Дані викладача


Сокол Галина Вікторівна

СОКОЛ Галина Вікторівна

Доцент кафедри автоматики, електроніки та телекомунікацій

 • Доцент кафедри комп’ютерної інженерії Полтавський національний технічний університет Імені Юрія Кондратюка (2014)
 • Кандидат технічних наук, Харківський національний університет радіоелектроніки (2008)
 • Інженер-електронік Полтавський військовий інститут зв’язку (2004)

КОНТАКТИ

Перебування

корпус Ф, ауд. 314

Телефон

 

Наукові бази

Google Scholar, Scopus, ORCID

КУРСИ

 • 172БОК8 Теорія електричного зв’язку;
 • 172МОК2 Методологія та організація наукових досліджень;
 • 172МОК6 Телекомунікаційні системи мереж наступного покоління;
 • 172МОК10 Технології самоподібних систем.

 1. Г.В. Сокол, О.Ю. Будяков, А.О. Шульга Розробка програмного забезпечення кодеку Ріда-Соломона / Тези доповідей 67-ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів ПолтНТУ імені Юрія Кондратюка. – Полтава: 2015. – т. 3. – С. 60-62.
 2. Сокол Г.В., Бондарєв Є.Є. Обробка зображень з використанням вейвлет-перетворень. Проблеми інформатизації: Тези доповідей третьої міжнародної науково-технічної конференції: – Черкаси: ЧДТУ; Баку: ВА ЗС АР; Белско-Бяла: УТіГН; Полтава: ПНТУ, 2015, – С.56.
 3. Цифрова обробка сигналів, управління інфокомунікаційними мережами, адаптивна фільтрація.
 4. Сокол Г.В., Бондарєв Є.Є., Саєнко Т.С., Бабіч І.П. Обробка багатовимірних сигналів з використанням вейвлет-перетворень \ Новітні інформаційні системи та технології («МІСТ»). – Полтава, ПолтНТУ, 2015. – № 3 \ http://ojs.fitts.pntu.edu.ua № 3 (2015 р).
 5. Сокол Г.В., Косюк Є.А., Шевченко К.С. Адаптивний компенсатор крос-поляризаційних спотворень\ Новітні інформаційні системи та технології («МІСТ»). – Полтава, ПолтНТУ, 2015. – № 3 \ http://ojs.fitts.pntu.edu.ua № 3 (2015 р).
 6. Г.В. Сокол WI-FI модуль для онлайн прослуховування радіопрограм з інтерактивним бездротовим управлінням [Електронний ресурс]/ Г.В.
 7. Сокол, В.Г. Смоляр, В А Василевська, І С Часовських // Новітні інформаційні системи та технології – Modern information system and technologies – 2017. – № 6. – (Google Scholar) Режим доступу: http://ojs.fitts.pntu.edu.ua/index.php/mist/issue/view/10/showToc.
 8. Сокол Г.В./ Сокол Г.В., Буряк Т.В., Виноградава А.В.// Розробка новігаційної системи роботизованого комплексу// Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-технічної конференції «Проблеми інфокомунікацій» – Полтава: ПолтНТУ; К.: НТУ; Х.: НТУ«ХПІ»; К.: ДУТ; Х.: УкрДУЗТ; Мінськ: БНТУ; Полтава: ВКСС ВІТІ, 5 грудня 2018, С. - 13 -14. http://reposit.pntu.edu.ua/handle/PoltNTU/5919
 9. Сокол Г.В. Методика розрахунку електромагнітної сумісності супутникових систем зв’язку / Сокол Г.В., Миколаєнко Ю.І.// Проблеми інформатизації : тези доп. 6-ої міжнар. наукю-техн. конф., 14-16 листоп. 2018 р. / ЧДТУ, ВА ЗС АР, УТіГН, НТУ “ХПІ”. – Черкаси: ЧДТУ, 2018. – С. 102.
 10. Сокол Г.В. Розробка програмного забезпечення навігаційної системи роботизованих комплексів / Сокол Г.В., Буряк Т.В., Виноградава А.В..// Проблеми інформатизації: тези доп. 6-ої міжнар. наукю-техн. конф., 14-16 листоп. 2018 р. / ЧДТУ, ВА ЗС АР, УТіГН, НТУ “ХПІ”. – Черкаси : ЧДТУ, 2018. – С. 102. http://reposit.pntu.edu.ua/handle/PoltNTU/5981
 11. Сокол Г.В. Цифрова обробка багатовимірних сигналів з використанням вейвлет-перетворень / Сокол Г.В., Шабанов В.С.// Проблеми інформатизації: тези доп. 6-ої міжнар. наукю-техн. конф., 14-16 листоп. 2018 р. / ЧДТУ, ВА ЗС АР, УТіГН, НТУ “ХПІ”. – Черкаси : ЧДТУ, 2018. – С. 114. http://reposit.pntu.edu.ua/handle/PoltNTU/5929
 12. Сокол Г.В. Синтез кодека для обробки багатовимірних сигналів / Г.В. Сокол // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет- конференції «Розвиток інформацій ної компетентності та медіаграмотності керівника нової української школи в умовах післядипломної педагогічної освіти» – Харків: Харківська академія неперервної освіти,25 квітня 2019, С. - 211 -214. http://reposit.pntu.edu.ua/handle/PoltNTU/6256
 13. Сокол Г.В. Методи управління в телекомунікаційних системах / Сокол Г.В., Буряк Т.В., Подгорний П.А., Шуть В.В., Нікітін Д.С // Електронні та мехатронні системи: теорія, інновації, практика: збірник наукових праць за матеріалами V Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, 08 листопада, 2019 р. - Полтава: ПолтНТУ, 2019. - С. 123-126.
 14. Сокол Г.В. Програмна реалізація 3D верстата з LASER DRIVER / Сокол Г.В., Виноградова А.В. // Електронні та мехатронні системи: теорія, інновації, практика: збірник наукових праць за матеріалами V Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, 08 листопада, 2019 р. - Полтава: ПолтНТУ, 2019. - С. 76-79.
 15. Сокол Г.В. Порівняльних аналіз Gamepad в інфокомунікаційних мережах / Г.В. Сокол, О.Є. Прокопенко// Тези 72-ої наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету, присвяченої 90-річчю Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» (Полтава, 21 квітня – 15 травня 2020 р.). – Полтава : Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2020. – Т.1. – С.17. http://reposit.nupp.edu.ua/handle/PoltNTU/7709.
 16. Сокол Г.В. Аналіз найбільш поширених сервісів в інфокомунікаційних мережах/ Г.В. Сокол, Р.М. Сталинський// Тези 72-ої наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету, присвяченої 90-річчю Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» (Полтава, 21 квітня – 15 травня 2020 р.). – Полтава : Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2020. – Т. 1. – С. 11. http://reposit.nupp.edu.ua/handle/PoltNTU/7710.
 17. А.А. Кіракосян, Г.В. Сокол. Aналіз технології «розумний будинок» для систем захисту підприємства. // Збірник наукових праць за матеріалами VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Електронні та мехатронні системи: теорія, інновації, практика». (Полтава, 6 листопада 2020 р.) – Полтава: Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 2020, с.144-146 .
 18. Р.В. Пісковий, А.О. Шугайло, Г.В. Сокол. Математична модель автоматизованої системи управління. // Збірник наукових праць за матеріалами VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Електронні та мехатронні системи: теорія, інновації, практика». (Полтава, 6 листопада 2020 р.) – Полтава: Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 2020, с.150-153 .
 19. Д.О. Герасимов, Г.В. Сокол. Аналіз поширених алгоритмів стиску для передачі даних. // Збірник наукових праць за матеріалами VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Електронні та мехатронні системи: теорія, інновації, практика». (Полтава, 6 листопада 2020 р.) – Полтава: Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 2020, с.156-159 .
 20. П.А. Подгорний, Г.В. Сокол Перспективи застосування mimo в технологіях IOT. // Збірник наукових праць за матеріалами VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Електронні та мехатронні системи: теорія, інновації, практика». (Полтава, 6 листопада 2020 р.) – Полтава: Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 2020, с.163-165 .
 21. В.І. Слюсар, Г.В. Сокол, В.В. Шуть. Конструктивні особливості колісних антен. // Збірник наукових праць за матеріалами VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Електронні та мехатронні системи: теорія, інновації, практика». (Полтава, 6 листопада 2020 р.) – Полтава: Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 2020, с.167-171 .
 22. Г.В. Сокол, Ю.В. Токар, Д.В. Макаревич, Д.О. Пилипенко. Дослідження перспективності розвитку мереж мобільного зв’язку на основі технології 5g з підтримкою IOT. // Збірник наукових праць за матеріалами VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Електронні та мехатронні системи: теорія, інновації, практика». (Полтава, 6 листопада 2020 р.) – Полтава: Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 2020, с.175-179.

Магістранти

Бабич І.П. 2017 «Адміністрування систем мобільного зв’язку на базі програмного забезпечення «TTWOS»»

Гроза Т.С. 2017 «Синтез кодеку багатовимірних сигналів на основі C#»

Миколаєнко Ю.І. 2018 «Метод аналізу внутрішньосистемної електромагнітної сумісності супутникових систем зв’язку»

Шабанов В.С. 2018 «Цифрова обробка багатовимірних сигналів з використанням Вейвлет-перетворень»

Виноградова А. В. 2019 «Синтез програмного забезпечення 3D станка»

Нікітін Д.С. 2019 «Синтез сегменту Интернет-контенту сервісного центру в частині що стосується відновлення даних»

Кіракосян А. А. 2020 «Розроблення комплексної системи безпеки підприємства»

Пісковий Р.В. 2020 «Підвищення ефективності алгоритму оцінки нестаціонарного стану мережних елементів і їх режимiв»

Подгорний П.А. 2020 «Підвищення ефективності IoT на базi технології MIMO»

Шуть В. В. 2020 «Синтез кільцевої 2-стрічкової антени»

Бакалаври

Виноградова А.В. 2018 «Програмне забезпечення навігаційної системи роботизованих комплексів»

Мосієнко О.В. 2018 «Програмна реалізація аудіопрогравача на основі мови програмування C#»

Матвієнко А.П. 2018 «Синтез аудіоплейера на основі мови програмування C#»

Литвиненко В.Ю. 2018 «Програмна реалізація кодека для обробки багатовимірних сигналів на основі мови програмування С++»

Рудь В.О. 2019 «Сегмент транспортної мережі Харків-Полтава на основі технології хвильового ущільнення»

Сталинський Р.В. 2020 «Крос-платформений мобільний додаток для оренди речей»

Климань Д.С. 2020 «Web-доданок для оцінки якості Інтернет-трафіку»

Прокопенко О.Є. 2020 «Синтез програмного забезпечення GAM-PAD»

Пилипенко Д.О. 2020 «Система стільникового зв’язку стандарту GSM м. Хорол»

 1. А.О. Москаленко, Г.В. Сокол Математическая модель дискретного фильтра Калмана-Бьюси при применении нестационарного трафика Проблемы развития и применения информационных технологий на предприятиях– Вязьма: филиал ФГБОУ ВПО «МГИУ» в г. Вязьме. – 2013. – том 4. – С. 72-77.
 2. G.V. Sokol, O.S. Shkurupii, Computer Network Traffic Control / China News Telecommunications, 2014 – С.17.
 3. Sokol G.V., Rvachova N. V., Kurchanov V.N. Mathematical model of the digital filter Kalman-Bucy in the application of non-stationary traffic // Sp-ka z o.o. «Nauka i studia» – Przemysl (Poland), 2015, Vol-10(141) - pp.61-65.
 4. G. Sokol Selecting The Intersegment Interval for TCP in Telecomms Networks Using Fuzzy Inference System / N. Rvachova, K. Polschykov, G. Sokol, J.N. Davies // Proceedings of the Sixtch International conference on Internet Technologies and Applications (ITA 15). – 8-11 September 2015 Glyndŵr University, Wrexham, North Wales, UK. – Р. 256-260.
 5. Sokol G. Management modelin infocommunication networks based on filter Kalman Bucy. / Sokol G. V., Yuzhin Y.R., Mykolaenko Y.I., Shabanov V.S. // News of Science and Education. – Sheffield, Science and education Ltd. – No.4 (52), 2017. – Pp. 84-92. – Режим доступу: http://www.slyusar.kiev.ua/2017-05-06_NSE_4(52).pdf
 6. Sokol G. Control systems structure in telecommunication networks / Shuhailo A., Sokol G.// Actual problems of science and practice: The 14 th International scientific and practical conference, 27-28 April 2020 р. – Stockholm, Sweden. – р. 151-153. http://reposit.nupp.edu.ua/handle/PoltNTU/7711.

НМБД (SCOPUS, Web of Science)

 1. G. Sokol Selecting The Intersegment Interval for TCP in Telecomms Networks Using Fuzzy Inference System / N. Rvachova, K. Polschykov, G. Sokol, J.N. Davies // Proceedings of the Sixtch International conference on Internet Technologies and Applications (ITA 15). – 8-11 September 2015 Glyndŵr University, Wrexham, North Wales, UK. – Р. 256-260.
  https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36070032700
 2. Dynamic system model non-standard state analyses. Sokol, G., Rvachova, N. / 2nd International Scientific-Practical Conference Problems of Infocommunications Science and Technology, PIC S and T 2015 - Conference Proceedings, pp. 9-11.
  https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55975966600.
 3. Sokol G.V. The improved method of cyclic shift keying of porsprctive radiointerfaces / Sokol G.V., Moskalenko A.A. // – 23 rd International Crimean Conference «Microwave & Telecommunication Technology» 8 – 13 September 2013. – P. 123 – 124. (SCOPUS)
  https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55975966600
 4. Sokol G., V. Mathematical Model Of The Process Of Communicating Real Time Traffic In Telecommunication Network Channel / // Rvachova N.V, Sokol G., V IEEE Second International Scientific-Practical Conference «Problems of Infocommunications. Science and Technology» (PICS&T2016). – Kharkiv. 2016. – October 4-6. – Pp. 196-198. (SCOPUS) – Режим доступу:
  https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55975966600
 5. Galina Sokol /The model of dual channel network node with shared memory/ Galina Sokol, Pavel Pustovoitov // IEEE 2017 2nd International Conference on Advanced Information and Communication Technologies (AICT2017). –Lviv. 2017. – July 4-7. – Pp. 266-269. (SCOPUS) – Режим доступу:
  https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55975966600.
 6. Pustovoitov P.Ye. Routing Procedure In Network With Nodes Dynamic Usage Rate / P.Ye. Pustovoitov, G.V.Sokol, N.V. Rvachova // 2017 4th International Scientific-Practical Conference «Problems of Infocommunications. Science and Technology» (PIC S&T 2017), Kharkiv, October 10-13. – Kharkiv, 2017.
  https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55975966600.
 7. Sokol Galina. Method of Synthesizing Signals of the Improved Modulation by the Cyclic Shift of Code with Adaptation by Speed of Information Transmission on the Advanced Binary Matrixe Basis / Galina Sokol, Artem Moskalenko, Shuhailo Andrii, Herasymov Dmitro / 2020 International Scientific-Practical Conference Problems of Infocommunications. Science and Technology (PIC S&T), 112-117.

Фахові видання

 1. Федін В.Ф., Сокол Г.В., Польщиков К.А., Балашова Я.А. Аналіз методів розподілення ресурсів в системах мобільного зв’язку / “Науковий Вісник Донбаської державної машинобудівної академії”, Донецьк. Випуск №1 (9Е), 2012. – С. 205–211.
 2. Чевардін В.Є., Ізофатов Д.О., Сокол Г.В. Реалізація генератора Dual_EC_DRBG на основі подвійного скалярного множення точок еліптичної кривої зі змінними параметрами \ВІТІ НТУ України „Київський політехнічний інститут”\ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ Випуск № 1 2013 с. 90-98.
 3. Москаленко А.О., Сокол Г.В. Метод синтеза сигналов усовершенствованной модуляции циклическим сдвигом кода с адаптацией по скорости передачи информации “Науково-технічний журнал. Інформаційно керуючі системи на залізничному транспорті”, Харків, Випуск №3 (100), 2013. – С. 71-75.
 4. V. Krasnobayev, O. Tyrtyshnikov, S. Somov, S. Koshman, N. Rvachova, G. Sokol Mathematical model and tabular method implementation of modular arithmetic operations with crypto transformations in the residue class / Системи обробки інформації. – Харків, 2014. – Вип. 2(118). – С. 119-123.
 5. Сокол Г.В. Математическая модель обслуживания запросов на резервирование пропускной способности каналов телекоммуникационной сети для передачи потоков реального времени / Сокол Г.В., Польщиков К.А., Кубракова Е.Н. // Проблеми телекомунікацій – 2014. – № 1 (13). – С. 74 – 83. – Режим доступу до журн.: http://pt.journal.kh.ua.
 6. Сокол Г.В. Електронний навчально-методичний комплекс з фізики для вищих військових навчальних закладів засобами C++/QT// Москаленко А.О., Сокол Г.В., Глуховець Ю.В., Варич В.В. Системи управління, навігації та зв’язку, випуск 2(42). – Полтава: ПолтНТУ, 2017. – C. 131-136 (фахове видання, Google Scholar) – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/0BwqHgPStjDTHRXVDbGlxSmZoTTQ/view
 7. Сокол Г.В. Комплекс інтерактивних тривимірних моделей фізичних процесів та явищ засобами Blender // Москаленко А.О., Сокол Г.В., Глуховець Ю.В., Варич В.В. Системи управління, навігації та зв’язку, випуск 3(43). – Полтава: ПолтНТУ, 2017. – C. 104-108 (фахове видання, Google Scholar) – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/0BwqHgPStjDTHcHBzNndsV2xBQ3c/view
 8. Г.В. Сокол Проактивные методы в режиме задач электромагнитной совместимости в беспроводных телекоммуникационных системах// В.В. Поповский, Г.В. Сокол. Системи управління, навігації та зв’язку, випуск 6(46). – Полтава: ПолтНТУ, 2017. – C. 154-157 (фахове видання, Google Scholar, Index Сореrnicus) – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/0BwqHgPStjDTHRXVDbGlxSmZoTTQ/view10.
 9. Москаленко А.О. Математична модель формування сигналів з адаптацією по швидкості передавання інформації на основі досконалих двійкових матриць / Москаленко А.О., Сокол Г.В., Глуховець Ю. В., Варич В.В., Нікітін Д.С. // Системи управління, навігації та зв’язку. – Полтава, ПолтНТУ, 2019. – Вип. 6(58). – С. 50-55.
 10. Сокол Г.В. Математична модель формування сигналів з адаптацією по швидкості передавання інформації на основі досконалих двійкових матриць / А.О. Москаленко, Г.В. Сокол, Ю.В. Глуховець, В.В. Варич // Системи управління, навігації та зв’язку. – 2020. – Вип. 1 (59). – С. 147-151. – doi: 10.26906/SUNZ.2020.1.147 (Фахова, Index Copernicus, категорія Б).http://reposit.nupp.edu.ua/handle/PoltNTU/6739
 11. Г.В. Сокол Характеристики сигналів модуляції циклічним зсувом коду з адаптацією по швидкості передавання інформації на основі досконалих двійкових матриць / А. . Москаленко, Г.В. Сокол, Т.М. Коротун, А.Г. Угляниця, А.О. Шугайло// Системи управління, навігації та зв’язку. – 2020. – Вип. 3 (61). – С. 135-137. – doi: 10.26906/SUNZ.2020.3.135 (Фахова, Index Copernicus, категорія Б) http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/1985

Навчальні посібники

 1. Методы научных исследований в телекоммуникациях [Текст]. В 2-х томах. Т.1.: учеб. пособие / под ред. проф. В. В. Поповского. − X : Компания СМИТ, 2013. − 390 с. ISBN 978-617-621-003-0, ISBN 978-617-621-004-7 (Т.1). гриф МОН, лист № 1/11-9793 від 10.06.2013
 2. Analysis of recursive estimation procedure Sokol Galina, Gerasymov Dmitro, Shuhailo Andrii Theoretical aspects of modern engineering: collective monograph / Hnes L., – etc. – Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2020. 356 р. – pp. 255- 259 p. DOI- 10.46299/isg.2020.MONO.TECH.III

Методичні вказівки

 1. Сокол Г.В. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Цифрова обробка сигналів та зображень» для студентів заочної форми навчання за напрямом 6.050903 «Телекомунікації». – Полтава: ПолтНТУ, 2011. – 16 с.
 2. Сокол Г.В. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Цифрова обробка сигналів та зображень» для студентів заочної форми навчання за напрямом 6.050903 «Телекомунікації». – Полтава: ПолтНТУ, 2011. – 24 с.
 3. Сокол Г.В. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Цифрова обробка сигналів та зображень» для студентів очної форми навчання за напрямом 6.050102 «Комп’ютерна інженерія» та за напрямом 6.050903 «Телекомунікації» – Полтава: ПолтНТУ, 2012. – 30 с.
 4. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Технології та протоколи телекомунікаційних мереж» для студентів заочної форми навчання за спеціальністю 7.05090302 «Телекомунікаційні системи та мережі». – Полтава: ПолтНТУ, 2014. – 17 с.
 5. Сокол Г.В., Рвачова Н.В Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Обробка зображень та мультимедіа» для студентів денної форми навчання за напрямом 6.040302 «Інформатика». – Полтава: ПолтНТУ, 2016. – 29 с.
 6. Сокол Г.В., Рвачова Н.В Методичні вказівки до виконання РГР з дисципліни «Мікрокнтролери» для студентів денної фо-рми навчання за напрямом 6.050102 «Комп’ютерна інженерія». – Полтава: ПолтНТУ, 2016. – 15 с.
 7. Сокол Г.В., Слюсарь І.І. Методичні вказівки до виконання курсової роботи «Розрахунок параметрів самоподібної системи» з дисципліни «Технології самоподібних систем» для студентів спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка і 123 Комп’ютерна інженерія. / Сокол Г.В., Слюсарь І.І. – Полтава: ПолтНТУ, 2019. – 20 с.