Кафедра військової підготовки

Згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року

№ 143 «Про оптимізацію мережі військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів», та сумісного наказу Міністерства оборони України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства внутрішніх справ України від 01 липня 2015 року. № 299/694/791 «Про оптимізацію мережі військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів», наказом ректора університету від 4 липня 2016 року № 63 створено кафедру військової підготовки громадян України за програмою офіцерів запасу.

За результатом роботи комісії щодо визначення спроможності підготовки громадян України за програмою офіцерів запасу Головним управлінням персоналу Генерального штабу Збройних Сил України у 2016 році створено кафедру військової підготовки.

Кафедра функціонує з метою:

► військової підготовки громадян України, які мають або здобувають освітній ступінь вищої освіти не нижче бакалавра і придатні до військової служби за станом здоров’я та морально-діловими якостями за програмою підготовки офіцерів запасу;

► здійснення військово-патріотичного виховання.

Основними завданнями та функціями кафедри є:

► організація і науково-методичне забезпечення усіх видів навчальних занять;

► підвищення професійного рівня та методичної майстерності керівного складу, науково-педагогічних працівників;

► участь у дослідженні актуальних проблем і перспектив розвитку військової освіти;

► виховання у студентів глибокого почуття любові до України, її народу, формування у них необхідних бойових якостей, духовної та психологічної готовності із зброєю в руках захищати Українську державу, поваги до Конституції України та інших законів України, свідомого виконання вимог військової присяги.


Кафедра військової підготовки Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» оголошує набір громадян України для підготовки за програмою офіцерів запасу з 1 лютого по 31 жовтня 2024 року.

Військову підготовку можуть проходити здобувачі вищої освіти (в тому числі особи жіночої статі) незалежно від форми навчання у закладах вищої освіти та громадяни України, які мають освітній ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, якщо їм на початок військової підготовки не виповнилося 40 років.

Навчання громадян України здійснюється методом «військового дня» без відриву від основного місця навчання, роботи протягом 2 років, після успішного проходження конкурсного відбору за 3 військово-обліковими спеціальностями.

Вартість навчання: 5 000 грн/семестр (2 роки навчання – 20 000 грн).

Після закінчення навчання присвоюється військове звання «молодший лейтенант запасу» Збройних Сил України.