ІІ Міжнародна наукова-практична Інтернет-конференція «Сталий розвиток: виклики та загрози в умовах сучасних реалій»

2024-06-06 10:00 - 2024-06-06 10:00

РОБОТА КОНФЕРЕЦІЇ БУДЕ ПРОВОДИТИСЬ ЗА ТАКИМИ СЕКЦІЯМИ:

  • секція 1 – Теорія та практика співпраці влади, менеджменту підприємства та громадських інституцій у контексті цілей сталого розвитку;
  • секція 2 – Стабілізація фінансової системи як умова євроінтеграції України;
  • секція 3 – Міжнародна економічна діяльність України: сучасний стан та перспективи розвитку;
  • секція 4 – Перспективи сталого розвитку України в контексті євроінтеграції.

Робочі мови: українська, англійська.

Для участі в конференції необхідно до 17 травня 2024 року направити заявку на участь, тези доповіді та скановану квитанцію про оплату організаційного внеску на електронну адресу: nni.feup@nupp.edu.ua. У заявці обов’язково вказати формат участі. Усім учасникам, котрі планують очну або он-лайн участь, додатково буде розіслано порядок денний роботи конференції. Усім учасникам, котрі планують очну або он-лайн участь, додатково буде розіслано порядок денний роботи конференції.

Тези повинні бути виконані в редакторі Microsoft Word шрифтом Times New Roman без нумерації сторінок. У назві і тексті переноси не допускаються. Обсяг тез – 1–2 повні сторінки. Формат аркуша – А4 (210х297 мм). Орієнтація – «книжкова». Поля – 2 см. Міжрядковий інтервал – одинарний. Шрифт – 12 пт, звичайний.

Список використаних джерел оформлюється за вимогами Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».


Зразок оформлення тез доповіді

УДК

Іваненко І.І., к.е.н., доцент

Тернопільський національний економічний університет (м. Тернопіль, Україна)

РОЛЬ ДЕРЖАВИ НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

 

…текст доповіді….

Список використаних джерел

1.

За результатами конференції планується видання електронного та друкованого збірника матеріалів, а також електронних сертифікатів учасників. Одержання тез доповідей та заявки на участь повинно бути обов’язково підтверджено повідомленням оргкомітету про отримання на вказану Вами електронну адресу. У випадку неодержання такого підтвердження просимо звернутися до оргкомітету.

Організаційний внесок

Організаційний внесок за участь у конференції становить 200 грн. Кошторис включає витрати на інформаційні матеріали, видання програми, друк збірника тез доповідей. Авторський варіант друкованого збірника в організаційний внесок не входить і друкується окремо за додаткову плату. Кошти перераховуються на поточний рахунок Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»: КОД ЄДРПОУ 02071100, банк отримувача - Державна казначейська служба України в м. Києві,  IBAN: UA778201720313201002201009727. Код призначення платежу: 25010100. Призначення платежу - оплата за участь у конференції  ННІФЕУП від (вказати ПІБ).

Результати роботи конференції та збірник матеріалів у PDF- форматі будуть оприлюднені в Репозитарії Університету.

КООРДИНАТИ ОРГКОМІТЕТУ

+380 95 624 70 64 – Крекотень Ірина Михайлівна;

+380 50 075 41 23 – Карпенко Євгенія Анатоліївна.

Програма конференції