_article/2320
 5. The non-stationary thermal mode for barrier building constructions in non-symmetric boundary conditions/ O.B. Borshch, V.V. Borshch, D. V. Guzyk. – International Journal of Engineering & Technology, 7 (3.2) (2018) 535-538 International Journal of Engineering & Technology
  https://www.sciencepubco.com/index.php/ijet/article/view/14584/5933
 6. VITALY VELESCHUK. Current-voltage characteristic and electroluminescence of UV LEDs 365 nm at liquid nitrogen temperature/ VITALY VELESCHUK, ALEXANDER VLASENKO , ZOYA VLASENKO , IHOR PETRENKO , YEVHEN MALYI , VLADIMIR BORSHCH , OLENA BORSHCH , ALEXANDER SHEFER. – Optica Applicata, Vol. XLIX, No. 1, 2019 DOI: 10.5277/oa190111
  http://opticaapplicata.pwr.edu.pl/files/pdf/2019/no1/optappl_4901p125.pdf

Фахові видання

 1. Борщ В.В. Неруйнівний контроль та діагностика світлодіодних структур на основі GaN по мікроплазмам / Велещук В.П., Власенко О.І., Власенко З.К., Борщ В.В., Хміль Д.М., Камуз О.М.// Оптоэлектроника и полупроводниковая техника Вып.51. – Киев: Наукова думка, 2016. – С. 31-42.
 2. Борщ В.В. Штрихи біографії Юрія Кондратюка до 120-річного ювілею/ Борщ В.В., Шульга О.В.// Збірник наукових праць Системи управління, навігації та зв’язку – Полтава: ПолтНТУ, 2017. – Вип. 3 (43). – С. 4 – 6.
 3. Борщ В.В. Автоматизоване керування процесом знезараження води/В.В. Борщ, О.В. Шульга, О.Б. Борщ/ Збірник наукових праць системи управління, навігації та зв’язку – Полтава: ПолтНТУ, 2017. – Вип.3 (43). – С. 11 – 16.
 4. Борщ В.В. Оцінка впливу різних факторів на тепловологісний стан огороджувальної конструкції при автоматичному керуванні параметрами мікроклімату теплиці/В.В. Борщ, О.Б. Борщ/ Збірник наукових праць системи управління, навігації та зв’язку – Полтава: ПолтНТУ, 2017. – Вип.4 (44). – С. 3 – 6.
 5. Борщ В.В. Влияние расброса значений электрических параметров RGB-светодиодов на одно-родность свечения свето-диодных экранов при мини-мальной градации яркости/А.И. Власенко, З.К. Власенко, В.В Шинкаренко, В.В. Борщ, Я.Я. Кудрик, П.П.Сай/ /Функциональная микро- и наноэлектроника. Технология и конструирование в электронной аппаратуре №3 2017. – с. 30-35.
 6. Борщ В.В. Енергоощадний інкубатор для фермерських та присадибних господарств/ Борщ В.В., Борщ О. Б., Ханюков В.О. Олійник Я.В.// Збірник наукових праць Системи управління, навігації та зв’язку – Полтава: ПолтНТУ, 2019. – Вип. 2 (54). – С. 32 – 36.
 7. Борщ В.В. 90 років діяльності Національного університету «полтавська політехніка імені Юрія кондратюка» / О.В. Шефер, В. В. Борщ, О. Б. Борщ // Системи управління, навігації та зв’язку. – Полтава: НУПП, 2020.– №4 (62). – С.4-8.

Навчальні посібники

 1. Борщ В.В. Навчальний посібник «Розрахунок мостових схем та теплових давачів» до практичних занять та самостійної роботи із дисципліни «Технологічні вимірювання та прилади» для студентів спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» усіх форм навчання/ В.В.Борщ, О.Б. Борщ.  Полтава : ПолтНТУ, 2018.  53 с.

Патенти

 1. Патент на корисну модель UA 85050 u. Спосіб діагностики та характеризації світлодіодних GaN-структур по електролюмінесценції мікроплазм/ Велещук В.П., Власенко О.І., Босий В.І., Кіселюк М.П., Ляшенко О.В., Власенко З.К., Борщ В.В.; заявник і патентовласник Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є Лошкарьова Національної академії наук України; заявл. 24.04.13; опубл. 11.11.13, бюл. № 21.
 2. Патент на корисну модель UA 104004 u.Світлодіодний енергоефективний світильник для об’єктів житлово-комунального господарства/ Шульга О.В., Пугач М.В., Борщ В.В., Нелюба Д.М.; заявник та власник Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. ‒ № u 2015 06208; заявл. 23.06.2015; опубл. 12.01.2016, Бюл. № 1.
 3. Патент на корисну модель UA 104519 u. Енергозберігальна установка для знезараження води ультрафіолетовим випромінюванням/ Власенко О.І., Велещук В.П., Власенко З.К., Киселюк М.П., Борщ В.В., Борщ О.Б., Шульга О.В., Пугач М.В., Нелюба Д.М., Даулєтмуратов Б; заявник і патентовласник Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є Лошкарьова Національної академії наук України; заявл. 30.06.15; опубл. 10.02.16, бюл. № 3.
 4. Патент на корисну модель 131989 Україна, МПК А01К 41/06. Лоток інкубатора з гравітаційним перевертанням / Борщ В.В., Борщ О.Б., Шульга О.В., Власенко О.І., Велещук В.П.; заявник та власник Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. ‒ № u 2018 08323; заявл. 30.07.2018; опубл. 11.02.2019, Бюл. № 3.
 5. Патент на корисну модель 139116 Україна, МПК А01К 41/06. Висувний лоток інкубатора з гравітаційним перевертанням /Борщ В.В., Борщ О.Б., Шефер О.В., Галай В.М., Дорогобід В.П.; заявник та власник Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. ‒ № u 201905328; заявл. 20.05.2019; опубл. 26.12.2019, Бюл. № 24.

Методичні вказівки

 1. Борщ В.В., Борщ О.Б. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із дисципліни «Технологічні вимірювання та прилади» напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка» для студентів усіх форм навчання. - Полтава: ПолтНТУ, 2012. – 34 с.
 2. Борщ В.В., Борщ О.Б. Методичні вказівки до виконання РГР із дисципліни «Технологічні вимірювання та прилади». -– Полтава: ПолтНТУ, 2015. – 27 с.
 3. Борщ О.Б., Борщ В.В. Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи із дисципліни «Компресори та компресорні станції» для студентів напряму підготовки 6.050601 «Теплоенергетика» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» денної форми навчання. – Полтава: ПолтНТУ, 2015. - 16 с.
 4. Борщ В.В., Борщ О.Б. Методичні вказівки до курсової роботи на тему "Розрахунок теплових вимірювальних перетворювачів" із дисципліни «Технологічні вимірювання та прилади». – Полтава: ПолтНТУ, 2019. – 30 с.

Почесна грамота голови Шевченківської районної у м. Полтаві ради (2017)

Подяка від міського голови (2018)

Подяка Одеської національної академії харчових технологій (2019)

Подяка ректора Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» (2020)