Дані викладача


Олександр Матяш

МАТЯШ Олександр

Доцент кафедри буріння та технології

 • Інженер в галузі використання водних ресурсів, санітарно-технічний факультет, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 2006 рік
 • Магістр за спеціальністю 184 «Гірництво», освітня програма «Буріння свердловин», 2021 рік, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», кафедра нафтогазової інженерії та технологій
 • К.т.н. за спеціальністю 05.23.04 – водопостачання і водовідведення, 2012 рік

КОНТАКТИ

Перебування

корпус Ц, ауд. 403Ф, 412Ф

Телефон

+380667782202

Наукові бази

ORCID, Scopus, GoogleScholar

КУРСИ


Виконавець наукових тем: «Гідравлічні та техніко-економічні розрахунки з метою районування централізованої системи водопостачання м. Кременчука.» (державний реєстраційний № 71320000-7). Власна наукова зацікавленість: аналіз гідравлічних розрахунків системи водопостачання при різних режимах роботи та розроблення рекомендацій щодо районування подавально-розподільного комплексу міста Кременчук.

За останні 3 роки участь із доповіддю у:

міжнародних наукових конференціях, проведених на території України:

 • VIII міжнародна наукова конференція «Ресурс і безпека експлуатації конструкцій, будівель та споруд», ХНУБА (18-19 жовтня 2017 р.). Тема доповіді: «Надійність подавально-розподільного комплексу з водопровідними мережами розгалуженого типу».
 • ІV Міжнародна на­у­ково-практична конференція “Водокористування: технології споруди менеджмент” (м. Київ 14-15 грудня 2017 р.). Тема доповіді: «Показники надійності водопровідних металевих труб за даними експлуатації». / Матяш О.В., Новохатній В.Г., Усенко І.С.
 • На­у­ково-практична конференція «Меліорація та водокористування» (м. Мелітополь 30 березня 2018 р.). Тема доповіді: «Представлення основного хімічного складу природних вод». / Матяш О.В., Новохатній В.Г., Костенко С.О.
 • VIII міжнародна наукова конференція «Ресурс і безпека експлуатації конструкцій, будівель та споруд», ХНУБА (23-25 березня 2019 р.). Тема доповіді: «Гідравлічні та техніко-економічні розрахунки з метою районування централізованої системи водопостачання м. Кременчук» к.т.н., доц. Матяш О.В., д.т.н., проф. Новохатній В.Г. к.т.н., старший викл. Костенко С.О.

всеукраїнських наукових конференціях:

 • На­у­ково-практична конференція «Меліорація та водокористування» (м. Мелітополь 30 березня 2018 р.). Тема доповіді: «Представлення основного хімічного складу природних вод». / Матяш О.В., Новохатній В.Г., Костенко С.О.
 • VIII всеукраїнський науковий семінар «Методи підвищення ресурсу міських інженерних мереж», ХНУБА (09-10 жовтня 2018 р.). Тема доповіді: «Визначення надійності водопостачання шляхом згортки окремих показників надійності». / Новохатній В.Г., Матяш О.В., Костенко С.О.
 • X Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми й перспективи розвитку академічної та університетської науки», ПолтНТУ ім. Ю.Кондратюка (20-21 грудня 2018 р.). Тема доповіді: «Визначення узагальненого показника надійності». / Новохатній В.Г., Матяш О.В., Костенко С.О.
 • 72 науково-технічна конференція Полтавського національного технічного університету імені Ю.Кондратюка (4-8 травня 2020 р.). Тема доповіді: «Аналіз економічної ефективності роботи насосних станцій водовідведення». к.т.н., доц. О.В. Матяш, к.т.н., студенти гр. 501-БВ С.В. Панченко, В.В. Ситченко.
 • 72 науково-технічна конференція Полтавського національного технічного університету імені Ю.Кондратюка (4-8 травня 2020 р.). Тема доповіді: «Аналіз якісних характеристик питної води системи водопостачання м. Миргород Полтавської області.» К.т.н., доц. О.В. Матяш, к.т.н., студенти гр. 601-мБВ Л.В. Карабаш, О.Д. Павлова.

У фахових вітчизняних виданнях

 1. Матяш О.В. Надійність водопостачання промислового вузла міста / О.В. Матяш, В.Г. Новохатній // Комунальне господарство міст: Науково-технічний збірник. – Вип.134. – К.: Техніка, 2017. – С. 47 – 52.
 2. Матяш О.В. Показники надійності водопровідних металевих труб за даними експлуатації / Новохатній В.Г., Усенко І.С.// Проблеми водопостачання, водовідведення і гідравліки: Науково-технічний збірник. – Вип. 28. – К.: КНУБА, 2017. – С. 213 – 220.
 3. Матяш О.В. Стан подавально-розподільного комплексу системи водопостачання міста / О.В. Матяш, В.Г. Новохатній // Комунальне господарство міст: Науково-технічний збірник. – Вип.1(147). – К.: Техніка, 2019. – С. 169 – 175.
 4. Матяш О.В. Підвищення надійності системи водопостачання міста шляхом районування / О.В. Матяш, В.Г. Новохатній // Комунальне господарство міст: Науково-технічний збірник. – Вип.1(154). – К.: Техніка, 2020. – С. 143 – 147.

У закордонних виданнях, що входять до науко-метричної бази Scopus

 1. Matyash A. Estimation of failure-free operation of metal water pipes / A. Matyash, I. Usenko, R. Myagkohlib, S. Kostenko // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – Kharkiv: Technological Center, 2017. – 3/1 (87) – P.35–42 doi:10.15587/1729-4061.2017.101262 (Scopus)
 2. Матяш О.В. Municipal Water Supply Systems of Giving-Distributive Complex Reliabilitywith Branched Networks / О.В. Матяш, В.Г. Новохатній, С.О. Костенко // International Journal of Engineering & Technology, 7 (3.2) (2018) 653-660 (Scopus).

У закордонних виданнях

 1. Новохатній В.Г. Гидравлическое взаемодействие водозаборов при работе на действующую водопроводную сеть / В.Г. Новохатній, О.В. Матяш, С.О. Костенко // MOTROL. – Commission of motorization and energetics in agriculture : Polish Academy of sciences. – Lublin. – Vol. 18. No6. – P. 35–43. (міжнародна наукометрична база даних, impact factor of the “MOTROL” journal according of the Commission of motorization and energetics in agriculture is 1.62).

Розширений перелік публікацій

Перелік робіт

Магістранти

Кривенко О.О. 2017, кваліфікаційна магістерська робота «Аналіз пропускної спроможності окремих зон системи водопостачання міста Полтава»;

Мальований В.О., 2018, кваліфікаційна магістерська робота «Гідравлічні та техніко-економічні розрахунки з метою районування централізованої системи водопостачання м. Кременчука».

Зубченко Р.В., переможець І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 2017-2018 навчального року зі спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія» за напрямом «Водопостачання та водовідведення» з темою студентської роботи «Безвідмовність та ремонтопридатність металевих труб водопровідних мереж міст Полтавської області».

Захаров С.М., переможець І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 2019-2020 навчального року зі спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія» за напрямом «Водопостачання та водовідведення» з темою студентської роботи «Стан подавально-розподільного комплексу (ПРК) системи водопостачання міста Кременчук».

Подяка ректора Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка (2016)

Почесна Грамота Шевченківської районної у м. Полтаві рада (2017)

Подяка ректора Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка (2018)

Подяка Міністерства освіти і науки України (2019)