Організація військової підготовки офіцерів запасу кафедри військової підготовки

Військова підготовка громадян України має на меті підготувати для Збройних Сил України беззавітно відданих українському народові, морально стійких, дисциплінованих, високопрофесійних офіцерів запасу, які володіють знаннями, уміннями та навичками, необхідними для успішного вирішення завдань  під час проходження служби на первинних офіцерських посадах.

Військова підготовка громадян України планується та проводиться протягом двох років у Національному університеті "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка", та включає, крім аудиторних занять в університеті, 3-тижневий навчальний збір після першого року підготовки та 30-денний  навчальний збір на базі 179 навчально-тренувального центру після другого року підготовки.

Під час навчальних аудиторних занять студенти отримують теоретичні знання та практичні навички, виконують контрольні роботи, складають семестровий  та випускний екзамени.

На навчальних зборах  студенти виконують практичні  вправи з первинної загальновійськової підготовки, підготовки техніки зв’язку до бойового застосування, удосконалюють навички з експлуатації і ремонту озброєння і військової техніки.

Головна увага у  військовій підготовці громадян України приділяється формуванню і розвитку основних професійно-бойових і психологічних  якостей, польової виучки, командних і методичних навичок, потрібних їм для успішного виконання обов’язків за призначенням.

Програма військової підготовки у ВНП передбачає вивчення наступних  розділів:

  • Загальновійськова підготовка;
  • Організація та методика роботи з особовим складом;
  • Тактична і тактико-спеціальна підготовка;
  • Військово-технічна і військово-спеціальна підготовка.

На військову підготовку під керівництвом викладача відводиться  435 годин в університеті, 108 годин на комплексних практичних заняттях та 144 години на навчальному зборі.

Громадянам України, які здобули вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче бакалавра, пройшли повний курс військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу, склали встановлені іспити та атестовані до офіцерського складу, присвоюється відповідне первинне військове звання офіцера запасу. Після присвоєння офіцерського звання випускники за бажанням можуть вступити на військову службу за контрактом на посади офіцерського складу.