Дані викладача


Руслан Петраш

Руслан ПЕТРАШ

Доцент кафедри нафтогазової інженерії та технологій

 • Інженер-будівельник за спеціальністю «Промислове і цивільне будівництво», 2004 р.
 • Магістр, нафтогазова інженерія та технології, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 2020 р.
 • К.т.н. за спеціальністю 05.23.02 – Основи і фундаменти, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 2009 рік
 • Доцент


Власна наукова зацікавленість: гідродинамічне моделювання родовищ нафти і газу. Сейсмічна інтерпретація даних.

 1. Міжнародна науково-практична конференція ДТЕК «Сучасні технології для підвищення ефективності роботи нафтогазового бізнесу» / 22 листопада, Полтава, ПолтНТУ /
 2. IV Київська конференція Ньюфолк НКЦ по сучасним методам буріння та підвищення видобутку нафти і газу / 5 листопада, Київ, Міжнародний виставковий центр, Броварський пр-кт, 15// Ньюфолк НКЦ
 3. VIII Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд і будівель на залізничному транспорті» / 20 – 22 листопада // Харків, Український державний університет залізничного транспорту
 4. V Міжнародний галузевий форум-виставка «Підвищення ефективності видобутку вуглеводнів на нафтогазових родовищах України» / 11 березня, Полтава, НУПП // Ньюфолк НКЦ
 5. Участь у 72 –й науковій конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів, присвяченій 90 річчю Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 30 квітня 2020 р.
 6. Участь у III Міжнародній українсько-азербайджанській конференції «BUILDING INNOVATIONS – 2020» 2.06.2020р.

Магістранти

Чогут Дарія 2019 рік. Вплив інвертно-емульсійної промивальної рідини на поровий простір пластів-колекторів.

Глушич Олександр 2019 рік. Дослідження ступеня розкриття високотемпературних продуктивних горизонтів, в залежності від складу біополімерної системи.

Нагорнюк Марія 2017 рік. Дослідження методів протидії впливу корозійно-активних компонентів на свердловинне обладнання Семиренківського родовища

Публікації у наукових виданнях

 1. Зоценко М.Л.; Зоценко Л.М., Петраш Р.В. Підсилення буро набивних паль за допомогою буро змішувальної технології Зб. Українського державного університету водного господарства. - Вип. 12. – Рівне, 2005. - С. 228-235.
 2. Зоценко Н.Л., Иванова И.Б., Петраш Р.В. Применение грунтоцемента при устройстве и реконструкции оснований и фундаментов. Тр. междунар. конф. (проблемы механики грунтов и фундаментостроения в сложных грунтовых условиях). – Уфа: БашНИИСТРОЙ, 2006. – С.40-46.
 3. Ларцева І.І., Петраш Р.В., Петраш С.С. Економічна ефективність використання ґрунтоцементних паль як фундаментів будівель і споруд. Науковий вісник Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка (Економіка і регіон). – Полтава: ПолтНТУ, 2006. - №1(8). – С.118-121.
 4. Зоценко М.Л., Коршунов М.О., Петраш С.С., Петраш Р.В. Економія енергоресурсів при влаштуванні ґрунтоцементних паль як фундаментів будівель і споруд. Науковий вісник Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка (Економіка і регіон). – Полтава: ПолтНТУ, 2007. - №2(13). – С.51-54.
 5. Зоценко М.Л., Пічугін С.Ф., Петраш Р.В., Гудімов О.О. Особливості армування грунтів вертикальними грунтоцементними елементами. Міжвідомчий науково-технічний збірник наукових праць (Будівельні конструкції). – К.: НДІБК, 2007. – Вип. 66. – С. 65-72.
 6. Семко О.В., Петраш Р.В., Зоценко Л.М. Результати впровадження грунтоцементних паль як фундаментів будівель і споруд. Міжвідомчий науково-технічний збірник наукових праць (Будівельні конструкції). – К.: НДІБК, 2007. – Вип. 66. – С. 89-95.
 7. Зоценко М.Л., Борт О.В., Бідношия М.В., Петраш Р.В. До оцінки механічних властивостей грунтоцементу в залежності від вмісту його складових. Збірник наукових праць (галузеве машинобудування, будівництво). – Полтава: ПолтНТУ, 2007. – Вип. 19. – С. 44-53.
 8. Зоценко М.Л., д.т.н., професор; Лапін М.И., аспірант; Петраш Р.В., аспірант. Сравнительная оценка эффективности армирования основания по даным штамповых испытаний и матеметического моделирования. Научно-технический журнал (Основания, фундаменты и механика грунтов). – М.: НИИОСП, №4 2008. – С. 17-20.
 9. Зоценко М.Л., Лапин М.И., Петраш Р.В. Порівняльне оцінювання ефекту армування основи за даними штампових випробувань і математичного моделювання. Міжвідомчий науково-технічний збірник наукових праць (Будівельні конструкції). – К.: НДІБК, 2008. – Вип. 71. – С. 443-451.
 10. Зоценко М.Л., Петраш Р.В., Петраш О.В. Контроль за якістю ґрунтоцементних елементів, які виготовлені за буро змішувальною технологією. Строительство, материаловедение, машиностроение. Сборник научных трудов.- 2010. Выпуск 56.- С. 188-193.
 11. Петраш Р.В. к.т.н., доцент; Петраш О.В., аспірат; Сидоренко М.В., ст. гр. 405 –БП. Дослідження водопроникності ґрунтоцементу, який виготовлено з піщаних ґрунтів. Нові технології №4 (34) – 2011 Науковий вісник КУЕІТУ. С. 38-42.
 12. Петраш Р.В. Технологічні особливості процесу армування ґрунтоцементних паль : матеріали Всеукраїнської конференції молодих учених і аспірантів [«Проблеми сучасного будівництва»], (Полтава, 17 грудня 2014 р.) / Р.В. Петраш, О.В. Петраш, Т.С. Кальченко // ПолтНТУ, 2014. – 263 с.
 13. Петраш Р.В. Технологические особенности процесса армирования грунтоцементных свай / Р.В. Петраш, Н.М. Попович, О.В. Петраш, Є.Ю. Дробніченко / Науковий журнал «Вісник Сумського національного аграрного університету». Серія: будівництво. – Суми : СумНАУ, 2014. – вип. 8(18). – 151 с.
 14. Зоценко М.Л. Міцність конструкції утримуючої споруди зі сталеґрунтоцементних елементів зсувонебезпечних схилів і укосів / М.Л. Зоценко, Р.В. Петраш, О.В. Петраш // Збірник наукових праць (галузеве машинобудування, будівництво). – Полтава: ПолтНТУ, 2014. – Вип. 3 (42). – С. 96 – 101.
 15. Забезпечення ефективної роботи підземних конструкцій інженерних споруд, які виготовлені з грунтоцементу / М. Л. Зоценко, Р. В. Петраш, О. В. Петраш, Н. М. Попович // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди : зб. наук. праць. - Рівне : НУВГП, 2016. - Вип. 33. - С. 276-282.
 16. Зоценко Н.Л. Нормирование технологии устройства буросмесительных грунтоцементных свай параметрическим методом / Н.Л. Зоценко, А.В. Петраш, Р.В. Петраш, С.С. Петраш, Н.Н. Попович // Сборник статей Международной научно-технической конференции «Теория и практика исследований и проектирования в строительстве с применением систем автоматизированнного проектирования (САПР)». – Брест: Издательство БрГТУ, 2017. – 264 с.
 17. Mykola Zocenko. Estimating the amount of labour and materials Needed for manufacturing the reinforced soilcement Piles by deep soil mixing technology / Mykola Zocenko, Ruslan Petrash, Oleksandr Petrash, Olena Voskobiynyk, Oleksandr Semko // modern engineering 1/2016, 94-102.
 18. Зоценко Н.Л. Нормирование технологии устройства Буросмесительных грунтоцементных свай Параметрическимметодом / Зоценко Н.Л., Петраш А.В., Петраш Р.В., Петраш С.С., Попович Н.Н. // «теория и практикаисследований и проектированияв строительстве с применением систем автоматизированнного проектирования (сапр)». – Брест 2017. С51-56.
 19. Зоценко М.Л. нормативні дослідження бурозмішувальної технології виготовлення ґрунтоцементних паль. / Зоценко М.Л., Петраш С.С., Петраш Р.В., Петраш О.В. // Збірник наукових праць. Серія: галузеве машинобудування, будівництво. Вип. 3 (45). − 2015. – ПолтНТУ. С 212-217.
 20. Зоценко М.Л. Особливості будівництва автодоріг у складних Інженерно-геологічних умовах україни / Зоценко М.Л., Петраш Р.В., Фоменко В.О., Стеценко О.В. // Збірник наукових праць. Серія: галузеве машинобудування, будівництво. Вип. 3 (45). − 2015. – ПолтНТУ. С 265-276.
 21. Наливайко О.І. технологія впливу магнітного поля на високопарафінисту нафту в трубопроводах різного діаметра. / Наливайко О.І., Наливайко Л.Г., Петраш Р.В., Ічанська Н.В., Чигирев В. В. Подана до редакції.
 22. Petrash, O., R. Petrash, and N. Popovych. "Application of Effective Microorganisms in Soil-Cement Mixtures." International Journal of Engineering & Technology 7, no. 3.2 (2018): 306-10. Accessed July 3, 2018. doi: 10.14419/ijet.v7i3.2.14425.

Публікації у наукових виданнях, що індексуються НМБД Scopus

 1. Liashenko, Anna, Oleksandr Melnikov, Ruslan Petrash, and Oleksandr Petrash. "Wells Gas Hydrates Formation Analysis and Prevention Methods." International Journal of Engineering & Technology, 4.8th ser., 7 (2018): 328-31. doi:10.14419/ijet.v7i4.8.27265.
 2. Shulgin, V., O. Demchenko, and R. Petrash. "Experimental Study on Light Concrete Properties Using Bottom Ash of Thermal Power Stations" International Journal of Engineering & Technology 7, no. 3.2 (2018): 575-79. Accessed July 3, 2018. doi:10.14419/ijet.v7i3.2.14592.\
 3. Zotsenko, Mykola, Yuriy Vynnykov, Iryna Miroshnychenko, and Ruslan Petrash. "Deformation Modeling of Pyramidal Piles Base at Petroleum Industry Facilities." International Journal of Engineering & Technology, 4.8th ser., 7 (2018): 48-52. doi:10.14419/ijet.v7i4.8.27212.

Конспекти лекцій

 1. Зоценко М.Л., Петраш Р.В. конспект лекцій з дисципліни “Основи нафтогазової справи” для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” зі спеціальності 6.090304 “Видобування нафти і газу”. – – Полтава: ПолтНТУ, 2012. – 117 с.
 2. Ягольник А.М., к.т.н., Петраш Р.В., к.т.н. Конспект лекцій з дисципліни «Механіка гірських порід» для студентів напряму підготовки 6.050304 «Нафтогазова справа» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» усіх форм навчання. – Полтава: ПолтНТУ, 2015. – 142 с.