Філологія очима молоді

2022-09-29 08:30 - 2022-09-29 12:00

Запрошуємо Вас 29 вересня 2022 року взяти участь
у ІІ Учнівській конференції
«ФІЛОЛОГІЯ ОЧИМА МОЛОДІ»
з нагоди 31-ої річниці Незалежності України

Метою конференції є обмін актуальними й перспективними філологічними ідеями учнів; пошук, підтримка, сприяння творчому розвитку обдарованих, здібних до наукової діяльності школярів.

Напрями роботи конференції:

  1. Германські, романські та інші мови.
  2. Слов’янські мови та література.
  3. Література зарубіжних країн.
  4. Актуальні проблеми міжкультурної комунікації та перекладознавства.

Формат участі – онлайновий.

Участь у заході – безкоштовна.

Робочі мови конференції: українська, англійська, німецька, французька, польська.

Місце проведення конференції:

Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», факультет філології, психології та педагогіки, кафедра загального мовознавства та іноземних мов, м. Полтава, проспект Першотравневий, 24.

Важливі дати:

25.09.2022 р. – кінцевий термін реєстрації для участі в конференції та подання тез доповідей;

26.09.2022 р. – повідомлення про прийняття тез доповідей, запрошення на конференцію;

29.09.2022 р. – конференція.

Для участі в конференції просимо до 25 вересня 2022 року надіслати на електронну адресу philologyschoolconference@gmail.com (тема листа «Прізвище ініціали учасника», наприклад: Іваненко І. І.) 2 файли:

1. Реєстраційну форму учасника конференції (форма додається) (назва файлу «відомості»_«Прізвище доповідача» (наприклад: відомості_Іваненко.doc).

2. Електронний варіант тез (назва файлу «Номер напряму роботи конференції»_«Прізвище доповідача» (наприклад: 1_Іваненко.doc).

За результатами конференції буде видано електронний збірник тез доповідей ІІ Учнівської конференції «Філологія очима молоді».

Вартість публікації тез: безкоштовно.

Вимоги до оформлення тез доповідей. Обсяг тез – до 3 сторінок формату А-4 (включно із рисунками, таблицями, фотографіями, списком використаних джерел).

Технічні параметри: формат файлу –*.doc, *.docх або *.rtf. Шрифт –гарнітура Times New Roman, інтервал 1,0 пт. Усі поля – 25 мм.

Розташування на сторінці: у правому верхньому куті – ім’я та прізвище автора (звичайний шрифт, кегль 14 пт), через інтервал – назва освітнього закладу та місце його розташування (звичайний шрифт, кегль 14 пт); через 2 інтервали – назва тез (великими літерами, напівжирний шрифт, 16 пт, відцентровано); через 2 інтервали з орієнтацією за шириною сторінки – текст доповіді (звичайний шрифт, 14 пт). Приклади в тексті слід подавати курсивом. Використані джерела повинні бути пронумеровані за абетковим принципом (кількість 3–5). Список використаних джерел подається наприкінці тез через 1 інтервал згідно з ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання» (https://drive.google.com/file/d/12hls74oNhxbfH0GLJvLaGo8prZ7PY2Ue/view?usp=sharing).

Порядок оформлення таблиць, підписів всередині рисунків: шрифт – гарнітура Times New Roman, кегль 14 пт, курсив. Підписи таблиць ставляться над таблицею, вирівнювання за правим краєм.

Увага!!! Відповідно до рішення оргкомітету, автори кращих тез доповідей та кращих презентацій, представлених на конференції 24 березня, отримають призи!

За додатковою інформацією звертайтеся: +38(095)564-10-56, e-mail: philologyschoolconference@gmail.com (Король Тетяна Григорівна, секретар оргкомітету конференції).