Міжнародна науково-практична конференція «РОЗВИТОК ФІНАНСОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ: ЗАГРОЗИ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

2019-10-15 09:00 - 2019-10-15 16:00

ОСНОВНІ ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

 

 1. Актуальні проблеми та перспективи розвитку ринку фінансових послуг: світовий досвід та українські реалії.
 2. Забезпечення фінансової безпеки України в сучасних економічних умовах.
 3. Сучасні тенденції та напрями розвитку грошово-кредитного ринку України.
 4. Управління фінансами суб’єктів підприємництва: проблеми теорії та практики.

 

Робочі мови: українська, англійська, російська.

Для участі в конференції необхідно до 27 вересня 2019 року направити заявку на участь у конференції, тези доповіді обсягом до 3-х сторінок та копію квитанції про оплату організаційного внеску на електронну адресу k52@nupp.edu.ua. У заявці вказати формат участі. Одержання тез доповідей та заявки на участь повинне бути обов’язково підтверджено повідомленням оргкомітету про отримання на вказану Вами електронну адресу. У випадку неодержання такого підтвердження просимо звернутися до Оргкомітету.

Вимоги до порядку подання та оформлення тез доповідей

 

 • перший абзац – УДК, з нового рядка посередині сторінки прізвище, ім’я та по батькові авторів (повністю), напівжирний курсив;
 • другий – посередині сторінки посада, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи (навчання), курсив;
 • третій – посередині сторінки назва доповіді великими літерами;
 • далі розміщується текст доповіді, текстовий редактор – Microsoft Word, формат сторінки А4 (297х210 мм), орієнтація – книжкова, поля – 25 мм; гарнітура – Time New Roman, кегель – 12, міжрядковий інтервал – 1,0, стиль – Normal, абзацний відступ – 1 см;
 • посилання в тексті оформлюють у квадратних дужках – [2, с. 56];
 • список використаних джерел розміщується наприкінці тексту і має бути оформлений відповідно до стандартів бібліографічного опису;
 • назва файла повинна відповідати прізвищу та імені учасника конференції латиницею (наприклад, Ivanenko_Petro.doc).

 

Зразок оформлення тез доповіді

УДК 336

Іваненко Петро Андрійович,

кандидат економічних наук, доцент

Тернопільський національний економічний університет,

 

РОЛЬ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

 

Зі зміною реалій сьогодення виникає нагальна потреба [… текст доповіді … ]

Література

1. Алексеєв, С.С. Теорія державного регулювання / С.С. Алексеєв. – К.: ЦУЛ, 2006. – 206 с.

Результати роботи конференції та збірник матеріалів у PDF-форматі будуть оприлюднені на сайті кафедри фінансів і банківської справи (www.pntufinance.com)

Учасники конференції також можуть подавати наукові статті в науковий фаховий вісник ПолтНТУ «Економіка і регіон», черговий номер якого буде надруковано після проведення конференції. Детальну інформацію можна отримати за адресою v171@nupp.edu.ua та на сайті університету www.nupp.edu.ua.

КООРДИНАТИ ОРГКОМІТЕТУ

(068) 794-91-15 – Свистун Людмила Анатоліївна;

(050) 204-14-08 – Глушко Аліна Дмитрівна;

(095) 690-46-44 – Бондаревська Ольга Миколаївна.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК

Організаційний внесок за участь у конференції становить 200 грн. Кошторис включає витрати на роздатковий матеріал, видання програми, збірника тез доповідей (один екземпляр), сертифікатів учасників та їх розсилку. Кошти перераховувати на реєстраційний рахунок університету: ДКС України у м.Київ п/р 31252227109727, МФО 820172, ЄДРПОУ 02071100, код призначення платежу – 25010100, з позначкою «Конференція кафедри фінансів».

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

15 жовтня 2019 року

900 – 1000 – реєстрація учасників (фойє центрального корпусу).

1000–1200 – пленарне засідання.

1200–1300 – обідня перерва.

1300–1500 – робота секцій.

1500–1530 – брейк-кава.

1530–1600 – підведення підсумків роботи конференції.

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка, який розташований за адресою: 36011, м. Полтава, Першотравневий проспект, 24, центральний корпус, ауд. 218.

Завантажити програму конференції

Завантажити матеріали конференції