ІХ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «СУЧАСНА ЕКОНОМІЧНА НАУКА: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА»

2019-11-13 - 2019-11-13

Шановні колеги!

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, кафедра економічної теорії та економічної кібернетики запрошує Вас узяти участь у ІХ Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції «Сучасна економічна наука: теорія і практика», яка відбудеться 13 листопада 2019 року.

 

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

  1. Розвиток сучасної економічної науки за умов глобалізаційних процесів.
  2. Соціально-економічні аспекти ресурсозбереження: проблеми та шляхи їх вирішення.
  3. Цифрова трансформація й інновації в економіці
  4. Перспективи вдосконалення фінансових інструментів регулювання національної економіки України.
  5. Моделювання та прогнозування соціально-економічних процесів

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Для участі в конференції необхідно не пізніше 03 листопада 2019 року надіслати на електронну адресу konf.etre@gmail.com тези доповідей; заявку на участь за запропонованою формою; копію документа про сплату організаційного внеску в електронному вигляді. Файли назвати прізвищем автора (наприклад, tezu_zybko.doc; zayavka_ zybko.doc; oplata_ zybko.doc); у темі листа зазначити номер напряму конференції. Одержання тез доповідей, оплпти та заявки на участь повинне бути обов’язково підтверджено повідомленням оргкомітету про отримання на вказану Вами електронну адресу.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

Обсяг – 2 повні сторінки формату А4, набраного в редакторі MS Word 2003. Текст має бути надруковано з одного боку аркуша, шрифт Times New Roman, міжрядковий інтервал – 1,0, кеглем 14, абзац – 1,0 см, поля – 2,0 см з усіх боків. Рисунки мають бути згруповано в один графічний об’єкт; формули виконуються в редакторі Microsoft Equation.

У верхньому лівому кутку вказується УДК напівжирним шрифтом, нижче у правому кутку вказуються прізвища та ініціали авторів, далі науковий ступінь, учене звання, назва закладу (установи та міста). Назва доповіді друкується через один інтервал великими літерами напівжирним шрифтом по центру, через один інтервал – текст, наприкінці тексту література.

Зразок оформлення тез доповідей

УДК 330.4: 215.2

Зубко А.С., к.е.н., доцент
Полтавський національний технічний
університет імені Юрія Кондратюка

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ

Основний текст

Література

 

УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ

Для компенсації витрат, пов’язаних із підготовкою та виданням програми конференції, збірника тез доповідей і його розсилкою, необхідно перерахувати кошти за кожного учасника конференції у розмірі 160 грн. на поточний рахунок ПолтНТУ: ГУДК СУ у Полтавській області п/р 31252227109727, МФО 820172, ЄДРПОУ 02071100,код призначення платежу 25010100 з позначкою «Конференція кафедри економічної теорії та економічної кібернетики», вказати прізвище та ініціали першого автора тез.

 

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ

Кафедра економічної теорії та регіональної економіки, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, проспект Першотравневий, 24, м. Полтава, Україна, 36011

Координатор конференції:

Шевченко Олена Миколаївна (097) 377-57-26

Завантажити запрошення (PDF)