Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА: ДЕРЖАВА, РЕГІОН, ПІДПРИЄМСТВО» присвячена 31 річниці незалежності України

2022-09-29 09:00 - 2022-09-29 12:00

РОБОТА КОНФЕРЕЦІЇ БУДЕ ПРОВОДИТИСЬ ЗА ТАКИМИ СЕКЦІЯМИ:

 1. Проблеми економічної безпеки в умовах викликів і загроз воєнного стану.
 2. Проблеми та перспективи забезпечення фінансової стабільності в період відбудови національної економіки.
 3. Ризики й загрози економічній безпеці в умовах військової агресії.
 4. Механізм забезпечення економічної безпеки держави, регіону, підприємства в умовах Євроінтеграції.

Робочі мови: українська, англійська.

Для участі в конференції необхідно до 20 вересня 2022 року направити заявку на участь у конференції, тези доповіді обсягом до 2-х сторінок (обов’язково 1 чи 2 повні сторінки) та копію квитанції про оплату організаційного внеску на електронну адресу k52@nupp.edu.ua. У заявці вказати формат участі. Одержання тез доповідей та заявки на участь повинне бути обов’язково підтверджено повідомленням оргкомітету про отримання на вказану Вами електронну адресу. У випадку неодержання такого підтвердження просимо звернутися до Оргкомітету.

ВИМОГИ ДО ПОРЯДКУ ПОДАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

 • перший абзац – УДК, напівжирний, гарнітура – Time New Roman, кегель – 12;
 • другий – посередині сторінки прізвище, ім’я та по батькові авторів (повністю), напівжирний курсив,  гарнітура – Time New Roman, кегель – 12;
 • третій – посередині сторінки посада, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи (навчання), курсив, гарнітура – Time New Roman, кегель – 12;
 • четвертий – посередині сторінки назва доповіді великими літерами, гарнітура – Time New Roman, кегель – 12;
 • далі розміщується текст доповіді, текстовий редактор – Microsoft Word, формат сторінки А4 (297х210 мм), орієнтація – книжкова, поля – 25 мм; гарнітура – Time New Roman, кегель – 12, міжрядковий інтервал – 1,0, стиль – Normal, абзацний відступ – 1 см;
 • посилання в тексті оформлюють у квадратних дужках – [2, с. 56];
 • список використаних джерел розміщується наприкінці тексту і має бути оформлений відповідно до стандартів бібліографічного опису;
 • назва файла повинна відповідати прізвищу та імені учасника конференції латиницею (наприклад, Ivanenko_Petro.doc).

Зразок оформлення тез доповіді

 
 

УДК 336.32

Іваненко Петро Андрійович,

кандидат економічних наук, доцент

Тернопільський національний економічний університет (Україна)

 

РОЛЬ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

 

Зі зміною реалій сьогодення виникає нагальна потреба     [… текст доповіді … ]

 

Література

1. Алексеєв, С.С. Теорія державного регулювання. К.: ЦУЛ, 2019. 206 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результати роботи конференції та збірник матеріалів у PDF-форматі будуть оприлюднені на сайті університету (www.nupp.edu.ua ) у розділі «Заплановані наукові заходи».

КООРДИНАТИ ОРГКОМІТЕТУ

(066) 184-57-96 – Фурманчук Оксана Сергіївна;

(050) 634-28-43 – Глушко Аліна Дмитрівна;

(095) 460-71-30 – Свистун Людмила Анатоліївна.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК

Організаційний внесок за участь у конференції становить 100 грн. Кошторис включає витрати на роздатковий матеріал, видання програми, макетування та друк збірника тез доповідей, електронних сертифікатів учасників. Кошти перераховувати на реєстраційний рахунок університету: IBAN UA778201720313201002201009727 в ДКС України у м.Київ, МФО 820172, ЄДРПОУ 02071100, з позначкою «Конференція кафедри фінансів». Тези докторів наук приймаються безкоштовно.

Учасники конференції також можуть подавати наукові статті до колективної монографії, видання якої планується у країні ЄС після проведення конференції. Детальну інформацію можна отримати за адресою k52@nuрр.edu.ua

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

29 вересня 2022 року

930 – 1000 –  реєстрація учасників (в on-line режимі на платформі Zoom та off-line в ауд. 218).

1000–1230 – пленарне засідання (в on-line режимі на платформі Zoom та off-line).

1230–1300 – перерва.

1300–1500 – робота секцій (в on-line режимі).

1500–1530 – підведення підсумків роботи конференції (в on-line режимі).

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», який розташований за адресою: 36011, м. Полтава, Першотравневий проспект, 24, центральний корпус, ауд. 218.

Програма конференції