Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція молодих учених, студентів та аспірантів «Економічний розвиток держави та її соціальна стабільність»

2020-06-11 - 2020-06-11

РОБОТА КОНФЕРЕЦІЇ БУДЕ ПРОВОДИТИСЬ ЗА ТАКИМИ СЕКЦІЯМИ:

Секція 1 – Управління соціально-економічними процесами в умовах європейської інтеграції: підприємство, регіон, держава.

Секція 2 – Фінансова стабільність національної економіки: проблеми та перспективи.

Секція 3 – Міжнародна економічна діяльність України: сучасний стан і перспективи розвитку.

Секція 4 – Перспективи соціально-економічного розвитку країні у контексті регіональної інтеграції.

Секція 5 – Сучасне управління бізнес-процесами.

Секція 6 – Підприємництво як основа економічного і соціального розвитку: концепції, моделі, стратегії.

Робочі мови: українська, англійська.

Для участі в конференції необхідно до 10 травня 2020 року направити заявку на участь, тези доповіді та скановану квитанцію про оплату організаційного внеску на електронну адресу: nnifem@gmail.com. У заявці обов’язково вказати формат участі. Усім учасникам, котрі планують очну участь, додатково буде розіслано порядок денний роботи конференції.

Тези повинні бути виконані в редакторі Microsoft Word шрифтом Times New Roman без нумерації сторінок. У назві і тексті переноси не допускаються. Обсяг тез – 1–2 повні сторінки. Формат аркуша – А4 (210х297 мм). Орієнтація – «книжкова». Поля – 2 см. Міжрядковий інтервал – одинарний. Шрифт – 12 пт, звичайний.

Зразок оформлення тез доповіді

 

УДК

Іваненко І.І., к.е.н., доцент
Тернопільський національний економічний університет (м. Тернопіль, Україна)

РОЛЬ ДЕРЖАВИ НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

...текст доповіді...

Список використаних джерел

  1. ...

 

За результатами конференції планується видання друкованого збірника матеріалів, а також сертифікатів учасників. Одержання тез доповідей та заявки на участь повинно бути обов’язково підтверджено повідомленням оргкомітету про отримання на вказану Вами електронну адресу. У випадку неодержання такого підтвердження просимо звернутися до оргкомітету.

Організаційний внесок

Організаційний внесок за участь у конференції становить 200 грн. Кошторис включає витрати на інформаційні матеріали, видання програми, друк збірника тез доповідей (один екземпляр), друк сертифікатів учасника та розсилку друкованих матеріалів. Кошти перераховуються на поточний рахунок університету: IBAN: UA778201720313201002201009727 в ДКСУ в м. Київ, КОД ЄДРПОУ 02071100, Свідоцтво платника ПДВ №23992918 ІПН 020711016348 МФО 820172, з позначкою «За участь у конференції ННІФЕМ».

Результати роботи конференції та збірник матеріалів у PDF- форматі будуть оприлюднені на сайті ННІФЕМ http://fem.pntu.edu.ua/.

КООРДИНАТИ ОРГКОМІТЕТУ

+380 95 624 70 64 – Крекотень Ірина Михайлівна;

+380 50 204 14 08 – Глушко Аліна Дмитрівна.