Дані викладача


Роман Яремійчук

Роман ЯРЕМІЙЧУК

Професор кафедри нафтогазової інженерії та технологій

 • Гірничий інженер, спеціальність «Розробка та експлуатація нафтових і газових родовищ», Львівський політехнічний інститут, 1959 рік
 • Д.т.н. за спеціальністю 25.00.15 – Технологія буріння та освоєння свердловин, Азербайджанський нафтогазовий інститут, 1982 рік
 • Професор кафедри прогресивних технологій нафтовіддачі, 1984 рік


Власна наукова зацікавленість: сучасні проблеми буріння свердловин, закінчування та освоєння свердловин

Під керівництвом і консультуванням д.т.н., проф. Яремійчука Р.С. захищено 22 кандидатські та 2 докторські дисертації.

Виступав офіціним опонентом при захисті понад 10 докторських і 30 кандидатських дисертацій

 1. 72-а наукова конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету, присвячена 90-річчю Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» (Полтава, 21 квітня – 15 травня 2020 р.: НУПП).

Магістранти

Юрій Архіпов, 2020 р., Використання технології емульсування розчинів для буріння свердловин в умові високої вибійної температури.

Євгеній Пономаренко, 2020 р., Ефективність використання технології буріння свердловин з регулюванням тиску на вибої.

Ірина Ларцева, 2020 р., Аналіз фільтраційних властивостей бурових технологічних рідин залежно від способу їх приготування.

Микола Коновал, 2020 р., Розробка і дослідження методів проектування і контролю процесу освоєння свердловин із застосуванням азоту за допомогою колтюбінгу.

Микола Іваненко, 2020 р., Підвищення ефективності експлуатації свердловин з ускладненнями в процесі їх роботи.

Пошукачі наукових ступенів

22 кандидатських та 2 докторські дисертації:

Д.т.н. Світлицьий В.М., 1995 рік, Проблеми підвищення продуктивності свердловин керованими дисперсними системами;

Д.т.н. Паневник О.В., 2000 рік, Теоретичні основи побудови узагальнених гідравлічних моделей свердловинних струминних насосів.

Автор і співавтор більше 60 книг (монографій, двомовних словників, підручників, навчальних посібників, довідників), більше 300 наукових статей, 167 винаходів (авторські свідоцтва, патенти України, Аргентини, Чехословаччини та ін. держав), а також більше 130-и публікацій в газетах і журналах України.

Навчальні посібники, монографії

 1. Булатов А.І. Освоєння нафтових і газових свердловин. Наука і практика. (Монографія) / А.І. Булатов, Ю.Д. Качмар, О.В. Савенок, Р.С. Яремійчук. – Л.: СПОЛОМ, 2018. – 476 с.

У фахових вітчизняних виданнях

 1. Яремійчук Р.С. Руйнування гірських порід при кавітаційному бурінні свердловин / Р.С. Яремійчук, Я.М. Фем’як, Я.Я. Якимечко // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. Серія: Буріння нафтових і газових свердловин. – Івано-Франківськ: ІФДТУНГ. – Вип. 36. – Т. 2. – 1999. - С. 33 – 37.
  https://core.ac.uk/download/pdf/84122898.pdf
 2. Яремійчук Р.С. Сучасні проблеми буріння свердловин / Р.С. Яремійчук // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2001. – № 1. – С. 32 – 35. http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6104
 3. Математична модель поперечних коливань багатоопорної компоновки з гідронавантажувачем / В.М. Мойсишин, Р.С. Яремійчук, І.М. Гураль, Я.С. Яремійчук // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2003. – № 1. – С. 30–37.
  http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6277
 4. Харитонов М.Б. Підвищення рентабельності розробки Архангельського багатопластового газового родовища (шельф Чорного моря) / М.Б. Харитонов, Р.С. Яремійчук // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2005. – № 4 (17). – С. 9–14.
  http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5026
 5. Створення і впровадження комплексу вітчиз. технологій, техніч. засобів, бур. інструм. та новітніх матер. для підвищення ефективності бур. робіт, спрямованих на збільшення видобутку нафти і газу в Україні / А.Л. Майстренко, М.О. Бондаренко, В.Т. Гаргін [et al.] … Р.С. Яремійчук // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2007. - № 3. - С.5-8.
  http://elar.nung.edu.ua/handle/123456

Лауреат державної премії України в області науки і техніки

Орден за заслуги 3-го ступеня

Заслужений діяч науки і техніки Української СРСР