II Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Пріоритети розвитку національної економіки в умовах глобалізації»

2023-04-27 09:30 - 2023-04-27 14:30

Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» запрошує Вас взяти участь у II Всеукраїнській науково- практичній Інтернет-конференції «Пріоритети розвитку національної економіки в умовах глобалізації», яка відбудеться 27 квітня 2023 р.

Робота конференції буде проводитись за такими напрямами:

 1. Міжнародні економічні відносини України в умовах військових дій та післявоєнного відновлення.
 2. Перспективи розвитку туризму в Україні та світі.
 3. Європейський вибір України: завдання та пріоритети.

Робочі мови конференції: українська, англійська.

Для участі в конференції необхідно до 21 квітня 2023 року заповнити заявку на участь у конференції за посиланням: https://forms.gle/zPPbTbBYeutLsE4q8, направити тези доповіді обсягом до 2-х сторінок (обов’язково 1 чи 2 повні сторінки) та копію квитанції про оплату організаційного внеску на електронну адресу: kafedra_mevt@ukr.net.

Одержання тез доповідей повинно бути обов’язково підтверджено повідомленням оргкомітету про отримання на вказану Вами електронну адресу. У випадку неодержання такого підтвердження просимо звернутися до оргкомітету.

Вимоги до порядку подання та оформлення тез доповідей

 • перший абзац – УДК, напівжирний, гарнітура – Time New Roman, кегель – 14;
 • другий – посередині сторінки прізвище, ім’я та по батькові авторів (повністю), напівжирний курсив,  гарнітура – Time New Roman, кегель – 14;
 • третій – посередині сторінки посада, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи (навчання), курсив, гарнітура – Time New Roman, кегель – 14;
 • четвертий – посередині сторінки назва доповіді великими літерами, гарнітура – Time New Roman, кегель – 14;
 • далі розміщується текст доповіді, текстовий редактор – Microsoft Word, формат сторінки – А4 (297х210 мм), орієнтація – книжкова, поля – 25 мм; гарнітура – Time New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,0, стиль – Normal, абзацний відступ – 1 см;
 • посилання в тексті оформлюють у квадратних дужках – [2, с. 56];
 • список використаних джерел розміщується наприкінці тексту і має бути оформлений відповідно до стандартів бібліографічного опису;
 • назва файла повинна відповідати прізвищу та імені учасника конференції латиницею (наприклад: Ivanenko_Petro.doc).

Результати роботи конференції та збірник матеріалів у PDF-форматі будуть оприлюднені на сайті університету (www.nupp.edu.ua) у розділі «Заплановані наукові заходи».

Зразок оформлення тез доповідей

УДК 330.4:216.2

Ананко Андрій Андрійович,

кандидат економічних наук, доцент

Тернопільський національний економічний університет (Україна)

РОЛЬ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

 Зі зміною реалій сьогодення виникає [… текст доповіді … ]

Список використаних джерел

1. Алексєєв С.С. Теорія державного регулювання / С.С. Алексєєв. – К.: ЦУЛ, 2019. – 206 с.

Координати оргкомітету

+38 (066) 416-74-28 – Альона БУРЯК

Організаційний внесок

Організаційний внесок за участь у конференції становить 100 грн. Кошторис включає витрати на роздатковий матеріал, видання програми, макетування збірника тез доповідей, електронних сертифікатів учасників.

Кошти перераховувати на реєстраційний рахунок університету: IBAN UA778201720313201002201009727 у ДКС України у м. Київ, МФО 820172, ЄДРПОУ 02071100, з позначкою «Конференція кафедри МЕВтаТ». Тези докторів наук приймаються безкоштовно.

Порядок роботи конференції

27 квітня 2023 року

9:30 – 10:00 –  реєстрація учасників (в on-line режимі на платформі Zoom та off-line в ауд. 318).

10:00 – 12:00 – пленарне засідання (в on-line режимі на платформі Zoom та off-line).

12:00 – 12:30 – перерва.

12:30 – 14:00 – робота секцій (в on-line та off-line режимі).

14:00 – 14:30 – підведення підсумків роботи конференції (в on-line та off-line режимі).

Місце проведення конференції

Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», який розташований за адресою: 36011, м. Полтава, Першотравневий проспект, 24, центральний корпус, ауд. 318.

Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених