Ректорат

 

Ректор

Онищенко Володимир Олександрович

Посада:

ректор Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Науковий ступінь,
вчене звання:

доктор економічних наук, професор

Досягнення:

почесне звання «Заслужений працівник освіти України» (2006 р.), нагрудний знак « Петра Могили» (2007 р.), нагрудний знак «Відмінник освіти України» (2009 р.), лауреат Державної премії в галузі науки і техніки (2012 р.), Почесна грамота Верховної Ради України за особливі заслуги перед Українським народом (2019 р.).

Службова контактна
інформація:

тел./факс (0532) 56-98-94, факс. (0532) 60-87-30
rector@nupp.edu.ua

 
 
 
 

Ректорат

До складу ректорату входять радник ректора, проректори, помічники ректора, головний бухгалтер, начальник навчального відділу (навчально-методичного управління), юрисконсульт, директори філій, інститутів і центрів, декани факультетів, керівники інших підрозділів, голова профспілкового комітету працівників, голова профспілкового комітету студентів, інші посадові особи визначені наказом ректора.

Коробко Богдан Олегович

Проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи

доктор технічних наук, доцент

подяка Прем'єр-міністра України (2005 р.), лауреат щорічної премії Президента України для молодих вчених (2007 р.), нагрудний знак " Відмінник освіти України" (2010 р.)

(0532) 56-29-37
korobko@nupp.edu.ua

 

Мартиненко Анатолій Михайлович

Посада:

Проректор з науково-педагогічної роботи та розвитку інфраструктури

Науковий ступінь, вчене звання:

кандидат військових наук, доцент

Досягнення:

Почесна грамота МОН України (1999 р.), нагрудний знак "Відмінник освіти України" (2017 р.), Почесна грамота Верховної Ради України за особливі заслуги перед Українським народом (2018 р.), нагрудний знак за наукові та освітні досягнення (2018 р.)

Службова контактна
інформація:

(0532) 60-96-70,

martynenko@nupp.edu.ua

 

Філонич Олена Миколаївна

Посада:

Проректор з науково-педагогічної роботи та економічного розвитку

Науковий ступінь,
вчене звання:

Кандидат економічних наук, доцент

Досягнення:

Лауреат Премії Президента України для молодих вчених (2013 р.), Подяка МОН України (2018 р.), Грамота МОН України (2018 р.), Почесна грамота Верховної Ради України за заслуги перед Українським народом (2018 р.).

 

Сівіцька Світлана Павлівна

Посада:

Проректор з наукової та міжнародної роботи

Науковий ступінь,
вчене звання:

Кандидат економічних наук, доцент

Службова контактна
інформація:

(0532) 60-87-57,

sivitska@nupp.edu.ua

Досягнення:

Лауреат Премії Президента України для молодих вчених (2016 р.) Подяка МОН України (2018 р.).

Читати далі ➯
↩ Згорнути
 
 
 
 

Вчена рада

За посадами до складу Вченої ради входять: ректор − голова ради, радник ректора, вчений секретар, проректори та помічники ректора, директори філій, інститутів, центрів, декани факультетів, директор науково-технічної бібліотеки, головний бухгалтер, голова профспілкового комітету працівників, голова профспілкового комітету студентів.

Онищенко Володимир Олександрович

д.е.н., професор, ректор, голова Вченої ради університету;

Агейчева Анна Олександрівна

к.пед.н., доцент, в.о. декана гуманітарного факультету (доцент кафедри іноземної філології та перекладу);

Акопян Мкртіч Карапетович

студент навчально-наукового інституту нафти і газу

Беседа Наталія Анатоліївна

к.пед.н., декан факультету фізичної культури та спорту

Болотнікова Алла Петрівна

к.філ.н., завідувач кафедри загального мовознавства та іноземних мов

Бороздін Микола Кирилович

к.т.н., доцент, завідувач кафедри військової підготовки

Василенко Анатолій Володимирович

студент навчально-наукового інституту інформаційних технологій і механотроніки ПолтНТУ

Васюта Василь Васильович

к.т.н., доцент, в.о. завідувача кафедри комп’ютерної інженерії;

Вірченко Віктор Вікторович

к.т.н., начальник відділу міжнародних зав’язків;

Винников Юрій Леонідович

д.т.н., професор, директор навчально-наукового інституту нафти і газу;

Волошко Сергій Володимирович

к.т.н., с.н.с., доцент кафедри компютерної інженерії;

Воробйова Оксана Сергіївна

к.філ.н., доцент, завідувач кафедри германської філології та перекладу;

Воронцов Олег Вікторович

к.т.н., доцент, завідувач кафедри нарисної геометрії і графіки;

Голік Юрій Степанович

к.т.н., доцент, професор, завідувач кафедри теплогазопостачання, вентиляції та теплоенергетики

Головко Геннадій Вячеславович

к.т.н, доцент, доцент кафедри комп'ютерних та інформаційних технологій і систем;

Гришко Володимир Васильович

д.е.н., професор, заслужений працівник Національного університету імені Юрія Кондратюка, професор кафедри менеджменту і логістики;

Даценко Володимир Дмитрович

помічник ректора по роботі зі студентами;

Денисовець Ірина Вікторівна

к.філ.н., заступник декана гуманітарного факультету

Дроботя Олександр Васильович

голова профспілкового комітету студентів та аспірантів;

Дубіщев Віктор Петрович

д.е.н., професор, в.о. завідувача кафедри економічної теорії та економічної кібернетики;

Дубина Олександр Сергійович

Директор Миргородського художньо-промислового коледжу ім. М.В. Гоголя

Зіненко Тетяна Миколаївна

кандидат мистецтвознавства, завідувач кафедри образотворчого мистецтва;

Зима Олександр Євгенович

к.т.н., доцент, директор навчально-наукового інституту архітектури та будівництва;

Зоценко Микола Леонідович

д.т.н., професор, заслужений працівник Національного університету імені Юрія Кондратюка, професор кафедри технологій будівництва;

Ілляш Оксана Едуардівна

к.т.н., доцент, завідувач кафедри прикладної екології та природокористування;

Ічанська Наталія Василівна

к.фіз.-мат.н., доцент, доцент кафедри вищої та прикладної математики;

Кислиця Світлана Григорівна

к.т.н., доцент кафедри автоматики, електроніки та телекомунікацій;

Ключка Дмитро Миколайович

студент навчально-наукового інституту нафти і газу;

Коба Олена Вікторівна

к.т.н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківського бізнесу та оподаткування;

Колієнко Анатолій Григорович

к.т.н., доцент, професор Національного університету імені Юрія Кондратюка, професор кафедри теплогазопостачання, вентиляції та теплоенергетики;

Комеліна Ольга Володимирівна

д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту і логістики;

Конюк Андрій Євгенович

заслужений працівник Національного університету імені Юрія Кондратюка, старший викладач кафедри архітектури будівель та містобудування;

Коробко Богдан Олегович

д.т.н., доцент, Перший проректор –проректор з науково-педагогічної роботи;

Крендич Михайло Леонтійович

студент навчально-наукового інституту нафти і газу президент студентського парламенту;

Кундря Михайло Іванович

студент навчально-наукового інституту архітектури та будівництва;

Литвиненко Олександр Олександрович

президент студентського парламенту

Мартиненко Анатолій Михайлович

к.військ.н., доцент, проректор з науково-педагогічної роботи та розвитку інфраструктури;

Ніколаєнко Володимир Володимирович

канд.арх., завідувач кафедри архітектури будівель та містобудування;

Павліков Андрій Миколайович

д.т.н., професор, заслужений працівник Національного університету імені Юрія Кондратюка, завідувач кафедри залізобетонних і кам’яних конструкцій та опору матеріалів;

Передерій Ірина Григоріївна

д.і.н., доцент, завідувач кафедри українознавства, культури та документознавства;

Пінчук Ірина Олександрівна

к.е.н., доцент, Вчений секретар Вченої ради

Пічугін Сергій Федорович

д.т.н., професор, заслужений працівник Національного університету імені Юрія Кондратюка, завідувач кафедри конструкцій із металу, дерева і пластмас;

Поставний Андрій Михайлович

директор студентського містечка;

Птащенко Ліана Олександрівна

д.е.н., професор, в.о. завідувача кафедри фінансів, банківського бізнесу та оподаткування;

Рибалко Ліна Миколаївна

д.пед.н., с.н.с., в.о. завідувача кафедри фізичної культури та спорту;

Сажко Василь Володимирович

к.і.н., доцент, начальник навчального відділу;

Семко Олександр Володимирович

д.т.н., професор, завідувач кафедри архітектури та міського будівництва;

Сівіцька Світлана Павлівна

к.е.н, доцент, проректор з наукової та міжнародної роботи;

Сидоренко Валентина Олегівна

директор науково-технічної бібліотеки;

Соловей Нікіта Андрійович

студент факультету фізичної культури та спорту;

Соловйов Веніамін Васильович

д.х.н., професор, завідувач кафедри фізики;

Степанченко Тетяна Олексіївна

начальник відділу аналізу та контролю господарської діяльності;

Стороженко Дмитро Олексійович

к.х.н., доцент, заслужений працівник Національного університету імені Юрія Кондратюка, завідувач кафедри хімії;

Федюн Катерина Олексіївна

завідувач сектору по роботі з грантоутворюючими організаціями відділу міжнародних зав’язків;

Фесенко Тетяна Миколаївна

к.т.н., доцент, завідувача кафедри комп’ютерних та інформаційних технологій і систем;

Філонич Олена Миколаївна

к.е.н., доцент, проректор з науково-педагогічної роботи та економічного розвитку;

Харченко Максим Олександрович

к.т.н., доцент, завідувач кафедри нафтогазової інженерії та технологій;

Хоменко Інна Володимирівна

к.т.н., в.о. директора навчально-наукового інституту інформаційних технологій і механотроніки;

Чевганова Віра Яківна

к.е.н., професор, заслужений працівник Національного університету імені Юрія Кондратюка, завідувач кафедри економіки, підприємництва та маркетингу;

Черниш Ірина Володимирівна

д.е.н., доцент, директор навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту;

Чичкало-Кондрацька Ірина Борисівна

д.е.н., професор, завідувач міжнародних економічних відносин та туризму;

Чурса Юлія Володимирівна

начальник науково-дослідницької частини

Шарий Григорій Іванович

д.е.н., доцент, в.о. завідувача кафедри автомобільних доріг, геодезії, землеустрою та сільських будівель;

Шефер Олександр Віталійович

д.т.н., доцент, в.о. завідувача кафедри автоматики, електроніки та телекомунікацій;

Шинкаренко Раїса Василівна

к.е.н., доцент, заступник директора навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту;

Шкурупій Олександр Анатолійович

к.т.н., професор, професор кафедри конструкцій із металу, дерева і пластмас;

Шульгін Володимир Васильович

к.т.н., доцент, завідувач кафедри технологій будівництва;

Шумська Любов Петрівна

директор Полтавського коледжу нафти і газу


Рішення Вченої ради університету

 

Читати далі ➯
↩ Згорнути
 
 
 
 

Наглядова рада

До складу Наглядової ради Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка входять голова Наглядової ради, заступник голови Наглядової ради, члени Наглядової ради.

Голова Наглядової ради (за згодою).

НАУМОВЕЦЬ

Антон Григорович

Перший віце-президент Національної академії наук України.

Заступник голови Наглядової ради (за згодою).

СТОГНІЙ

Вадим Сергійович

Керівник секретаріату Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки.

Секретар Наглядової ради (за згодою).

ШЛЯХОВИЙ

Юрій Віталійович

Начальник Полтавського відділення публічного акціонерного товариства "Укрсоцбанк".

Члени наглядової ради  (за згодою).

ВІТРИК

Віталій Григорович

Генеральний директор ТОВ "Науково-технічне підприємництво "Бурова техніка"", член правління ВГО "Спілка буровиків України".

ГОЛОВКО

Валерій Анатолійович

Голова Полтавської обласної державної адміністрації.

ДОВГИЙ

Станіслав Олексійович

Президент Малої академії наук України.

КОБЕЗА

Олександр Іванович

Директор газопромислового управління "Полтавагазвидобування" ПАТ "Укргазвидобування".

КОСТЕНКО

Олена Ігорівна

Начальник управління з питань державного майна та підприєств Міністерства освіти і науки України.

КРЕМЕНЬ

Василь Григорович

Президент Національної академії педагогічних наук України.

ЛАНДАР

Олексій Михайлович

Генеральний директор товариства з додатковою відповідальністю "Полтаватрансбуд", член ГО "Академія будівництва України".

ПОЛЕТУЧІЙ

Іван Іванович

Директор ТОВ "Геосинтез Інженірінг".

РАПТАНОВ

Олексій Кузьмич

Директор з видобутку та переробки вуглеводнів компанії ДТЕК Нафтогаз.

ЧЕРНЯК

Роман Євгенович

Генеральний директор ПрАТ "АвтоКраз".

ЩУРОВ

Ігор В'ячеславович

Генеральний директор компанії ДТЕК Нафтогаз

ФУРЛЕТ

Наталія Ярославівна

Директор департаменту кадрого забезпечення Міністерства освіти і науки України.

Читати далі ➯
↩ Згорнути