Факультет фізичної культури та спорту

Факультеті було створено 1 вересня 2019 року. На факультеті здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за такими спеціальностями:

  • 017 «Фізична культура і спорт» (повний цикл навчання – перший (бакалаврський) і другий (магістерський) освітній рівень) ;
  • 227 «Фізична терапія, ерготерапія» (перший (бакалаврський) освітній рівень; в перспективі ліцензування ОПП для другого (магістерського) рівня);
  • заплановано ліцензування освітньої програми за спеціальніст 014 «Середня освіта (фізична культура)».

Нині на факультеті навчається 255 студентів.

До складу факультету входить 4 кафедри: