Навчально-науковий інститут нафти і газу

Підготовка фахівців із нафтогазового профілю в Національному університеті «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» розпочалася в 1994 році. Передумовою цьому стало географічне розташування Полтави, що знаходиться в центрі Північно-Східного регіону України, в якому нині видобувається, транспортується та переробляється до 80% нафти й газу всієї країни. Саме тут розташовані провідні розвідувальні, бурові, видобувні, транспортувальні та переробні підприємства, підприємства енергетичного та екологічного спрямування, які постійно потребують висококваліфікованих кадрів. Саме ці напрями підготовки фахівців поєднані в новому навчально-науковому інституті нафти і газу, створеному на базі факультету нафти і газу та природокористування у 2018 році.

Головною метою діяльності інституту є забезпечення ефективного керування навчальною роботою кафедр факультету, участь в науковій та виховній діяльності, створення та забезпечення функціонування єдиної корпоративної інформаційної системи управління на рівні інституту, реалізація основних та допоміжних освітніх програм.

Основними завданнями інституту є організація навчального процесу для надання якісних системних знань, можливостей вивчення та аналізу кращого вітчизняного та закордонного досвіду в системі паливно – енергетичного комплексу та управлінні нафтогазовими, енергетичними, переробними компаніями, рішення екологічних проблем і підготовки сучасних фахівців за відповідними напрямами.

Наші студенти під час навчання мають унікальну можливість проходити практику на провідних підприємствах регіону, зокрема ПрАТ «Нафтогазвидобування», ТОВ «УкрСКС», ДТЕК «Нафтогаз», СП «Нафтогазова компанія», в структурних підрозділах ПАТ «Укргазвидобування»: БУ «Укрбургаз» (Полтавське відділення бурових робіт, Хрестищенське відділення бурових робіт), ГПУ «Полтавагазвидобування» та інших.

Підготовка студентів здійснюється на базі унікального за своєю структурою навчально-наукового полігону нафти і газу та спеціалізованих лабораторій:

 • нафтогазових технологій;
 • мінералів і реагентів;
 • механіки гірських порід;
 • бурових і тампонажних розчинів;
 • бурового обладнання;
 • обладнання для видобування та підготовки вуглеводневої сировини;
 • енергозбереження;
 • обладнання теплових мереж;
 • термодинаміки та тепло-масообміну;
 • кондиціювання, аеродинаміки та газодинаміки;
 • біології і загальної екології;
 • промислової екології;
 • процесів та апаратів захисту атмосфери та вентиляційних викидів;
 • хімії;
 • фізики.

У навчально-науковому інституті нафти і газу проводиться активна робота з розгалуження структури інституту та будівництва нових сучасних навчально-лабораторних комплексів. Прикладом цього стала лабораторія нафтогазових технологій, яку було відкрито вересні 2016 року за підтримки енергетичної компанії ДТЕК та компанії «Геосинтез Інженірінг». Ця лабораторія призначена для дослідження бурових розчинів різних складів. Її обладнання дозволяє вимірювати технологічні властивості бурових розчинів за стандартами АРІ, досліджувати реологічні властивості бурових технологічних рідин при температурах до 90°С, моніторити технологічні властивості бурових розчинів під час буріння свердловин, обґрунтовувати оптимальні рецептури для обробки бурових розчинів у заданих умовах буріння та ін. Ця лабораторія стала базовою платформою для проведення курсів підвищення кваліфікації фахівців нафтогазового комплексу.

Поглиблення рівня надання освітніх послуг у інституті забезпечується співпрацею з Полтавським коледжем нафти і газу Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка.

Винников Юрій Леонідович

В.о. директора ННІНГ, д.т.н., проф.

+38(067)256-42-86

Савик Василь Миколайович

Заступник директора ННІНГ, к.т.н., доцент

+38(050)270-10-62

Калюжний Анатолій Павлович

Заступник директора ННІНГ, к.т.н., доцент

+38(095)751-57-41

Галузь знань Спеціальності
10 Природничі науки 101 Екологія
103 Науки про Землю
14 Електрична інженерія 144 Теплоенергетика
18 Виробництво та технології 183 Технологія захисту навколишнього середовища
184 Гірництво
185 Нафтогазова інженерія та технології

У навчально-науковому інституті нафти і газу навчається багато іноземних студентів з країн Туркменістану, Анголи, Алжиру, Афганістану, Нігерії, Сирії, Тунісу, Марокко, Єгипту та інших. Навчання для іноземних студентів здійснюється англійською мовою. Викладачами кафедр підготовлені навчальні посібники, конспекти лекцій та лабораторні практикуми з дисциплін, які викладаються студентам англійською мовою.

Країна – партнер (за алфавітом)

Установа – партнер

Тема

співробітництва

Документ, у рамках якого здійснюється співробітництво, термін його дії

Практичні результати від співробітництва

Польща

Технолого-гуманітарний університет, Радом (Польща)

Наукове співробітництво

Договір про двостороннє співробітництво (з 2014 р.).

Пакет документів для реалізації програми повійного диплому та практики

Опубліковано два спільних збірника наукових праць «Energy, energy saving and rational nature use», Radom (Poland)

Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» забезпечує своїх іногородніх студентів гуртожитками, що знаходяться в студмістечку поблизу навчального закладу. Студенти навчально-наукового інституту нафти і газу проживають в гуртожитках. У гуртожитках працює пропускна система, чергують охоронці та представники кафедр інституту.

Студентське самоврядування — треба визначати як самостійну громадську діяльність студентів із реалізації функцій управління ВНЗ, яка визначається ними і здійснюється у відповідності до мети та завдань, що стоять перед студентськими колективами.

 

Студенти інституту в органах самоврядування та профкому ПолтНТУ

 

Черненко Владислав

Голова СР навчально-наукового інституту нафти і газу ПолтНТУ, представник студенства у складі Вченої Ради ПолтНТУ

Крутько Дмитро

Представник студенства у складі СР ПолтНТУ, куратор напряму по роботі з гуртожитками

Анастасія Ногіна

Профорг навчально-наукового інституту нафти і газу

Хорішко Данило

Заступник голови СР навчально-наукового інституту нафти і газу

Балюк Альона

Заступник профорга навчально-наукового інституту нафти і газу

Mohamed Anis

Голова мовного центру ФНГіП,член СР навчально-наукового інституту нафти і газу

АДРЕСА: м. Полтава, Першотравневий проспект, 24. Корпус Ф, к.121, 122, 123

ТЕЛ: (053)227-38-57

E-MAIL: fngp2015@ukr.net

Сайт університету: http://www.nupp.edu.ua

Офіційна сторінка інституту на фейсбуці: https://www.facebook.com/fngp.pntu/