ГОРДІЄНКО Оксана Валеріївна

ГОРДІЄНКО Оксана Валеріївна

Народилась 16 квітня 1977 року в м. Полтава.

ПОСАДА:

Заступник декана факультету фізичної культури та спорту з навчальної та виховної роботи.

СПОРТИВНЕ ЗВАННЯ:

Майстер спорту України міжнародного класу з пауерліфтингу.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

 (066) 798 90 35

 ksanagord@ukr.net

ПРОФІЛІ У НАУКОВИХ ТОВАРИСТВАХ:

Web of knowledge, Google Scholar

ОСВІТА:

2001 Харківський державний інститут фізичної культури і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Фізичне виховання і спорт»

ДОСВІД ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:

2000 Завуч дитячо-юнацької спортивної школи «Авангард»
2003 Тренер-викладач з пауерліфтингу дитячо-юнацької спортивної школи «Спартак».
2005 Полтавській національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, на кафедрі фізичного виховання.
2017 Старший викладач, кафедри фізичного виховання, спорту та здоров’я людини.
2019 По цей час - заступник декана з навчальної та виховної роботи факультету з фізичної культури та спорту, старший викладач кафедри фізичної терапії, ерготерапії.

ВІДЗНАКИ:

– Подяка Полтавської державної адміністрації (2017);

– Грамота Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка (2018);

– Грамота Полтавської обласної державної адміністрації (2018);

– Почесна грамота Міністерства молоді та спорту України (2019);

– Почесна грамота Шевченківської районної в м. Полтава (2019);

– Подяка Міністерства освіти і науки України (2019);

– Почесна грамота виконавчого комітету Полтавської міської Ради (2020);

– Подяка ректора Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» (2020);

СТАЖУВАННЯ:

 1. Стажування у 2020 ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» довідка ПНУ від 03.03.2020р. № 01-23/87
 2. Пройшла онлайн навчання згідно програми з підвищення кваліфікації «JuniorZ» - фізична культура майбутнього» в рамках І Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Шляхи удосконалення професійних компетентностей фахівців в умовах сьогодення» Сертифікат № МІК 8-077.ННІ неперервної освіти Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 28-29.05.2020 р.
 3. Участь у Всеукраїнський науково-практичній конференції «Розвиток національної педагогічної освіти у подіях і персоналіях: особливості, здобутки та перспективи» 19.11.2020р. м. Харьків Сертифікат № 01-12/50 ( 8 академічних годин)
 4. III Міжнародний науково-практичний семінар, підготовлений організацією WAVE (Women Against Viruses in Europe) «На шляху до покращення здоров’я жінок, які живуть з ВІЛ - Україна», 9-10 червня 2021, Україна (Сертифікат №378).
 5. Участь в онлайн-семінарі «Конфлікти та способи їх вирішення» ("Центр розвитку медсестринства Міністерства охорони здоров`я України»), 2021

Вебінари

 1. Участь у вебінарах національного олімпійського комітету України для тренерів, спортсменів та фахівців з організації та управління спортом (серія із 20 вебінарів) отримано сертифікати.
 2. Вебінар «5 кроків ефективного дистанційного навчання» (від компаній BIJB та Elcore Cloud), Київ, 27 листопада 2020 р

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ:

Теоретичні та практичні аспекти підготовки майбутніх фізичних терапевтів; інноваційні технології фізичної терапії, перспективи розвитку медичної та фізичної реабілітації

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ:

Автор (співавтор) більше 30 наукових і навчально-методичних праць, серед яких основними є:

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних даних Scopus, Web of Science

 1. Zhamardiy V., Shkola O., Boichenko A., Prystynskyi V., Kornosenko O., Dmytrenko K., Kabatska O., Staroselska Y., Hordiienko O. and Postova S. Dynamics of Physical Fitness of Students during Powerlifting Classes. International Journal of Applied Exercise Physiology. 2020. Vol. 9 (9), 2020. P.49-60. http://ijaep.com/Journal/vol.9.9.pdf (Web of Science Core Collection)
 2. Saiko N., Yalanska S., Atamanchuk N., Zhamardiy V., Hordiienko O. Therapeutic physical culture as a method of rehabilitation of preschool children with intellectual disabilities // Journal of Research in Medical and Dental Science. 2021, 9(8). P. 30–35. (Web of Science Core Collection).

Статті у фахових виданнях

 1. Горошко В.І. Діджиталізація ринку послуг реабілітації, ерготерапії та занять спортом / В.І. Горошко, О.В. Гордієнко // Клінічна та профілактична медицина. – 2021. – № 1 (15). – С. 73-82. (категорія В)
 2. Жамардій В. О., Гордієнко О. В. Проектування фітнес-технологій в освітньому процесі з фізичного виховання студентів // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. 2020. Вип. 2 (333) 20. С. 90–98.
 3. Школа О., Жамардій В., Гордієнко О., Особливості багатоступеневої фахової підготовки вчителів фізичної культури. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 2021. Вип. 37. Т. 3. С. 293–297.

Тези

 1. Гордієнко О.В. До питання тренування жінок з пауерліфтингу/ Гордієнко О.В., Воронецький В.Б. // Сучасні технології в галузі фізичного виховання, спорту, фізичної терапії та ерготерапії: зб. наук. пр. за матеріалами ХІ Міжнар. наук.-метод. конф., 4- 5 квіт. 2021 р. – Х.: НАНГУ, 2021. – Вип. 11. – С.39-40
 2. Беседа Н.А. Гордієнко О.В. Застосування прийомів сенсорної інтеграції в комплексній реабілітації дітей з розладами аутичного спектра / Беседа Н.А. Гордієнко О.В.// ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Психолого-педагогічні координати розвитку особистості»: зб. наук. пр. за матеріалами II Міжнар. наук.-метод. конф., 4- 5 квіт. 2021 р. – Полтава., 2021. – С. 23-25
 3. Беседа Н.А. Гордієнко О.В. Роль ерготерапевта в покращенні якості життяосіб після перенесеного ішемічного інсульту / Беседа Н.А. Гордієнко О.В.// V Міжнародна науково-практична конференція «Physical activity and quality of a person’s of life», – Луцк, 8.06-9.06.2021

Наукові статті та тези зі студентами

 1. Кравченко М. Раціональне харчування дітей / Кравченко М., наук. кер. Гордієнко О.В. // Тези доповідей 73-ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 21 квітня – 13 травня. – Полтава : Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2021. – Т. 2. – С. 382-384.
 2. Дабека В.С. Фізична реабілітація дітей з захворюваннями органів дихання / Дабека В.С., наук. кер. Гордієнко О.В. // Тези доповідей 73-ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 21 квітня – 13 травня. – Полтава : Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2021. – Т. 2. – С. 394-397.
 3. Бельська Р.Р. Фізична реабілітація дітей з дитячим церебральним паралічем/ Бельська Р.Р., наук. кер. Гордієнко О.В. // Тези доповідей 73-ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 21 квітня – 13 травня. – Полтава : Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2021. – Т. 2. – С. 397-399.
 4. Устименко І.В. Роль білків у харчуванні спортсменів / О.В. Гордієнко, В.І. Устименко // Тези 72-ої наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету, присвяченої 90-річчю Національного Університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка». (Полтава, 21 квітня – 15 травня 2020 р.). – Полтава : Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2020. – Т. 2. – С. 465-466.
 5. Гітун А.А. Медико-педагогічні особливості підготовки жінок в силових видах спорту / О.В. Гордієнко, А.А. Гітун // Тези 72-ої наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету, присвяченої 90-річчю Національного Університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка». (Полтава, 21 квітня – 15 травня 2020 р.). – Полтава : Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2020. – Т. 2. – С. 461-462.
 6. Сорока А.В. Особливості методів контролю за фізичною працездатністю жінок, що займаються силовими видами спорту / О.В. Гордієнко, А.В. Сорока // Тези 72-ої наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету, присвяченої 90-річчю Національного Університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка». (Полтава, 21 квітня – 15 травня 2020 р.). – Полтава : Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2020. – Т. 2. – С. 463-464.

СПОРТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ:

1998 по цей час є членом національної федерації пауерліфтингу. Гордієнко О.В - є призеркою чемпіонатів світу та Європи з пауерліфтингу, багаторазова чемпіонка України та Кубків України, рекордсменка України, майстер спорту України міжнародного класу з пауерліфтингу.
2013 суддя Національної категорії,
2014 тренер вищої категорії з пауерліфтингу.
2018 увійшла у 10 кращих суддів України.

ТРЕНЕРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ:

За період тренерсько-викладацької роботи підготовлено десять майстрів спорту України з пауерліфтингу, а також більше ста спортсменів-розрядників, серед вихованців чемпіони та рекордсмени України.

Підготовлено чемпіонку світу, дворазову чемпіонку Європи, багаторазову чемпіонку та рекордсменку, майстер спорту України міжнародного класу, Бражник Дарію.

Головко Дарія – кандидат в майстри спорту України, чемпіонка світу та Європи з пауерліфтингу 2021 року.

ГРОМАДСЬКА РОБОТА:

– є заступником голови Полтавської первинної організації Всеукраїнської профспілки спортсменів, працівників сфер фізичної культури і спорту, молодіжної політики та національно-патріотичного виховання;

– віце- президент Федерації пауерліфтингу Полтавської області,

– заступником голови Полтавського громадського об’єднання «Спортивний молодіжний союз «Сила молоді».

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЄ:

227 «Терапевтичні вправи»

227 «Основи дієтології»

227 «Фізіологія рухової активності»

227 «Основи соціальної реабілітації»

227 «Основи менеджменту та маркетингу у фізичній терапії, ерготерапії»

227 «Основи практичної діяльності у фізичній терапії, ерготерапії»