ІV Учнівська конференція «Філологія очима молоді»

2024-03-21 12:05 - 2024-03-21 12:05

Метою конференції є обмін актуальними й перспективними філологічними ідеями учнів; пошук, підтримка та сприяння творчому розвитку обдарованих, здібних до наукової діяльності школярів.

Напрями роботи конференції:

  1. Германські, романські та інші мови.
  2. Слов’янські мови та література.
  3. Література зарубіжних країн.
  4. Актуальні проблеми міжкультурної комунікації та перекладознавства.
  5. Історико-філологічні  та філософські студії.

Формат участі – змішаний.

Участь у заході – безкоштовна.

Робочі мови конференції: українська, англійська, німецька, французька, польська.

Місце проведення конференції:

Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», факультет філології, психології та педагогіки, кафедра загального мовознавства та іноземних мов, м. Полтава, проспект Першотравневий, 24.

Час проведення - 11.30.

Важливі дати:

15.03.2024 р. – кінцевий термін реєстрації для участі в конференції та подання тез доповідей;

18.03.2024 р. – повідомлення про прийняття тез доповідей, запрошення на конференцію;

21.03.2024 р. – конференція.

Для участі в конференції просимо до 15 березня 2024 року надіслати на електронну адресу schoolconference@ukr.net (тема листа «Прізвище ініціали учасника», наприклад: Іваненко І. І.) 2 файли:

1. Реєстраційну форму учасника конференції (форма додається) (назва файлу «відомості»_«Прізвище доповідача» (наприклад: відомості_Іваненко.doc).

2. Електронний варіант тез (назва файлу «Номер напряму роботи конференції»_«Прізвище доповідача» (наприклад: 1_Іваненко.doc).

За результатами конференції буде видано електронний збірник тез доповідей ІV Учнівської конференції «Філологія очима молоді».

Вартість публікації тез: безкоштовно.

Вимоги до оформлення тез доповідей. Обсяг тез – до 3 сторінок формату А-4 (включно із рисунками, таблицями, фотографіями, списком використаних джерел).

Технічні параметри: формат файлу –*.doc, *.docх або *.rtf. Шрифт –гарнітура Times New Roman, інтервал 1,0 пт. Усі поля – 25 мм.

Розташування на сторінці: у правому верхньому куті – ім’я та прізвище автора (звичайний шрифт, кегль 14 пт), через інтервал – назва освітнього закладу та місце його розташування (звичайний шрифт, кегль 14 пт); через 2 інтервали – назва тез (великими літерами, напівжирний шрифт, 16 пт, відцентровано); через 2 інтервали з орієнтацією за шириною сторінки – текст доповіді (звичайний шрифт, 14 пт). Приклади в тексті слід подавати курсивом. Використані джерела повинні бути пронумеровані за абетковим принципом (кількість 3–5). Список використаних джерел подається наприкінці тез через 1 інтервал згідно з ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання» (https://msu.edu.ua/library/wp-content/uploads/2019/02/pryklady-oformlennja-bibliohrafichnoho-opysu-zhidno-dstu-8302.pdf).

Порядок оформлення таблиць, підписів всередині рисунків: шрифт – гарнітура Times New Roman, кегль 14 пт, курсив. Підписи таблиць ставляться над таблицею, вирівнювання за правим краєм.

За додатковою інформацією звертайтеся: +38(099)940-08-11, e-mail: schoolconference@ukr.net (Лактіонова Ірина Сергіївна, секретар оргкомітету конференції).

Інформаційний лист