І міжнародна науково-практична конференція «Прояви резилієнтності на різних рівнях системи: сім’я, освіта, суспільство під час війни»

2023-11-23 10:00 - 2023-11-23 12:00

Напрями роботи конференції

 1. Ментальне здоров’я як глобальний виклик сьогодення та майбутнього.
 2. Психологічні особливості прояву та розвитку резилієнтності в умовах воєнного стану.
 3. Пріоритетні наукові розробки в сфері психології та педагогіки.
 4. Психічні та психологічні розлади під час війни: лікування та реабілітація.

Місце проведення конференції

Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Адреса: 36011, м. Полтава, Першотравневий проспект, 24.

Робочі мови конференції:  українська, англійська.

За результатами конференції планується:

 • підготовка збірника наукових матеріалів, програми конференції в електронному форматі та сертифіката учасника в електронному форматі – 250 грн. (для докторів наук участь є безоплатною);

Для участі у науково-практичній конференції необхідно:

До 17 листопада 2023 року зареєструватися за посиланням https://forms.gle/bz5NgRv8R2UfLTe49 та подати до оргкомітету конференції матеріали для публікації, відскановану копію переказу про оплату, відомості про авторів за електронною адресою: kaf.psyped@nupp.edu.ua

Оплата матеріалів конференції

Отримувач: Національний університет «Полтавська політехніка імені Ю. Кондратюка» 36011, м. Полтава, Першотравневий проспект, 24

Код ЄДРПОУ отримувача: 02071100

Банк отримувача: Державна казначейська служба України в м. Києві (ДКСУ в м. Київ)

IBAN: UA778201720313201002201009727

Обов’язково в призначенні платежу вказати: Код призначення платежу: 25010100. Оплата за участь у І Міжнародній конференції кафедри психології та педагогіки; прізвище та ініціали автора.

Вимоги до оформлення матеріалів конференції

  • наукові матеріали, 3-5 сторінок (тези) або 6-10 сторінок (стаття), оформлюються за таким планом: актуальність, мета, результати дослідження, висновки, література (згідно вимог «ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання»);
  • перед змістом матеріалів назва (посередині), по правому краю ПІБ автора, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, місто та країна проживання автора.
  • автором надається електронна версія матеріалів на адресу оргкомітету. Електронна версія подається у форматі *.doc. Шрифт Times New Roman кегль 14, через 1,5 інтервали; поля: зліва – 20 мм, зверху та знизу – 20 мм, справа – 20 мм, абзац – 1 см., папір – А 4.

РОЗВИТОК РЕЗИЛІЄНТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ
В СИТУАЦІЯХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

Глущенко Г. С.,
доктор психологічних наук, професор

Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
м. Полтава, Україна

Актуальність.

Мета дослідження.

Результати дослідження.

Висновки.

Список використаних джерел:

 1. ...
 2. ...

Відповідальність за зміст та оформлення матеріалів конференції несуть автори. Наукові матеріали, які не відповідають вимогам та надіслані пізніше зазначеного терміну, а також без попередньої оплати, не розглядатимуться і не повертатимуться.

Заявка на участь

Надіслати до 17.11.2023 р. (включно) на адресу Оргкомітету (kaf.psyped@nupp.edu.ua) окремими файлами в одному листі: 1) тези/статтю, оформлені відповідно до вимог; 2) відомості про автора(ів), оформлену за зразком; 3) копію квитанції (або скріншот) про оплату.

Координатори конференції

(099)9607590 (заступник голови оргкомітету – Хоменко Євгенія Григорівна),

(095)2474860 (член оргкомітету – Шевчук Вікторія Валентинівна),

(067)7726892 (член оргкомітету – Іщенко Володимир Іванович),

(066)3369120 (член оргкомітету – Клевака Леся Петрівна),

(095)0687477 (член оргкомітету– Тур Оксана Миколаївна).

ЩИРО ЗАПРОШУЄМО ВСІХ БАЖАЮЧИХ ДО УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ!