Дані викладача


Олег Зімін

Олег ЗІМІН

Старший викладач кафедри нафтогазової інженерії та технологій

 • Інженер-технолог з видобування нафти і газу, електромеханічний факультет, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 2005 рік


Проведення наукових консультації у рамках науково-технічного співробітництва з компанією ДТЕК Нафтогаз.

Робота над науковими розробками у галузі інтенсифікації видобування нафти і газу.

Наукові інтереси: дослідження фізичних характеристик гірських порід та флюїдів, розробка лабораторного обладнання для таких досліджень; дослідження процесів фільтрації в пористому середовищі гірських порід; розробка та вдосконалення технологій інтенсифікації видобутку вуглеводнів за наявності аномально-високих тисків та температур; розробка технологій та розчинів глушіння для свердловин з аномально-низькими пластовими тисками.

 1. Міжнародної конференція «НАФТОГАЗОВА ЕНЕРГЕТИКА – 2019» (27-31 травня 2019 р., Буковель - Івано-Франківськ);
 2. 6 Міжнародний геологічний форум «Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука і виробництво» (17-19 червня 2019 р., м Одеса);
 3. Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування. / Шоста міжнародна науково-практична конференція (7–11 жовтня 2019 р., м. Трускавець).
 4. 69-та, 70-та, 71-ша та 72-та наукова конференція професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету (Полтава, квітень – травень 2017-2020 р.р.: ПолтНТУ).

Бакалаври

Безус Юрій, 2020, Обґрунтування раціонального вибору методу впливу на ПЗП Кибинцівського нафтового родовища;

Лупол Євген, 2020, Заходи з підвищення продуктивності свердловин при розробці візейських покладів Кавердинського ГКР;

Наливайко Юрій, 2020, Проектування заходів боротьби з ускладненням в роботі свердловин Васищівського ГКР

Магістранти

Коваленко Геннадій, 2020, Особливості застосування ПАР при видобуванні нафти при проектуванні розробки еоценових покладів Микуличинського нафтового родовища

Публікації у наукових виданнях

 1. Деформації металевого трубопроводу у грунтах, що набрякають / В.О. Онищенко, М.Л. Зоценко, Л.С. Шлапак, О.Л. Зімін // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. – 2012. – № 3. – С. 143 – 154.
 2. Харченко М.О. Моделювання трубопроводу на основі, здатної до набрякання / М.О. Харченко, О.Л. Зімін // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди. – Вип. 25. – Рівне: НУВГТ, 2013. – С. 659 – 666.
 3. Бондар Г.М. Вплив тектонічної деформації на фільтраційно-ємнісні властивості глибокозалягаючих порід / Г.М. Бондар, М.І. Євдощук, О.Л. Зімін // Геологічний журнал. – 2019. – №2 (367). – С. 29 – 37.
 4. Перспективи розробки ущільнених карбонатних колекторів у межах Дніпровсько-Донецької западини / О.Л. Зімін, І.Г. Зезекало, Г.М. Бондар, М.І. Євдощук // Нафтогазова галузь України: геологія. – № 2/2019. – С. 14 – 18.

Публікації у закордонних наукових виданнях

 1. Prospects of gas oil pipelines reliability growth by pipe steels improvement / Makarenko V.D., Manhura A.M., Zimin O.L., Nohina A.M. // Modernization and engineering development of resource-saving technologies in mineral mining and processing: Multi-authored monograph. – Petroșani, Romania: UNIVERSITAS Publishing, 2019. – 424 р. (Р. 110 – 123).

Публікації у наукових виданнях, що індексуються НМБД Scopus і WOS

 1. Vynnykov Yu. Use of thermal-magnetic devices for prevention of asphaltene, resin, wax deposits on oil equipment surfaces / Yu. Vynnykov, A. Manhura, O. Zimin, A. Маtviienko // Journal of Mining of Mineral Deposits. National Mining University. – Volume 13. Issue 2. – Dnipro, – 2019. – Р. 34 – 40. (Міжнародна наукометрична база Web of Science ).

Матеріали конференцій

 1. Зімін О.Л. Проведення потужного гідророзриву пласта в горизонтальних свердловинах Дніпрово-Донецької западини / О.Л.Зімін, С.А. Діготь, О.П.Миленко // Збірник наукових праць студентів та викладачів. – Вип. 9. –Полтава: ПолтНТУ, 2016. – С. 78 – 81.
 2. Проблеми розробки нестійких колекторів методом внутрішньо свердловинного перепуску газу / О.Л. Зімін, Ю.Г. Котенко, О.І. Холодний, Я.О. Четверик // Збірник наукових праць студентів та викладачів. – Вип. 9. – Полтава: ПолтНТУ, 2016. – С. 103 – 106.
 3. Зімін О.Л. Особливості використання реагентів для очищення привибійної зони свердловини від продуктів кольматації / О.Л. Зімін, В.І. Остренко // Збірник наукових праць студентів та викладачів. – Вип. 10. – Полтава: ПолтНТУ, 2017. –
 4. Аналіз впливу неоднорідності пластів при гідродинамічному моделюванні родовищ нафти і газу / М.О. Харченко, С.П. Воскобійник, О.Л. Зімін, О.В. Мартусь // Збірник наукових праць студентів та викладачів. – Вип. 8. – Полтава: ПолтНТУ, 2015. – С.
 5. Зімін О.Л. Особливості технологій глушіння свердловин з аномально низькими пластовими тисками / О.Л. Зімін, Д.О. Циганков, Б.Б. Дирів // Тези 71-ої наук. конф. професорів, викладачів, наук. працівників, аспірантів та студентів університету. Т. 2. – Полтава: ПолтНТУ, 2019. – С. 48 – 49.
 6. Особливості інтенсифікації видобутку вуглеводнів в ущільнених карбонатних колекторах / О.Л. Зімін, Р.О. Савенко, В.В. Опошнян // Тези 71-ої наук. конф. професорів, викладачів, наук. працівників, аспірантів та студентів університету. Т. 2. – Полтава: ПолтНТУ, 2019. – С. 50 – 51.
 7. Перспективи розробки ущільнених карбонатних колекторів / О.Л. Зімін, І.Г. Зезекало, Г.М. Бондар, М.І. Євдощук // Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука і виробництво. Матеріали 6 Міжн. геологічного форуму (17-19 червня 2019 р., м Одеса) . – К.: УкрДГРІ, 2019 – 262 с.
 8. Зімін О.Л Аналіз технологій глушіння свердловин з аномально-низькими пластовими тисками / О.Л. Зімін, К.Е. Дуванов, В.В. Опошнян // Тези 72-ої наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету, 21 квітня – 15 травня 2020 р. / Міністерство освіти і науки України, Північно-Східний науковий центр НАН України та МОН України, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» – Полтава: НУПП, 2020. – Том 2. – С. 139-141.
 9. Зімін О.Л. Дослідження оптимального складу рідини глушіння для свердловин з аномально-низькими пластовими тисками / О.Л. Зімін, В.С. Ковтун, Д.О. Циганков // Тези 72-ої наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету, 21 квітня – 15 травня 2020 р. / Міністерство освіти і науки України, Північно-Східний науковий центр НАН України та МОН України, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» – Полтава: НУПП, 2020. – Том 2. – С. 141-142.
 10. Зезекало І.Г. Інтенсифікація видобутку газу при розробці покладів у малопроникних карбонатних гірських породах / І.Г. Зезекало, О.Л. Зімін // Тези 72-ої наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету, 21 квітня – 15 травня 2020 р. / Міністерство освіти і науки України, Північно-Східний науковий центр НАН України та МОН України, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» – Полтава: НУПП, 2020. – Том 2. – С. 147-149.

Методичні вказівки

 1. Методичні вказівки: до виконання практичних робіт з дисципліни «Підземна газогідродинаміка» для студентів напряму підготовки 6.040103 «Геологія» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» денної форми навчання. / М.О. Харченко, І.В. Мірошниченко, О.Л. Зімін. – Полтава: ПолтНТУ, 2015. – 21 с.
 2. Laboratory manual in oil and gas mechanics for speciality 185 «Oil and Gas Engineering and Technologies» / Y.L. Vynnykov, A.M. Manhura, O.L. Zimin /. – Poltava: Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, 2018. – 24 p.
 3. Методичні рекомендації з курсу «Сучасні технології для підвищення ефективності розробки родовищ нафти і газу» для слухачів підвищення кваліфікації спеціалістів / В.І. Дмитренко, О.Л. Зімін. – Полтава: ПолтНТУ, 2018. – 55 с.
 4. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Теоретичні основи гідродинамічного моделювання » для студентів напряму підготовки 185 «Нафтогазова інженерія та технології» освітнього рівня «бакалавр» денної форми навчання. / М.О. Харченко, І.В. Мірошниченко, О.Л. Зімін. – Полтава: ПолтНТУ, 2018. – 26 с.
 5. Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Проектування розробки нафтових родовищ» для студентів спеціальності 185 «Нафтогазова інженерія та технології» / О.Л. Зімін, А.М. Мангура, А.В. Ляшенко – Полтава: ПолтНТУ, 2018. – 55 с.
 6. Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Проектування розробки газових і газоконденсатних родовищ» для студентів спеціальності 185 «Нафтогазова інженерія та технології» / І.Г. Зезекало, О.Л. Зімін, О.О. Захарчук, – Полтава: НУПП, 2020. – 71 с.
 7. Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Проектування розробки нафтових родовищ родовищ» для студентів спеціальності 185 «Нафтогазова інженерія та технології» / І.Г. Зезекало, О.Л. Зімін, А.В. Ляшенко, – Полтава: НУПП, 2020. – 54 с.
 8. Конспект лекцій з дисципліни «Проектування розробки газових і газоконденсатних родовищ» для студентів спеціальності 185 «Нафтогазова інженерія та технології» / І.Г. Зезекало, О.Л. Зімін, А.В. Ляшенко, – Полтава: НУПП, 2020. – 38 с.
 9. Конспект лекцій з дисципліни «Проектування розробки нафтових родовищ» для студентів спеціальності 185 «Нафтогазова інженерія та технології» / І.Г. Зезекало, О.Л. Зімін, А.В. Ляшенко, – Полтава: НУПП, 2020. – 76 с.

Почесна грамота Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, 2017

Почесна грамота Виконавчого комітету полтавської міської ради, 2020

Сертифікат учасника міжнародного науково-практичного форуму «Інтенсифікація видобутку нафти і газу» / ППГР; ПолтНТУ; Owen Oil Tools, USA / 10.06.2016

Сертифікат учасника міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології підвищення ефективності роботи нафтогазового бізнесу» / ПолтНТУ; ДТЕК Нафтогаз / 22.11.2018

Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СС056002 (Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 20.03.2018 – 30.03.2018) за програмою «Бурові розчини та спеціальні рідини»