Публікації кафедри вищої та прикладної математики

Перелік публікацій кафедри станом на 2014 – 2016

 1. Bandurina O.V., Nalivaiko L.G., Shtolfel U.O. Research into the iodine contain in tubular waters of the prycarpathians/ Conference reports materials. Problems of energy saving and nature use 2013, Budapest , 2014 р.
 2. Nalivaiko O.I., Mangura A.M., Mangura S.I., Nalivaiko L.G., Strokan V.S. Magnetic activation of oil as a method for controlling paraffin accumulation / Conference reports materials. Problems of energy saving and nature use 2013, Budapest , 2014 р.
 3. Воронцов О.В., Тулупова Л.А. Определение дискретных аналогов классов элементарных функций суперпозициями одномерных точечных множеств / Электронный научный журнал «Universum: технические науки» (подана до друку).
 4. Сєров М.І., Блажко Л.М. Інваріантність відносно алгебри Пуанкаре квазілінійного диференціального рівняння з частинними похідними другого порядку. Тези 66 –ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 1. Полтава: ПолтНТУ, 2014.— С. 172-174.
 5. Сєрова М.М. Симетрія квазілінійного диференціального рівняння з частинними похідними другого порядку. Тези 66 –ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 1. Полтава: ПолтНТУ, 2014.— С. 170.
 6. Малинський С.М., Наливайко Л.Г. Стабілізація вектора інтенсивності відмов при оновленні елементів системи. Тези 66 –ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 1. Полтава: ПолтНТУ, 2014.— С. 171-172.
 7. Омелян О.М. Симетрійні властивості системи реакції-дифузії з n просторовими змінними. Тези 66 –ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 1. Полтава: ПолтНТУ, 2014.— С. 174-175.
 8. Рассоха І.В. Необхідні умови розширення основної алгебри інваріантності рівняння колмогорівського типу. Тези 66 –ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 1. Полтава: ПолтНТУ, 2014.— С. 176-177.
 9. Тулупова Л.О. Деякі особливості викладання теми «Аналітична геометрія» на підготовчому відділенні для іноземних студентів. Тези 66 –ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 1. Полтава: ПолтНТУ, 2014.— С. 177-178.
 10. Приставка Ю.В. Перетворення еквівалентності двовимірного рівняння реакції-конвекції-дифузії. Тези 66 –ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 1. Полтава: ПолтНТУ, 2014.— С. 178-179.
 11. Зюков М.Є. Вивчення лінійної алгебри з MS Mathematics. Тези 66 –ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 1. Полтава: ПолтНТУ, 2014.— С. 180-181.
 12. Рогова Н.Ю. Жінки в історії математики. Тези 66 –ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 1. Полтава: ПолтНТУ, 2014.— С. 181-183.
 13. Рогова Н.Ю., Семибаламут Р.О. Погляд на проблему: рівняння Нав’є-Стокса. Тези 66 –ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 1. Полтава: ПолтНТУ, 2014.— С. 183-184.
 14. Сєров М.І., Сєрова М.М. Конформна інваріантність нелінійного двовимірного рівняння Д’аламбера. П’ятнадцята міжнародна наукова конференція ім. акад. Михайла Кравчука, 15-17 травня, 2014 р., Київ: Матеріали конференції. Т.1. — К.: НТУУ «КПІ», 2014 — С. 285.
 15. Сєров М.І., Блажко Л.М. Розвязки солітонного типу рівняння синус – Гордон. П’ятнадцята міжнародна наукова конференція ім. акад. Михайла Кравчука, 15-17 травня, 2014 р., Київ: Матеріали конференції. Т.1. — К.: НТУУ «КПІ», 2014 — С. 282.
 16. Сєров М.І., Омелян О.М. Галілеївська інваріантність багатовимірної системи рівнянь рекції-дифузії. П’ятнадцята міжнародна наукова конференція ім. акад. Михайла Кравчука, 15-17 травня, 2014 р., Київ: Матеріали конференції. Т.1. — К.: НТУУ «КПІ», 2014 — С. 283-285.
 17. Малинський С.М., Наливайко Л.Г. Застосування диференціальних рівнянь до дослідження руху вектора інтенсивності відмов. П’ятнадцята міжнародна наукова конференція ім. акад. Михайла Кравчука, 15-17 травня, 2014 р., Київ: Матеріали конференції. Т.1. — К.: НТУУ «КПІ», 2014 — С. 209-210.
 18. Плюхін О.Г. Рівняння рекції-дифузії –конвекції умовно варіантні відносно алгебри Галілея. П’ятнадцята міжнародна наукова конференція ім. акад. Михайла Кравчука, 15-17 травня, 2014 р., Київ: Матеріали конференції. Т.1. — К.: НТУУ «КПІ», 2014 — С. 250.
 19. Приставка Ю.В. Необхідні умови розширення основної алгебри інваріантності двовимірного рівняння рекції-конвекції-дифузії. П’ятнадцята міжнародна наукова конференція ім. акад. Михайла Кравчука, 15-17 травня, 2014 р., Київ: Матеріали конференції. Т.1. — К.: НТУУ «КПІ», 2014 — С. 256-257.
 20. Рассоха І.В. Рівняння Шредінгера з деривативною нелінійністю, інваріантне відносно узагальненої алгебри Галілея. П’ятнадцята міжнародна наукова конференція ім. акад. Михайла Кравчука, 15-17 травня, 2014 р., Київ: Матеріали конференції. Т.1. — К.: НТУУ «КПІ», 2014 — С. 261.
 21. Blazhko L. Some aspects of technical high school teacher professional training / Liudmyla Blazhko, Inna Rossokha, Valentyna Strilets // Topical issues of future teachers’ training in Ukraine. – Lublin: Wydawnictwo uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 2014. – P. 31 – 36.
 22. Наливайко О.І., Малиновський С.М., Мангура А.М., Шадурдиєв Б.К. Ефективність розкриття пластів при використанні методу гідропіскоструменевої перфорації на Кордупинському НГКР. /   О.І. Наливайко, С.М. Малиновський, А.М. Мангура, Б.К. Шадурдиєв //Тези 65-ої наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 1. – Полтава: ПолтНТУ, 2013, – С. 220–221.
 23. Serov M.I., Karpaliuk T.O., Pliukhin O.G., Rassokha I.V. System of reaction-convection-diffusion equation invariant under Galilean algebras. Journal of Mathematical Analysis and Applications. (Подана до друку).
 24. Malins’kyj S., Malins’ka L., Dubischev V., Tulupova L. Application of Pareto Principle for Marginal Utilities Motion of Energy-Saving Measures. (Підготовлена до друку).
 25. Сєров М.І., Сєрова М.М. Про односолітонні розв’язки рівняння синус-Гордона. // Тези ІV міжнародної Ганської конференції, присвяченої 135-ій річниці від Дня народження Ганса Гана  30.06-05.07, 2014, Чернівці, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, с. 185-187.
 26. Наливайко Л.Г., Наливайко О.І. Виділення йоду з пластових вод, родовищ із застосуванням технології концентрування за допомогою газових гідратів. // Науковий журнал № 1(3) «Геологія.Гірництво. Нафтогазова справа» – Полтава: ПолтНТУ, 2014, – С. 75–81.
 27. Воронцов О.В., Тулупова Л.О. Дискретное моделирование кривых поверхностей суперпозициями двумерных точечных множеств. Электронный научный журнал «Universum: технические науки»(Подано до друку).
 28. Малинский С.М., Іщук В.І., Малинська Л.В. Валютний курс і грошово-кредитна політика НБУ// Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Розвиток фінансового ринку в Україні: проблеми та перспективи», 11 листопада 2014 р. – Полтава: ПолтНТУ. – 2014. – С. 74–76
 29. Блажко Л.М. Нелiнiйнi зображення конформної алгебри AC(1,2) для квазiлiнiйних диференцiальних рiвнянь другого порядку// Буковинський математичний журнал. Серія "Математика"(подано до друку).
 30. Malynsky S., Nalivaiko L.G. The vector motion dynamics of system components failure intensity with consideration of its component renewal. / Збірник наукових праць. Серія: галузеве машинобудування, будівництво. – Вип. 1(43) – Полтава: ПолтНТУ, 2015 – 280 с. –С. 137-139.
 31. Serov M.I., Karpaliuk T.O., Pliukhin O.G., Rassokha I.V. System of reaction-convection-diffusion equation invariant under Galilean algebras./ Journal of Mathematical Analysis and Applications. –Volume 422, 2015, P 155-211.
 32. Рассоха І.В., Блажко Л.М., Карпалюк Т.О. Проблеми адаптації студентів першого курсу при вивченні вищої математики. Математика в сучасному технічному університеті: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. К.:НТУУ «КПІ», 2015 – 386 с. – С. 203-205.
 33. Сєрова М.М., Ічанська Н.В. Точні розв’язки нелінійного диференціального рівняння . Тези 67 –ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 1. Полтава: ПолтНТУ, 2015.— С. 188-189.
 34. Сєров М.І., Блажко Л.М. Інваріантність поліхвильових рівнянь відносно конформної алгебри. Тези 67 –ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 1. Полтава: ПолтНТУ, 2015.— С. 189-190.
 35. Малинський С.М., Наливайко Л.Г. Аналіз надійності системи взаємозв’язаних елементів на мові руху вектора інтенсивності відмов . Тези 67 –ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 1. Полтава: ПолтНТУ, 2015.— С. 190-191.
 36. Ічанська Н.В., Сєрова М.М. Багатовимірні еволюційні рівняння, інваріантні відносно конформної алгебри. Тези 67 –ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 1. Полтава: ПолтНТУ, 2015.— С. 192-193.
 37. Омелян О.М. Неліївський розв’язок системи рівнянь хемотаксису. Тези 67 –ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 1. Полтава: ПолтНТУ, 2015.— С. 193-195.
 38. Рассоха І.В. Основні та додаткові перетворення рівнянь колмогорівського типу. Тези 67 –ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 1. Полтава: ПолтНТУ, 2015.— С. 195-196.
 39. Тулупова Л.О. Методика проведення занять з математики на початковому етапі для іноземців-слухачів підготовчого відділення. . Тези 67 –ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 1. Полтава: ПолтНТУ, 2015.— С. 196-198.
 40. Приставка Ю.В. Додаткові перетворення двовимірного рівняння реакції-конвекції-дифузії. Тези 67 –ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 1. Полтава: ПолтНТУ, 2015.— С. 198-199
 41. Зюков М.Є. Вивчення математичного аналізу з Microsoft Mathematics. Тези 67 –ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 1. Полтава: ПолтНТУ, 2015.— С. 199-200.
 42. Рогова Н.Ю. Особливості підготовки майбутніх абітурієнтів до складання ЗНО з математики. Тези 67–ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 1. Полтава: ПолтНТУ, 2015.— С. 201-202.
 43. Рассоха І. В., Блажко Л. М., Карпалюк Т. О. Проблеми адаптації студентів першого курсу при вивченні вищої математики.Математикав сучасному технічному університеті : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 25–26 груд. 2014 р.). — К. : НТУУ «КПІ», 2015. — С. 203.
 44. Кузнецова Т.Ю., Ківа О.В., Рогова Н.Ю. Вплив середовища на механізм взаємодії антиоксидантів із активними формами кисню. Тези ХІІІ-ї міжнародної науково-технічної конференції – Кременчук, КремНТУ, 2015, – С.75-76.
 45. O. Vorontsov, L.Tulupova Recurrence formulae of a catenary in creation of geometric images. Oxford Journal of Scientific Research. No.1. (9), January-June, 2015, pp. 134-140.
 46. Воронцов О.В., Тулупова Л.О. Определение дискретных аналогов классов элементарных функций суперпозициями одномерных точечных множеств. Электронный научный журнал «Universum: технические науки» (подано до друку).
 47. Сєров М. І., Омелян О.М. Умовна інваріантність та розв’язки системи рівнянь хемотаксису.  XVI-та міжнародна наукова конференція ім. акад. Михайла Кравчука, 14—15 травня, 2015 р., Київ: Матеріали конф. Т. 1. Диференціальні та інтегра-льні рівняння, їх застосування. — К.: НТУУ «КПІ», 2015. — С. 205-206.
 48. Сєров М. І., Приставка Ю.В. Точні розв’язки двовимірного рівняння реакції-конвекції-дифузії.  XVI-та міжнародна наукова конференція ім. акад. Михайла Кравчука, 14—15 травня, 2015 р., Київ: Матеріали конф. Т. 1. Диференціальні та інтегра-льні рівняння, їх застосування. — К.: НТУУ «КПІ», 2015. — С. 207-208.
 49. Сєров М. І., Рассоха І. В., Плюхін О. Г. Галілеївська інваріантність рівняння Гінзбурга -Ландау з деривативною нелінійністю.  XVI-та міжнародна наукова конференція ім. акад. Михайла Кравчука, 14—15 травня, 2015 р., Київ: Матеріали конф. Т. 1. Диференціальні та інтегра-льні рівняння, їх застосування. — К.: НТУУ «КПІ», 2015. — С. 209-2011.
 50. Сєров М.І., Сєрова М.М., Ічанська Н.В. Конформна. Інваріантність нелінійних еволюційних багатовимірних рівнянь. XVI-та міжнародна наукова конференція ім. акад. Михайла Кравчука, 14-15 травня, 2015 р., Київ: Матеріали конференції. Т.1. — К.: НТУУ «КПІ», 2015 — С. 286.
 51. Блажко Л.М., Ічанська Н.В., Сєрова М.М. Точнi розв’язки нелiнiйного хвильового рiвняння. XVI-та міжнародна наукова конференція ім. акад. Михайла Кравчука, 14-15 травня, 2015 р., Київ: Матеріали конференції. Т.1. — К.: НТУУ «КПІ», 2015 — С. 35-37.
 52. Блажко Л.М. Наступність у навчанні під час викладання вищої математики як засіб адаптації студентів першого курсу технічних ВНЗ. Вісник Черкаського університету. Сер. Педагогічні науки. № 21 (354). – С. 5-8.
 53. М. Сєрова, Ю. Приставка. Про розширення основних симетрій двовимірного рівняння реакції-конвекції-дифузії// Вісник КНУ імені Т.Г.Шевченка. (подано до друку).
 54. Сєров М., Омелян О.М. Галілеївська інваріантність n-вимірної  системи реакції-конвекції// Вісник КНУ імені Т.Г.Шевченка. (подано до друку)
 55. Зюков М.Є. Навчання лінійній алгебрі з використанням Microsoft Mathematics. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб. наук. пр. – Випуск 42 – Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2015, С. 246-251.
 56. Блажко Л.М. Наступність у навчанні під час викладання вищої математики як засіб адап-тації студентів першого курсу технічних ВНЗ. Вісник Черкаського універси-тету. Сер.: Педагогічні науки. – Черкаси: Черкаський національний університет, 2015. – № 21 (354). – С.5-8.
 57. М.І. Сєров. Умовні симетрії і точні розв’язки системи рівнянь реакції-дифузії / Сєров М.І., Плюхін О.Г. // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки, 2016, Випуск 13. С. 194–199.http://mcm-math.kpnu.edu.ua/article/view/70285(входить в НМБД googlescholar).
 58. Омелян О.М. Лінеаризація систем нелінійних рівнянь конвекції–дифузії за допомогою  нелокальних перетворень / О.М. Омелян, М.М. Сєрова // «Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки». — Випуск 13.— КПНУ: 2016. — С 131-143.http://mcm-math.kpnu.edu.ua/article/view/70275 (входить в НМБД googlescholar).
 59. М.І. Сєров. Умовні симетрії і точні розв’язки системи рівнянь реакції-дифузії / Сєров М.І., Плюхін О.Г. // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки, 2016, Випуск 13. С. 194–199.http://mcm-math.kpnu.edu.ua/article/view/70285(входить в НМБД googlescholar)
 60. L. Nalivaiko / Effect of maqnetic field equipment  (MAU-1)  on asphalt, resin and paraffin deposits. / Nalivaiko O., Ermakova I., Mangura A., Nalivaiko L., Reznichenko A. //  Збірник наукових праць. Серія: Галузеве машинобудування, будівництво. − 2016. Вип. 1 (46). – ПолтНТУ – С. 271 – 278. http://znp.nupp.edu.ua/uk/1_46_2016_en
 61. С.П. Рендюк. Суб’єкт-суб’єктна дидактична взаємодія викладача і студентів у навчально-виховному процесі технічних університетів / Рендюк С.П. // Всеукраїнський науково-практичний освітньо-популярний журнал «Імідж сучасного педагога». – Полтава, 2016. №17 ‒ С. 220-228. http://vytokypedagogmayster.webnode.com.ua/
 62. І.В. Рассоха. Реалізація між предметних зв’язків під час вивчення вищої математики. / Рассоха І.В. // Витоки педагогічної майстерності.. Збірник наукових праць. ‒ Полтава, 2016. №17 ‒ С. 210-219.http://vytokypedagogmayster.webnode.com.ua/
 63. О.В. Воронцов.. Величина рекурентної залежності у формуванні дискретних кривих на основі суперпозиції одновимірних точкових множин. / Воронцов О.В., Тулупова Л.О. // Збірник наукових праць Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Мелітополь: ‒ МДПУ. Випуск 5. 2016. ‒ С.24-29. (htt://reposit.nupp.edu.ua/PoltNTU/249)
 64. Nalivayko L. G.  / The vector motion dynamics of system components failure intensity with consideration of its component renewal./S.M.Malynsky, L.G.Nalivayko / Збірник наукових праць. Галузеве машинобудування, будівництво / ISSN 2409-9074/ – П.: ПолтНТУ, 2015, Том 1(43). – С. 137-140.
 65.  Nalivaiko L.G. / The reasons of differential wall sticking in drilling oil and gas wells. / Nalivaiko O.I, Nalivaiko L.G., Reznichenko A.O. Збірник наукових праць. Галузеве машинобудування, будівництво  / ISSN 2409 – 9074 / – П.: ПолтНТУ, 2015, – Том 1 (44). – С. 214- 223.

 

Список наукових праць, опублікованих та підготовлених до друку у зарубіжних виданнях 

 1. Bandurina O.V., Nalivaiko L.G., Shtolfel U.O. Research into the iodine contain in tubular waters of the prycarpathians. Conference reports materials. Problems of energy saving and nature use 2013, Budapest , 2014 р.
 2. Nalivaiko O.I., Mangura A.M., Mangura S.I., Nalivaiko L.G., Strokan V.S. Magnetic activation of oil as a method for controlling paraffin accumulation. Conference reports materials. Problems of energy saving and nature use 2013, Budapest , 2014 р.
 3. Воронцов О.В., Тулупова Л.А. Определение дискретных аналогов классов элементарных функций суперпозициями одномерных точечных множеств. Электронный научный журнал «Universum: технические науки». Подана до друку
 4. Blazhko Liudmyla, Rossokha Inna, Strilets Valentyna. Some aspects of technical high school teacher professional training. Topical issues of future teachers’ training in Ukraine. – Lublin: Wydawnictwo uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 2014. P. 31 – 36.
 5. Serov M.I., Karpaliuk T.O., Pliukhin O.G., Rassokha I.V. System of reaction-convection-diffusion equation invariant under Galilean algebras. Journal of Mathematical Analysis and Applications.
 6. Malins’kyj S., Malins’ka L., Dubischev V., Tulupova L. Application of Pareto Principle for Marginal Utilities Motion of Energy-Saving Measures. Підготовлена до друку.
 7. Воронцов О.В., Тулупова Л.О. Дискретное моделирование кривых поверхностей суперпозициями двумерных точечных множеств. Электронный научный журнал «Universum: технические науки». Подана до друку
 8. O. Vorontsov, L.Tulupova. Recurrence formulae of a catenary in creation of geometric images. Oxford Journal of Scientific Research. No.1. (9), January-June, 2015, pp. 134-140.
 9. Nalivaiko L.G. Improving the quality of cementing the production casing by oil well cement slurry «Silpan - P» of group «Ramsinks - 2M"/ Nalivaiko O.I., Vinnikov Yu.L, Nalivaiko L.G., Melnikov O.L.,  Reznichenko A.O.  / Collection of  scientific articles «Energy. Energy saving and  rational nature use» Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanitles in Rodon (Польща)/ ISBN 978-83-7351-471-3; ISSN 2409-658X.

 

Список наукових праць, опублікованих та підготовлених до друку у виданнях, що входять до міжнародних баз даних:

 1. Serov M.I., Karpaliuk T.O., Pliukhin O.G., Rassokha I.V. System of reaction-convection-diffusion equation invariant under Galilean algebras. Journal of Mathematical Analysis and Applications (НМБД Scopus).
 2. Pliukhin O. G. The reaction-convection-diffusion system invariant with respect to Galilei’s algebra. Journal of Mathematic Analysis and Applications. – Volume 422, 2015, P. 185-211.(НМБД Scopus).