ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Психолого-педагогічні координати розвитку особистості»

2022-06-02 09:00 - 2022-06-03 16:00

Напрями роботи конференції

  1. Психолого-педагогічні особливості становлення та розвитку особистості в освітньому просторі.
  2. Проблеми розвитку творчої особистості.
  3. Інноваційні підходи в діяльності освітніх закладів.
  4. Соціалізація особистості в умовах інклюзивної освіти.
  5. Особливості збереження психічного здоров’я особистості в складних життєвих умовах.

Місце проведення конференції

Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Адреса: 36011, м. Полтава, Першотравневий проспект, 24.

Робочі мови конференції: українська, англійська.

За результатами конференції планується: підготовка збірника наукових матеріалів, програма конференції та сертифікат учасника конференції в електронному форматі – 250 грн.

Можливий друк статей у виданні, що включене до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus «Технології розвитку інтелекту».  Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, http://psytir.org.ua/.

Для участі у науково-практичній конференції необхідно

До 15 травня 2022 року подати до оргкомітету конференції матеріали для публікацій, відскановану копію поштового переказу про оплату, відомості про авторів за електронною адресою: kafpsyped@gmail.com

Оплата матеріалів конференції

Отримувач: Національний університет «Полтавська політехніка імені Ю. Кондратюка» 36011, м. Полтава, Першотравневий проспект, 24

Код ЄДРПОУ отримувача: 02071100

Банк отримувача: Державна казначейська служба України в м. Києві (ДКСУ в м. Київ)

IBAN: UA778201720313201002201009727

Обов’язково в призначенні платежу вказати: Код призначення платежу: 25010100. Оплата за участь у ІІІ Міжнародній конференції кафедри психології та педагогіки; прізвище та ініціали автора.

Вимоги до оформлення матеріалів конференції

    • наукові матеріали, 3-5 сторінок, оформлюються за таким планом: актуальність, мета, методика та організація дослідження, результати дослідження, висновки, література (згідно вимог «ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання»);
    • перед змістом матеріалів назва (посередині), по правому краю ПІБ автора, місце роботи, електронна адреса

Наукові матеріали, відомості про авторів, фото чи відскановану квитанцію про оплату матеріалів  надсилати на е-mail: kafpsyped@gmail.com

Заявка на участь Зразок тез Програма Збірник

Координатори конференції

(050)6717085 (заступник голови оргкомітету – Яланська Світлана Павлівна),

(050)1374948 (член оргкомітету – Сайко Наталія Олександрівна),

(095)8177485 (член оргкомітету – Атаманчук Ніна Михайлівна),

(066)3369120 (член оргкомітету – Клевака Леся Петрівна),

(066)7478033 (член оргкомітету– Корнілов Олександр Володимирович).

Адреса оргкомітету конференції

36011, м. Полтава, Першотравневий проспект, 24.

Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

ЩИРО ЗАПРОШУЄМО ВСІХ БАЖАЮЧИХ ДО УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ!