Дані викладача


Олександр Лазоренко

Олександр ЛАЗОРЕНКО

Доцент кафедри нафтогазової інженерії та технологій за сумісництвом

 • Кваліфікація – гірничий інженер, спеціальність «Буріння нафтових і газових свердловин», Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу, 1996 р. (диплом № ВЕ000802)
 • К.т.н. за спеціальністю 05.15.10 – Буріння свердловин, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, 2002 рік (диплом ДК №015054)


Пошукачі наукових ступенів

Офіційний опонент дисертацій по спеціальності Д 20.052.02 05.15.10 – Буріння свердловин

1. Гриманюк Володимир Ігорович «Розроблення армованого тампонажного матеріалу для цементування свердловин (на прикладі родовищ північно-західного шельфу Чорного моря)» (25.12.2014 р.).

2. Ставичний Євген Михайлович Ігорович «Розроблення тампонажних систем для цементування хемогенних відкладів у свердловинах родовищ дніпровсько-донецької западини» ((17.03.2016 р.)

3. Лубан Сергій Володимирович «Підвищення ефективності систем біополімерних безглинистих бурових розчинів» (08.06.2017 р.)

Магістранти

1. Маслов Олександр Анатолійович (601-МН). Ефективність застосування сучасного технологічного обладнання при бурінні свердловин на депресії.

2. Примак Віталій Васильович (601-МН). Дослідження стійкості верхньої частини ствола свердловини під час проведення підземного ремонту.

 1. Міжнародна науково-практична конференція Geodrilling II «Буріння і розкриття пластів – 2017»
 2. Міжнародний нафтогазовий форум «Сучасні технології буріння та кріплення свердловин та інтенсифікації припливу в нафтогазових покладах з пониженими пластовими тисками», (Полтава, березень 2018 р.);
 3. VI МIЖНАРОДНА НАФТОГАЗОВА КОНФЕРЕНЦIЯ НЬЮФОЛК НКЦ "КОЛТЮБІНГ. ГРП. БУРОВІ СЕРВІСИ. ГЕОФІЗИКА. СКЕРОВАНЕ БУРІННЯ";
 4. ІІІ Міжнародний галузевий форум «Розвиток нафтогазових активів та геологія» (Полтава, березень 2019 р.);
 5. VI Міжнародний галузевий форум «Видобуток. Інтенсифікація. Капітальний ремонт свердловин» (Полтава, вересень 2020 р.)
 6. V Київська конференція з сучасних методів буріння і збільшення видобутку нафти і газу «БУРІННЯ. ІНТЕНСИФІКАЦІЯ. ЕКОЛОГІЯ ТА ОХОРОНА ПРАЦІ» в рамках V міжнародної спеціалізованої виставки «НАФТОГАЗЕКСПО-2020» 10 листопада 2020 року в Києві
 1. Лазаренко О.Г. Підбір рецептури тампонажного розчину з домішками кремнійорганічних рідин // Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ. Серія: Буріння нафтових і газових свердловин. – Івано-Франківськ: ІФДТУНГ. – 1997. – №34. – С. 91– 96.
 2. Лужаниця О.В., Лазаренко О.Г. До дослідження причин виникнення міжколонних тисків // Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ. Серія: Буріння нафтових і газових свердловин. – Івано-Франківськ: ІФДТУНГ. – Т. 1. – 1998. – №35. – С. 87 – 91.
 3. Лазаренко О.Г. Лабораторна установка для дослідження природи виникнення каналів у стовпі тампонажного розчину // Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ. Серія: Буріння нафтових і газових свердловин. - Івано-Франківськ: ІФДТУНГ. – Т. 2. – 1998. – №35. – С. 191 – 198.
 4. Лужаниця О.В., Коцкулич Я.С., Лазаренко О.Г., Михайленко С.Г. Шляхи попередження міграції газу на ранніх стадіях формування цементного каменю // Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ. Серія: Буріння нафтових і газових свердловин. – Івано-Франківськ: ІФДТУНГ. – Т. 2. – Т. 3. – 1999. – №36. – С. 108 – 115.
 5. Лужаниця О.В., Коцкулич Я.С., Лазаренко О.Г., Михайленко С.Г. Технологія цементування свердловин з потенційною міграцією пластових флюїдів // Нафтова і газова промисловість. – 2000. – №5. – С. 38 – 40.
 6. Лазаренко О.Г., Лужаниця О.В. Аналіз причин порушення герметичності заколонного простору зацементованої свердловини // Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ. Серія: Буріння нафтових і газових свердловин. – Івано-Франківськ: ІФДТУНГ. – Т. 2. – 2001. – №38. – С. 11 – 18.
 7. Мыслюк М.А. Оценка эффективности компоновок низа бурильной колонны при бурении глубоких скважин на Семиренковском газоконденсатном месторождении / М.А. Мыслюк, Р.Н. Долык, А.К. Раптанов, А.Г.Лазаренко // Бурение и нефть. – №12. – С. 27 – 30.
 8. Раптанов А. К. Промывочные системы и технологии заканчивания скважин на месторождениях ЧАО «Нефтегазодобыча» / А.К. Раптанов, И.П. Гафич, А.Г. Лазаренко, Г.М. Саченко // Міжнародна конференція GeoDrilling II. Буріння і розкриття пластів. – Полтава: ФОП Говоров С.В., 2017 – С. 28 – 30.
 9. Лазаренко О.Г. Результати буріння свердловин із горизонтальним закінчуванням / О.Г. Лазаренко, О.О. Величко // Науково-виробничий журнал «Буріння», №1, 2013. – С. 64 – 66.

Член-кореспондент української нафтогазової академії