Вступ без НМТ, ЄВІ, ЄФВВ

При вступі на навчання для здобуття ступенів бакалавра та магістра виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб зі спеціальностей, які визначені Переліком спеціальностей, яким надається особлива підтримка, подаються лише заява та мотиваційний лист.

Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка

Шифр
галузі
Найменування галузі знань Спеціальність
01 Освіта Дошкільна освіта
10 Природничі науки Науки про Землю (Геологія нафти і газу)
13 Механічна інженерія Галузеве машинобудування
14 Електрична інженерія Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електромеханічні системи автоматизації та електропривод) Теплоенергетика
Теплоенергетика
17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка
Електронні комунікації та радіотехніка
18 Виробництво та технології Технології захисту навколишнього середовища
Гірництво (Буріння свердловин)
Нафтогазова інженерія та технології
19 Архітектура та будівництво Будівництво та цивільна інженерія
27 Транспорт Автомобільний транспорт