Навчально-науковий інститут архітектури та будівництва

Вас вітає провідний вищий навчальний заклад центрального регіону України – НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ПОЛТАВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА ІМЕНІ ЮРІЯ КОНДРАТЮКА».

 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ АРХІТЕКТУРИ ТА БУДІВНИЦТВА створено у 2018 році завдяки об’єднанню педагогічного і наукового потенціалу будівельного та архітектурного факультетів. На теперішній час виконуючим обов’язки директора інституту є кандидат технічних наук, доцент О.Є. Зима.

 

Будівельний факультет існував з моменту заснування нашого навчального закладу (1930 р.) і свого часу став витоком для його створення. Фундаторами його були В.О. Бродецький, К.В. Чупруненко. У наступні роки факультет очолювали: О.Н. Могилат, М.Т. Андрейко, С.Ф. Пічугін, А.С. Виходцев, П.Г. Горбенко, Ю.Й. Великодний, О.А. Шкурупій, О.А. Харченко, Л.Г. Щербінін, В.Ф. Пенц, М.П. Нестеренко. Історія будівельного факультету нерозривно пов'язана з іменами видатних учених, які працювали на факультеті у різні роки: М.С. Торяника, Д.М. Топчія, Є.В. Платонова та інших. Наукові школи з будівельних конструкцій і будівельної механіки започаткували такі вчені, як М.С. Торяник, Є.В. Платонов, П.Ф. Вахненко, Л.В. Фалєєв, І.С. Доценко, П.М. Невський та інші.

 

Архітектурний факультет має понад 50-річний досвід підготовки фахівців-архітекторів. Початком його становлення є 1966 рік, коли була відкрита архітектурна спеціальність при факультеті промислового та цивільного будівництва. Фундатором його був О.Н. Могилат. В 1971 році відбувся перший випуск архітекторів за спеціальністю «Архітектура», спеціалізація «Містобудування». Становлення та розвиток архітектурного факультету проходили поступово та закономірно шляхом його періодичної реструктуризації. Результатом структурних перебудов факультету було виокремлення кількох випускаючих кафедр, діяльність яких пов’язана з профільною підготовкою архітекторів різних спеціальностей. Значна кількість випускників архітектурного факультету є керівниками або головними архітекторами проектних організацій, проектних бюро, малих проектних підприємств та приватних архітектурних майстерень. Також випускники факультету обіймають посади районних архітекторів Полтавської та інших областей України. Немало випускників факультету присвятили себе науковій і педагогічній праці, стали кандидатами й докторами наук. Історія архітектурного факультету нерозривно пов'язана з іменами видатних учених, які працювали на факультеті у різні роки: Л.С. Вайнгорт, П.П. Казаков, К.В. Гладиш, О.А. Шумілін, М.І. Калінін, В.О. Трегубов, В.М. Лях, Г.А. Негай та інших.

 

В інституті навчається близько 800 студентів за освітніми ступенями «бакалавр» та «магістр», їх підготовка ведеться у галузях знань:

 

19 «Архітектура та будівництво» за спеціальностями:

 • 191 – Архітектура та містобудування
 • 192 – Будівництво та цивільна інженерія
 • 193 – Геодезія та землеустрій

 

02 «Культура і мистецтво» за спеціальністю

 • 023 – Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

 

Після отримання диплому освітнього ступеню «бакалавр» студенти можуть продовжити навчання для здобуття освітнього ступеня вищої освіти «магістр» за освітньо-професійними програмами:

 • Архітектура будівель і споруд
 • Містобудування
 • Дизайн архітектурного середовища
 • Промислове і цивільне будівництво
 • Міське будівництво та господарство
 • Автомобільні дороги, вулиці та дороги населених пунктів
 • Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів
 • Проектування та спорудження об’єктів нафтогазодобувного комплексу
 • Водопостачання та водовідведення
 • Геодезія та землеустрій
 • Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

 

За роки існування факультетів було підготовлено понад 20 тисяч інженерів-будівельників та архітекторів, більше ніж 300 кандидатів і докторів наук, понад 200 спеціалістів різного рівня для зарубіжних держав. Усі спеціальності інституту ліцензовані та акредитовані за найвищим ІV рівнем. На кафедрах навчально-наукового інституту працює близько 100 викладачів, включаючи 11 докторів наук, професорів і понад 80 кандидатів наук. В інституті плідно функціонують науково-дослідні лабораторії, діють три наукові школи.

 

Випускники інституту спеціальності 191 працюють у проектних, конструкторських, науково-дослідницьких організаціях, архітектурних та спеціалізованих архітектурних організаціях, в управліннях містобудування та архітектури при державних органах місцевої влади всіх рівнів (місто, район, область), архітектурних майстернях, дизайн-студіях та у фірмах різних форм власності.

 

Випускники інституту спеціальностей 192, 193 працюють у проектних, науково-дослідницьких організаціях, будівельних та спеціалізованих будівельних організаціях, на підприємствах будівельної індустрії та у фірмах різних форм власності, підприємствах, організаціях і установах землевпорядного та геодезичного профілю різних форм власності, проектні та науково-дослідні інститути тощо.

 

Випускники спеціальності 023 працюють у проектних організаціях художнього профілю, творчих майстернях станкового живопису, художньої кераміки, у фондах художніх, краєзнавчих та етнографічних музеїв; середніх, спеціальних та вищих навчальних закладах, художніх студіях, академічних та галузевих науково-дослідних установах.

 

Багато випускників працює викладачами вищих навчальних закладів, коледжів, технікумів та професійно-технічних училищ. Серед них є кандидати та доктори наук, доценти, професори, члени-кореспонденти академій наук, академіки.

 

В інституті діє спеціалізована вчена рада по захисту докторських та кандидатських дисертацій за спеціальностями 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди», 05.23.02 «Основи та фундаменти».

 

У навчально-науковому інституті плідно функціонують науково-дослідні лабораторії кафедр конструкцій із металу, дерева та пластмас, залізобетонних і кам’яних конструкцій та опору матеріалів; технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів; організації і технології будівництва та охорони праці; «Творча майстерня» кафедри основ архітектури; «Центр сучасного мистецтва ПолтНТУ» кафедри образотворчого мистецтва – комплексний дослідницький майданчик для науково-творчих розробок.

 

Наукові школи очолюють провідні вчені, які відомі не тільки в Україні, а і далеко за її межами. В інституті діють наступні наукові школи: дослідження та впровадження в будівництво сталезалізобетонних конструкцій – д.т.н., професор Стороженко Л.І.; надійність будівельних конструкцій – д.т.н., професор Пічугін С.Ф.; дослідження залізобетонних конструкцій на складні види навантажень – д.т.н., професор Павліков А.М. Також активно проводяться дослідження за іншими науковими напрямами: надійність та ризики комплексних конструкцій – д.т.н., професор Семко О.В.; технології та довговічність будівельних конструкцій, виробів і матеріалів – Р.М. Ахмеднабієв, В.В. Шульгін.

 

Авторський колектив учених, у числі яких ректор Національного університету імені Юрія Кондратюка, доктор економічних наук, професор В.О. Онищенко, доктор технічних наук, завідувач кафедри конструкцій із металу, дерева і пластмас С.Ф. Пічугін, доктор технічних наук, завідувач кафедри архітектури та міського будівництва О.В. Семко, доктор технічних наук, професор кафедри конструкцій із металу, дерева і пластмас Л.І. Стороженко, отримав Державну премію України в галузі науки і техніки 2011 року за дослідження «Високоефективні технології та комплексні конструкції в промисловому і цивільному будівництві».

 

Зима Олександр Євгенович

Кандидат технічних наук за спеціальністю 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди», доцент, доцент кафедри технологій будівництва.

Основні напрями наукових досліджень: надійність сталевих конструкцій магістрального трубопроводу, розроблення технології їх виготовлення і монтажу.

Працює в університеті з 2013 р.

Пенц Володимир Федорович

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри конструкцій з металу, дерева та пластмас, член-кореспондент Академії будівництва України.

Основні напрями наукових досліджень: дослідження трубобетонних конструкцій промислових будівель.

Працює в університеті з 1992 р.

Кириченко Володимир Анатолійович

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри залізобетонних і кам’яних конструкцій та опору матеріалів.

Основні напрями наукових досліджень: уточнення крайових умов затиснених балок із врахуванням фізико-механічних характеристик матеріалу середовища затиснення.

Працює в університеті з 2001 р.

Набутий за понад 85 років науково-педагогічний, навчально-методичний та науковий досвід створив умови для результативної, якісної роботи 8 колективів кафедр інституту:

Кафедра конструкцій із металу, дерева і пластмас (завідувач кафедри – доктор технічних наук, професор Сергій Федорович Пічугін);

Кафедра архітектури та міського будівництва (завідувач кафедри – доктор технічних наук, професор Олександр Володимирович Семко);

Кафедра залізобетонних і кам’яних конструкцій та опору матеріалів (завідувач кафедри – доктор технічних наук, професор Андрій Миколайович Павліков);

Кафедра автомобільних доріг, геодезії, землеустрою та сільських будівель (завідувач кафедри – доктор економічних наук, доцент Григорій Іванович Шарий);

Кафедра технології будівництва (завідувач кафедри – кандидат технічних наук, доцент Володимир Васильович Шульгін);

Кафедра архітектури будівель та містобудування (завідувач кафедри – доктор архітектури, професор Ніколаєнко Володимир Анатолійович);

Кафедра нарисної геометрії та графіки (завідувач кафедри – кандидат технічних наук, доцент Воронцов Олег Вікторович);

Кафедра образотворчого мистецтва (завідувач кафедри – кандидат мистецтвознавства Зіненко Тетяна Миколаївна);

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ АРХІТЕКТУРИ ТА БУДІВНИЦТВА здійснює підготовку фахівців відповідно до переліку галузей знань і спеціальностей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266:

у галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» за спеціальностями:

 • 191 – Архітектура та містобудування
 • 192 – Будівництво та цивільна інженерія
 • 193 – Геодезія та землеустрій

у галузі знань 02 «Культура і мистецтво» за спеціальністю:

 • 023 – Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація.

 

Після отримання диплому освітнього ступеню «бакалавр» студенти можуть продовжити навчання для здобуття освітнього ступеня вищої освіти «магістр» за освітньо-професійними програмами:

 • Архітектура будівель і споруд
 • Містобудування
 • Дизайн архітектурного середовища
 • Промислове і цивільне будівництво
 • Міське будівництво та господарство
 • Автомобільні дороги, вулиці та дороги населених пунктів
 • Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів
 • Водопостачання та водовідведення
 • Сільськогосподарське будівництво
 • Проектування і спорудження об’єктів нафтогазовидобувного комплексу
 • Експлуатація, ремонт і підсилення конструкцій будівель і споруд
 • Геодезія та землеустрій
 • Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

 

191 «АРХІТЕКТУРА ТА МІСТОБУДУВАННЯ»

Підготовка висококваліфікованих фахівців зі спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» освітнього ступеню «бакалавр», отримують кваліфікацію – бакалавр архітектури. Рівень освіти – базова вища освіта. Термін навчання – 3 роки 10 місяців.

Профіль роботи – виконання робочих креслень, вузлів і деталей нових об’єктів або при реконструкції будівель і споруд житлового, громадського та виробничого призначення.

Основні місця роботи – архітектурні майстерні у державних проектних інститутах, конструкторських бюро або приватні архітектурні фірми. Первинні посади – технік-архітектор, інші посади архітектурно-технічного персоналу, викладач навчальних дисциплін фахового спрямування у професійних навчально-виховних закладах тощо.

Підготовка фахівців за спеціальністю здійснюється за денною та прискореною формами навчання.

Термін навчання за освітнім ступенем «бакалавр» на основі освітнього рівня «молодший спеціаліст» за прискореною денною формою навчання – 2 роки 10 місяців.

Підготовка висококваліфікованих фахівців зі спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» освітнього ступеню «магістр» за освітньо-професійними програми «Архітектура будівель і споруд», «Містобудування», «Дизайн архітектурного середовища» отримують кваліфікацію: архітектор, магістр архітектури.

Профіль роботи – дослідження і проектування житлових, громадських, промислових та сільськогосподарських будівель і споруд, їх інтер’єрів; проектування містобудівних та садово-паркових комплексів, архітектурно-містобудівна діяльність із забудови та реконструкції населених пунктів; проектування архітектурного середовища та елементів його предметного наповнення; розроблення проектів реконструкції і реставрації пам’яток архітектури; організаційно-управлінська, науково-дослідницька й педагогічна діяльність у галузі архітектури і містобудування.

Основні місця роботи – проектні, конструкторські, науково-дослідні організації, архітектурні та спеціалізовані архітектурні організації, вищі навчальні заклади, управління містобудування та архітектури при державних органах місцевої влади всіх рівнів (місто, район, область), архітектурні майстерні, дизайн-студії та у фірмах різних форм власності.

 

192 «БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ»

Студенти зі спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» отримують фах за цією ж спеціальністю або за наступними освітньо-професійними програмами:

 • Промислове і цивільне будівництво
 • Міське будівництво та господарство

 • Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів
 • Автомобільні дороги, вулиці та дороги населених пунктів

 • Водопостачання та водовідведення
 • Сільськогосподарське будівництво
 • Проектування і спорудження об’єктів нафтогазовидобувного комплексу
 • Експлуатація, ремонт і підсилення конструкцій будівель і споруд

 

Студенти за освітньо-професійною програмою «Промислове і цивільне будівництво» набувають навиків проектування, спорудження, експлуатації будівель та споруд, обстеження, оцінювання технічного стану, розробки заходів щодо їх ремонту та реконструкції. Студенти вчаться використовувати нормативну літературу; визначати технічний стан будівель, споруд і будівельних конструкцій; виконувати розрахунки нових конструкцій та таких, що підсилюються; виконувати документацію, відповідно до діючих нормативних вимог.

Фахівці можуть виконувати роботу інженера-проектувальника в проектних організаціях, майстра, виконроба безпосередньо на будівництві, а також виступати в якості замовника.

Студенти за освітньо-професійною програмою «Міське будівництво та господарство» набувають навиків раціонального проектування нових міських масивів та житлових і громадських будівель, а також реконструкції окремих будівель і споруд із урахуванням нормативних вимог до планування житлової забудови. Фахівці можуть працювати на посадах інженерів-проектувальників у проектних організаціях, майстра, виконроба та інших.

Студенти за освітньо-професійною програмою «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» набувають навиків організації технологічного процесу виготовлення будівельних конструкцій, виробів та матеріалів із урахуванням техніко-економічних особливостей, сировинної бази, наявного устаткування.

Фахівці здатні виконувати професійну роботу інженера-технолога на заводах будівельних виробів або будівельних матеріалів і можуть займати посади: технолога, інженера-проектувальника, інженера-будівельника.

Студенти за освітньо-професійною програмою «Автомобільні дороги, вулиці та дороги населених пунктів» набувають навиків проектування, будівництва, реконструкції та експлуатації автомобільних доріг в умовах постійного зростання інтенсивності руху, підвищення вантажопідйомності транспортних засобів, збільшення вимог до якості покриття та вимог до благоустрою прилеглої території.

Фахівці можуть виконувати роботу інженера-проектувальника в проектних організаціях, майстра, виконроба безпосередньо на будівництві, а також виступати в якості замовника.

Студенти за освітньо-професійною програмою «Водопостачання та водовідведення» набувають навиків проектування, будівництва, реконструкції та експлуатації систем водогосподарського комплексу, розробки заходів з комплексного використання водних ресурсів. Основні місця роботи: проектні й науково-дослідні інститути, будівельні та експлуатаційні організації, житлово-експлуатаційні дільниці, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, відділи головного енергетика при промислових підприємствах, водопровідні та очищувальні споруди, водопровідно-каналізаційні господарства, управління водних ресурсів, навчальні заклади.

Студенти за освітньо-професійною програмою «Проектування і спорудження об’єктів нафтогазовидобувного комплексу» набувають навиків проектування, спорудження, будівель та споруд нафтогазового комплексу, обстеження, оцінювання технічного стану, розроблення заходів щодо їх ремонту та реконструкції.

Фахівці можуть виконувати роботу інженера-проектувальника в проектних організаціях, майстра, виконроба безпосередньо на будівництві, а також виступати в якості замовника.

 

Підготовка висококваліфікованих фахівців зі спеціальності 192 „Будівництво та цивільна інженерія” за освітньо-професійними програмами проводиться за такими освітніми ступенями:

Бакалавр (кваліфікація: бакалавр з будівництва) – освітній ступінь фахівця, який на основі повної загальної середньої освіти здобув загальнотехнічну підготовку, фундаментальні та професійно-орієнтовані знання й уміння щодо свого напряму (базова вища освіта), і який здатний вирішувати типові професійні завдання, передбачені для відповідних посад.

Термін навчання – 3 роки 10 місяців.

Основні місця роботи: бакалавр перш за все підготовлений до подальшого отримання повної вищої освіти у галузі будівництва. Він може займати посади низового інженерно-технічного персоналу і працювати під керівництвом інженера-будівельника, а за наявності виробничого досвіду, самостійно на підприємствах і будівельних організаціях різної форми власності – на посаді майстра або виконроба.

Магістр (кваліфікація: інженер-будівельник, магістр з будівництва) – ступінь фахівця, який на основі кваліфікації бакалавра або спеціаліста здобув поглиблені спеціальні уміння та знання інноваційного характеру, має певний досвід їх застосування для вирішення проблемних професійних завдань у певній галузі народного господарства.

Зазначена освітньо-професійна програма підготовки магістра включає поглиблену фундаментальну, гуманітарну, соціально-економічну, психолого-педагогічну, спеціальну та науково-практичну підготовку.

Термін навчання: 1,4 – 2 роки після здобуття ступеню «бакалавр».

Основні місця роботи: магістр має підготовку, зорієнтовану, в основному, на науково-дослідницьку та викладацьку роботу, але також може виконувати всі функції спеціаліста. Магістр має перевагу в конкурсах на заміщення посад наукових співробітників і викладачів.

 

193 «ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ»

Підготовка фахівців зі спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» здійснюється за освітнім ступенем – бакалавр. Після отримання диплому освітнього ступеню «бакалавр» можна продовжити навчання за освітнім ступенем «магістр».

 

Кваліфікація – бакалавр з геодезії та землеустрою, який може займати первинні посади з фаху і працювати під керівництвом спеціаліста чи магістра, а при наявності виробничого досвіду – самостійно.

Термін навчання – 3 роки 10 місяців.

Профіль роботи: визначення форми та розмірів землі; створення топографічних і кадастрових карт та планів; інвентаризація і розпаювання земель; користування інформаційними системами тощо.

Основні місця роботи: підприємства, організації і установи землевпорядного та геодезичного профілю різних форм власності, проектні та науково-дослідні інститути тощо.

 

Первинні посади. Назва професійної групи: картографія та топографія; технічні фахівці в галузі фізичних наук та техніки; креслярі.

Професійна назва роботи: геодезист; інженер-землевпорядник; картограф; картограф-укладач; редактор карт; редактор карт технічний; топограф; топограф кадастровий; фотограмметрист; фахівець з геосистемного моніторингу навколишнього середовища; технік-геодезист; аерофотогеодезист; технік-фотограмметрист; технік-землевпорядник; технік-картограф; технік-топограф; технік-топограф кадастровий.

Магістр (кваліфікація – магістр з геодезії та землеустрою).

Термін навчання: 1,4 – 2 роки після здобуття освітнього ступеню «бакалавр».

 

Підготовка фахівців за переліченими вище спеціальностями та освітньо-професійними програмами здійснюється за денною, заочною та прискореною формами навчання.

Термін навчання за ступенем «бакалавр» на основі ступеня «молодший спеціаліст» за прискореною денною та заочною формами навчання – 2 роки 10 місяців.

 

023 «ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО, ДЕКОРАТИВНЕ МИСТЕЦТВО, РЕСТАВРАЦІЯ»

Підготовка висококваліфікованих фахівців зі спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» освітніх ступенів «бакалавр» та «магістр» за освітньо-професійною програмою «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» отримують кваліфікацію художник образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, реставрації, викладач художньої культури. Термін навчання – 3 роки 10 місяців та 1 рік і 4 місяці відповідно.

Профіль роботи: створення виконання в матеріалі художніх робіт в умовах творчої майстерні та виробництва, творів станкового живопису та художньої кераміки для оздоблення інтер’єрів житлового та громадського призначення, наукові дослідження в сфері історії й теорії образотворчого мистецтва, педагогічна діяльність і викладання мистецьких дисциплін.

Основні місця роботи: проектні організації художнього профілю, творчі майстерні станкового живопису, художньої кераміки, фонди художніх, краєзнавчих та етнографічних музеїв; середні, спеціальні та вищі навчальні заклади, художні студії, академічні та галузеві науково-дослідні установи.

Підготовка фахівців за спеціальністю здійснюється за денною та прискореною формами навчання.

Термін навчання за ступенем «бакалавр» на основі освітнього рівня «молодший спеціаліст» за прискореною денною формою навчання – 2 роки 10 місяців.

 

Усі спеціальності ліцензовані та акредитовані за ІV рівнем.

 

Студенти університету мають можливість пройти військову підготовку за програмою офіцерів запасу.

Загалом на кафедрах інституту налічується 11 лабораторій, оснащених випробувальними усановками, які у повній мірі забезпечують вимоги навчального процесу та дозволяють проводити на високому рівні науково-дослідну діяльність.

Фахівці кафедри конструкцій із металу, дерева і пластмас, кафедри залізобетонних і кам’яних конструкцій та опору матеріалів, кафедри архітектури і міського будівництва здійснюють випробування міцності будівельних конструкцій та їх елементів.

Загальний вигляд приміщення лабораторії кафедри залізобетонних і кам’яних конструкцій та опору матеріалів

 

Універсальна випробувальна машина ГМС-100 для випробувань на розрив 

Матеріальна база кафедри автомобільних доріг, геодезії та архітектури сільських будівель нараховує майже тисячу одиниць приладів та обладнання для виконання загальнобудівельних, інженерно-геодезичних та дорожніх робіт.

 Сучасні прилади для проведення геодезичних вимірювань 

Фахівці кафедри будівельної механіки займаються розробками спеціалізованих програмних комплексів, які можуть використовуватися як у навчальному процесі так і при проектуванні та реконструкції будівельних конструкцій, будівель і споруд, а також дають можливість здійснювати аналіз напружено-деформованого стану основ та геотехнічних об’єктів.

Програмний комплекс для розрахунку міцності залізобетонних конструкцій та їх елементів на основі деформаційної моделі

На кафедрі технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів проводяться випробування міцності, довговічності, зносостійкості, теплотехнічних характеристик будівельних матеріалів.

Кліматична камера та випробувальний комплекс з визначення теплопровідності будівельних виробів і конструкцій

У навчально-науковому інституті навчається понад 50 іноземних студентів із восьми країн світу. Така кількість студентів дозволяє покращити ефективність навчання шляхом формування окремих груп та викладання дисциплін англійською мовою. Викладачами адаптовано навчально-методичні комплекси дисциплін для застосування при викладанні іноземним студентам англійською мовою.

Навчально-науковий інститут у достатній мірі укомплектований викладачами із відповідним рівнем володіння англійською мовою (не нижче В2). Частина викладачів постійно підвищують свій рівень завдяки тісній співпраці Полтавського національного технічного університету та Британської ради в межах реалізації програми «Англійська для викладачів».

Студенти навчально-наукового інституту архітектури та будівництва мають можливість навчання за програмою подвійного диплому, тобто при успішному закінченні навчання вони отримують разом із дипломом Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» диплом іншого навчального закладу за тією ж спеціальністю.

Так, наприклад, з лютого по червень 2016 року студенти напряму освіти «Будівництво» навчалися у Білостоцькому технологічному університеті. Дисципліни, які вони вивчали у польському виші протягом семестру на умовах академічної мобільності були перезараховані у Національному університеті імені Юрія Кондратюка. Студенти отримали можливість працювати в сучасних лабораторіях, відвідувати екскурсії провідними вишами Польщі та історичними пам’ятками. Також, учасники програми зауважили, що навчатись було не складно. У Національному університеті імені Юрія Кондратюка їм надали якісну освіту та високий рівень володіння іноземною мовою, тому вони відчували себе вільно спілкуючись із представниками університету в Білостоці.

База університету налічує 5 гуртожитків, забезпечуючи всіх бажаючих іногородніх студентів місцями, які обладнані сучасними комп’ютерними класами із доступом до мережі Internet. Постійно покращуються умови проживання в гуртожитку, зокрема, у всіх кімнатах встановлено пластикові вікна, оновлюється обладнання електричних, водопровідних та теплових мереж.

Студентський парламент хоч не так і давно функціонує, але свої витоки бере ще з самого початку заснування університету. У всі роки у нас була творча і самодіяльна молодь, яка хотіла діяти. Проявляла вона себе у конкурсах КВК, різних спортивних змаганнях, наукових конференціях.

Часи йшли, інтереси змінювали і ось, на початку нового століття загальносвітова тенденція дійшла і до наших стін. Так утворився студентський парламент навчально-наукового інституту архітектури та будівництва Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка».

 

До його складу увійшла найактивніша і найталановитіша студентська молодь, яка з самого початку почала діяти в різних напрямках:

 • спортивний відділ;
 • соціальний відділ;
 • інформаційний відділ;
 • культурно-мистецький відділ.

На сьогоднішній день членами студентського парламенту є більш ніж тридцять чоловік, утворюючи собою багатофункціональний механізм, який працює на благо всього студентського колективу. Двері студентського парламенту завжди відкриті для ініціативних людей, який допоможуть організувати і провести тематичний захід, концерт чи свято.

 

 

Щорічно інститут проводить на початку жовтня Міжнародну науково-практичну конференцію «Архітектура: Естетка+Економіка+Екологія».

 

Один раз на два роки у кінці жовтня інститут проводить Міжнародну науково-технічну конференцію «Сталезалізобетонні конструкції: дослідження, проектування, будівництво, експлуатація».

 

Щорічно інститут проводить на початку листопада Всеукраїнську науково-практичну конференцію для студентів, молодих учених та науково-педагогічних працівників «Архітектурний рисунок у контексті професійної освіти»

https://www.facebook.com/kappoltava

https://kappoltava.tumblr.com/

Адреса: 36011, м. Полтава, Першотравневий проспект, 24

Тел: (0532)-60-87-38.

E-mail: buddekanat@yandex.ua; al.vl.semko@gmail.com

Web: bf.nupp.edu.ua

Facebook: https://www.facebook.com/civilpntu