Ректорат

 

Ректор

Онищенко Володимир Олександрович

Посада:

ректор Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Науковий ступінь,
вчене звання:

доктор економічних наук, професор

Досягнення:

почесне звання «Заслужений працівник освіти України» (2006 р.), нагрудний знак « Петра Могили» (2007 р.), нагрудний знак «Відмінник освіти України» (2009 р.), лауреат Державної премії в галузі науки і техніки (2012 р.), Почесна грамота Верховної Ради України за особливі заслуги перед Українським народом (2019 р.).

Службова контактна
інформація:

тел./факс (0532) 56-98-94, факс. (0532) 60-87-30
rector@nupp.edu.ua

 
 
 
 

Ректорат

До складу ректорату входять радник ректора, проректори, помічники ректора, головний бухгалтер, начальник навчального відділу (навчально-методичного управління), юрисконсульт, директори філій, інститутів і центрів, декани факультетів, керівники інших підрозділів, голова профспілкового комітету працівників, голова профспілкового комітету студентів, інші посадові особи визначені наказом ректора.

Коробко Богдан Олегович

Посада:

Проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи

Науковий ступінь,
вчене звання:

доктор технічних наук, доцент

Досягнення:

подяка Прем'єр-міністра України (2005 р.), лауреат щорічної премії Президента України для молодих вчених (2007 р.), нагрудний знак " Відмінник освіти України" (2010 р.)

Службова контактна
інформація:

(0532) 56-29-37
korobko@nupp.edu.ua

 

Мартиненко Анатолій Михайлович

Посада:

Проректор з науково-педагогічної роботи та розвитку інфраструктури

Науковий ступінь, вчене звання:

кандидат військових наук, доцент

Досягнення:

Почесна грамота МОН України (1999 р.), нагрудний знак "Відмінник освіти України" (2017 р.), Почесна грамота Верховної Ради України за особливі заслуги перед Українським народом (2018 р.), нагрудний знак за наукові та освітні досягнення (2018 р.)

Службова контактна
інформація:

(0532) 60-96-70,

martynenko@nupp.edu.ua

 

Філонич Олена Миколаївна

Посада:

Проректор з науково-пелагогічної роботи та економічного розвитку

Науковий ступінь,
вчене звання:

Кандидат економічних наук, доцент

Досягнення:

Лауреат Премії Президента України для молодих вчених (2013 р.), Подяка МОН України (2018 р.), Грамота МОН України (2018 р.), Почесна грамота Верховної Ради України за заслуги перед Українським народом (2018 р.).

 

Сівіцька Світлана Павлівна

Посада:

Проректор з наукової та міжнародної роботи

Науковий ступінь,
вчене звання:

Кандидат економічних наук, доцент

Службова контактна
інформація:

(0532) 60-87-57,

sivitska@nupp.edu.ua

Досягнення:

Лауреат Премії Президента України для молодих вчених (2016 р.) Подяка МОН України (2018 р.).

Читати далі ➯
↩ Згорнути
 
 
 
 

Вчена рада

За посадами до складу Вченої ради входять: ректор − голова ради, радник ректора, вчений секретар, проректори та помічники ректора, директори філій, інститутів, центрів, декани факультетів, директор науково-технічної бібліотеки, головний бухгалтер, голова профспілкового комітету працівників, голова профспілкового комітету студентів.

1

Онищенко Володимир Олександрович

д.е.н., професор, ректор, голова Вченої ради університету;

2

Агейчева Анна Олександрівна

к.пед.н., доцент, в.о. декана гуманітарного факультету (доцент кафедри іноземної філології та перекладу);

3

Болотнікова Алла Петрівна

к.філ.н., в.о. завідувача кафедри іноземної філології та перекладу

4

Бороздін Микола Кирилович

к.т.н., доцент, завідувач кафедри військової підготовки

5

Василенко Анатолій Володимирович

студент навчально-наукового інституту інформаційних технологій і механотроніки ПолтНТУ

6

Васюта Василь Васильович

к.т.н., доцент, в.о. завідувача кафедри комп’ютерної інженерії;

7

Вірченко Віктор Вікторович

к.т.н., начальник відділу міжнародних зав’язків;

8

Винников Юрій Леонідович

д.т.н., професор, в.о. директора навчально-наукового інституту нафти і газу;

9

Волошко Сергій Володимирович

к.т.н., с.н.с., доцент кафедри компютерної інженерії;

10

Воронцов Олег Вікторович

к.т.н., доцент, завідувач кафедри нарисної геометрії і графіки;

11

Пінчук Ірина Олександрівна

к.е.н., доцент, Вчений секретар Вченої ради

12

Гибало Аліна Олександрівна

студентка навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту ПолтНТУ

13

Голік Юрій Степанович

к.т.н., доцент, професор ПолтНТУ,завідувач кафедри теплогазопостачання, вентиляції та теплоенергетики;

14

Головко Геннадій Вячеславович

к.т.н, доцент, доцент кафедри комп'ютерних та інформаційних технологій і систем;

15

Гришко Володимир Васильович

д.е.н., професор, заслужений працівник ПолтНТУ, директор навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту;

16

Даценко Володимир Дмитрович

помічник ректора по роботі зі студентами;

17

Дроботя Олександр Васильович

голова профспілкового комітету студентів та аспірантів;

18

Дубіщев Віктор Петрович

д.е.н., професор, в.о. завідувача кафедри економічної теорії та економічної кібернетики;

19

Дубина Олександр Сергійович

Директор Миргородського художньо-промислового коледжу ім. М.В. Гоголя

20

Зіненко Тетяна Миколаївна

кандидат мистецтвознавства, завідувач кафедри образотворчого мистецтва;

21

Зима Олександр Євгенович

к.т.н., доцент, доцент кафедри організації і технології будівництва та охорони праці;

22

Зоценко Микола Леонідович

д.т.н., професор, Заслуженний працівник ПолтНТУ, в.о. завідувача кафедри нафтогазової інженерії та технологій;

23

Ілляш Оксана Едуардівна

к.т.н., доцент, в.о. завідувача кафедри прикладної екології та природокористування;

24

Ічанська Наталія Василівна

к.фіз.-мат.н., доцент, доцент кафедри вищої та прикладної математики;

25

Коба Олена Вікторівна

к.т.н., доцент, в.о. завідувача кафедри обліку і аудиту;

26

Колієнко Анатолій Григорович

к.т.н., доцент, професор ПолтНТУ, професор кафедри теплогазопоста-чання, вентиляції та теплоенергетики

27

Конюк Андрій Євгенович

Заслужений працівник ПолтНТУ, старший викладач кафедри архітектури будівель та містобудування;

28

Крендич Михайло Леонтійович

Президент студентського парламенту

29

Коробко Богдан Олегович

д.т.н., доцент, проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи;

30

Мартиненко Анатолій Михайлович

к.військ.н., доцент, проректор з науково-педагогічної роботи та розвитку інфраструктури;

31

Матяш Олександр Васильович

к.т.н., доцент кафедри гідравліки, водопостачання та водовідведення;

32

Ніколаєнко Володимир Володимирович

канд.арх., завідувач кафедри основ архітектури;

33

Павліков Андрій Миколайович

д.т.н., професор, Заслужений працівник ПолтНТУ, завідувач кафедри залізобетонних і кам’яних конструкцій та опору матеріалів;

34

Передерій Ірина Григоріївна

д.і.н., доцент, завідувач кафедри українознавства, культури та документознавства

35

Передерій Ярослав Олександрович

студент навчально-наукового інситуту фінансів, економіки та менеджменту ПолтНТУ

36

Петлюх Ольга Анатоліївна

студентка навчально-наукового інституту будівництва та архітектури ПолтНТУ

37

Пічугін Сергій Федорович

д.т.н., професор, Заслужений працівник ПолтНТУ, завідувач кафедри конструкцій із металу, дерева і пластмас;

38

Поставний Андрій Михайлович

директор студентського містечка;

39

Птащенко Ліана Олександрівна

д.е.н., професор, в.о. завідувача кафедри фінансів і банківської справи;

40

Сажко Василь Володимирович

к.і.н., доцент, голова профспілкового комітету працівників; начальник навчального відділу;

41

Семко Олександр Володимирович

д.т.н., професор, в.о. директора навчально-наукового інституту архітектури та будівництва; завідувач кафедри архітектури та міського будівництва;

42

Сівіцька Світлана Павлівна

к.е.н, доцент, проректор з наукової та міжнародної роботи;

43

Сидоренко Валентина Олегівна

директор науково-технічної бібліотеки;

44

Соловйов Веніамін Васильович

д.х.н., професор, завідувач кафедри фізики;

45

Степанченко Тетяна Олексіївна

начальник відділу аналізу та контролю господарської діяльності;

46

Стороженко Дмитро Олексійович

к.х.н., доцент,Заслужений працівник ПолтНТУ; завідувач кафедри хімії;

47

Філонич Олена Миколаївна

к.е.н., проректор з науково-педагогічної роботи та економічного розвитку;

48

Чевганова Віра Яківна

к.е.н., професор, Заслужений працівник ПолтНТУ, завідувач кафедри економіки підприємства та управління персоналом;

49

Черненко Владислав Володимирович

студент навчально-наукового інституту нафти і газу ПолтНТУ

50

Черниш Ірина Володимирівна

д.е.н., доцент, завідувач кафедри туризму та адміністрування;

51

Чичкало-Кондрацька Ірина Борисівна

д.е.н., професор, завідувач кафедри міжнародної економіки та маркетингу;

52

Чурса Юлія Володимирівна

начальник науково-дослідницької частини

53

Шарий Григорій Іванович

д.е.н., доцент, в.о. завідувача кафедри автомобільних доріг, геодезії, землеустрою та сільських будівель;

54

Шинкаренко Раїса Василівна

к.е.н., доцент, заступник директора навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту;

55

Шкурупій Олександр Анатолійович

к.т.н., професор, завідувач кафедри будівельної та теоретичної механіки;

56

Хоменко Інна Володимирівна

к.т.н., в.о. директора навчально-наукового інституту інформаційних технологій і механотроники;

57

Шульгін Володимир Васильович

к.т.н., доцент, доцент кафедри будівельних конструкцій виробів і матеріалів;

58

Шумська Любов Петрівна

директор Полтавського коледжу нафти і газу

59

Федюн Катерина Олексіївна

Завідувач сектору по роботі з грантоутворюючими організаціями та міжнародного співробітництва відділу міжнародних зав’язків.


Рішення Вченої ради університету

 

Читати далі ➯
↩ Згорнути
 
 
 
 

Наглядова рада

До складу Наглядової ради Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка входять голова Наглядової ради, заступник голови Наглядової ради, члени Наглядової ради.

Голова Наглядової ради (за згодою).

НАУМОВЕЦЬ

Антон Григорович

Перший віце-президент Національної академії наук України.

Заступник голови Наглядової ради (за згодою).

СТОГНІЙ

Вадим Сергійович

Керівник секретаріату Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки.

Секретар Наглядової ради (за згодою).

ШЛЯХОВИЙ

Юрій Віталійович

Начальник Полтавського відділення публічного акціонерного товариства "Укрсоцбанк".

Члени наглядової ради  (за згодою).

ВІТРИК

Віталій Григорович

Генеральний директор ТОВ "Науково-технічне підприємництво "Бурова техніка"", член правління ВГО "Спілка буровиків України".

ГОЛОВКО

Валерій Анатолійович

Голова Полтавської обласної державної адміністрації.

ДОВГИЙ

Станіслав Олексійович

Президент Малої академії наук України.

КОБЕЗА

Олександр Іванович

Директор газопромислового управління "Полтавагазвидобування" ПАТ "Укргазвидобування".

КОСТЕНКО

Олена Ігорівна

Начальник управління з питань державного майна та підприєств Міністерства освіти і науки України.

КРЕМЕНЬ

Василь Григорович

Президент Національної академії педагогічних наук України.

ЛАНДАР

Олексій Михайлович

Генеральний директор товариства з додатковою відповідальністю "Полтаватрансбуд", член ГО "Академія будівництва України".

ПОЛЕТУЧІЙ

Іван Іванович

Директор ТОВ "Геосинтез Інженірінг".

РАПТАНОВ

Олексій Кузьмич

Директор з видобутку та переробки вуглеводнів компанії ДТЕК Нафтогаз.

ЧЕРНЯК

Роман Євгенович

Генеральний директор ПрАТ "АвтоКраз".

ЩУРОВ

Ігор В'ячеславович

Генеральний директор компанії ДТЕК Нафтогаз

ФУРЛЕТ

Наталія Ярославівна

Директор департаменту кадрого забезпечення Міністерства освіти і науки України.

Читати далі ➯
↩ Згорнути