Дані викладача


Олександр Петраш

Олександр ПЕТРАШ

Доцент кафедри нафтогазової інженерії та технологій

 • Магістр, нафтогазова інженерія та технології, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 2020
 • К.т.н. за спеціальністю 05.23.02 – Основи і фундаменти, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 2014 рік

КОНТАКТИ

Перебування

корпус Ф, ауд. 404 Ф

Телефон

+38 (099) 918-65-32

Наукові бази

ORCID, Scopus, Researchgate, LinkedIn, Google Scholar


Технічне нормування виробничих процесів при бурінні свердловин на нафту і газ

Геотехнічна інженерія

Статичне і динамічне моделювання пласта

 1. Дводенний семінар-практикум з розробки інструментів та рекомендацій втілення «концептуальних засад державної політики щодо розвитку англійської мови у сфері вищої освіти» / 12 – 13 березня // Київ, МОН, Британська рада
 2. The Inaugural policy forum of higher education for employability. The role of English in higher education and its impact on graduate employability / 16 – 17 жовтня, Ташкент, International Hotel Tashkent / Міжнародна конференція Британської ради
 3. Бурова інженерія (Drilling Engineering – Kevin Gray) / 2018, Харків, НКК Шебелинкагазвидобування // NEXT A Schlumberger Company
 4. Управління буровими проектами та керування ризиками (Drilling Project and Risk Management – Kevin Gray) / 2018, Харків, НКК Шебелинкагазвидобування // NEXT A Schlumberger Company
 5. Проектування бурової колони (Drillstring Design – Philip Harrison) / 4 – 8 листопада, 2019, Київ, бізнес центр Leonardo // NEXT A Schlumberger Company
 6. Бурові долота та гідравліка (Drill Bits and Hydraulics – Dmytro Hryhorov) / 10 листопада, 2019, Полтава, НУПП // NEXT A Schlumberger Company
 7. VIII Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд і будівель на залізничному транспорті» / 20 – 22 листопада // Харків, Український державний університет залізничного транспорту
 8. Участь у III Міжнародній українсько-азербайджанській конференції «BUILDING INNOVATIONS – 2020» 2.06.2020р.
 9. 71-ша наукова конференція професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету (Полтава, 22 квітня – 17 травня 2019 р.: ПолтНТУ);
 10. 70-та наукова конференція професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету (Полтава, 23 квітня – 18 травня 2018 р.: ПолтНТУ)
 11. 1 SEG Семінар наук про Землю в Україні / 18 лютого // Київ, КНУ ім. Т. Шевченка, факультет геології

Панюта Марина Борисівна, 2019, кваліфікаційна магістерська робота «Дослідження впливу бурового розчину на механічні характеристики тампонажного каменю» – відмінниця навчання, інженер ДП «Укрнаукагеоцентр»

Мосійчук Катерина Олександрівна, 2019, кваліфікаційна магістерська робота «Проектування розробки Данського родовища на основі інтерпретації сейсмічних даних» – аспірантка кафедри НГІТ

Навчальні посібники, монографії

 1. Magnetic treatment of production fluid with high content of asphalt-resin-paraffin deposits: Multy-authored monograph. Topical scientific researches into resource-saving technologies of mineral mining and processing. / V.D. Makarenko, M.O. Kharchenko, A.M. Manhura, O.V. Petrash. – Sofia: St. Ivan Rilski, 2020. – 427 p.
  http://ep3.nuwm.edu.ua/17471/

Публікації у наукових виданнях

 1. Петраш О. В. Дослідження технології буріння при підготовці основи об’єктів зберігання та переробки нафтопродуктів / О. В. Петраш, Н. М. Попович, І. А. Соколов, К. В. Кривовязько, К. О. Ошовська // Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві. - 2017. - Вип. 8. - С. 209-214. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/stmrb_2017_8_29.
 2. Петраш Р.В. Особливості застосування тампонажних гідрофобних розчинів для уникнення флюїдопроявів / Р.В. Петраш, О.В. Петраш, О.О. Раскопін // Збірник наукових праць студентів і викладачів ПолтНТУ. – Полтава: ПолтНТУ, 2016. – Вип. 9. – С. 116 – 121
 3. Петраш О.В. Методи та обладнання для імпульсно-хвильової дії на продуктивні пласти / Р.В. Петраш, О.В. Петраш, С.В. Сивоус // Збірник наукових праць студентів і викладачів ПолтНТУ. – Полтава: ПолтНТУ, 2016. – Вип. 9. – С. 122 – 127

Публікації у закордонних наукових виданнях

 1. Bondar, Victor, Liudmyla Bondar, Oleksandr Petrash, and Nataliia Popovych "Oil and Gas Storage Facilities Construction Operations Standardization." International Journal of Engineering & Technology, 4.8th ser., 7 (2018): 180-84. doi:10.14419/ijet.v7i4.8.27237
 2. Liashenko, Anna, Oleksandr Melnikov, Ruslan Petrash, and Oleksandr Petrash. "Wells Gas Hydrates Formation Analysis and Prevention Methods." International Journal of Engineering & Technology, 4.8th ser., 7 (2018): 328-31. doi:10.14419/ijet.v7i4.8.27265.

Публікації у наукових виданнях, що індексуються НМБД Scopus і WOS

 1. A M Pavlikov, O V Petrash, N M Popovych and L V Bondar. " Ash-slag binders derived from thermal power plant wastes." IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 708 (2019) 012097 doi:10.1088/1757-899X/708/1/012097
 2. Hydrate Formations Modeling for the Oil and Gas Facilities Reconstruction Makarenko, V., Vynnykov, Y., Liashenko, A., Petrash, O. Lecture Notes in Civil Engineering, 2020, 73, с. 651-658
 3. Investigation of the bottom ash slags influence on the heavy concrete frost resistance Shulgin, V., Yermolenko, D., Durachenko, H., Petrash, O., Demchenko, O. MATEC Web of Conferences, 2018, 230, 03019
 4. Reinforcement corrosion characteristics with periodical profile Bondar, V., Bondar, L., Petrash, O. International Journal of Engineering and Technology(UAE), 2018, 7(3), с. 575-579
 5. Application of effective microorganisms in soil-cement mixtures Petrash, O., Petrash, R., Popovych, N. International Journal of Engineering and Technology(UAE), 2018, 7(3), с. 306-310

Патенти

 1. Пат. 77708. Україна, МПК G01N 3/00 Спосіб визначення модуля пружності будівельних матеріалів низької міцності / А.М. Павліков, О.В. Петраш; заявник і патентовласник ПолтНТУ. – № u 2012 09468; заявл. 03.08.2012; опубл. 25.02.2013, Бюл. № 4.
 2. Пат. 52476. Україна, МПК E02D 5/34. Спосіб виготовлення безвідходної буронабивної палі / В.М. Зоценко, О.В. Петраш; заявник і патентовласник ПолтНТУ. – № u 2010 02825; заявл. 12.03.2010; опубл. 25.08.2010, Бюл. № 16.
 3. Пат. 51774. Україна, МПК E02D 5/34. Буронабивна паля / О.В. Петраш, В.Л. Шкарбань; заявник і патентовласник ПолтНТУ. – № u 2010 02824; заявл. 12.03.2010; опубл. 26.07.2010, Бюл. № 14.

Матеріали конференцій

 1. Петраш О.В. Технічне нормування виробничих процесів на об’єктах зберігання та переробки нафтопродуктів / М.Л. Зоценко, О.В. Петраш, К.О. Ошовська, К.В. Кривовязько // Збірник наукових праць студентів і викладачів ПолтНТУ. – Полтава: ПолтНТУ, 2017. – Вип. 10. – С. 4 – 9
 2. Петраш О.В. Продуктивний потенціал данського родовища у північному морі / О.В. Петраш, О.В. Дубина, М.Б. Панюта, Ю.О. Кателла, К. Фамегне, К.О. Мосійчук // // Тези 71-ої наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 2. (Полтава, 22 квітня – 17 травня 2019 р.) – Полтава: ПолтНТУ, 2019. – 474 с.
 3. Петраш О.В. Забезпечення якісної підготовки газу за рахунок впровадження установок осушки газу блочного типу / Ю.І. Матюшина, О.В. Петраш // Тези 71-ої наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 2. (Полтава, 22 квітня – 17 травня 2019 р.) – Полтава: ПолтНТУ, 2019. – 474 с.
 4. Цветкович Б. Принципи врахування геологічної невизначеності при стандартизації процесів буріння /Б. Цветкович, О.В. Петраш, Р.В. Петраш, К.О. Мосійчук, Р.О. Сліченко / Тези 72-ої наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету, присвяченої 90-річчю Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка». Т. 1. (Полтава, 21 квітня – 15 травня 2020 р.) – Полтава: Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2020. – С. 5 – 9.

Методичні вказівки

 1. Methodical manual on discipline «Reservoir Engineering» for specialty 185 «Oil and Gas Engineering and Technologies» / V.V. Solovjov, R.V. Petrash, O.V. Petrash. – Poltava: PoltNTU, 2019. – 12 p.
 2. Methodical manual on discipline «Gas Production Technologies» for specialty 185 «Oil and Gas Engineering and Technologies» / V.V. Solovjov, R.V. Petrash, O.V. Petrash. – Poltava: PoltNTU, 2019. – 12 p.
 3. Methodical manual on discipline «Oil Production Technologies» for specialty 185 «Oil and Gas Engineering and Technologies»/ V.V. Solovjov, R.V. Petrash, O.V. Petrash. – Poltava: PoltNTU, 2019. – 12 p.

Подяка Міністерства освіти і науки України 2019

Подяка Міністерства освіти і науки України 2018

Imperial Barrel Awards 2019 / березень 2019, Прага, Don Jiovanni // American Association of Petroleum Geologists

Бурова інженерія (Drilling Engineering – Kevin Gray) / 2018, Харків, НКК Шебелинкагазвидобування // NEXT A Schlumberger Company

Управління буровими проектами та керування ризиками (Drilling Project and Risk Management – Kevin Gray) / 2018, Харків, НКК