ІV Міжнародна науково-практична конференція «Психолого-педагогічні координати розвитку особистості»

2023-06-01 09:45 - 2023-06-02 12:45

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо Вас узяти участь у
ІV
Міжнародній науково-практичній конференції
«ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ КООРДИНАТИ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ»,
яка відбудеться 1-2 червня 2023 року
Напрями роботи конференції:

 1. Психолого-педагогічні особливості становлення та розвитку особистості в освітньому просторі.
 2. Проблеми розвитку творчої особистості.
 3. Інноваційні підходи в діяльності освітніх закладів.
 4. Соціалізація особистості в умовах інклюзивної освіти.
 5. Особливості збереження психічного здоров’я особистості в складних життєвих умовах.
 6. Розвиток системи забезпечення якості освіти: проблеми та перспективи.

Місце проведення конференції:

Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Адреса: 36011, м. Полтава, Першотравневий проспект, 24.

Робочі мови конференції:  українська, англійська.

За результатами конференції планується:

 • підготовка збірника наукових матеріалів, програма конференції та сертифікат учасника конференції в електронному форматі – 250 грн.;

Можливий друк статей у виданні, що включене до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus «Технології розвитку інтелекту».  Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, http://psytir.org.ua/.

Для участі у науково-практичній конференції необхідно:

До 20 травня 2023 року подати до оргкомітету конференції матеріали для публікацій, відскановану копію поштового переказу про оплату, відомості про авторів за електронною адресою: kafpsyped@gmail.com

Оплата матеріалів конференції:

Отримувач: Національний університет «Полтавська політехніка імені Ю. Кондратюка» 36011, м. Полтава, Першотравневий проспект, 24

Код ЄДРПОУ отримувача: 02071100

Банк отримувача: Державна казначейська служба України в м. Києві (ДКСУ в м. Київ)

IBAN: UA778201720313201002201009727

Обов’язково в призначенні платежу вказати: Код призначення платежу: 25010100. Оплата за участь у ІV Міжнародній конференції кафедри психології та педагогіки; прізвище та ініціали автора.

Вимоги до оформлення матеріалів конференції:

  • наукові матеріали, 3-5 сторінок, оформлюються за таким планом: актуальність, мета, методика та організація дослідження, результати дослідження, висновки, література (згідно вимог «ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання»);
  • перед змістом матеріалів назва (посередині), по правому краю ПІБ автора, місце роботи, електронна адреса.

РОЗВИТОК ТВОРЧОСТІ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

ЗАСОБАМИ АРТ-ПРАКТИК

Іванов Г.С.
Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
sudorenko@ukr.net

  • автором надається електронна версія матеріалів на адресу оргкомітету. Електронна версія подається у форматі *.doc. Шрифт Times New Roman кегль 14, через 1,5 інтервали; поля: зліва – 20 мм, зверху та знизу – 20 мм, справа – 20 мм, папір – А 4.

Відповідальність за зміст та грамотність матеріалів конференції несуть автори. Наукові матеріали, які не відповідають вимогам та надіслані пізніше зазначеного терміну, а також без попередньої оплати, не розглядатимуться і не повертатимуться.

Прохання заповнити таблицю за зразком та надіслати окремим файлом.
Відомості про авторів матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції
«Психолого-педагогічні координати розвитку особистості»
(1-2 червня 2023 р.)

Прізвище

 

Ім’я

 

По батькові

 

Назва доповіді

 

Місце роботи

 

Домашня адреса

 

Відділення Нової пошти

 

Телефони (мобільний, домашній, робочий)

 

E-mail

 

Посада

 

Учений ступінь, наукове звання

 

Напрямок, у рамках якого  подаються матеріали

 

Наукові матеріали, відомості про авторів, фото чи відскановану квитанцію про оплату матеріалів  надсилати на е-mail: kafpsyped@gmail.com

Координатори конференції:

(050)6717085 (заступник голови оргкомітету – Яланська Світлана Павлівна),

(050)1374948 (член оргкомітету – Сайко Наталія Олександрівна),

(095)8177485 (член оргкомітету – Атаманчук Ніна Михайлівна),

(066)3369120 (член оргкомітету – Клевака Леся Петрівна),

(066)7478033 (член оргкомітету– Корнілов Олександр Володимирович).

Адреса оргкомітету конференції:

36011, м. Полтава, Першотравневий проспект, 24.

Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Інформаційний лист Програма конференції

ЩИРО ЗАПРОШУЄМО ВСІХ БАЖАЮЧИХ ДО УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ!